Закон за Агенцията за борба с бедността, 1986, който утвърждава четири общи функции: политическо съветване, подкрепа на проекти и иновации, изследвания и обществено образованиестраница1/8
Дата27.10.2018
Размер488 Kb.
#101821
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8Постигане

на решителен напредък при

премахването на бедността
Към инициатива на ЕС относно социалните стандарти
Доклад от транснационален проект

Лято 2007


Б

ележка

Възгледите в този документ принадлежат на индивидуалните автори и не са непременно възгледи на Европейската Комисия.Партньори в проекта


Ирландия

EAPN Ирландия (водещ партньор) е мрежа от групи и индивиди, работещи срещу бедността. Това е ирландската национална мрежа, член на Европейската анти-бедност мрежа (EAPN), която цели да постави борбата срещу бедността на върха на дневния ред на ЕС, и в националния и локален дневен ред.

За контакти: info@eapn.ie
Праг”

“Праг” е ирландска неправителствена организация, създадена през 1978. Мисията на Праг е да решава жилищни проблеми на хората и да лобира за по-добра жилищна система. Фокусът е върху хората, които най-много се нуждаят от подкрепа – маргинализираните и тези, които страдат от бедност и неравенства.

За контакти: Боб Джордан, Директор, bob@threshold.ie
Агенция за борба с бедността

Агенцията за борба с бедността е държавна консултативна агенция, разработваща и промоцираща предложения, основани на данни и мерки за борба с бедността в Ирландия. Тя е създадена със Закон за Агенцията за борба с бедността, 1986, който утвърждава четири общи функции: политическо съветване, подкрепа на проекти и иновации, изследвания и обществено образование.

За контакти: research@combatpoverty.ie
България

Фондация Перспектива е неправителствена организация, член на EAPN България. Основните дейности са: преглед, анализи и препоръки относно икономическото и социално развитие; консултации; развитие и обучения по оценки на социалното въздействие; развитие на мрежа от български анти-бедност НПО и координация на дейностите с европейски НПО.

За контакти: Мария Желязкова и Духомир Минев: perspekt@tradel.net
Каталония

CEPS-Социални проекти предлага управленски модел за качество и координация. Организацията служи като инструмент за развитие на публични политики за териториално развитие в сферата на културата, образованието и стимулирането на човешкото благосъстояние. Мисията й е да подкрепя опитите в политиките за териториално развитие към улесняване на достъпа и възприемането на културното и социално наследство, да стимулира социалното включване. CEPS е член на Каталунски, Испански и Европейски платформи и мрежи и работи в сътрудничество с ITD по отношение на европейски проблеми като този проект (www.e-itd.com).За контакти: jj@e-itd.com
Финландия

Министерството на социалните дела и здравеопазването цели да осигури населението със здравословна среда, добро здраве и функционален капацитет, както и с адекватен доход и социална защита в различни житейски ситуации. Министерството ръководи и направлява развитието и политиките за социална защита, социално благосъстояние и здравни грижи. То определя основния курс на социалната и здравна политика, подготвя законодателство и ключови реформи и провежда тяхното прилагане, както и осигурява необходимите връзки с политическия процес на вземане на решения.

За контакти: markus.seppelin@stm.fi
Фландрия

Vlaams Netwerk Van Verenigingen Waar Armen t65Het Woordnemen (EAPN Фландрия) е мрежа на повече от 60 асоциации на хора, живеещи в бедност. Въз основа на своя опит, хората в асоциациите установяват диалози с други заинтересовани страни в областта и отправят препоръки към релевантните власти. Мрежата е ангажирана с широк кръг от области, включително доходи, жилища, работа, здраве, образование, култура и свободно време.

За контакти: Ludo.Horemans@antwerpen.be
Унгария

Института за социална политика и труд, Унгария (законен наследник на Националния институт за семейството и социалната политика) е основан от Министерството на социалните дела и труда. Неговите отговорности са в сферата на изследванията, развитието и широк кръг от задачи при координацията и прилагането на социална политика към семействата, младите хора, чрез осигуряване на пряка и непряка подкрепа и в стратегията за превенция на вземането на наркотици и свързаните с труда политики.

За контакти: marta.korintus@ncsszi.hu

Норвегия

Алианс за благосъстояние (EAPNНорвегия) е партньорска мрежа от организации, асоциации и групи в Норвегия, работеща за финансово, социално и юридически депривилигированите хора. Основни цели са: работа за премахване на бедността, подобряване на качеството на живот и условията за членските групи, осигуряване на нарастващо участие на ползвателите и подобряване на финансовите и работни условия на организациите - членки.

За контакти: dag@velferdsalliansen.no
Европейски организации

Европейската анти-бедност мрежа (EAPN) е независима коалиция на неправителствени организации, включени в борбата срещу бедността и социалното изключване. Членството в EAPN е изградено чрез мрежа във всяка страна – членка на ЕС. Сега EAPN има 22 официални национални мрежи и е налице напредък по отношение на установяване на мрежи в останалите страни членки на ЕС и страните кандидатки. В добавка, EAPN Норвегия членува в EAPN. Членове също така са над 20 транс европейски организации, адресиращи проблемите на бедността и изключването. EAPN се стреми да защитава интересите на хората, живеещи в бедност и изключване, и да направи така че гласът им да се чува в дебатите по политиката в ЕС, както и при осъществяването на политики.fintan.farrell@eapn.skynet.com
Европейска социална обсерватория

Observatoire Social Européen

Rue Paul Emile Janson 13

050 Brusselspenacasas@ose.be


Благодарности

Проектът би искал да изрази благодарност за финансовата подкрепа, осигурена преди всичко от Европейската Комисия като основен спонсор чрез Програмата: Проекти за транснационална обмяна, и на финландската Федерация за здраве и социални дела, на ирландските Агенция за социално включване, Агенция за борба с бедността и НПО “Праг”.

Проектът би искал също да признае приноса на всички партньори за създаването на този документ, както и на различни други документи, доклади и процеси, организирани и предприети през двете години на реализацията му. Проектът би искал да благодари на тези, които присъстваха на различните срещи и семинари по проекта. Техните приноси като докладчици и участници бяха безценни за развитието на работата.

Джанис Рансъм

Европейски координатор на проекта и изследванията

Установяване на социални стандарти в Европа

Съдържание


  1. Въведение

  2. Установяване на минимални социални стандарти на равнището на ЕС – основни проблеми

  3. Правен и политически контекст

  4. Установяване на социални стандарти

  5. Библиография и допълнителна литература


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница