Задача Описание Необходими знания 01 Пробвайте 01Дата22.01.2019
Размер126.66 Kb.
Списък със задачи на разработваните от учениците проекти


Секция #

Име на задача

Описание

Необходими знания

01 Пробвайте 01

Компютрите в ежедневието

Избройте поне четири случая, в които компютрите са част от ежедневието.

Интернет браузър

01 Пробвайте 02

Информационни технологии

Като използвате Интернет и други ресурси определете стартовата заплата на специалистите в Информационните технологии за вашия регион.

Интернет браузър

01 Можете ли?В секция 01 няма задача.02 Пробвайте 01

HelloWorld

Напишете програма с име HelloWorld.

Visual Studio

02 Пробвайте 02

MyNameIs

Напишете програма с име MyNameIs.

Visual Studio

02 Можете ли?

Бързо хранене

Визуализирайте картинки за бързо хранене.

Добавяне на бутони към форма. Осигурен е изходен код.

03 Пробвайте 01

Подготовка за пътешествие

Напишете псевдокод, за да опишете необходимите стъпки за подготовка на ваше пътешествие.

Подбор на думи. Логическо мислене.

03 Пробвайте 02

Измиване на чинии

Напишете псевдокод, за да опишете необходимите стъпки за измиване на чинии.

Подбор на думи. Логическо мислене.

03 Можете ли?

Аквариум

Пребройте рибите от всеки цвят и изчислете процентното им съотношение спрямо общия им брой.

Изучаване на програмен код. Разпознаване на компоненти. Съпоставяне с псевдокод.

04 Пробвайте 01

Кой кой е

Създайте форма и настройте свойствата на поставените върху нея обекти като използвате прозореца Property, така че да научите повече за вашите събеседници.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Настройване свойства на обекти. Изходният код е осигурен.

04 Пробвайте 02

Калкулиране цена на пица

Помогнете на купувачите да калкулират цената на своята пица.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Настройване свойства на обекти. Изходният код е осигурен.

04 Можете ли?

Морски шах

Довършете програмата за играта Морски шах.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Настройване свойства на обекти. Изходният код е осигурен.

05 Пробвайте 01

Небесна дъга

Нарисувайте небесна дъга.

Настройване на свойства при използване на код. По-голямата част от изходния код е осигурен.

05 Пробвайте 02

Измервателен инструмент

Настройте контрола за плъзгач като използвате изходния код.

Настройване на свойства при използване на код. По-голямата част от изходния код е осигурен.

05 Можете ли?

Цветя

Скрийте и покажете картинки на цветя с помощта на код.

Настройване на свойства при използване на код. По-голямата част от изходния код е осигурен.

06 Пробвайте 01

Части на Пи

Покажете числото Пи в различни формати.

Дефиниране на променливи. Присвояване стойности на променливи и обекти.

06 Пробвайте 02

Скачаща жаба

Напишете програма за играта Скачаща жаба.

Присвояване стойности на променливи и обекти.

06 Можете ли?

Откриване на грешки

Открийте 10 грешки в програмата.

Дебъгване на програма. Изходният код е осигурен.

07 Пробвайте 01

Цена на бензин

Изчислете цената на бензина.

Използване на оператори за присвояване и аритметични оператори.

07 Пробвайте 02

Дебъгване на програма

Използвайте средствата за дебъгване в Visual Studio.NET.

Дебъгване на програма със средствата на Visual Studio.Net. Изходният код е осигурен.

07 Можете ли?

Калкулатор за изчисляване на обем

Изчислете обема на куб и сфера.

Използване на оператори за присвояване и аритметични оператори.

08 Пробвайте 01

Идеи за подарък

Предложете на купувачите идеи за подаръци.

Използване на оператора If.

08 Пробвайте 02

Мотивационна програма

Напишете обзорна програма, за да подпомогнете други ученици във взимането на решение за изучаване на курса по програмиране.

Използване на оператора If.

08 Можете ли?

Мишена

Напишете игра, в която ще се правят опити за щракване върху подвижен обект.

Използване на оператора If, обекта таймер и радио-бутони. Преместване на обект за картинка.

09 Пробвайте 01

Резултати от игра на голф

Изчислете резултатите от игра на голф за 4 играча.

Използване на оператора If и аритметичните оператори.

09 Пробвайте 02

Магически квадрат

Напишете игра Магически квадрат. Създайте квадратно поле с размер 3 x 3.

Използване на оператора If и аритметичните оператори.

09 Можете ли?

Ези или тура

Позволете на компютъра да направи няколко подхвърляния на монета.

Използване на оператора If и аритметичните оператори.

10 Пробвайте 01

Преброяване на зайци

Как ще нарасне популацията на зайците, ако те живеят вечно?

Оператор за цикъл For … Next. Оператор If.

10 Пробвайте 02

Прости числа

Изчислете простите числа.

Оператор за цикъл For … Next. Оператор If.

10 Можете ли?

Калкулатор на Рот

Напишете калкулатор на Рот.

Оператор за цикъл For … Next. Оператор If.

11 Пробвайте 01

Стрелба по мишена

Опитайте да ударите мишената.

Оператор за цикъл Do … Until.

11 Пробвайте 02

Повтарящо се ези

Пребройте еднаквите последователни обръщания на монета.

Оператор за цикъл Do … Until.

11 Можете ли?

Калкулатор за среден успех

Изчисляване на средно аритметична стойност.

Оператор за цикъл Do … Until. Аритметични оператори.

12 Пробвайте 01

Мерни единици

Преобразуване от и в канадски мерни единици.

Използване на вградените в Visual Basic.NET функции.

12 Пробвайте 02

Гадател

Като използвате броя на гласните във въпроса, генерирайте отговор по случаен начин.

Използване на вградените в Visual Basic.NET функции. Създаване на собствени функции.

12 Можете ли?

Котка и мишка

Котка преследва мишка докато я хване или мишката избяга.

Използване на умения от всички секции на курса.

13 Пробвайте 01

Писалки

Използвайте различните характеристики на писалките.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Настройване свойства на обекти. Извикване на методи и задаване на стойности на свойства.

13 Пробвайте 02

Четки

Използвайте различните характеристики на четките.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Настройване свойства на обекти. Извикване на методи и задаване на стойности на свойства.

13 Можете ли?

Четката с шарка

Създаване на четка със стил, който се генерира по случаен начин.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Настройване свойства на обекти. Извикване на методи и задаване на стойности за свойства.

14 Пробвайте 01

Рисуване на фигури

Използване на писалка с динамични характеристики за изчертаване на геометрични фигури.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Извикване на методи и задаване на стойности за свойства.

14 Пробвайте 02

Рожден ден

Използване на методите DrawPie и FillPie.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Извикване на методи и задаване на стойности за свойства.

14 Можете ли?

Пейзаж

Използване на всички изучени методи за изрисуване на геометрични фигури. Създаване и използване на писалки и четки.

Създаване на обекти. Изчисляване на координати. Извикване на методи и задаване на стойности за свойства.

15 Пробвайте 01

Настройки на шрифт

Промяна на характеристиките на шрифт с програмен код.

Деклариране и инициализиране на променливи. Настройване на свойства при използване на код. Създаване на шрифт.

15 Пробвайте 02

Текст, изобразен с четка

Изписване на текст с шрифт при използване на четки с различни стилове.

Създаване на обработчик на събитието Paint. Създаване на шрифт. Създаване и използване на четка.

15 Можете ли?

Забавление с текст

Изписване на текст с ефекти.

Създаване и използване на четка. Създаване на шрифт. Създаване и използване на четка.

16 Пробвайте 01

Избор на шрифт

Използване на стандартния диалогов прозорец за избор на шрифт.

Деклариране и инициализиране на променливи. Извикване на методи. Използване на шрифт и четка. Създаване на диалогов прозорец за избор на шрифт.

16 Пробвайте 02

Избор на цвят

Използване на стандартния диалогов прозорец за избор нацвят.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Деклариране и инициализиране на променливи. Използване на четка и писалка. Обработване на събития.

16 Можете ли?

Рисуване с диалогови прозорци

Изчертаване на геометрични фигури с характеристики, определени от диалогови прозорци.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Деклариране и инициализиране на променливи. Обработване на събития. Използване на четка и писалка. Създаване на диалогов прозорец за избор на цвят и на потребителски диалогов прозорец.

17 Пробвайте 01

Магазин

Създаване и използване на главно меню.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Създаване и използване на диалогови прозорци. Създаване на главно меню. Обработване на събития.

17 Пробвайте 02

Текстов редактор

Създаване на елементарен текстов редактор с използване на контекстно меню.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Създаване на контекстно меню. Използване на методи на обекти.

17 Можете ли?

Графичен редактор

Създаване на елементарен графичен редактор за изчертаване на геометрични фигури.

Създаване на главно меню. Обработване на събития. Изпозлване на методи за изчертаване и запълване на геометрични фигури.

18 Пробвайте 01

Родословно дърво

Създаване на програма за построяване на родословно дърво.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Създаване и използване на дървовиден изглед. Обработване на събития.

18 Пробвайте 02

Списък със задачи

Създаване на програма за дефиниране на списък със задачи за изпълнение.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Създаване и използване на списъчен изглед. Обработване на събития.

18 Можете ли?

Компютърен магазин

Създаване на списък с артикули за компютърен магазин.

Поставяне на обекти върху форма, използвайки Visual Studio. Създаване и използване на дървовиден изглед. Обработване на събития.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница