Закон на Био-Савар-Лаплас (индукция в точка) големина на индукцията в точка индукция на безкраен праволинеен проводник в точкаДата11.01.2018
Размер36.89 Kb.
ТипЗакон
Физика 2 - формули
1.1.- магнитен момент (- вектор на площта на контура)

1.2., M=pm.B.sinα, Mmax=pm.B – въртящ момент на полето

1.3. - магнитна индукция [T]=[N/(A.m)] (Тесла)

2.1. - интензитет на магнитно поле в дадено вещество [A/m]

3.1. - закон на Био-Савар-Лаплас (индукция в точка)

3.2. - големина на индукцията в точка

3.3. - индукция на безкраен праволинеен проводник в точка

3.4. - индукция за краен проводник

3.5. - индукция в центъра на кръгов проводник

4.1. - закон на Ампер

4.2. dF=IBdlsinα – големина на силата на Ампер

4.3. - сила на привличане между два проводника

5.1. - работа на движение на проводник в магнитно поле

5.2. - магнитен поток

5.3. - работа при движение на ток в магнитно поле

5.4. - закон на Ампер за циркулация на магнитно поле

7.1. - сила на Лоренц

7.2. - големина на силата на Лоренц

9.1. - закон на Фарадей (електромагнитна индукция)

9.2. Токове на Фуко – индуцирани токове в линеен проводник.

10.1. Самоиндукция: индуциране на ЕДН в затворен контур, в следствие на промяна на тока в самия контур.

10.2. Взаимна индукция: индуциране на ЕДН в 2 близки контура от магнитните им линии.

10.3. - енергия на магнитно поле

11.1. Хармонично трептене: свободни незатихващи трептения при които всяко състояние на трептящата система се изпълнява през равни интервали от време

11.2. - уравнение на движение на хармонично трептене

11.3. - фаза

11.4. Т – период

11.5. - честота

11.6.

11.7.

11.8.

12.1. - потенциална енергия на пружинно махало

12.2. - кинетична енергия на пружинно махало

12.3.

13.1. - сборна амплитуда на 2 трептения (при събиране се замества в формулата за преместване)

13.2. - период на биене

13.3. - честота на биене

15.1. - уравнение на движение на затихващо трептение (β – коеф. на затихване)

15.2. Принудени трептения – осъществяват се, когато на една система действа периодчна сила

15.3. Резонанс – явление при което амплитудата на принуденото трептене се увеличава многократно

15.4. - резонансна амплитуда (m- маса)

17.1. - дължина на вълната

17.2. - скорост на разпространение

17.3. - вълново число

17.4. - уравнение на плоска вълна

17.5. - уравнение за сферична вълна

17.6. - интензитет на вълната (S – сечение)

17.7. - диференциално вълново уравнение

18.1 Кохерентни вълни – вълни с еднакви честоти

20.1 - интерференчен минимум

20.2. -интерференчен максимум

20.3. Интерференция – преразпределение на интензитета на светлината в следствие на наслагване на кохерентни светлинни вълни

21.1. - условие за минимум при дифракция от процеп

21.2. - условие за максимум

21.3. - дифракционен максимум

22.1. Ако в резултат на някакво външно въздействие светлината получи преобладаващо направление то тя е частично поляризирана, а ако направлението е едно, то тя е линейно/плоско поляризирана.

22.2. - закон на Малюс за поляризирана светлина

22.3. - закон на Брюстер

23.1. - енергия на топлинно излъчване

23.2. - енергия излъчена от дадено тяло

23.3. - отношение на погълнатата към падналата електромагнитна енергия

23.4. - закон на Кирхоф за отношението на излъчвателната и поглъщателната способност като функция на дължината на вълната и температурата

23.5. Абсолютно черно тяло – изцяло поглъща падналите върху него електромагнитни вълни и Aλ,T=1.

23.6. - закон на Стефан-Болцман за интегралната излъчвателна способност

23.7. - закон на Вин за максималната излъчвателна способност на абсолютно четно тяло

23.8. - формула на Планк

23.9. Квантова теория на Планк: излъчването става на порции (кванти), като всеки излъчващ атом може да съществува в енергични състояния, чиято енергия е кратна на енергията на един квант – En=nhf (f – честота на вълната)

24.1. Фотоелектричен ефект: процес на взаимодействие на светлината и тялото при което енергията на светлинните кванти се предава на електроните на веществото, ефекта може да е външен – поглъщането води до отдаване на електрони и вътрешен – броя на свободните електрони се увеличава

24.2. Закони за външния фотоефект:

- При монохроматично лъчение броят на отделените за единица електрони е порпорционален на интензитета на лъчението

- Кинетичната енергия на отделените електрони зависи линейно от честотата f на лъчението и не зависи от неговия интензитет

- За всеки метал съществува минимална и максимална граница на фотоефекта, в която фотоефекта се наблюдава

24.3. - уравнение на Айнщайн за външния фотоефект

25.1. - момент на импулса на електрона


Каталог: Home -> Emo -> СЕМЕСТЪР%202 -> физика -> физика%202 -> FIZIKA2
СЕМЕСТЪР%202 -> Въпрос №1: Класификация на материалите 1
СЕМЕСТЪР%202 -> Задача №2 „евристични методи і" Метод „Морфологичен анализ и синтез". Алгоритъм Уточняване на проблема
физика%202 -> Вълни Механични вълни
физика%202 -> Закон на Снелиус за пречупване на светлината:; ъгъл на пълно вътрешно отражение
физика -> Определяне скоростта на звука
FIZIKA2 -> Открити за пръв път на територията на Мала Азия в местността Магнезия и поради това били наречени магнити
физика%202 -> 1. Магнитно поле


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница