ZadaciKursRabMa docДата22.01.2023
Размер42.03 Kb.
#116353
ТипЗадача
ZadKRabMat1 мелис

ЗАДАЧИ ЗА КУРСОВА РАБОТА


по МАТЕМАТИКА I част
Задача 1. Даден е триъгълник с върхове (3, 2), (2,1), (1, 4). Намерете: а) Дължините на страните на триъгълника.
б) Уравненията на страните на триъгълника.
в) Дължините на медианите на триъгълника и уравненията на медианите. г) Разстоянията от върховете на триъгълника до неговите медиани.
д) Координатите на пресечната точка на медианите на триъгълника.Задача 2. Да се изследва функцията
f x 
x3


x 2  4

за локални екстремуми, монотонност,изпъкналост, асимптоти и да се начертае нейната графика.
Задача 3. Да се изследват за локални екстремуми функциите:
а) f x, y  4x 2  3y 2
б) f x, y  4x 2  3y 2


в) f(x,y) = .
Задача 4. Да се пресметнат неопределените интеграли:
a)  4x117
3
x
6  5 cos x  4e


x
dx

б) cos2


xdx
еx
в) 4 е2 x dx

г) x3exdx
д) x2 sin xdx
е) x5 ln xdx
ж)
9  x 2 dx

Задача 5. Да се пресметнат определените интеграли:


 3 1 

a) sin 2 x dx

б)9  x 2 dx

в) x3e x dx

г)

x 2 cos xdx

0
0
0
0Задача 6. Да се пресметнат несобствените интеграли:  1.  dx б)  dx
x3
1  x 2

2 0
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница