Задача по информатика и ит. Подробно е описан пример за нестандартна задача с няколко


Нестандартни задачи в обучението по информатика и ИТPdf просмотр
страница3/8
Дата21.09.2022
Размер0.58 Mb.
#115120
ТипЗадача
1   2   3   4   5   6   7   8
3 6 Karapeeva Terzieva Rahnev 211 220
Нестандартни задачи в обучението по информатика и ИТ
За да стигнем до понятието „нестандартна“ задача е необходимо да разгледаме понятието „стандартна“ задача. И въобще възможно ли е да се прецени дали една задача е стандартна или е нестандартна? Има ли критерии, които да отличават едната от другата?
По принцип „стандартен“ означава шаблон, служещ за образец или модел на други. Основната роля на стандартните задачи е усвояване на фундаментални знания и умения, свързани с основни теоретични правила и практически решения. В информатиката това се свързва с точно определен алгоритъм, по който да бъде решена определена задача. Според Фридман (Фридман, 1982), решението на една стандартна задача е изградено от етапи, и като задължителни той посочва:

анализ на задачата при определяне на структурата на задачата;

осъществяване на начина/алгоритъма за решаване на задачата;

формулиране на отговора на задачата.
Всъщност достигането до крайния резултат се свежда до използването на определен начин или алгоритъм. Според Фридман (Фридман, 1982), когато става въпрос за нестандартни задачи, всеки един от етапите за решението им се свежда до използване на следните методи:

Разделяне на задачата на подзадачи – да се установи не трябва ли задачата да се раздели на подзадачи по определени критерии.
На първият етап от изследване на задачата се построява описателен информационен модел. В процеса на анализ се появяват различни параметри – признаци, характеристики или свойства на обекта. На този етап се формира пълно описание, отделят се всички елементи, установява се връзката между тях, отделят се съществените елементи, от гледна точка на целите на изследването, определят се параметри и техните характеристики, чието изменение влияе или може да повлияе на обекта. На този етап се формират и хипотези за закономерности, присъщи на изследвания обект, които по-нататък подлежат на проверка.

Моделиране на задачата – Възможно ли е да се замени задачата с някакъв познат или по-прост модел чрез: смяна на променливите или смяна
(кодиране) на обектите или смяна на цялата задача с еквивалентна на нея.
Дейността по построяване на информационен модел – информационно моделиране е обобщен вид дейност, която е характерна за информатиката. Успешното решаване на информационни задачи изисква разбиране на понятието модел и компютърен модел, как да се осъществи формализация на задачата и моделиране. Но компютърното моделиране изисква и познаване на език за програмиране, тъй като съставянето на програмата е важен етап от решението на една информационна задача.
Информационното (абстрактно) моделиране съществува много преди появата на компютри, но тяхното появяване внася допълнително абстрахиране. Ако разгледаме алгоритъма като формален модел на дискретен процес, то построяването на алгоритъм изисква изграждане на умения за усвояване както на принципите на моделиране, така и на технологиите на моделиране, свързани с изпълнение на алгоритъма на компютър.


Веселина Карапеева, Тодорка Терзиева, Асен Рахнев
214
Изграждането на умения за моделиране са свързани с уменията за анализиране на проблем, формализиране на проблем и построяване на алгоритъм (модел).Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница