Задача за определяне на опасната зона на автомобила. При нейното определяне експертите в много случаи ползват данни за времената характеризиращи опасната зона (фиг. 1) и спирачното закъснение от справочнициДата26.07.2017
Размер46.73 Kb.
ТипЗадача
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМАТА VIDEO VBOX В ЕКСПЕРТНАТА ПРАКТИКА

APPLICATION OF THE VIBOX VIDEO SISTEM IN THE EXPERT PRACTICE
Даниел Любенов, Митко Маринов, Живко Гелков, Свилен Костадинов
ABSTRACT: In this paper a new method for determination of braking deceleration and stopping distance is represented. The reaction time, actuating drive time, and time from start to fully developed deceleration has been described. This method can be very useful in the expert practice.

ВЪВЕДЕНИЕ


Всяко тежко пътнотранспортно произшествие се проявява в загуба на живот, влошаване на здраве, унищожаване на имущество, огромни социално-икономически загуби за държавата и трайни психологически травми за хората. За съжаление проблемите на автомобилното движение, особено тези свързани с безопасността, са изместени назад спрямо другите проблеми на обществото.

България е на челните позиции с около два пъти по-висок дял на загинали пешеходци, отколкото водещите по отношение на безопасността на движението страни в Европейския съюз. В населените места 49,9% от ПТП, при които загиват хора са блъскането на пешеходец [7].

В експертната практика особено важен етап при изготвянето на автотехническите експертизи e определянето на опасната зона за спиране на автомобила. Предмет на изследване в тази работа е приложението на системата VIDEO VIBOX за определяне на спирачното закъснение и опасната зона на автомобила.

ИЗЛОЖЕНИЕ


Процесът на спиране представлява движение на превозното средство при наличие на отрицателно ускорение, при което неговата скорост намалява. Аварийното спиране е процес , при който водачът предприема спиране чрез задействане на спирачната уредба с максимално натискане на спирачния педал [1].

Малко са експертизите, в които не е поставена задача за определяне на опасната зона на автомобила. При нейното определяне експертите в много случаи ползват данни за времената характеризиращи опасната зона (фиг. 1) и спирачното закъснение от справочници.Фиг. 1 Времена и изминат път характеризиращи опасната зона:tр е времето за реакция на водача; tср – времето за сработване на спирачния механизъм; tн - времето за нарастване на спирачното закъснение; tе – времето за ефективния спирачен път; Sр – пътят изминат за времето за реакция на водача; Sср – пътят изминат за времето за сработване на спирачния механизъм; Sн - пътят изминат за времето за нарастване на спирачното закъснение; Sеефективният спирачен път;
Тези данни не се отнасят точно за конкретния автомобил, вида и състоянието на пътя в момента на произшествието. Това неминуемо води до неточности при определянето на опасната зона. Тя се изчислява по формулата:

, (1)

където V е скоростта на автомобила, m/s; jсп - спирачното закъснение m/s2.

На фиг. 2 е показана снимка на регистриращата апаратура VIDEO VIBOX на фирмата Racelogic LtdUK [5,6]. Вижда се, че пренасянето на цялата система може да се осъществи изключително лесно и удобно поради факта, че тя е много лека и разположена в куфар. На фиг. 3 са показани елементи от системата, които са необходими за определяне на спирачното закъснение и опасната зона.

С
истемата предлага възможност и за използване на сензор, който се поставя на спирачния педал. Използването му увеличава прецизността при определяне на спирачното закъснение и опасната зона поради факта, че се отчита и времето за сработване на спирачния механизъм за конкретния автомобил претърпял произшествието.

Н
а фиг. 4 са представени графично резултатите за изменението на скоростта (km/h) и ускорението (g) в процеса на аварийно спиране на лек автомобил “ Wolksvagen Passat ” оборудван със регистрираща апаратура VIDEO VIBOX.

Софтуерът към регистриращата апаратура VIDEO VIBOX позволява лесно и точно определяне на средното спирачно закъснение за конкретното състояние на пътя към момента на произшествието и за автомобила участвал в произшествието. Когато в резултат на произшествието автомобила не може да се движи, за определяне на опасната зона може да се използва друг автомобил от същата марка и модел. В този случай използвайки апаратурата VIDEO VIBOX при определяне на опасната зона ще бъдат отчетени само вида и състоянието на пътя, което подобрява значително точността. Използването на сензор, който се поставя на спирачния педал позволява да се определи времето за сработване на спирачния механизъм за конкретния автомобил.

Регистриращата апаратура VIDEO VIBOX предлага и много други възможности за изследване на движението на автомобил [2,3,4].
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Настоящата работа предлага един нов и прецизен метод за определяне на спирачното закъснение и опасната зона на конкретния автомобил участвал в произшествието и за вида и състоянието на пътя към момента на произшествието чрез използване на регистрираща апаратура VIDEO VIBOX.

Предлаганият метод може да бъде изключително полезен при изготвяне на автотехнически експертизи.
ЛИТЕРАТУРА

1. Карапетков Ст., М. Михайлова, С. Пехливанов, И Монева. Моделиране движението на автомобил при спиране с отчитане на колебанията му около масовия център. НК - 20 години инженерно-педагогически факултет Сливен. 2006 г.

2. Любенов Д., М. Маринов, С. Костадинов. Изследване движението на мотоциклет при спиране. Trans & MOTAUTO 2010. с. 58 – 60.

3. Marinov M., J. Gelkov, D. Lyubenov. A study of vehicle movement parameters during overpass and overtaking. International Conference “Quality and reliability of technical systems”, Nitra, 2010. p 278-283

4. Marinov, M., J. Gelkov V. Tzanov. P. Ivanova, A. Petkova, An improvement of a test car data acquisition system to register a vehicle movement parameters on route, Proceedings, Transport and Machinе Design, Volume 46, book 2.2, Ruse, 2007, p.271-280.

5. VBOH 3i 100Hz GPS Data Logger, user guide 2009г.

6. Http://www.racelogic.co.uk.

7. Http://www.bsplpptp.bg/statistika.html


Изследванията са подкрепени по договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“
ЗА КОНТАКТИ:

Д-р инж. Даниел Любенов, Русенски университет “Ангел Кънчев”, катедра „Транспорт”, тел: (082)888 605, E-mail: dliubenov@uni-ruse.bg

Доц. д-р Митко Маринов, Русенски университет “Ангел Кънчев”, катедра „Транспорт”, тел: (082)888 609, E-mail: mdmarinov@uni-ruse.bg

Гл. ас. Живко Гелков, Русенски университет “Ангел Кънчев”, катедра „Транспорт”, тел: (082)888 609, E-mail: jgelkov@uni-ruse.bg

Маг. инж. Свилен Костадинов, Русенски университет “Ангел Кънчев”, катедра „Транспорт”, тел: (082)888 609, E-mail: skostadinov@uni-ruse.bg
Каталог: files -> article
article -> Характеристики на горивата за двигатели с вътрешно горене ic engines fuel characteristics
article -> Утвърдил весела неделчева
article -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
article -> Христо Смирненски
article -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
article -> Алгоритми за настройване триточково осветление при наблюдение или заснемане на сценични обекти
article -> Analysis of reliability of the chassis of light lorry during operation
article -> A decision for plant- growing in large agricultural farms by spreadsheets
article -> International Scientific Conference 18 – 19 November 2011, gabrovo


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница