Задача по информатика и ит. Подробно е описан пример за нестандартна задача с няколкоPdf просмотр
страница1/8
Дата21.09.2022
Размер0.58 Mb.
#115120
ТипЗадача
  1   2   3   4   5   6   7   8
3 6 Karapeeva Terzieva Rahnev 211 220


„ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ“
Национална научна конференция
гр. Смолян, 27 – 28 октомври, 2017 г.
211
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО НЕСТАНДАРТНА ЗАДАЧА В
ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИТ
Веселина Карапеева, Тодорка Терзиева, Асен Рахнев

Резюме: В обучението по информатика и ИТ задачите имат особена роля – те самите могат
да бъдат средство за обучение. Предмет на нашето изследване е понятието нестандартна
задача в обучението по информатика и ИТ на средното училище, като са проучени и
представени нейните основни характеристики. Направен е сравнителен анализ на различни
гледни точки. Особено внимание е отделено на етапите при решаване на една нестандартна
задача по информатика и ИТ. Подробно е описан пример за нестандартна задача с няколко
различни решения. Чрез този методически подход се създават условия за формиране и
развитие на творческо мислене, избягва се шаблонността и стереотипите при решаване на
една задача. По този начин се развиват умения за търсене на различни решения и прилагане на
придобитите знания и умения в нови ситуации, които могат да бъдат връзка с реалния
живот. От друга страна може да се използват различни и оригинални начини за решаване,
които показват нестандартен начин на мислене.
Ключови думи: нестандартна задача, обучение по информатика и ИТ, задачи по
информатика и ИТ
Въведение
Основен педагогически ефективен инструмент за организация на учебната дейност на учениците при изучаване на информатични дисциплини е създаването на проблемна ситуация. Това изисква нестандартно мислене, разбиране и систематизиране на познатите знания и умения. Освен това примерите и задачите са необходими за затвърждаване и прилагане на знанията, свързани с въведените основни понятия. За задачите по информатика могат да се посочат и някои специфични функции:

формиране на алгоритмичен стил на мислене,

усвояване на основите на моделирането,

усвояване на формализация при разкриване на взаимовръзката между различните форми на едно и също понятие, явление или процес и др.
В процеса на решаване на задачата обучаемите самостоятелно затвърждават наученото, а също така откриват нови характеристики на изучаваните елементи чрез целенасочена активност от тяхна страна. Известна е особената роля на задачите в обучението по информатика и информационни технологии – в частност, те самите могат да бъдат средство за обучение. В изследванията си редица автори (Гъров, 2010;
Дурева, 2011; Рахнев, 2012; Angelova, 2011) разглеждат системите от учебни задачи като мощно средство за управление на подготовката на обучаемите по информатика и
ИТ през различните нива на образователния процес.
Общодидактическите аспекти на класификацията на задачите се основава на различни принципи, поставени в основата на делението: в зависимост от равнището на усвояване, в зависимост от структурните елементи на задачата, според структурните и функционалните свойства, според вида мислене и др. Най-популярна е класификацията на задачите на стандартни и нестандартни. В задачите от първия тип се използва алгоритъм или се работи по аналогия, нарича се още решаване по образец. При задачите от втория тип не се знае предварително начинът за решаване, както и това,


Веселина Карапеева, Тодорка Терзиева, Асен Рахнев
212 върху което се основава решението. Използват се още и термините стереотипни и творчески задачи. Предмет на нашето изследване е ролята на нестандартните задачи в обучението по информатика и ИТ в училище.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница