Закон за 2008 ще помогнат на Съединените Американски Щати да подкрепят други страни, както и нашите щати, в техните усилия да опазят растителните си ресурсиДата20.07.2017
Размер97.44 Kb.
#26180
ТипЗакон
АМЕРИКАНСКИ ОТДЕЛ ЗА ЗАМЕДЕЛИЕ

СЛУЖБА ЗА ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНО- ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И КАРАНТИНА


Прилагане на поправките в Закона за защита на дивата природа (Lacey Act)


 • В допълнение на опазването на дивата природа, Закона за защита на дивата природа (изменен и допълнен), е важен нов инструмент за борба с нелегалната сеч. Поправките включени в стопанския закон за 2008 ще помогнат на Съединените Американски Щати да подкрепят други страни, както и нашите щати, в техните усилия да опазят растителните си ресурси.
 • Закона за защита на дивата природа обявява за незаконни вносът, износът, транспортирането, продажбата, получаването, придобиването или закупуването вътре в страната или чрез външна търговия на всяко растение, с някои малки изключения, взето или търгувано в нарушение на законите на САЩ и на повечето чуждестранни закони.
 • Измененият и допълнен Закон за защита на дивата природа въвежда изискване за “декларация за внос на растения”. Обхвата на изискванията на тази декларация има възможно широко приложение, покривайки продукти от дървен материал и дървесна пулпа до спортни стоки, фармацевтични и други продукти.
 • APHIS и другите Федерални агенции, включени в прилагането на разпоредбите на Закона за защита на дивата природа действат заедно до етапа на влизане в сила на новите изисквания на декларацията, чието начало е на 1 Април 2009, или веднага след като електронната системата за събиране на данни е готова да набира информация. Първоначалният фокус ще бъде върху продуктите най-тясно свързани с нелегалното изсичане и рязане на трупи.
 • Когато влезе в сила декларацията ще изисква информация за страната, в която растителния материал (дървен) е бил прибран от реколта, както и рода и вида; декларацията нe изисква информация относно легалността.
 • Най-новата информация относно въвеждането на поправките в Закона за защита на дивата природа може да бъде открита на уеб- страницата на USDA-APHIS: www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml


Формуляр за декларация –за растения и растителни продукти

Раздел 3 :Поправки в Закона за защита на дивата природа oт 2008 (16 U.S.C. 3372)
Приложение на декларацията:
Задължени сте да попълните този формуляр, ако внасяте някои от следните:

Някой див вид от растителното царство, включително корени, семена, части, или продукти от този източник, и включително дървета от натуралните или растително- горски стандарти, с изключение на : 1. Обикновени културни видове, без дърветата, и обикновени култури за храни (включително корени, семена, части или продукти от тях);

 2. *Научни образци от растително-генетичен материал (включително корени, семена, кълнове, части или продукти от тях), които се използват само за лабораторни или полеви проучвания.;

 3. *Растения, които трябва да останат засадени или да бъдат засадени или пресадени; или

 4. Растения използвани изключително като опаковъчен материал за подкрепа, защита или пренасяне на друга стока, освен ако опаковъчния материал сам по себе си е стока подлежаща на внос.

Все още има изискване да попълните този формуляр, ако внасяте растения описани по точка 3 и 4, които са споменати:  • В приложение на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (27 UTS 1087; TIAS 8249);

  • Като застрашен вид или под заплаха по Закона за застрашени видове от 1973 (16 U.S.C. 1531 et seq.); или

  • Съгласно всеки държавен закон, който дава разпоредби за съхраняването на видове, които са местни за дадена държава и са застрашени от изчезване

ЧАСТ 1 – информация за доставката
1 ОЧАКВАНА ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ: (МЕСЕЦ/ДЕН/ГОДИНА)


2.ВХОДЯЩ НОМЕР:3.НОМЕР НА КОНТЕЙНЕРА

4.ФАКТУРА5. ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ


6.ИМЕ НА ВНОСИТЕЛ8. ИМА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА СТОКАТА

7.АДРЕС НА ВНОСИТЕЛ


9. АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА СТОКАТАДекларирам под наказателна отговорност, че представената информацията е вярна и точна:

________________ _______________________________________ ________________

Подпис Име (ръкописно или напечатано) Дата


Със знанието, че с написване на грешна информация в тази декларация, деклариращият подлежи на наказателна отговорност според 16 U.S.C 3373(d)

Вносна декларация за растения и растителни продукти
ЧАСТ 2 – Съответствие с изискванията на Закона за защита на дивата природа


10. ОПИСАНИЕ НА СТОКАТА: 11. HTSUS НОМЕР
_______________________________________

12. ВЪВЕДЕТЕ СТОЙНОСТ (В Щатски долари)


_____________________________________________________ ________________________________________

13. АРТИКУЛ/ КОМПОНЕНТ ОТ АРТИКУЛА

14. НАУЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА РАСТЕНИЕТО (РОД И ВИД)

15. ДЪРЖАВА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

16. КОЛИЧЕСТВОТО НА РАСТИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛ

17. ЕДИНИЦА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

18. % РЕЦИКЛИРАН МАТЕРИАЛ


(За всяка стока или компонент от стоката, да се предостави горепосочената таблица)


Декларирам под наказателна отговорност, че представената информацията е вярна и точна:

________________ _______________________________________ ____________________

Подпис Име (ръкописно или напечатано) Дата


Със знанието, че с написване на грешна информация в тази декларация, декларанта подлежи на наказателна отговорност според 16 U.S.C 3373(d)
1. Очаквано време на пристигане: въведете дата (месец/ ден/ година), на която продуктът се очаква да пристигне в САЩ
2. Входящ номер: Въведете американски митнически входен номер, означен на тази пратка. (Формат ххх-ххххххх-х)
3. Номер на контейнера: въведете номера на доставящия контейнер, в който продуктът е бил пренасян – наличен от вашата компания за доставка. Ако няма номер на контейнера, моля оставете тази част празна
4. ФАКТУРА: въведете номер на ФАКТУРА. Ако няма такъв номер, моля оставете тази част празна.
5.Идентификационен код на производителя – наличен при брокера на производителя или на митницата (19 CFR приложение към част 102)
6.Име на вносителя: въведете име на внасящата компания или лице за продукта
7.Адрес на вносителя: въведете адрес на внасящата компания или лица на продукта
8.Име на получателя на стоката: име на компанията или лицето, който е поръчало и ще получи изцяло пратката.
9.Адрес на получателя на стоката: въведете адрес на лицето или компанията от т.8
10.Описание на стоката: въведете името на растението или растителния продукт и неговата употреба (пример: флоралнa аранжировкa за декоративни цели)
11.HNSUS номер: въведете синхронизирания тарифен код за стоката описана в точка 10 – наличен на http://www.usitc.gov/tata/hts/.
12. Въведете стойност (в щатски долари) : напишете въведената стойност на вносната стока описана в точка 10 в щатски долари.
13. Артикул/ компонент от артикула: въведете кратко описание на всеки артикул или компонент от артикул, който е изработен от растение или части от растение. (Пример: Декоративен артикул, включващ дървена рамка и 100% рециклиран мукава /картон – въведете рамката като като артикул в реда, и запишете процента на рециклиране на материала на мукавата/картона в част 13.)
14. Научно име на растението: За всеки артикул/компонент от артикул в точка 14 въведете научно име (пример: виж следващата страница). Ако видът на растението, от което се произвежда продукта варира и видът, използван за продукта е непознат, въведете всеки вид, който може да е бил използван да се произведе продукта.
15.Държава на отглеждане: въведете страната на произход (където растението е било отгледано) (Пример: виж по-долу). Ако страната на отглеждане се различава/ варира , въведете всички страни, от които растителния материал в продукта може да е бил отгледан.
16.Количество на материала : Колко продукт/стока е в пратката (Пример: виж по-долу)
17. Единица за измерване: Използвайте предложените по-долу, за да попълните точка 17.(Пример: виж по-долу)
doz – dozen дузина (12 )

kg – kilograms килограми

m – meter метър

m2 - square metters квадратни мери

m3 – cubic meters кубични метри

No. – number Брой

pcs – pieces Части/ парчета

t – metric tones метрични тона18. % на Рециклиран материал: ако продуктът е хартия или картон/мукава, въведете процента на рециклирания материал, който той съдържа (0 – 100 %). Ако процентът на материала варира, въведете приблизителния процент на рециклиран материал, използван в продукта (Пример: ако процентът на рециклирания материал, който е използван е между 25% и 45%, въведете 35%).13. АРТИКУЛ/ КОМПОНЕНТ ОТ АРТИКУЛ:

14. НАУЧНО ИМЕ НА РАСТЕНИЕТО: (Род и вид)

15. ДЪРЖАВА НА ОТГЛЕЖДАНЕ:

16. КОЛИЧЕСТВО НА РАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛ

17. ЕДИНИЦА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

% РЕЦИКЛИРА Н МАТЕРИАЛ

Маси изработени от дърво Рамин

Gonystylus spp.

Индонезия

500

No.

Брой


15

Европейски дървен материал

Fraxinus excelsior

Швейцария

352,000

BF

0


Бележка: Подпишете се и напишете името си и датата и на двете части от формуляра.
Каталог: nsrz -> files -> misc
files -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
files -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
files -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
misc -> Р е п у б л и ка б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
misc -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
files -> Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут готов продукт
files -> Генерален директор на нсрз списък на продуктите за растителна защита разрешени в Република България в периода между


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница