Задължение на медицинската сестра при поставяне и поддържане на централен венозен пътДата27.07.2017
Размер37.35 Kb.
#26630

Задължение на медицинската сестра при поставяне и поддържане на централен венозен път


Венозното налягане представлява налягането на кръвта върху венозната стена. Зависи от следните фактори: еластичността на вените, количеството на кръвта, дишането, нормалната дейност на дясната камера, положението на тялото, състоянието на мускулатурата.

Венозното налягане е най-високо във венулите и малките вени. То става все по-ниско с увеличение на големината на ввенозния съд и приближаване на разстоянието му до сърцето.

Венозното налягане има важно диагностично значение при заболявания на сърцето и дихателната система.

Централното венозно налягане (ЦВН) е функция на четири измерими и независими сили:


 • обема на кръвта в централните вени

 • контрактилната мощ на дясната камера

 • веномоторната активност на централните вени

ЦВН по принцип отразява обема кръв, връщащ се към дясното сърце, и възможността на дясната и лявата камера да я изпомпват. Измерва се в mm/H2O (воден стълб). Тази манипулация наподобява на пункцията. Извършва се оит лекар. За измерване на ЦВН се използват следните вени: подключична, горна празна вена. ЦВН е лекарска манипулация. Обикновено се поставя от реаниматор. Канюлирането винаги става от дясната страна на пациента. Пациента е на първи режим. Задължението на м.с е да поддържа проходимостта му, да извършва ежедневни превръзки като почиства мястото на входната врата, оглед на мястото за зачервяване, подуване, кървене, замърсяване, дали конеца е здраво фиксиран. При най-малки промени веднага да уведоми на лекар.

Необходими пособия за поставяне на ЦВП:


 • Табличка и бъбрековидно легенче

 • Канюла (състои се от водач, накрайник)

 • Пункционна игла

 • Стерилни ръкавици 2 бр

 • Спринцовки и игли

 • Трипътник

 • Стоп-капачки

 • Хепаринизиран серум

 • Система с инфузионен разтвор

 • Дезинфектанти: йод бензин, спирт, йодна тинктура или само Скинсепт

 • Местни анестетици - Лидокаин, Маркаин

 • Мушама и лигнин

 • Левкопласт и ножица

 • Маска

 • Стерилен барабан със стерилен компрес (3 бр игли, 4 бр конци, 2 бр иглодържаетл, захващащ и подаващ инструмент, ножица) и превързочен материал (ст.марлени квадратчета), стерилен чаршаф

 • Противошоков набор

Задължение на м.с при поставяне на централен венозен път


 • подготовка на необходимите принадлежности

 • асистиране на лекар по време на катетеризация

 • наблюдение на болния

Грижи за болен с канюлиран централен венозен съд


 • спазване на правилата за асептика при провеждане на инфузионна терапия

 • стриктно обезвъздушаване на системите. С оглед повишения риск от въздушна емболия, особено при катетеризация на v.cava superior през външната югуларна и още повече през подключичната вена

 • хепаринизация на венозния източник

 • смяна на инфузионната система с нова, стерилно опакована и обезвъздушена на всеки 24 ч, а също така и след вливане на биопродукти

 • смяна на превръзката на всеки 48 ч, а при необходимост и съмнение за замърсяване и по-често

Венозното налягане се измерва в милиметри воден стълб. Нормално централно венозно налягане е от 80-120 мм (или 8-12 см) воден стълб. Налягане под 40 мм говори за хиповолемия или деснокамерна сърдечна недостатъчност


Показания за измерване на ЦВН


 • при невъзможност от поставяне на обикновена канюла

 • при шок

 • при хиповолемия

 • деснокамерна недостатъчност

 • критични състояния на болния

 • за многократно измерване и проследяване на ЦВН

Противопоказания
Необходими пособия при измерване на ЦВН


 • табличка

 • бъбрековидно легенче

 • инфузионен разтвор (NaClРингер или Хартман)

 • система

 • воден манометър (линия)

 • левкопласт и ножица

 • помучни тампони

Алгоритъм за подготовка за измерване на ЦВН


 • извършете хигиенно измиване на ръцете си

 • подгответе необходимите условия

Алгоритъм за извършване на измерване на ЦВН:


  1. Болният трябва да лежи отпуснат на гръб и да диша спокойно

  2. М.с да е от страната на лицето на пациента, така че да го наблюдава през цялото време

  3. Фиксираме линията на статива

  4. Тръбичката на манометъра се съчленява с венозния катетър

  5. Системата да е изпълнена с инф.разтвор

  6. Съчленяваме иглата на системата от банката и я вдигаме нависоко, като изчакваме да изтича разтвора при пуснато кранче

  7. Измерването става на средна аксиларна линия, като пречупваме системата на 90о и да е на нивото на сърцето. Точно на това място се слага водния манометър на 0.

  8. Проследява се изтичането на физиологичния разтвор във вената до момента, когато налягането на водния стълб се изравни с централното венозно налягане

  9. След стабилизиране нивото на течността в скалата на манометъра, се отчита стойността

  10. Движението на водния стълб нагоре и надолу с 1-2 см параралелно с фазите на вдишване и издишване показва, че катетърът се намира в правилно положение и получените резултати са реални

  11. След завършване на измерването системата отново се включва

  12. Слагаме стоп-капачката

  13. Регистрираме измирененото ЦВН в мм H2O стълб в реанимационния лист

  14. За поддържане на проходимостта на ЦВП се вкарва 1,5-2мл, като в 1 мл има 50Е хепарин

  15. Поддържане на превръзката - при необходимост смяна

Грешки при измерване на ЦВН


Опорочаването на изследването може да се получи при:

 • непълно прекъсване на притока на разтвор от инф.система към манометъра

 • неправилно нивелиране на водния манометър към средна аксиларна линия

 • пречупване, прегъване или стесняване на лумена на централния венозен катетър

 • при използване на друг вид инфузионен разтвор

Каталог: sesgriji -> 5sem
5sem -> Ревматоиден артрит определение
5sem -> Сестрински грижи при болни с диабет. Промоция на здравето
5sem -> Подготовка и техника на стомашна промивка. Задължение на медицинската сестра
5sem -> 1. Подготовка на болен за изследване на черен дроб холецистография
5sem -> Сг при пациенти с Тонзилити Какво представляват тонзилите?
5sem -> Сесртински грижи при отравяния с гъби Причини: Причинява се от фагоидни гъби,зелена,бяла,жълта мухоморка. Латентния час е от 8-48 час. Клинична картина
5sem -> 21. Сестрински грижи при отравяне с алкохол (етанол)
5sem -> 3. Специални сестрински грижи при болни с чернодробна цироза
5sem -> 25. Сестрински грижи при отравяне с въглероден оксид
5sem -> Хипогликемичен шок


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница