Задача на следващите правителства. Антитеза на бсп в началото на мандата си Бойко Борисов обещаДата19.01.2018
Размер68.9 Kb.
#48666
ТипЗадача
ТЕЗИ НА ГЕРБ И ЛИЛЯНА ПАВЛОВА И АНТИТЕЗИ НА БСП
ТЕЗА НА ГЕРБ

За периода юли 2005 – юли 2009 година по време на управлението на предишното правителство са построени точно 826.4 км нови пътища. От юли 2009 година до днешна дата са построени 1609 км. 159 км остават задача на следващите правителства.


АНТИТЕЗА НА БСП

В началото на мандата си Бойко Борисов обеща да завърши три автомагистрали в целите им участъци - "Люлин", "Тракия" и "Марица". Освен „Люлин” другите си останаха незавършени. На АМ „Тракия“ остават за довършване 34 км, от 116 км, а на АМ“Марица“ всичките 68 км са далеч от завършване.


Въпреки, че Тройната коалиция завеща на ГЕРБ изцяло подготвен пакет от проекти – за автомагистрали ( 9 лота на АМ „Тракия“, АМ „Марица , АМ“Хемус“ и АМ „Струма“ с обща дължина 233 км ) с готови проекти, отчуждителни процедури и осигурено финансиране на - реално завършените километри магистрали от ГЕРБ са 112 км. Предното правителство пусна 133 км автомагистрални участъци.

Сравнението по извършени рехабилитация, реконструкция и ново строителство на пътища от републиканската пътна мрежа ( I, II и III клас ) е над 4,3 пъти в полза на Тройната колиция – 6 844 км за правителството на Станишев, срещу 1 584 км за правителството на ГЕРБ.


За сравнение правителството на Тройната коалиция е положило над 11,5 милиона тона асфалт по пътищата от републиканската пътна мрежа, докато правителството на ГЕРБ е положило около 3,5 милиона тона асфалт, т.е. разликата е 3,3 пъти по-малко.
Днес Лот 4 на АМ „Тракия“ е пред пълен провал и следващото правителство трябва да осигури допълнително над 50 милиона лева за да се довърши магистралата. Подобна е ситуацията с Лот 2 на АМ „Марица. Има опасност Европейската комисия да спре финансирането на ОП “Транспорт“.
ТЕЗА НА ГЕРБ

За близо 4 години МРРБ постигна много успехи, започна важни проекти, но за съжаление някои от тях не успяхме да завършим.


АНТИТЕЗА НА БСП

За периода 2005-2009 година МРРБ управляваше над 1 300 проекта, без да се включват в това проектите на Пътната агенция, ако се прибавят проектите на агенцията те достигат общо над 1 650 проекта. За периода 2009-2013 г. МРРБ управляваше под 350 проекта, основно в Оперативна програма «Регионално развитие». Правителството на ГЕРБ не завърши много проекти, като освен това е «заложило» финансови бомби с потенциал от няколкостотин милиона лева.


ТЕЗА НА ГЕРБ

Следващото правителство трябва да продължи започнатата реформа във ВиК сектора, за да може България да спре да пилее вода. Близо 20 година е била отлагана реформата във водния сектор, което е довело до много загуби на вода, течове, кражби, както и изцяло амортизирана водопреносна мрежа, което се отразява на цената на водната услуга за крайния потребител в някои региони.


АНТИТЕЗА НА БСП

Реформата във ВиК сектора е вторият, след пътния сектор, голям провал на ГЕРБ.

За четири години ГЕРБ не извърши предвидените по Закона за водите дейности свързани с реформата във ВиК сектора. Правителството на Станишев подготви и 40-то НС прие промени, които очертаха пътя за реформата във ВиК сектора. ГЕРБ трябваше да извършат предписаните дейности по „изваждане“ на собствеността на ВиК-активите от ВиК-операторите, да я разпредели по приетите законови критерии между държавата и общините, да се актува като публична собственост ( държавна и общинска ) и да се предостави обратно на ВиК операторите за управление и експлоатация с възмездни договори. Тези действия щяха да гарантират публичния характер на собствеността, щяха да решат проблема с ДДС-то по ВиК проектите по ОПОС ( защото общините щяха да придобият право на данъчен кредит) и щеше да се реши въпроса с финансирането на собственото участие на общините в проектите по ВиК по ОПОС.ГЕРБ НЕ НАПРАВИ НИЩО !!! Реформата е там където я оставихме преди четири години. ГЕРБ дори забави изработването на генералните мастер планове за ВиК системите и съоръженията. БСП договори заема за изработването им от Световната банка, стратира процедурите, изготви „късите листи“ и бяха подадени фиансовите предложения. ГЕРБ замрази всичко и забави стратиранетио на изработването на плановете с 2,5 години, които и към днешна дата все още не са приключили.
Бездействието на ГЕРБ има конкретни последици – проектите по ВиК по ОПОС вървят изключително трудно заради нерешените въпроси, описани по-горе. Днес вече БЪлгария ще трябва да връща няколкостотин милиона лева заради неправомерно изплащане на ДДС, като безвъзмездна помощ по ВиК проектите от ОПОС.
ТЕЗА НА ГЕРБ

„През следващия програмен период не трябва да бъдат насочени всички усвоени европейски средства само и единствено към изграждане на пречиствателни станции за отпадни води”, заяви регионалният министър в оставка. Първи приоритет трябва да е достъпът до питейна вода. „20 области в страната продължават да бъдат в режим на водата, което не е нормално и трябва да се промени.


АНТИТЕЗА НА БСП

Правителството на БСП инвестира в проекти за питейно водоснабдяване над 185 милиона лева за над 350 проекта по територията на цялата страна – водопроводи, резервоари, магистрални водопроводи, пречиствателни станции за питейна вода.

Инвестициите на ГЕРБ за 4 години за проекти за питейно водоснабдяване са за около

8 милиона лева, т.е. над 23 пъти по-малко.
ТЕЗА НА ГЕРБ

Реформата на ВиК сектора трябва да бъде насочена към ВиК дружествата, като те трябва да бъдат намалени от 51 държавни дружества на най-много 28.


АНТИТЕЗА НА БСП

Това е второстепенен приоритет. Първо трябваше да се реализират описаните по-горе действия. За радост измененията в Закона за водите относно ВиК сектора не можаха да минат на второ четене. Изключително спорно беше и изменението контрола на язовирите да се предостави на Дирекция „Технически надзор“ в МИЕТ – безумна идея!ТЕЗА НА ГЕРБ

Не трябва в края на годината нито едно евро да остане неусвоено по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година. Оценката на ЕК за системата за контрол и управление на ОПРР е положителна. „Най-важното е, че няма спрени европейски средства”. В рамките на програмата са обявени 47 схеми за финансиране на проекти на обща стойност над 300 млн. лева. 


АНТИТЕЗА НА БСП

Вероятно става дума да се договорят всички средства до края на 2013 г. , а не да се разплатят. За разплашането срокът е до края на 2015 г. Оперативна програма „Регионално развитие“ има много сериозни проблеми, въпреки, че беше най-добре подготвената и стартирала най-добре програма от предходното правителство. Дори по признания на самата Лиляна Павлова има риск за проекти на стойност минимум 500 милиона евро. Натрупани са докладвани вече над 200 нередности по програмата. В повечето случаи изключително субективни, а в някои случаи и политически мотивирани. На два пъти Европейската комисия през 2011 г. ( между април-ноември) и 2012 г ( май-септември) спираше неофициално възстанповяването на средства по програмата заради проблеми в одита и контролните системи. Към края на февруари‘2013 г по ОПРР са платени 602,7 милиона евро към бенефициентите, а ЕК ни е сертифицирала (признала и възстановила) 306,7 милиона евро, или на 50,87%.


ТЕЗА НА ГЕРБ

Над 470 сгради от цялата страна са с ремонтирана образователна, социална и културна инфраструктура.


АНТИТЕЗА НА БСП

Посочената инфраструктура е ремонтирана по ОП „Регионално развитие“, като подготовката, договарянето и стратирането на над 1/3 от тези сгради е станало в мандата на Тройната колация.

Извън това обаче правителството на Станишев извърши ремонти и модернизация във всяко трето българско училише, или в над 1 000 училища в България. Отделно над 330 са ремонтираните сгради за социални услуги и над 440 културни институции.
ТЕЗА НА ГЕРБ

Беше повишен контролът върху изпълнението на договорите за концесии и наем на плажове с цел подобряване на услугата и осигуряване на свободен достъп на туристите до тях. Направени са 220 през миналата година проверки. Наложените в резултат санкции на изпълнителите са за 1,4 млн. лв. До месец май т.г. трябва да приключат процедурите по отдаване под наем на неохраняемите плажове.


АНТИТЕЗА НА БСП

Не беше направено основното – да се извърши навреме геодезично заснемане и контрол на концесиите. Вместо това се харчеха по над 500 000 лева за мониторинг, в т.ч. мониторинг на плажове през ноември-декември, което е абсурдно.


ТЕЗА НА ГЕРБ

Изготвени са кадастрални карти и регистри за още 582 хиляди хектара от територията на страната. В процес на приемане на 280 специализирани карти. Те ще дадат ясна картина за площта и състоянието на Черноморските плажове и ще включват информация за природните забележителности.

168 са подадени заявления от сдружения на собственици за участие в проект „Енергийно обновяване на българските домове“, като 92 са одобрените, а вече стартира изпълнението на първата сграда.
АНТИТЕЗА НА БСП

По отношение на изработването на кадастрални карти ГЕРБ не направи нищо. Правителството на Станишев успя да изработи кадастрални карти за около 19 % от територията на страната ( основно големите градове и туристическите райони). ГЕРБ не възложиха нито един нов договор за кадастрална карта. Довършиха се догорите на Тройната колаиция и спряха. Дори още София не е покрита напълно ( липсват 6 района) .

Тройната коалиция стартира процедура през 2008 г. за изработването на ортофотоплан на 20-километровата зона навътре от черноморското крайбрежие, подробна топографска карта в мащаб 1:5 000 необходима за инвестиционните проекти, и специализирани карти за плажовете, дюните, лагуните и т.н, както и точно определяне на зона „А“ и зона „Б“ по черноморското крайбрежие. ГЕРБ дойде на власт и спря тези проекти. Затов и стана възможен скандалът около „Дюнигейт“.

Миналата година в края се изработиха първите специализирани карти , но само на плажове, което е крайно недостатъчно.


ТЕЗА НА ГЕРБ

Необходимо е изграждането на няколко язовира, като от най-голямо значение е реализирането на проект за такъв в Габровска област. Чрез това съоръжение се очаква да бъде осигурявана вода в проблемните общини, които са Габровска, Севлиевска и Плевенска.


АНТИТЕЗА НА БСП

В периода 2005-2009 година правителството на Станишев подготви цялостна програма за подобряване на питейното водоснабдяване на на населените места. Освен направените инвестиции от над 185 милиона лева ( изградиха се и се извърши капитален ремонт над 8 магистрални водопровда за Русе, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Хасково, „Камчийски пясъци“, к.к.“Пампорово“, Сливен ), се изготви и стаартира програма за довършване на строителството наязовири за питейно водоснабдяане – „Кюстендил“, „Пловдивци“, „Луда Яна“ и „Нейковци“ . За финансирането на последните три се стратираха преговори и се договори заем от Световната н=банка в периода 2007-2009 г. За съжаление и до днес 4 години по-късно старта на строителството не е започнал.Относно язовира „Бяла“ до град Севлиево, е необходимо да се актуализира стария проект и да се определи източника на финансиране.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница