Задача по информатика и ит. Подробно е описан пример за нестандартна задача с няколкоPdf просмотр
страница6/8
Дата21.09.2022
Размер0.58 Mb.
#115120
ТипЗадача
1   2   3   4   5   6   7   8
3 6 Karapeeva Terzieva Rahnev 211 220
І-во решение (най-често срещано):
бр. крачки бр. крачки бр. крачки бр. крачки
Хензел
6 12 18 24
Гретел
8 16 24
На всеки 24 крачки общо поставят 6 камъчета =>
Броят на крачките ще е 100/6*24 = 400 крачки
ІІ-ро решение:
Брой камъчета
Цикъл от стъпки
Камъчета в цикъла
Брой пъти цикъл
Остатък
Общо крачки


Веселина Карапеева, Тодорка Терзиева, Асен Рахнев
216 100 24 6
16 4
400
Използвани формули:
A2/C2-1
A2-(C2*16)
B2*16+2*8
ІІІ-то решение:
Брой крачки отдалеченост от дома
Брой камъни
Брой крачки отдалеченост от дома
Брой камъни
Гретел
6 12 18 24 6
Гретел
222 228 234 240 60
Хензел
8 16 24
Хензел
224 232 240
Гретел
30 36 42 48 12
Гретел
246 252 258 264 66
Хензел
32 40 48
Хензел
248 256 264
Гретел
54 60 66 72 18
Гретел
270 276 282 288 72
Хензел
56 64 72
Хензел
272 280 288
Гретел
78 84 90 96 24
Гретел
294 300 306 312 78
Хензел
80 88 96
Хензел
296 304 312
Гретел
102 108 114 120 30
Гретел
318 324 330 336 84
Хензел
104 112 120
Хензел
320 136 336
Гретел
126 132 138 144 36
Гретел
342 348 354 360 90
Хензел
128 136 144
Хензел
344 352 360
Гретел
150 156 162 168 42
Гретел
366 372 378 384 96
Хензел
152 160 168
Хензел
368 376 384
Гретел
174 180 186 192 48
Гретел
390 396 100
Хензел
176 184 192
Хензел
392 400
Гретел
198 204 210 216 54
Означаваме с този цвят, момента когато Хензел не слага камъче,
Хензел
200 208 216 защото сестра му вече е сложила
Отг
:
400
ІV-то решение:
Xeнзел


Изследване на понятието нестандартна задача в обучението по информатика и ИТ
217
Гретел
6 1
Получаваме общият брой камъни 24, защото цикъла се повтаря
8 2
12 3
16 4
18 5
24 6
100 6
16,66667 400 общ брой повтарящи брой оставащи камъни цикли цикли крачки
Използвани формули:
B11/C11
D11*B9
V-то решение:
#include using namespace std; long long gcd(long long a, long long b)
{ int r; while(b>0)
{ r=a%b; a=b; b=r;} return a;
} int main()
{ long long total, h, g, stoneForStep=0, nok, nod; cin>>g>>h>>total; nod=gcd(g,h); nok=(g*h)/nod; stoneForStep+=nok/g; stoneForStep+=nok/h; stoneForStep--; cout<<(total*nok)/stoneForStep<}

Заключение


Веселина Карапеева, Тодорка Терзиева, Асен Рахнев
218
Нестандартната задача е смислена и интересна. Това е задача, за която няма общи правила и правила, които определят точен начин или алгоритъм за нейното решаване. Една и съща задача може да бъде „нестандартна” за някои ученици и
„стандартна” за другите, ако учениците имат методи за решаване на такава задача.
Нестандартната задача трябва да провокира учениците да си задават въпроси.
Въпросите от своя страна, провокират желанието за решаване на други задачи и проблеми. При нестандартните задачи се подчертава необходимостта от логическо мислене и споделяне на резултатите. Необходимо е разсъждение и обосновка на отговора, които разкриват основните идеи и тяхното решение. Създават се условия за формиране и развитие на творческо мислене, избягва се шаблонността и стереотипите при решаване на задача. По този начин се развиват умения за търсене на различни решения и прилагане на придобитите знания и умения в нови ситуации, които могат да бъдат връзка с реалния живот.
Благодарности
Авторите изказват благодарност към научен проект № СП17-ФМИ-011 към НПД на ПУ „Паисий Хилендарски“ за частичното финансиране на настоящата работа.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница