Задача Пресметнете детерминантите: Чрез елементарни преобразувания и адюнгирани количестваДата16.10.2018
Размер251.5 Kb.
#90124
ТипЗадача
КУРСОВА РАБОТА ПО "ВИСША МАТЕМАТИКА – I част"

За курсанти и студенти редовно обучение

Решенията се подготвят задължително в ръкописен вид и се поднасят за проверка в деня на семестриалния изпит.
ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧНА ГЕОМЕТРИЯ
Задача 1. Пресметнете детерминантите:


    1. Чрез елементарни преобразувания и адюнгирани количества
    1. Чрез елементарни преобразувания и адюнгирани количества
    1. Чрез привеждане в триъгълна форма
    1. Чрез привеждане в триъгълна форма


Задача 2. Решете уравненията:

2.1
2.2

Задача 3. Дадени са матриците

и3.1 Пресметнете адюнгираното количество на елемента на матрица

3.2 Пресметнете сумата на матрица и матрицата получена от адюнгираното количество на елемента на матрица

3.3 Да се докаже, че е неособена матрица.
Задача 4. Дадени са матриците:

, , и

4.1 Да се докаже, че C е неособена матрица

4.2 Да се пресметне изразът

4.3 Да се намери произведението и

4.4 Пресметнете разликата на матрицата получена от адюнгираното количество на елемента на матрица и матрицата получена от адюнгираното количество на елемента на матрица
Задача 5. Решете матричните уравнения:

5.1
5.2

Задача 6. Решете системите линейни уравнения чрез формулите на Крамер:

6.1
6.2
Задача 7. Решете системите линейни уравнения по метода на Гаус:
7.1
7.2
7.3
7.4
Задача 8. Решете системата линейни уравнения по два начина – чрез метода на Гаус-Жордан и като матрично уравнение:


Задача 9. Дадени са векторите относно декартова координатна система.

9.1 Намерете и ;

9.2 Намерете , и ;

9.3 Пресметнете детерминантата
Задача 10. Дадени са точките A(-10,-1), B(1,-2), C(9,0) и D(-2,1), които са върхове на четириъгълник и правата

а) Докажете, че точките B, C и D не лежат на една права и намерете лицето на .

б) Напишете общото и скаларно-параметричното уравнение на медианата през върха B и на височината през върха С на .

в) Намерете лицето на четириъгълника и координатите на пресечната точка на диагоналите му.

г) Намерете симетричната точка на точката относно правата .

д) Намерете разстоянието от точката до правата .
Задача 11. Дадени са точките A(-1,5,7), B(3,4,9), C(3,8,2) и D(-1,0,10).

а) Докажете, че точките A, B и C не лежат на една права и намерете лицето на .

б) Докажете, че точките A, B, C и D не лежат в една равнина и намерете обема на тетраедъра определен от тези точки.

в) Намерете дължината на медианата през върха А и на височината през върха B в .г) Намерете дължината на височината на тетраедъра , спусната от върха D.
Задача 12. Дадени са точките A(7,6,7), B(5,10,5), C(-1,8,9) и D(2,6,-3).

а) Докажете, че точките A, B, C и D не лежат в една равнина и намерете обема на тетраедъра, определен от тези точки.

б) Напишете скаларно-параметричното и общото уравнение на равнината , определена от точките A, B и C.

в) Намерете симетричната точка на точката относно  и намерете разстоянието от точката  до равнината .

г) Напишете общото уравнение на равнинатад) Напишете скаларно-параметричното уравнение на равнинатае) Напишете скаларно-параметричното уравнение на равнинатаж) Напишете скаларно-параметричното уравнение на правата


Задача 13. Дадени са равнините   и

а) Докажете, че двете равнини се пресичат в една права.

б) Намерете каноничното уравнение на правата .

в) Намерете ъгъла между равнините и .

г) Напишете каноничното уравнение на правата

 
Задача 14. Да се намерят координатите на точка , симетрична на точката относно правата .
МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Задача 15 Намерете първа производна на функциите:

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

Задача 16. Докажете, че функцията удовлетворява диференциалното уравнение .

Задача 17. Докажете, че функцията удовлетворява диференциалното уравнение .
Задача 18. Намерете границите:

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11
Задача 19. Изследвайте за асимптоти функциите:

19.1

19.2

Задача 20. Изследвайте функциите за екстремуми:

20.1

20.2

Задача 21. Изследвайте функцията за инфлексни точки и интервали на изпъкналост нагоре и изпъкналост надолу.
Задача 22. Направете пълно изследване на функциите и начертайте графиките им.

22.1

22.2
Каталог: NVUMathLectures
NVUMathLectures -> §16. Задачи от пресмятане на вероятности Съдържание
NVUMathLectures -> Задачи от степенни редове Съдържание
NVUMathLectures -> Лекция 29 §29. Системи диференциални уравнения Нормални системи оду
NVUMathLectures -> Лекция 4 системи линейни уравнения Ранг на матрица. Теорема за базисния минор
NVUMathLectures -> Задачи от пресмятане на детерминанти Съдържание
NVUMathLectures -> Курсова работа по висша математика 1 за студенти задочно обучение
NVUMathLectures -> Лекция 19 §19. Случайни величини Определения и примери
NVUMathLectures -> Лекция 1 комплексни числа и полиноми Определение и аритметични операции
NVUMathLectures -> Задача Намерете производните на следните функции а б в г д е ж


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница