Задача Тяло с маса mДата20.06.2017
Размер36.74 Kb.
#23988
ТипЗадача
СУ “Св. Климент Охридски”, Физически факултет

Кандидатмагистърски изпитен тест по физика

1

2.09.2013 г.


Задача 1. Тяло с маса m = 5 kg започва праволинейно движение от покой под действието на резултантна сила F с постоянна посока, при което скоростта му се изменя с времето t по закона v = Kt2, където K = 0.3 ms-3. Определете работата, която извършва силата F за първите 100 m от началото на движението.

Задача 2. Тяло с маса m = 2 kg е окачено във вагон на нишка закрепена за тавана. Вагонът започва движение праволинейно с постоянно ускорение, при което нишката се отклонява на 30о спрямо вертикала. Намерете силата на опън на нишката Т в това положение. (Приемете, че земното ускорение е g = 10 m/s2.)

Задача 3. Формулирайте първия принцип на термодинамиката (пояснете смисъла на участващите величини).
Задача 4. Каква минимална маса m­1 вода с температура t1 = 13 C е нужна за пълното разтопяване на парче лед с маса m2 = 21 g и температура t2 = 0 C?

Специфичната топлина на топене на леда е , а специфичният топлинен капацитет на водата


Задача 5. Скоростта на вълните по повърхността на дълбок водоем се дава с формулата , където g = 9.8 m/s2 е земното ускорение, а  е дължината на вълната. Колко е дължината на вълна, породена от шамандура, която се люлее с период T = 1 s?

Задача 6. На какво разстояние a от събирателна леща трябва да бъде поставен предмет, така че образът му да има същия размер като предмета? Фокусното разстояние на лещата е f = 10 cm. Пояснете вашия отговор с чертеж.


Задача 7. Интензитетът на светлината на разстояние R1 = 10 cm от малка лампа е

I1 = 1 mW/cm2. Приблизително на какво разстояние R2 от лампата интензитетът на светлината е I2 = 0.1 mW/cm2 ?

А) 10 m Б) 1 m В) 30 cm Г) 3 cm
Задача 8. Ако силата (гръмкостта) на звукова вълна се увеличи с 20 dB, колко пъти се е увеличила амплитудата на вълната?

А) 2 Б) 10 В) 20 Г) 100
Задача 9. Известно е, че заради химичния състав на атмосферата, небето на най-големия спътник на Сатурн – Титан, би изглеждало оранжево за наблюдател, намиращ се на повърхността на Титан. В какъв цвят би изглеждало залязващото или изгряващо Слънце на Титан? Дайте кратка обосновка (3-4 изречения) на отговора си.

Задача 10. Според модела на Бор, радиусът на първата стационарна орбита на електрона във водородния атом е . Колко е дължината  на вълната на дьо Бройл на електрон, движещ се по тази орбита?

Задача 11. На фигурата е дадена схема на неинвертиращ усилвател, построен на базата на операционен усилвател. На входа се подава спрямо земя постоянно напрежение Ui. Колко волта е това напрежение, ако през съпротивлението R3 тече ток I3=0.2 mA? (Забележка: Операционният усилвател е идеален.)
(А) 0.2 V; (Б) 0.5 V; (В) 1.0 V ; (Г) 2.0 V;
Задача 12. Чрез затваряне на ключа К, към системата от първоначално незаредените кондензатори C1, C2 и C3 се свързва батерията U. Какъв заряд ще има на кондензатора C3 след установяване на равновесие?


(А) 1 nC; (Б) 5 nC ; (В) 10 nC ; (Г) 15 nC ;
Задача 13. Основното състояние на водородния атом се обозначава с терма 2S1/2 , а ядреният спин е ½. Колко на брой са компонентите на свръхфиното разцепване на това състояние? Кои са съответните на тези компоненти стойности на квантовото число на пълния момент на импулса F на този атом?


Задача 14. Напишете конфигурацията на електроните в електронната обвивка на атом с атомен номер 15 в основно състояние.

Задача 15. Два радионуклида имат периоди на полуразпадане съответно T1/2 и 4T1/2 . В даден момент проби от двата нуклида имат еднаква активност, свързана с разпадането им. След какво време пробата с първия нуклид ще има 2 пъти по-ниска активност от пробата, съдържаща втория нуклид?

(А) 1/3T1/2 ; (Б) 2/3T1/2 ; (В) T1/2 ; (Г) 4/3T1/2 ; (Д) 2T1/2Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница