Задача Реквизити на Semi Block StyleДата11.09.2016
Размер29.79 Kb.
#8960
ТипЗадача
Практическо задание: Semi Block Style

Задача 1. Реквизити на Semi Block Style:
Реквизитите на писмата, форматирани в полублоковата схема Semi Block Style не се различават от тези при Full и Standart Block Style. Това, което отличава Semi Block Style от другите стилове, е в разположението им. Същетвена разлика е намаленият размер на текстовото поле след Header of the Letter:

  • Attention line (На вниманието на...) се пише централно, един ил два реда под адреса на получателя;

  • Salutation (обръщение)- центрира се;

  • Subject или Re: (относно)- центрира се, един или два реда под обръщението;

  • Body of the Letter (съдържание на писмото)- всички абзаци са с табулация. Повечето компании предпочитат табулация от 5 символа, въпреки че повече от 5табулации също се допускат.Задача 2. Прилики и разлики при Full Semi Block Style и Standart Block Style
При Full Semi Block Style:

  • всички елементи са ляво подравнени;

  • от всички елементи само името на фирмата-подател е изписано изцяло с главни букви.

При Standard Block Style има 3 начина за разполагане на елементите:

  • с разполагане на датата (Date Line) от вертикален център надясно, а всички останали елементи са ляво подравнени;

  • с разполагане на 4 елемента от вертикален център надясно, а именно: датата (Date Line), заключителното изречение (Complimentary Close), име на фирмата (Firm Name) и име на ръководителя, длъжност (Dictator’s name, position);

  • с разполагане на 7 елемента симетрично на реда, а именно: подател (Header of the Letter), дата (Date Line), На вниманието на (Attention line), обръщение (Salutation), заключително изречение (Complimentary Close), име на фирмата (Firm Name), име на ръководителя, длъжност (Dictator’s name, position);


Задача 3. Писане на писмо по образец в Semi Block Style

“CLAVIA”, LTD


Varna, 9000, 12- 13,Vassil Levski Blvd.

Tel./ fax: 359 (52) 47- 61- 08; 359 (52) 22- 44- 66.May 12, 20__


Martin Manufacturing Company,

15 South Wabash Avenue,

Chicago, Illinois 60614.

Attention: Mr. George H. Reynolds.
Gentlemen:
Re: Office arrangement offer.
Does your filing system ever go on strike? Does it ever refuse to give up instantly the information that you know it holds?
Unless all your filing devices minimize the moves necessary in the transaction and recording of business, they make you the victim and not the master of details. Your valuable papers and records must not only be safe, but must be available to facilitate and accelerate the dispatch of business.
Our cabinets are built for use. You select and arrange a cabinet to suit your requirements and don’t have to adjust your requirements to suit the cabinet.
Why not call us for complete information.

Yours very truly,


“CLAVIA”, LTD,

K. R. Ivanova, President.

JSM: AR
Задача 4. Превод на писмото
„CLAVIA”, LTD
Варна, 9000, 12- 13, бул. Васил Левски.

Тел./факс: 359 (52) 47-61-08; 359 (52) 22- 44- 66.Май 12, 20__


Martin Manufacturing Company,

15 Юг Wabash Avenue,

Чикаго, Илинойс 60614.


На вниманието на: Господин Джордж Х. Рейнълдс.

Господа:

Относно: Оферта за офис подредба.

Дали някога вашата система за регистриране е „стачкувала”? Отказвала ли е някога да даде на момента информацията, която знаете, че съдържа?
Освен ако всички ваши регистриращи приспособления свеждат до минимум необходимите движения в бизнес сделките и записванията, те ще ви направят жертва, а не господар на детайлите. Вашите ценни книги и записи не трябва само да бъдат в безопасност, но трябва да бъдат на разположение за облекчаване и ускоряване за извършването на бизнеса.
Нашите шкафове с рафтове са изградени за използване. Вие избирате и подреждате шкафа да отговаря на вашите изисквания, а не трябва да приспособявате вашите изисквания да отговарят на шкафа.
Защо не ни се обадите за пълна информация.

Искрено Ваш,


„CLAVIA”, LTD,
K. Р. Иванова, Президент

JSM: AR
Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница