Задача по механика на флуидите Изготвил: Проверил: (Милен Михайлов) (доц. П. Цанков) Ф.№191207, спец. Тгс 2 курсстраница2/6
Дата03.01.2022
Размер311.38 Kb.
#113092
ТипЗадача
1   2   3   4   5   6
КЗпо-МФ (1)
Вариант

7

h , [m]

20

pм , [kPa]

300

h* , [m]

1,5

D , [m]

4

(p0 , [bar])

280
Решение:

1.За показанието на манометъра от основното уравнение на ХС следва:pм = po + ρ . g . h → po = pм - ρ . g . h = 300.10³ - 10³.9,81 .20 = =104. 10³ Pa =104kPa

Така определеното налягане po e надналягане (защото показанието на манометъра е относително налягане – надналягане).

2.Налягането на дъното на резервоара се получава аналогично:

pд = po + ρ . g . ( h + h*) =104.10³ + 10³.9,81 . (20+1,5) = 315.10³ Pa = 315 kPa

3. Абсолютното налягане на дъното на резервоара е:pд абс = pд + pa = 315 + 100 = 415 kPa

4. За обема и теглото на водата в резервоара се получава съответно:W = (π .D² / 4) . H = (π .4² / 4) . 21,5 = 270,04 m3

G = ρ .g. W = 1000 .9,81. 270,04 =2649092 N

5. За изменението на обема на водата, от определението на коефициента за обемно свиване следва:

𝛽𝑝 =− → 𝑑𝑊=−𝛽𝑝 .𝑊 .𝑑𝑝=−2.10⁻⁹.270,04. (280 − 4,2) .10⁵=−14,895 m³

Обемът намалява с ΔW = 14,895 m³.


Задача 2. Налягането в цилиндъра на хидравлична преса се повишава в резултат на нагнетяването в него на течност с ръчна бутална помпа. Силата за пресоване на детайла А е F1. Диаметрите на цилиндъра на пресата и на буталото на помпата са съответно: D и d. Хода на буталото на помпата е l =30 mm, обема на течността в пресата е V = 60 l, а отношението на лостовата система на буталната помпа е b/a . Свиваемостта на течността да се отчете чрез модула на обемна деформация на течността Е = 1300 МРа.

Да се определят:

1.Максималното усилие F, с което трябва да се действа на ръкохватката на помпата за осигуряване на пресоването със сила F1 и налягането р , което се създава в системата тогава. Каква е хидравличната мултипликация на хидросистемата?

2. Числото двойни ходове n на ръчната помпа, което гарантира необходимото налягане и усилие.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница