Закон за действия при настъпване на определени икономически критерии, лечебните заведения-търговски дружества с над 50 на сто държавно участие могат да бъдат условно разделени на четири групистраница6/14
Дата15.01.2018
Размер3.31 Mb.
#47776
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Общи изводи

При общия анализ на ЛЗБП, на които принципал е министъра на здравеопазването се наблюдава: 1. Нарастване на общите задължения за разглеждания период 2012-2014 с над 15% или над 45 млн.лв.

 2. Най-висок относителен дял в размера на задълженията се отнася към задължения към доставчици, а от тях най-значима е тежестта на задълженията за медикаменти, следвани от задълженията за медицински консумативи

 3. Въпреки нарастване на разходите за медикаменти и медицински консумативи, изпреварващ е темпа на нарастване на задълженията на същите, т.е. няма регулярност на плащанията от страна на ЛЗБП към доставчиците.

 4. Висок е дела на разходите за персонал, които непрекъснато нарастват

 5. Общият брой на разполагаемите болнични легла е почти без промяна – средно 0,24%, което показва, че този показател няма съществено влияние върху задълженията и разходите.

 6. Нарастването на броя на преминалите болни е с 5,72%, при запазване на средната използваемост на леглата, която е по-ниска от тази в страните от ЕС. Това е свързано и с постоянна тенденция за намаляване на средния престой на един преминал болен, която също е под нивата на ЕС.

 7. Общо за разглежданите ЛЗБП се наблюдава средно увеличение в изменението на темпа на разходите с 16,26%, който е изпреварващ спрямо увеличението в изменението на темпа на приходите, който е 10,14%.

 8. Нарастване на размера на задълженията и най-вече на просрочените задължения на ЛЗБП в страната, което е предпоставка за фирмите доставчици за налагането на запор върху сметките на ЛЗ и евентуалното им по нататъшно обявяване в несъстоятелност е все по-належащ основен проблем пред управлението на търговските дружества – лечебни заведения.

 9. Просрочени задължения в дял над 81,2% от общите само към доставчици на медикаменти и консумативи или в абсолютна сума – 96 995 хил.лв. прави същите ЛЗ и системата на здравеопазване в частта си за болнично лечение зависима от външен фактор - корпоративен, което е застрашаващ фактор за наличие и качеството на медицинските услуги.

 10. При анализа на ЛЗБП е необходим индивидуален подход за всяко отделно лечебно заведения поради факта, че влияние върху крайния финансов резултат, разходите и задълженията на ЛЗБП оказват следните фактори:

  1. Големина и структура на лечебното заведение (scale economy)

  2. Брой и вид на клинични пътеки по които работят лечебните заведения – „морален хазарт“, т.е. подбор на пациенти,

  3. Влияние на провежданата лекарствена политика, провеждана от ЛЗБП свързана със заболяванията на пациента и с изискванията на медицинкските стандарти и КП

  4. Наличието на спешно отделение - пакет спешност

  5. Избор на пациента – движение между отделните региони

Приложение № 1. Таблица с финансови показатели - АД

Таблица с финансови показатели на лечебните заведения - търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала

 

 

Данни в хиляди лева към 31.12.2013 г.

Данни в хиляди лева към 31.12.2014 г.

 

Лечебно заведение

Записан капитал

Общо собствен капитал

Текущ финансов резултат

Общо финансов резултат

% съотношение на общ фин. р-т към записан к-л

Общо приходи

Общо разходи

Записан капитал

Общо собствен капитал

Текущ финансов резултат

Общо финансов резултат

% съотношение на общ фин. р-т към записан к-л

Общо приходи

Общо разходи

1

МБАЛ - Благоевград АД,

гр. Благоевград*

3 910

316

-194

-4 923

-125,91%

12 311

12 505

3 910

520

199

-4 724

-120,82%

13 895

13 696

2

МБАЛ - Бургас АД,

гр. Бургас*

6 698

4 742

-1473

-7 210

-107,64%

26 140

27 613

6 698

3 677

-673

-8 275

-123,54%

27 979

28 652

3

МБАЛ "Св. Анна" АД,

гр. Варна

3 837

4 742

-534

-3 065

-79,88%

23 606

24 140

6 887

4 511

-231

-3 296

-47,86%

24 600

24 831

4

МОБАЛ

"Д-р Стефан Черкезов" АД,

гр. В. Търново*

2 329

7 758

-209

-2 276

-97,72%

17 141

17 350

2 329

7 363

-128

-2 671

-114,68%

18 441

18 569

5

МБАЛ "Св. Петка" АД, гр. Видин

3 555

6 496

-221

-2 854

-80,28%

8 786

9 007

3 555

6 038

-551

-3 405

-95,78%

9 129

9 680

6

МБАЛ "Христо Ботев" АД, гр. Враца

3 968

13 044

-2205

-5 876

-148,08%

13 654

15 859

3 968

10 862

-2182

-7 893

-198,92%

13 881

16 063

7

МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

4 183

7 309

91

-3 409

-81,50%

16 964

16 873

4 280

7 369

20

-3 397

-79,37%

17 246

17 226

8

МБАЛ - Добрич АД,

гр. Добрич

8 093

7 840

2

-270

-3,34%

16 563

16 561

8 093

7 842

2

-269

-3,32%

17 180

17 178

9

МБАЛ "Д-р А. Дафовски" АД, гр. Кърджали

2 438

9 459

-267

-348

-14,27%

17 341

17 608

3 820

10 859

19

-330

-8,64%

17 978

17 959

10

МБАЛ "Д-р Никола Василев" АД, гр. Кюстендил

1 785

4 797

-389

394

22,07%

8 426

8 815

1 785

4 423

-374

20

1,12%

8 479

8 853

11

МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов"АД, гр. Ловеч*

2 553

600

-732

-3 405

-133,37%

10 905

11 637

2 578

-174

-751

-4 204

-163,07%

10 764

11 515

12

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана

2 104

2 527

4

270

12,83%

14 525

14 521

4 389

4 819

6

272

6,20%

14 329

14 323

13

МБАЛ - Пазарджик АД,

гр. Пазарджик

4 574

12 858

12

-627

-13,71%

19 876

19 864

4 674

13 079

121

-507

-10,85%

22 897

22 777

14

МБАЛ "Рахила Ангелова" АД, гр. Перник

5 640

3 131

-228

-4 009

-71,08%

9 366

9 594

5 640

2 360

-771

-4 780

-84,75%

8 789

9 560

15

МБАЛ - Пловдив" АД,

гр. Пловдив

9 301

-3 419

-1 697

-17 737

-190,70%

28 908

30 605

9 301

-5 371

-1 952

-19 689

-211,69%

29 473

31 425

16

МБАЛ "Св. Ив. Рилски" АД, гр. Разград

4 162

3 646

-552

-738

-17,73%

11 109

11 661

4 162

3 139

-468

-1 245

-29,91%

11 188

11 656

17

МБАЛ - Русе АД, гр. Русе

16 584

16 234

-263

-546

-3,29%

26 689

26 952

16 584

16 308

85

-472

-2,85%

27 185

27 100

18

МБАЛ - Силистра АД,

гр. Силистра

5 990

7 413

7

-1 974

-32,95%

11 649

11 642

5 990

7 356

2

-2 031

-33,91%

11 655

11 653

19

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД,

гр. Сливен*

3 403

628

-541

-3 161

-92,89%

17 062

17 603

3 743

1 090

197

-2 964

-79,19%

18 178

17 981

20

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян

3 793

3 955

5

-59

-1,56%

10 883

10 878

3 793

3 819

4

-189

-4,98%

11 464

11 460

21

МБАЛ "Св. Анна" АД,

гр. София

14 394

16 220

52

177

1,23%

34 600

34 548

14 394

16 697

484

609

4,23%

36 208

35 724

22

МБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД,

гр. Ст. Загора*

11 756

-12 315

-1 381

-26 229

-223,11%

29 460

30 841

11 756

-16 220

-3 720

-30 131

-256,30%

21 086

24 806

23

МБАЛ - Търговище АД, гр.Търговище

3 308

5 453

20

-674

-20,37%

14 898

14 878

3 308

5 466

15

-662

-20,01%

14 818

14 803

24

МБАЛ - Хасково АД, гр.Хасково

4 504

8 339

1 109

-5 158

-114,52%

18 650

17 541

4 664

8 763

264

-4 900

-105,06%

19 333

19 069

25

МБАЛ - Шумен АД, гр.Шумен

6 907

7 716

3

-138

-2,00%

16 109

16 106

6 907

7 887

8

30

0,43%

16 371

16 363

26

МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД, гр. Ямбол

9 536

11 636

1

1 140

11,95%

11 515

11 514

9 536

11 143

-492

702

7,36%

11 668

12 160Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница