Закон за данък върху добавената стойност Обект на облагане


Регистрация при извършване на еднородна дейност в един обектстраница14/21
Дата23.01.2023
Размер51.25 Kb.
#116364
ТипЗакон
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
ДДС (4)
11.2 Регистрация при извършване на еднородна дейност в един обект
При последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица в обекта преди него за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец. Счита се, че оборотът е реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната му дейност в обекта.

Дейността е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги; ползваните активи; персонала; търговската марка/наименованието на обекта; доставчиците/клиентите.


11.3 Регистрация на чуждестранно лице

  • Лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки/услуги с място на изпълнение на територията на страната, а данъкът за тях не се изисква от получателя им, е длъжно да се регистрира, независимо от облагаемия оборот. В този случай лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация в 7-дневен срок преди датата, на която данъкът за облагаемата доставка на стоки или услуги става изискуем, освен в случаите в които е предвидено задължение за регистрация.

11.4 Регистрация чрез акредитиран представител

  • Чуждестранно лице, което отговаря на условията по ЗДДС за задължителна регистрация или за регистрация по избор се регистрира чрез акредитиран представите, когато: : има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност или не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната.

Изключения:
клоновете на чуждестранни лица се регистрират по общия ред;
когато чуждестранно лице е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, регистрацията се извършва по общия ред. В тези случаи чуждестранното лице може да посочи акредитиран представител, но не е задължено да направи това;
когато чуждестранно лице е избрало да се регистрира за прилагане на режим извън Съюза, същото се регистрира без акредитиран представител.

  • Акредитиран представител: Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали по ЗДДС. Същият отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон на регистрираното чуждестранно лице, възникнали от датата, от която акредитираният представител е приел задълженията до 5 години след като е престанал да изпълнява задълженията, а когато чуждестранното лице е определило друг акредитиран представител – до датата, на която другият акредитиран представител е приел да изпълнява задълженията, освен в случаите, когато чуждестранното лице е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ.

  • При прекратяване на лицето - акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон, в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства чуждестранното лице е длъжно да определи нов акредитиран представител, освен в случаите, когато чуждестранното лице е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ.

Регистрацията се извършва в компетентната Териториална дирекция на НАП.

  • Акредитиран представител може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите.Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница