Закон за данък върху добавената стойност Обект на облаганестраница3/21
Дата23.01.2023
Размер51.25 Kb.
#116364
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ДДС (4)
1.6 Услуга
Услуга по смисъла на този закон е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.
1.7 Доставка на услуга
За доставка на услуга се смята и:
продажбата или прехвърлянето на права върху нематериално имущество; поемането на задължение за неизвършване на действия или неупражняване на права; всеки физически и интелектуален труд, включително обработка в смисъл на производство, строеж или монтаж на материален актив със суровини и материали, дадени от възложителя в разпореждане на изпълнителя;
ремонт на нает или предоставен за ползване актив;
подобрение на нает или предоставен за ползване актив.

  • За възмездна доставка на услуга се смята и:

предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или по-общо за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит;
безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или по-общо за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице;
безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив.
1.8 Доставчик и получател
Доставчик е лицето, което извършва доставката на стока или услуга.
Получател е лицето, което получава стоката или услугата.

  1. Облагаема доставка

Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които закона предвижда друго.  1. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница