Закон на Хабъл" "Колкото по- далече е една галактика, толкова по- бързо се движи тя"Дата22.01.2019
Размер55 Kb.
ТипЗакон
Слава на Исус Христос! Цикъл “Вечните истини на Библията”, гр. София 19-27.10.’02

п-р Кр.Карев

СЪТВОРЕНИЕТО”
Кои са доказателствата за да имаме една лична, просветена вяра в един Жив и личностен Бог?

Ще посочим 4-ри основания за една разумна вяра в Бога-Творец.

4-ри основни довода да вярваме в Сътворението:
1-то основание е свързано с Произхода на материята, първопричинността, каузалността.

Какво означава “Причинността”? - Причинността е фундаментален принцип в битието на материалния свят.

примери: книги, машини, сгради, нотите в/у петолинията

Ако приложим този принцип на причинността в/у цялата материална вселена, трябва да кажем, че и този грандиозен свят, в който живеем, би трябвало със сигурност да има своята причина, своята велика, грандиозна Първопричина, която го е произвела, извикала в съществувание.Исая 40:26(а) Вечният въпрос Кой създаде всичко това? Бог или случайността?

Нека най- напред да се спрем на научната идея създаване на Вселената и живота по пътя на случайността.

1. Възникване на космологичната хипотеза за “родилния” или “Големия взрив”.

1912г. - Весто Малвин Слайфър

1920г. астрономът Едуин Хъбъл и Милтън Хюмасън

1929г. “закон на Хабъл” - “Колкото по- далече е една галактика, толкова по- бързо се движи тя”.

Вилем де Ситер - пространството във Вселената се разширява експоненциално, т.е. все по- бързо.

Теорията на “Големия взрив” - “Свитата” материя е избухнала и започнала да се разширява с шеметна скорост и до днес.

1973г. проф. Едуард Трайън -“Вселената е възникнала от квантовата флуктуация на вакуума”, т.е от нищото.

А какво е становището на Библията по въпроса за произхода на всичко?Бит.1:1 Материята и енергията не са вечни- те са създадени от Бога. Исая.43:13а

Исая.44:24б Бог създаде света от Себе Си. За Него “от Себе Си”, за нас “от нищото”, защото нищо не е имало преди Бог да сътвори материята и енергията на Вселената. Бог е Първопричината за всичко съществуващо!

Евр.3:4 Ап. Павел използва същата логика, но съвсем лаконично казва “А Тоя, Който е устроил всичко, е Бог!”

В какво се различават двата модела?

На първо място в процеса - Всички сътворени от Бога неща изглеждаха завършени, а всъщност бяха току що сътворени. пример: полоний 214 в гранита

Второ различие - във времето. Според теорията за “Големия взрив”, земята е на възраст от 4,5 милиарди години, а Библията описва земята, слънцето и луната като сътворени преди близо 6000г.

примери: няколко милиметра прах по луната, силата на земното магнитно поле– земята е по- млада от 10000г.

Трето- произходът на пра материята - От къде се е взела тази първична, пра материя?


2-ят аргумент за една разумна вяра в Бога Творец е удивителната целесъобразност, логика и ред, които откриваме в природата и Вселената.

Цялата материална Вселена, доколкото я познаваме, представлява математически устроено цяло. Макар че има известен хаос, като цяло е очевиден един съвършен порядък в микро, мега и макро света, в който живеем. Съставът на атомите и молекулите, образуващи различните химически елементи, също ни говори за подредба. Във всяко нещо от природния свят може да се открие върховен смисъл, красота и полза. Във всичко може да се открие удивителна двойна целесъобразност. Вътрешна целесъобразност- що се касае до устрояването на всяко нещо с оглед на самото него и външна целесъобразност- що се касае до взаимовръзката м/у всички неща.

Когато мислим за удивителната целесъобразност на света, отново достигаме до същия основен въпрос: Кой създаде този така сложен свят- Бог или случайността?

Въпросите за случайните явления се разглеждат от един раздел на висшата математика наречен “Теория на вероятностите”. Едно основно правило на “Теорията на вероятностите” гласи: “Колкото едно явление, или един процес са по- сложни, толкова вероятността да произлязат случайно, става все по- малка.”

пример: маймунка и пишеща машина

В книгата “Мъдростта на вековете” от българският автор Мелконян, София, 1983г., четем: “Ако масата на протона и неутрона не бяха точно две електронни маси, нямаше да съществуват стабилни ядра. Ако гравитационната сила на протона не беше точно толкова, колкото е, нямаше да има звезди. Ако природните закони не се изразяваха с уравнения от втори ред, нямаше да има нито една стабилна система. Ако, ако… Излиза, че Вселената, Живота и Разумът съществуват благодарение на някакво чудо. Законите и фактите са се сработили така, че всичко около нас се оказва устроено по изумително целесъобразен начин. Затова космолозите говорят за логика в устройството на Вселената. Излиза, че над Вселената властва разум, който се е погрижил за нейното целесъобразно устройство”.

примери: водата- тя се движи и е солена, ледът е разширена вода; светулката; врабчето - Ер.51:15
3-ят довод за една разумна вяра в Сътворението, е свързан с проблема за произхода на живота и по- специално с произхода на човека. Как е произлязъл живота? Как от безжизнената материя е произлязла първата жива клетка? И отново застава въпросът- Велик разум или случайност са причината за появата на най- голямото чудо- животът? Бог или еволюцията?

Видни представители на еволюционната теория - французинът Жан Батист Ламарк (1744-1829), германецът Каспар Фридрих Волф (1724-1794) и англичанинът Чарлз Дарвин (1809-1882).

Теорията на еволюцията - животът се е самозародил преди милиони години и чрез мутации, и развитие към все по- сложни биологични видове, за един период от милиони години се стига и до появата на човека.

Но основната концепция в теорията на еволюцията е, че животът е чисто материално явление, което трябва да може да бъде описано от химията и физиката, и се отличава от неживата природа само по своята сложност. Еволюционната формула за живота може да се сведе до кратката формула:Живот=сложна материя=функция на химия+физика

Библейския разказ за сътворението на света: Битие.1:11-27

Кои са основанията ни да вярваме повече в Сътворението от Бога, а не в еволюцията?

Йоан.1:1 Решаващата основна величина за всички живи същества е заложената в гените информация. Но наличието на информация ни довежда до нуждата от разум, който да е поставил тази информация във всичко съществуващо. Според Библията чрез словото си Бог е сътворил световете и вложил във всяко живо същество кодирана информация - Евр.11:3

Йоан.6:63а Независимо как е конфигурирана, материята сама по себе си, никога не може да възпроизведе нематериалната компонента – Духът.

Битие.2:7 Жизненото дихание произтича единствено и само от Бога.

Библейската формула на живота е следната:Живот[жива душа]=материална част (физика+химия), в която е вложена нематериална част 1 (кодирана от Бога информация)[тяло] + нематериална част 2 [дух]

примери: информацията в неживата и живата природа

няма нито една преходна форма м/у основните видове

много сложни симбиозни взаимовръзки м/у растения и насекоми - смокиновата оса.

При човекоподобните маймуни липсват гласовите струни

Човешки отпечатък в динозавърска стъпка – открит на 17.03.1982г. в САЩ.

богатство на древните езици

нравствеността в човека, съвестта

Луи Пастьор (1822-1895), принципът- “Само живот може да породи живот” Йоан.5:26а
4-то основание за вярата ни в Сътворението е свързано с поддържането на всичко съществуващо. Кой поддържа Вселената във нейните вечни движения?

Чудо е да се създаде този удивителен свят, но не по- малко чудо е поддържането на този порядък, вечно, постоянно. Кой поддържа и крепи всичко?

На учените- физици са известни четири основни сили, проявяващи се в материалния свят. Това са:


  • гравитационната сила, която прониква във всички кътчета на вселената и я превръща в огромен движещ се механизъм

  • електро- магнитните сили

  • силните ядрени взаимодействия

  • слабите ядрени взаимодействия

“Наука и техника за младежта”, брой 2-ри, 1983г.:

Универсалните константи имат изключително значение. Те присъстват във всички закони на физиката. Те управляват физическите явления. Те са скелета, който крепи всички структури на материята. Вселената е такава, каквато е, защото има Универсални константи, със стойности, каквито те притежават. Ако увеличим или намалим само с един порядък стойностите на фундаменталните константи не биха съществували нито ядро, нито атоми, нито звезди, нито галактики. Нищо от това, което е. Ако само една фундаментална константа беше по-голяма или по- малка, Вселената ще рухне.”

“Универсални константи” никога не се променят 1Лет.16:30

2-ят закон на термодинамиката Кол.1:16,17


Последиците от дилемата Еволюция или Сътворение?

Еволюция- Исая.22:13б - философията -“Да ядем и да пием, защото утре ще умрем!”. Пс.14:1

Сътворение - Съвсем друго е, ако решим, че ние имаме Божествен произход! Деян.24:14-16

Разбирането, че сме сътворени по Божий образ и подобие, отправя нашия живот към вечни духовни хоризонти и оставя своя красив отпечатък в/у развитието на нашия характер, разтваряйки пред нас перспективите за един безконечен живот.

И за Сътворението и за Еволюцията се изисква вяра. Въпросът е: Коя вяра е по- разумна?!

Направете своя личен избор и бъдете готови да понесете всички последици, които този избор ще Ви донесе!Християнска Църква на Адвентистите от 7-я ден, гр.София, ул.Екзарх Йосиф” №64
Каталог: PROPOVEDI
PROPOVEDI -> Годините са отбелязани по Съвременния календар, работещ с грешката на Дионисий Екзигус!
PROPOVEDI -> Пътят, и истината, и животът
PROPOVEDI -> Изложение на практиката (Двата входа) Проповед за кръвопотока Проповед за пробуждането Проповед за пробива
PROPOVEDI -> Книгата "Свидетелства към църквата", том 9-ти, ст."Последната криза", писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г намираме следния цитат: "
PROPOVEDI -> Основания за нашата вяра в бога”
PROPOVEDI -> Фактите около възкресението
PROPOVEDI -> Чрез духът ми” Духът на света – обединението на Европа… Пр. 14: 12 1Еванг стр. 19-20
PROPOVEDI -> Трите изкушения на исус христос
PROPOVEDI -> Библията – произход и съдържание”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница