Закон за действия при настъпване на определени икономически критерии, лечебните заведения-търговски дружества с над 50 на сто държавно участие могат да бъдат условно разделени на четири групистраница9/14
Дата15.01.2018
Размер3.31 Mb.
#47776
ТипЗакон
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Приложение 4. Данни за структурата на приходите - 2014 г.Списък на лечебните заведения - търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала

П Р И Х О Д И - 2014

Приходи от МЗ

Приходи от община

Приходи от НЗОК

Приходи от ДЗОФ

Приходи от продажби на стоки, услуги и други

Приходи от други продажби

Други приходи

Приходи от дарения

ВСИЧКО ПРИХОДИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УМБАЛ "Св. Анна" АД, гр. Варна

1 019 715

0

18 550 451

14 504

4 076 802

125 766

291 140

504 153

24 582 531

УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД, гр. Варна

5 227 691

2 940

78 499 430

5 045

4 547 746

1 456 872

497 263

1 073 530

91 310 517

УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен

3 221 960

0

38 722 689

0

3 962 884

569 259

60 265

363 945

46 901 002

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив

6 213 473

0

100 846 017

0

4 759 986

0

1 386 712

1 003 333

114 209 521

УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" ЕАД, гр. София-столица

2 334 533

0

18 464 351

0

2 927 907

118 566

5 833 219

123 960

29 802 536

УМБАЛ по неврология и психиатрия

"Св. Наум" ЕАД, гр. София-столица1 530 760

0

4 435 891

0

677 184

0

209 263

332 063

7 185 161

УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София-столица

7 891 418

0

31 194 534

0

4 028 937

661 730

229 753

468 042

44 474 414

УМБАЛСМ "Пирогов" ЕАД, гр. София-столица

5 338 596

0

51 845 077

67 821

8 322 302

244 780

19 353

356 394

66 194 323

УМБАЛ "Царица Йоанна" ЕАД, гр. София-столица

791 927

0

25 208 104

0

2 879 327

416 779

111 647

2 134 477

31 542 261

УНМБАЛ "Св.Екатерина" ЕАД, гр. София-столица

497 606

0

29 559 761

10 307

2 260 826

102 516

171 526

306 782

32 909 323

УМБАЛ по сърдечно съдови заболявания НКБ ЕАД, гр. София-столица

355 854

0

31 996 069

9 774

537 773

1 143 165

51 625

65 042

34 159 302

УМБАЛ "Св. Анна" АД, София-област

332 144

0

32 894 281

0

927 077

489 519

1 274 380

117 223

36 034 624

УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД, гр. Ст. Загора

1 517 998

0

20 169 159

3 769

464 106

628 192

0

92 139

22 875 363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСБАЛ по АГ "Майчин дом" ЕАД, гр. София-столица

1 492 803

0

9 943 095

114 080

4 778 332

120 348

388 806

122 844

16 960 308

УСБАЛ по ББ "Св.София" ЕАД, гр. София-столица

848 387

0

5 471 315

9 192

307 848

106 014

22 377

498 225

7 263 358

УСБАЛ по ортопедия "Проф. Б. Бойчев" ЕАД, гр. София-столица

0

0

3 456 601

15 726

2 041 259

0

254 169

33 188

5 800 943

УСБАЛ по ендокринология

"Акад. Ив. Пенчев" ЕАД, гр. София-столица166 828

0

2 762 096

1 236

409 305

0

168 749

19 019

3 527 233

УСБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев" ЕАД, гр. София-столица

302 497

0

5 063 286

0

559 006

82 222

56 213

513 142

6 576 366

УСБАЛ по инфекциозни и паразитни болести

"Проф. Ив. Киров" ЕАД, гр. София-столица610 492

0

2 355 793

0

193 573

0

180 202

7 597

3 347 657

УСБАЛ по онкология ЕАД, гр. София-столица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСБАЛ на ХЗ ЕАД, гр. София-столица

6 724 376

0

30 891 973

0

619 041

1 780

61 890

141 034

38 440 094

УСБАЛ на деца с онкохемататологични заболявания ЕООД,

гр. София-столица454 156

0

1 760 751

0

24 482

0

264 868

240 281

2 744 538

"УСБАЛ по ЛЧХ" ЕООД, гр. София-столица

0

0

900 714

0

30 212

0

46 444

1 515

978 885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБАЛ - Благоевград АД, гр. Благоевград

510 390

0

11 858 004

10 258

1 020 537

0

60 199

431 705

13 891 093

МБАЛ - Бургас АД, гр. Бургас

1 163 423

50 000

23 946 251

3 185

1 972 696

593 232

188 115

58 796

27 975 698

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. В. Търново

423 256

0

16 609 832

5 436

572 986

369 873

99 840

170 511

18 251 734

МБАЛ "Св.Петка" АД, гр. Видин

916 079

0

7 425 739

0

759 696

0

0

28 384

9 129 899

МБАЛ "Христо Ботев" АД, гр. Враца

477 831

21 996

12 083 225

799

178 388

760 429

273 720

86 124

13 882 512

МБАЛ "Т. Венкова" АД, гр. Габрово

280 339

36 898

15 295 787

0

1 017 107

2 701

175 763

433 151

17 241 746

МБАЛ Добрич АД, гр. Добрич

595 011

5 256

14 494 310

0

763 380

664 353

270 615

125 645

16 918 570

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали

685 060

0

14 611 346

376 231

0

0

2 307 269

0

17 979 906

МБАЛ "Д-р Н. Василев" АД, гр. Кюстендил

683 893

0

7 353 790

0

307 811

78 313

0

55 580

8 479 387

МБАЛ "Проф. д-р П. Стоянов" АД, гр. Ловеч

291 845

0

9 480 735

0

658 292

150 234

100 761

81 679

10 763 546

МБАЛ "Д-р Ст. Илиев" АД, гр. Монтана

745 985

0

13 050 005

0

303 654

84 937

74 974

68 711

14 328 266

МБАЛ - Пазарджик АД, гр. Пазарджик

552 482

0

20 539 374

0

951 118

229 120

273 009

352 887

22 897 990

МБАЛ "Р. Ангелова" АД, гр. Перник

861 954

23 124

7 483 702

112

178 928

74 013

67 585

100 082

8 789 500

МБАЛ - Пловдив АД, гр. Пловдив

1 115 524

0

27 372 407

1 383

216 280

475 819

9 440

276 460

29 467 313

МБАЛ "Св. Ив. Рилски" АД, гр. Разград

1 020 477

0

9 413 644

788

354 681

69 553

4 569

324 242

11 187 954

МБАЛ - Русе АД, гр. Русе

1 406 405

0

22 878 847

0

2 140 916

361 185

0

125 793

26 913 146

МБАЛ - Силистра АД, гр. Силистра

971 701

0

9 671 721

0

621 749

104 912

341

284 199

11 654 623

МБАЛ "Д-р Ив. Селимински" АД, гр. Сливен

784 983

4 329

16 494 415

6 159

470 614

127 858

177 079

113 151

18 178 588

МБАЛ "Д-р Бр. Шукеров" АД, гр. Смолян

252 731

0

9 718 652

0

588 457

157 943

645 936

101 497

11 465 216

МБАЛ - Търговище АД, гр. Търговище

1 888 361

0

11 960 752

0

737 769

40 526

142 153

47 438

14 816 999

МБАЛ - Хасково АД, гр. Хасково

529 738

0

17 890 742

0

301 531

240 918

350 459

19 733

19 333 121

МБАЛ - Шумен АД, гр. Шумен

588 856

46 622

14 356 271

1 238

859 161

788 814

52 816

282 516

16 976 294

МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД, гр. Ямбол

646 369

0

9 749 097

0

873 157

115 850

262 106

24 549

11 671 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"СБАЛ ББ - Габрово" ЕООД, гр. Габрово

1 115 361

0

886 354

0

22 203

0

87 367

6 512

2 117 797

"СБАЛ на ББ - Троян" ЕООД, гр. Троян

244 755

0

1 192 420

0

39 381

25 316

11 696

29 561

1 543 129

"СБАЛ на ББ - Перник" ЕООД, гр. Перник

229 961

0

1 020 654

0

35 578

2 880

15 674

8 965

1 313 712

СОБАЛ "БУЛ-ПРО" ЕАД, гр. София-столица

12 442

0

825 845

0

16 632

78 409

0

1 200

934 528

"СБАЛ по ОЗ - София-област" ЕООД

1 047

0

5 799 255

0

64 659

17 472

673

89 272

5 972 378

"СБАЛ за ПФЗ - София-област" ЕООД

503 014

0

481 890

0

45 540

33 272

27 683

15 631

1 107 030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"СБР - с. Марикостиново" ЕООД

0

0

868 230

0

223 246

19 161

157 578

0

1 268 215

СБР - Бургаски мин. бани ЕАД, гр. Бургас

0

0

890 117

0

1 378 055

70 462

0

0

2 338 634

"СБР - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик

0

0

526 452

0

498 474

6 619

14 310

0

1 045 855

НСБ за физикална терапия и рехабилитация ЕАД, гр. София-столица

0

0

1 333 783

12 935

143 639

141 465

174 934

0

1 806 756

СБР НК

135 670

0

14 587 269

0

14 055 027

0

250 111

5 805

29 033 882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"СБДПЛББ - Роман" ЕООД, гр. Роман

1 115 221

0

92 972

0

33 704

4 728

0

0

1 246 625

Детска СБДПЛББ "Царица Йоанна" ЕООД, гр. Трявна

905 680

0

0

0

48 685

22 137

5 653

0

982 155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"СБДПЛР ВБ - Мездра" ЕООД, гр. Мездра

0

16 697

1 005 273

0

26 132

10 838

87

9 370

1 068 397

СБДПЛРПФЗ "Св. Петка Българска" ЕООД, гр. Велинград

1 451 526

0

0

0

75 920

22 983

3 288

0

1 553 717

"СБДПЛР - Котел" ЕООД, гр. Котел

129 492

0

948 659

0

77 564

60 549

42 438

1 949

1 260 651

СБПФЗДПЛР "Цар Фердинанд" ЕООД, с. Искрец

783 900

0

971 636

0

30 814

0

0

55 294

1 841 644

"СБДПЛРББ - Радунци" ЕООД, с. Радунци

311 900

0

0

6 773

18 079

23 375

100

0

360 227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ЦПЗ - София-област" ЕООД, София-област

1 059 787

0

19 250

0

131 913

3 900

14 601

298

1 229 749Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница