Закон за данък върху добавената стойност Обект на облагане


Дерегистрация по инициатива на органа по приходитестраница21/21
Дата23.01.2023
Размер51.25 Kb.
#116364
ТипЗакон
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
ДДС (4)
13.2 Дерегистрация по инициатива на органа по приходите
Регистрацията по ДДС се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация при следните случаи:

  • Има основания за задължителна дерегистрация в следните случаи: смърт на физическо лице или физическо лице – едноличен търговец със или без заличаване от търговския регистър; прекратяване на юридическо лице без ликвидация, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса.

  • Установи се някое от следните данъчни нарушения: не можете да бъдете открити на посочения от вас адрес за кореспонденция; системно не изпълнявате задълженията си по ЗДДС; имате данъчни задължения на общата стойност, надхвърляща стойността на активите ви, намалена със задълженията ви; не представите или не осигурите достъп до издадени или съставени от вас оригинални счетоводни документи, изискани от орган по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което сте уведомили органите по приходите.

  • не представите или не осигурите достъп до издадени или съставени от вас оригинални счетоводни документи, изискани от орган по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което сте уведомили органите по приходите.

  • За лица регистрирани като лица, които не са установени на територията на страната при доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на странат, при регистрация по задължение за оборот, доставки на стоки с монтаж и инсталиране и дистанционна продажба на стоки, при регистрация по избор, при специална регистрация или при регистрация в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза.Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница