Задължение на м с. при провеждане на имунизации и ваксинацияДата20.08.2018
Размер59 Kb.
#81778

Задължение на м.с. при провеждане на имунизации и ваксинация
1. Какво е специфична имунопрофилактика


– метод за създаване на изкуствен имунитет с цел предпазване от заразни болести.

2. Какво е имунитет


– невъзприемчивост на организма към дадено заболяване, т.е. към причинителя на заболяването.

Имунитета се постига пасивно или активно. • пасивно – чрез въвеждане на имуноглобулини

 • активно – чрез ваксинация

Видове имунитет:

 • вроден

 • придобит – естествено и изкуствено

3. Какво е имунизация – поставянето на една или няколко дози от една определена ваксина с цел постигане на едно достатъчно високо ниво на имунитет срещу болестта, за която е предназначена ваксината.

4. Какво е реимунизация – поставяне след определен период на допълнителна доза от същата ваксина, чието предназначение е поддържане на имунитета срещу болестта във времето

5. Общи правила при ваксинации


  • пасивни – въвежда се имуноглобулин, които имат предимство като бързо предпазващо средство, но за кратко време

  • активни – организма се конфронтира с антигени на заболяванията и изгражда имунитет. Защита се постига бавно, но е за дълго време

6. Видове ваксини:


 • убити – необходимо е няколкократно инжектиране

 • живи – рискови ваксини, способни са да размножават причинителя на инфекцията.

 • химични

 • рекомбинантни

7. Противопоказания за ваксинаци:


 • температурни състояния

 • инфекционни заболявания

 • диария

 • след големи операции

 • бременност

 • имунна слабост

 • алергия към съставките

Поставянето им може да се отложи, но не повече от 6 месеца.

8.Анамнеза за ваксинации


1. Общо здравословно състояние

2. Имунен дефект и имунна слабост

3. Прекарани инфекциозни заболявания

4. Алергия

5. Наличие на бременност

9.Реакции на организма след ваксинации:


 • зачервяване

 • оток

 • болка в областта на инжектиране

10. Имунизационен календар – в съотетствие с наредба номер 2 на Министерството на здавеопазването задължителите имунизации и реимунизации са срещу: туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, морбили, рубеола, полиомиелит, епидемичен паротит

11. Документация при ваксинация:


 • да се води двойна документация – за лекаря и за пациента

 • всяка ваксинация се вписва в здравната книжка

 • м.с води журнал с имунизирани болни като вписва дата, вид вкасина, начин на приложение, количество, име на ваксината, номерът на серията, срокът на годност, място на прилагане и името на лекаря, който е присъствал по време на имунизацията12. Начин на приложение на ваксините


Перорално – капки

Парентерално – вкожно, s.c и i.m


13. Задължение на м.с при планиране на имунизации


 • вписва всички подлежащи в книгата

 • уведомява всичнки подлежащи за вида и дата на ваксината и предварителния преглед на пациента

 • планува (за 3 месеца) и получава от РИОКОЗ биопродукти. Осигурява транспортирането им, стхранението и приложението им в срока на годност

 • осугурява стерилен медицински инструментариум и дезинфекционни средства

 • извършва промоция на имунопрофилактиката – за значението на ваксинити

 • извършва отчети към РИОКОЗ, свързана с дейността на имунизациите

14. Задължение на м.с при прилагане на ваксините


  • подробно се запознава с указанията и приложението на ваксините

  • оглежда опаковката – макроскопски оглед, срок на годност, брой дози

  • спазва правилата на асептика и антисептика

  • вписва данните за имунизации и реимунизации в книгата

  • предоставя данни за извършените имунизации на мед.лица в училищния кабинет

  • изпраща за консултация в пневмофтизиатрични диспансери пациенти, при кото има затруднение за отчитане на проба Манту

  • проследява местните и общи реакции на ваксинираните и уведомява отдел Противоепидемичния контрол при установяване на нежелани реакции

  • спазва интервалите между приетите за една и съща ваксина

  • да спазва срока за отложените имунизации

  • търси отговорност за неявилите се деца

15. Задължителни имунизации в РБългария


 • против вирусен хепатит В – прави се още след раждане.

Провежда се в три дози - първия до 24-ия час, втория – до първия месец, и трето – до шестия месец в доза 0.5 мл за деца; 1 мл за възрастни.

- Начин на приложение: i.m. на рамото на делтоидния мускул (на горната външна третина; масажира се мястото)
  • против морбили, паротит (заушка), рубеола – имунизации и реимунизации – 0.5 мл s.c или i.m.
  • против полиомиелит – в три приема

- вид на ваксината – жива и течна

- начин на приложение – per os накапват се 2 капки в основата на езика. Важно е 2 часа след това да не се хранят и да не приемат течности. Главата да е леко повдигната нагоре към светлината като майката държи главата на детето. Първо трябва да се преглежда от лекар – да няма зачервяване, оток, нараняване. Езикът трябва да е чист. Ако се е нахранил в скоро време да пие вода. След извършването на имнунизацията майката да наблюдава бебето вкъщи – за темература, пулс, апетит, повръща ли

- кога се извършва – на 2-ия, 3-ия, 4-ия месец и реимунизация на 14-ия, 22-ия месец и на 7-та година

 • против туберкулоза


- вид на ваксината – жива БЦЖ ваксина

- начин на приложение – вътрекожно 0.1 мл на лявото рамо за идентичност. Образува се язвичка на рамото и изчезва след една седмица и остава белег като габарче.

- кога се прилага – от 48-ия час след раждане; до 2-ия месеж се прави БЦЖ без да се направи проба Манту. На 7 месец – проверка за белег след БЦЖ имунизация. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ с ППД) и отрицателните се имунизират. Извършва се вътрекожно по средата на вътрешната част на предмишницата на дясната ръка – 0.1 мл. Пробата се отчита на 72-ия час. Образува се инфилтрат, чийто диаметър се измерва с линия. До 5 мм – е отрицателна; над 5 мм – е положителна. БЦЖ се прави в срок до 14 дни след направена проба Манту

 • Против дифтерия, тетанус и коклюш


- вид на ваксината – комбинирана

- начин на приложение – 0.5 мл s.c – без масажиране на крака или ръката

Имунизациоония календар е задължителен за всички. Ако някой се откаже незабавно уведомяваме РИОКОЗ.


Каталог: sesgriji -> 3sem
3sem -> Дозиране и приложение на сърдечни гликозиди
3sem -> Задължения на м с при провеждане на женска консултация
3sem -> Хронична бъбречна недостатъчност
3sem -> Правила при вземане, изпращане и транспорт на урина за лабораторни изследвания
3sem -> Правила при вземане, изпращане и транспорт на носен и гърлен секрет за лабораторни изследвания
3sem -> Разтваряне и дозиране на антибиотици борба с алергичен шок
3sem -> Задължения на м. С при коремна пункция
3sem -> Наблюдение, обгрижване и обучение на диабетно болни в дома Определение за диабет
3sem -> Правила при вземане, изпращане и транспорт на кръв за лабораторни изследвания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница