Задача по цифрова схемотехника управление на матрична индикация Изготвил : Станислав Стоилов Проверил : доц. ЯкимовДата22.03.2017
Размер77.98 Kb.
#17521
ТипЗадача

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ


КУРСОВА ЗАДАЧА

ПО

ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКАУправление на матрична индикация

Изготвил : Станислав Стоилов Проверил : доц . ЯкимовФЕТТ , 34 група / ...................... /

№ 101210126


Съдържание

1. Задание

2. Блокова схема

3. Принципна схема

4. Използвани ИС , вътрешна структура и характеристики

5. Таблица на функционалната класификация

6. Изчислителна записки на дискретните външни елементи

7. Изисквания към захранващия блок

8. Описание на действието на схемата

1. Задание :

Да се проектира електрическа схема на матрична индикация , управление на четири индикатора2. Блокова схема :3. Принципна схема :

4. Използвани ИС , вътрешна структура и характеристики

Интегрална схема 1 - Тригер на Шмит “ 74HC14 “

Интегрална схема 2 – Брояч “ 74HC90 “

Интегрална схема 3 – Дешифратор “ 74HC138 “

Интегрална схема 4 - ROM Signetics “ 2513 “

5. PNP Tранзистори 2N3906 “6. Матрица “ LB05571KBH1B ” 5 x 7 “

74HC14 : Интегралната схема се използва за тактов генератор ,

първи праг на входното напрежение от хистерезисната крива V+ – 1,2 V ,

втори праг на входното напрежение от хистерезисната крива V- – 2,1 V ,

изграден чрез TTL Технология.


74HC90 : Двоичен брояч , със вход CB и разрешаващи входове R01 и R02 , изградени на стандартна TTL логика.Таблица на Истинност :74HC138 : Дешифраторът е триразряден като на входовете А0,А1,А2 се подава двоичния код който следва да бъде преобразуван в унитарен , изходът Y7 които се свързват към маса.PNP 2N3906 :Матрица LB05571KBH1B :

Спецификация

Pазмери

Мерни Единици

Диаметър на точката

3.00

mm

Pазмери


20 x 28.6

mm

Ток в права посока

20

mA

Напрежение в права посока

2

VROM Signetics 2513 : ROM памет , чрез която се генерира ASCII код и изходните сигнали на брояча , захранва се от + 5 V , -5 V.


Символ

Параметри

MIN

TYP

MAX

Единица

ILI

Входен ток

-

10

500

nA

ILO

Изходен Ток

-

10

1000

nA

IDD

Захранване

-

12

15

mA

IGG

Захранване

-

10

15

mA

VIL

Ниво на Логическа " 0 "

-

-

0.6

V

VHL

Ниво на Логическа " 1 "

3.4

-

5.4

V


5. Таблица на функционалната класификация :ИС

Функционална

класификация

Функция

Обозначение

1

ИС 1

Тригер на Шмит

Тактов генератор

74HC14

2

ИС 2

Двоичен Брояч

Брояч

74HC90

3

ИС 3

Дешифратор

Дешифратор

74HC190

4

ИС 4

PNP Tранзистори

Ключ

2N3906

5

ИС 5

Матрица ( 5x7 )

Индикатор

LB05571KBH1B

6

ИС 6

ROM

Знаков Генератор

2513

6. Изчислителна записки на дискретните външни елементи :

1. Тактовия генератор е необходимо да изработва правоъгълни импулси с честота n пъти по-голяма от честотата на регенераци. Така при избрана честота на регенерация fрег=50Hz за честотата на тактовия генератор се получава fТГ=n.fрег=6.50=300Hz. Оттук за необходимите продължителности на импулса и на паузата се намира: tИ=tП=1/fТГ=1/400=3,33ms.f = 1 / 0,8.RC.За C=10nF се получава R= 416KΩ.2.За токоограничаващите резистори :

UCC = 5 V , UCE = 0,3 V UF = 2 V

UR = UCC – UCE – UF – Ux/y = 5 – 0,3 – 2 = 2,7 V

RI = UR / IF = 2,7 V / 0,02 A = 135Ω

Базов Ток : IB = Ic / B = 0,175 / 50 = 3,5 mA

Rc = UBE / ICB = 0,7 / 70 nA = 10kΩ

Напрежение на Изхода на Дешифратора при Ниско Ниво = 0 V , следователно

RB = ( UCC – UBE – UDX ) / IB = ( 5 – 0,7 – 0 ) / 0,0035 = 1,35 KΩ

7. Изисквания към захранващия източник :

Избира се захранващ източник с напрежение Ucc=5 V.Тока консумиран от захранващия източник е сума от токовете, консумирани от всяка интегрална схема Icc = Icc ( 74HC14 ) + Icc ( 74HC90 ) + Icc ( 74HC138 ) + Icc ( 2513 ) =

= 20 uA + 15 mA + 40 uA + 500nA = 15,06 mA

8. Описание на действието на схемата :

Тактовият генератор, реализиран чрез тригер на Шмит изработва поредица от правоъгълни импулси.

Двоичния брояч брои импулсите, които са подадени на входа му и на изхода извежда броя като двоично число. Броячът брои от 0 до 6 и изходните му комбинации са: 000,001,010,011,100,101, 110.

Дешифраторът служи за дешифриране на комбинациите подадени на входа му от двоичния брояч като ги преобразува в унитарен код. Чрез него се позволява разрешаването на отделните индикатори последователно във времето. Разрешаващото ниво за дешифратора е ниското ниво.

Като ключ за разрешаване на светодиодните индикатори се използват PNP транзистори които се отпушват при логическа 0 .

ROM паметта се управлява паралелно от брояча , като чрез него се генерира ASCII код и се управляват колоните на матрицата. При постъпване на код на входа на ROM паметта тя го преобразува в изходен код , който засветява необходимите светодиоди в индикатора и той индицира.
Каталог: Home -> Emo -> СЕМЕСТЪР%205 -> ЦСхТ -> курсова%20ЦСхТ -> примерни%20курсови -> CSHkursova
CSHkursova -> Курсова задача на тема: Цифров часовник Разработил : Димитър Николаев Жиланов Фак.№101210079, фетт, 34 гр
курсова%20ЦСхТ -> Курсова задача по Цифрова схемотехника Тема: Динамична индикация Изходни данни: Брой разряди 7 Индикатори с общ анод Проектирал: Ръководител
курсова%20ЦСхТ -> IF=1mA; напрежение в права посока U
ЦСхТ -> 19. Формирователи
ЦСхТ -> Базова матрична логика- gal
курсова%20ЦСхТ -> Генератор на случайни числа
курсова%20ЦСхТ -> Генератор на случайни числа(зарове за табла)
курсова%20ЦСхТ -> Електронен оборотомер


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница