Закон за доброволчеството в бг право на примерно 12 дни в годината да се зачитат като курсове, и дори да се води за стажДата15.01.2018
Размер144.43 Kb.
ТипЗакон
Събрание на ИК на 14.11.09, Лозен

КЪНЧО ШИПКОВоткрива събранието

Обявяване на дневния ред, поради наличието на много заявки за презентации и изказвания, те ще бъдат влючени по темите и в другиКИРИЛ РУСЕВ – обращение към ИК

Задоволство и радост от силното присъствие на инструктори на ИК

Жива служба и отряди, които се интересуват и живеят с проблемите на ПСС

Разказва за своите намерения за развитието на ПСС, благодарност към ПЕНЧО БАБУКЧИЕВ, за обезпечената среда на работа в централа, има желание за промени в някои области.

Теми за раговор и размисъл:


 • ПСС да получи достойното място, което заслужава като институция

 • Документално осигуряване на статута на ПСС

 • Достойно отношение и отчитане на труда на щатните спасители – кодекс на трдуа, защита на професията

 • Доброволни спасители – последната седмица в планините са излезли над 120 спасители на акции – тяхното място да баде добре дефинирано – закон за доброволчеството в БГ – право на примерно 12 дни в годината да се зачитат като курсове, и дори да се води за стаж

 • Екипировката – колкото се може по-малко да се натоварват доброволните спасители с екипировка и др. – да се „коткат”, да се обгрижват, за да остават по-дълго в отрядите и да са по-мотивирани за работа.

 • Промени в закона за БЧК и да се изяснят и да се дефинират точно отношенията на ПСС с БЧК – подробности от настоящия закон, надежда за установяване на това до края на годината или до март.

 • Проблеми, които възникват понастоящем с ГЗ, държавните институции и др.

 • ПСС трябва да преследва целта бързо и адекватно да достига до пострадалия и да го обработва – да се прегледат аварийните планове на отрядите, за да се анализира опита и да се направят корекции, за по-ефективна работа.

 • ПСС трябва да стане наистина службата, която спасява хората в планинте.

 • Наследство от предишния УС – писма до правителството заедно с БЧК за възстановяване на задържани субсидии...

 • Изпратено писмо за създаване на хеликоптерна служба, която да бъде на разположение и на ПСС

 • Материали от ИКАР – символът навсякъде е хеликоптер – не само в Швейцария, но и в другите по-бедни страни

 • Отговорът на министерството за хеликоптерите – поздраления за добре свършената работа, но не можем да ви помогнем

 • Разясняване на идеята за хеликоптерна служба – да обслужва и пожарна и ГЗ и автомагистралите и ПСС

 • Отговорността на инструкторите, да са на ниво и да се грижат за израстването и на другите

 • Да се засили участието на инструкторите в атестациите

 • Нови методики за обучение от участия на международни форуми

 • Има нужда от работа върху уменията и на наземните екипи

КЪНЧО ШИПКОВ – успех на КИРИЛ РУСЕВ в работата му

Представяне и поздравления за новите инструктори – Румяна Русева, Павел Павлов, Емил Нешев, Милен БратановКИРИЛ РУСЕВ - Предоставяне на дпломните работи на новите инструктори на аудиторията за запознаване с материалите

КЪНЧО ШИПКОВ – Отчет за работата на ИС за последната година от мандата му

 • Креативни дискусии, съвмсетно с УЦ и дирекция ПСС – работени наредби: УЦ, атестациите, Ски писта...

 • Подкрепа за УЦ да стъпи на краката си и да поеме изцяло учебната дейност

 • Последният курс за планински спастели – успешно приложени експериментални методи на обучение и проверка на знанията

 • Адаптиране на учебните програми, нови подходи, нови методи, несъгласие с мнението за консервативност на ПСС, въвждат се нови уреди, методики, съвременни средства за аудио-визуално представяне

 • Подготвените инструктури са подготвени и като преподаватели в този аспект.

 • Оформяне на разширен извън щатен екип на УЦ.

 • Помощ в оформянето на атестационните практики

 • Експертни мнения в сферите на компетентност

 • 4 редовни и 10 оперативни заседания – централни учебни курсове, екипировка...

 • Новост – провеждането на курсовете на Боровец

 • Паралелно проведен курс за инструктори

Перспективи за следващ състав

 • ...

 • Привличане на всички инструктори към работата на УЦ

 • Заявка към дирекцията да се организират гост–инструктори на централните занятия – сверяване на часовника и принос на идеи

 • Раширяване присъствието си в българската планинарска общественост – визира се преподавателска работа, но ще се мисли и за ПиАр

 • Отваряне още повече на аншите структори с подобни на Балканите – Румъния, Гърция, Хърватска

 • ПиАр – ново измерение – покана за изпращане на информация за събития по места, за да се публикува – да говорим

 • Благодаря

 • Покана към АНДРЕЙ ЯНКОВ

АНДРЕЙ ЯНКОВ – Отчет за работата на Учебния център

 • Вече активн работи УЦ от 2 години – нещата потръгнаха, с тенденция към по-добро

 • Курсовете – 16 курса, за стажанти за спасители – 6, курс за инструктори – 1, спасители на писта – 1, жпс – 5, снжни машини –

 • Новите елементи в курсовете

 • Курсът за инструктори – експериментален подход – новото във философията и осве добри спасители, да са отворени към хората и да имат авторитет, но наъ-вжното – да могат да преподават, намален брой на присъствените леции, добавени допълнителни – психология, педагогика, силно участие в процеса на обучение на спасителите, допълнителните задания при завършване на курса...

 • Атестациите – 20 инструктори са взели участие при провеждането на атестациите

 • Проблеми –

Дават думата на КИРИЛ РУСЕВ за отчет на работата по завършилия курс за планински спасители

 • Новата обстановка – Боровец, нова база, благодарност към КЪНЧО ШИПКОВ и Илия Джигошев, Красимир Томанов за летния курс

 • Благодарност за Петър Терзийски за съдействието и оказаната помощ с машини и съоръжения

 • Курсът е завършен от 9 човека – което даде възможност за повеч внимание върху тяхното обучение

 • Предизвикателство да се стиковат курса за спасители с този за инструктори

 • Оформено мнението, че инструкторите на курса за спасители са инструктори и в курса за инструктори

 • Благодарност на кандидат инструкторите за помощта за провеждането на курса за спасители

 • Мнени, че трябва добре да се дефинират задълженията и позициите на всеки от нас, за да са ясни отговорностите

ИВАН ВАСИЛЕВ за курса за инструктори

 • Разграничава се от мнението че е било ново, по-скоро ефективност на обучението, много добри впечатления от новите инструктори

МЕТОДИ ТОДОРОВ

 • Недоволство, че не са поканени инструкторите на кучешките курсове

 • 3 планирани курса, благодари за участието на колегите си – търсене на изчезнал, бедствия и аварии

 • Изброяване на имената на водачите-инструктори Рйчо Тодоров, Сергей Цветков, Петър Чолев, Румен Баряков, часовете на тези инструктори са достатъчно много

 • Курсовете за кучета са отворени, покана към всички да присъстват на такъв курс, за да се запознае с работата на тези екипи и работата в тези курсове

 • 20 кучета – една жена водач – жените взвмат активно участие в другите страни

 • Всички тези кучета са във форма – могат да излязат на терена

 • Тревожна ситуация в София поради липса на кандидати и възрастта на настоящите водачи на кучета

 • Благодарност на ръководителите на отрядите за съдействие

 • За отлива на кандидати за планински спасител

 • Малък финансов стимул за водачите – 60 лв на месец / 2 лв на ден, в другите страни е 70 евро

 • Представяне на снимков материал от курсовете с кучета – подготвяне на полионите, гости от чужбина, курса на Ком – истинска лавина в която се провеждат занятията, специалните упражнения, които се правят при обучението, курса за бедствия и аварии – упражненията, които се провеждат, медиите, присъствали на тези курсове, три направления на работа с кучетат на полигона край Бургас, семинар в Словения, автомобили специално оборудвана за водене на спасителна акция

 • Апел да не се пропускат тези прояви, организирани от международната организация, макар и скъпи са много полезни

КЪНЧО ШИПКОВ - Дума на инструкторите, за да разкажат за работата извършена извън полезрението на ПСС–обществото

КРАСИМИР ТОМАНОВ – Колеги в БГ зима има, затова на 11-13 декември заповядайте на хижа Македония, където Благоевградския отряд ще си проведе учебна акция, молба да се зачете за зимна атестация

СЛАВИ – Курсовете за водене на снежн машини – 5, а за GPS – 1, не трябва ли броя да се рзмени, за да се въведе по-широко тази технология. Правят ли се изключения в изискванията за кандидатстване за инструктор, как се придобива в момента звание старши спасител

АНДРЕЙ ЯНКОВ – за необходимостта да се провеждат тези курсове за водене на снежни машини, GPS курсов - ще продължат да правят такива курсове, но трябва помощ от отрядите, тай като УЦ не може да свърши цялата работа. На много хора в отрядите са раздадени устройства и те са поели ангажимента да се обучат и да помагат за обучението на колегите си от отряда, за курсовете за званието старши спасител се дебатира в момента дали въобще ще продължи да се защитава тоеа звание

КЪНЧО ШИПКОВ – в момента е в процес на разработка новата наредба за инструктори, за GPS-ите – всички от завършилите новия курс могат да работят с този уред

ОРЛИН СТОЙЧЕВ – за хеликоптерната служба – насочено най-вече към КИРИЛ РУСЕВ и УС – не може ли да се кандидатства по европейски проекти

За Историческо-архивни снимки - да се включат в галерията на сайта на ПСС

Как се провеждат курсовете в Бавария – винаги присъстват стари инструктори – дори водят по някое занятие, за да се поддържат тези традиции – предложение да с намери форма тези ветерани да се канят да изнасят лекции в курсовете, без да е необходимо да присъстват на целия курс.

За това, че трудно се намират кандидат за спасители, да се премине към практиката на Бергвахта – без стажантски курсове – това обучение да се провежда в отрядите

Няма яснота има ли или няма електронна база с материали за учебна работа, които да се ползват като рамка при разработка на презентации – достъп до такава една база от интернет, има ли авторски права върху тези материалите

За атестациите – счита, че текущите атестации са по-скоро като подготовка за атестации, няма летва, която трябва да се преминеОтговори

КЪНЧО ШИПКОВ за галерията в сайта – молба да се изпратят снимки, които могат да влязат в такава една галерия

За въвличането на външни инстрктори в провеждането на централните курсове – това в никакав случай не е в противоречие с наредбите и политиката на водене на курсовеКИРИЛ РУСЕВ за премахване на стажантските курсове – Да в Германия е така, но там има силно движение, нещо като младежко ПСС от чиито редици се вземат бъдещите спасители. Може ли например подбалканските отряди да се организират и да проведат стажантски курс и колко човека могат да извадят от такъв курс? - 5 човека?- струва ли си да се провежда курс за 5 човека, сигурно ли е, че тези 5 човека ще преминат летвата за да влязат в спасителски курс

За авторството върху материалите – като че ли не е адекватно да се говори за авторствоЗа атестациите – на последната атестация е станал следния феномен – на настоящи адекватни и добри спасители е даден теста по ориентиране за завършване на курса за спасители и те не са били в състояние да се справят, предложение да се приложи обучение и изпитване с тестова система и при атестациите

АНДРЕЙ ЯНКОВ – статистика за атестациите – липса на учебна работа по отрядите – самата атестация е единственото учебно занятие за годината. Наредбата дава до 3 дена за провеждане на атестацията в рамките на които не може да се организира и обучение и оценяван

ЗАПРЯН ХОРОЗОВ - Има ли архив с документи и снимки в дирекция ПСС? Има ли библиотека с материали за инструкторите, къде е информацията за посетените курсове в чужбина?
За УЦ – вярно е, че всяко начало е трудно, но според него се работи вяло. Критика към учебника.

КЪНЧО ШИПКОВ – Да, има коснпекти в централа и всеки има достъп до тях. Защо са на хартия – в последните години нещата се променят с голяма скорост. За интернет – приемам в писмен вид всички идеи как интернет мож да помогне на инструкторите. За командировките – материалите от курсове в чужбина са на разположение в централа

МЕТОДИ ТОДОРОВ – Забелжка – за създаването на библиотека – да се даде работа и на другите, за да може да се върви работата.

АНДРЕЙ ЯНКОВ – Кажете „Аз ще свърша тази и тази работа, а не - не сте свършили работата”

МЕТОДИ ТОДОРОВ – все пак да се разпредели работата

КИРИЛ ВАСИЛЕВ – За правилата – кой да води курсовете и как. За базата – да има конспекти, по които всеки да може при необходимост да ползва, методика за преподаване на материал, за да се гарантира качеството на учебния процес. Забележка, че няма база за провеждане на регионално ниво на курсовете за стажанти – счита, че е по-евтино и по-ефективно, проблемът за новите курсисти, които се връщат в отрядите си и макар и добре подготвени се разочароват от нивото по места

РАДКО МАРКОВ – Най-важното в момента е да се преустанови двувластието в учебната работа – ИС и УЦ – или едното или дргото – процедурата за избор на ИС, предлага да се изберат 5 човека, които да ръководят учебната работа

КЪНЧО ШИПКОВ – двувластие на практика няма с учебната работа се занимава УЦ, а ИС консултира – проблемът се появява от наредбата за УЦ, която в момента е в процес на преработка.

ЯВОР КАРОЛЕВ - искане извинение за невъзможност да се защитят правата на инструкторите – ИК изгуби своето място за което обвинява ИС – „скопен” ИК. Забележка за мъглявото изкаване на КЪНЧО ШИПКОВ за многото нови методи използвани за курсовете – точно тези нови методи трябва да се дискутират и обсъждат именно от този форум - ИК. Предложение: да се гласува предложение да се върнат правата на ИК, като именно той чрез вътрешен избор да избира ИС и хората, които да ръководят тази дейнст

ОГНЯН БАЛДЖИЙСКИ се присъединява към мнението на РАДКО МАРКОВ и се извинява подобно на ЯВОР КАРОЛЕВ, че не успял да запази статута на ИК.

Събранието се прекратява за обяд, обсъжданията продължават от 13:30 часа.

Обръщение на Витан Влахов – представя новия УС - председател на УС на ПСС доц. Олег Чолаков, досегашен председател на медицинската комисия, член на медицинската комисия на ИКАР, прогресът на рабора на МК е съществен и ролята на ОЛЕГ ЧОЛАКОВ е значима, за заместник преседател е избран КИРИЛ РУСЕВ, избран е и нов управителен съвет, който може да промени много неща. Пред новия УС има много предизвикателства.

Поканва ОЛЕГ ЧОЛАКОВ да представи новия УС.

„За мен е чест и удоволствие да бъда избран за почетен преседател на ПСС, защтото не трябва да правя нищо”ОЛЕГ ЧОЛАКОВ – УС е от 9 души, една част са инструктори: Методи Тодоро, Радко Марков, д-р Георги Тасев, Йордан Стоянов, Тончо Тончев, Румен Талов, Калин Зарев, за председател на КК Павел Павлов и членове Красимир Томанов и Петко Панамски. Като израз на старата истина, че няма незменими хора освен д-р Витан Влахов, днес е избран и нов председател на медицинската комисия д-р Мртин Иванов. Налагат се известни промени в документите на ПСС, поради причини от дипломатическо естетство. Ще се постараем да преработим документите и наредбите, за да обслужват по-добре целите си. Най-напред уеднаквяване на терминологията – пример, медицински колегиум, медицинска комисия – промени с цел уеднаквяване на термини и фокусиране върху единствената цел, да се обучават планински спасители. Прословутото писмо, което стария УС изпрати на министерство на финансите, такова писмо ще бъде изпратено отново, за да се ангажира повече държавата с дейността „спасяване на хора в планините”.

Винаги сам насреща да помогна в нужда като преседател на УС и като лекар.Ще представи два случая разискваи на ИКАР, за да си припомним колко важна е работата, която вършим.

ВИТАН ВЛАХОВ – допълнение – д-р Чолаков е водещ специалист в панкреасната хирургия.

Първи случай – двама скио-алпинист 44 и 34 годишни, лавинна опасност 3 степен, в 8:57 тръгат от 1811 м и след 4 часа са на 2800 м в 1:10 тръгват да с спускат, в 1:14 се откъсва лавина, сух сняк 100м дължина, ледва спасителна акция, в 5:30 е открит първия затрупан на 60 м под снега е главата – 255 мин на затрупването, без въздушен джоб, без жизнени функции – обявен от лекар за мъртав, след 11 мин намират втория – чисти въздухоносни пътища, ясно оформн въздушен джоб, без жизнени белези и без видими трвми, обявен за мъртав на терена, след транспорт при разсъбличането се установява, че единият има спортен часовник – включен е към компютър – данните са извадени именно от този часовник. По време на изкачването сърдечната дейност ебила межди 155 – 160 удара, след попадането във лавина през пурвите 18 минути, сърдечната дейност от нормална постепенно скача до 118 удара, до 35 мин сърдечната дейност остава 150 удара до 70 мин..., от 70 до 240 мин е 180 удара,а в момента на изваждането съдечната дейност спира – кардиак арест... медицински и технически е бил жив

Втори случай – 1999 на 20 май в - Норвегия в ски курорт зад полярния кръг – Ана кара извън пистите на курорта – около 18:20 попада в дупка под леда в каскада-водопад с главата напред. В 19:39 започва спасителната акция – успяват да я измъкнат, с хеликоптер в най-близката болница с права линия на ЕКГ без пулс без дишане, широки зеници, нереагиращи на светлина – клинична смърт, измерената вътрешна темп е била 14,4 градуса. Възсатнивява се – за два месеца минава през всички възможни усложнения, но оживява. Това е оживелия човек с най-ниска измерена температура след хипотермия.

Кога и кой обявява пострадалият с хипотермия за мъртъв?

КРАСЕН ДЕМИРЕВ –никога не трябва да се отказваме от опит да съживим пострдал, най-малкото за да бъдем чисти пред съвестта си, а и като тренировка за целия екип.

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ – вероятно не е случайно това, че сърцето е спряло именно в момента на изваждането

КРАСЕН ДЕМИРЕВ – самото раздвижване предизвиква кардиак арест

ОЛЕГ ЧОЛАКОВ – Колапс след раздвижване – изводът е, че е много важно внимателното отношение към пострадал с хипотермия над 2-ра степен.

МЕТОДИ ТОДОРОВ – това се е случвало и в БГ – удавено дете, лекарите искали да го покрият, но спасителят продължил докато дойде линейката.

КРАСЕН ДЕМИРЕВ – случаят с Пецата

КАРИНА СЪЛОВА – да се провери нормативната база за това кой в БГ има право да установява смърт

КЪНЧО ШИПКОВ – продължаваме дебатите по учебната работа.

ПЕТКО ПАНАМСКИ - защо АНДРЕЙ ЯНКОВ не успя да ме убеди, че са направени атестации на 80-90 процента. Предложение – да бъдат на 4 години, на година по 10 отряда, да не е проверка, а курс за подобряване на квалификацията. Да защитят правото си на дейност. И който не е присъствал на такъв курс да няма право да бъде спасител

МЕТОДИ ТОДОРОВ – защо се иска промяна на наредбата, колко атестационни картона са направени, няма ли опасност цели отряди да бъдат извадени от наряд,

ЯВОР КАРОЛЕВ – трябжа да се направи критерий – конспект, който трябва да бъде защитен, за да продължат да изпълняват спасяване. Предложение да се изготвят правила за безопасност – за себе си и за другите.

РАДКО МАРКОВ – нека да не прескачаме стъпки, да приключим с тези атестации и тогава да се вдигне нивото на атестациите.

КЪНЧО ШИПКОВ – да не се превръща дискусията в реплики, всичко се записва в протокола, а и АНДРЕЙ ЯНКОВ си води бележки

ПЕНЧО БАБУКЧИЕВ – за учебника – ако имате забележки, моля опишете ги и ги дайте, за да може да се прегледат.

За УЦ – атестацията е с цел да се повишат знанията – теоретични и практични, за да сме сигурни, че на който и да се падне да извърши спасяването, той ще бъде адекватен.

Да не променяме така бързо и директно нормативните докумени, първо да сме сигурни, че те са причината, за да не работят нещта.

Какво се прави с щатните спасители

В учебния процес наистина трябват промени, но в този състав и с подготовката която имаме не може да се направят тези промени, по-скоро е необходимо да да се определят кратки срокове, за преглед и промени там където е необходимо

За децентрализацията на централните стажантски курсове – тази практиката е съществувала, но е много скъпа. Да, в Бавария става по друг начин, но там бавареца отива на курс напълно подготвен и екипиран, само за да дооформи знанията си.КЪНЧО ШИПКОВ – благодарност към изказващите се. Давам думата на КИРИЛ РУСЕВ и ТОНЧО ТОНЧЕВ да разкажат за акциите, които се провеждат.

ЯВОР КАРОЛЕВ – повдигнах предложение, ще се гласува ли, ще има ли разглеждане на въпроса. Да бъдат върнати правата на ИК от предишната наредба и ИК да предложи състава на ИС.

РАДКО МАРКОВ – можем да даваме само предложение, не можем да променяме.

ПЕНЧО БАБУКЧИЕВ - препоръчва да се даде предложението в писмен вид, което да описва коя точно точка от наредбата да бъде променена.

ОГНЯН БАЛДЖИЙСКИ – Можем да последваме съвета на РАДКО МАРКОВ и да излезем с предложение за такава промяна към УС.

КЪНЧО ШИПКОВ – моля да обсъждаме и да поработим върху това

КИРИЛ РУСЕВ – по настоящата наредба – изчита точките на наредбата, касаещи избора на ИС – назрява моментът за избор на нов ИС – явно има напрежение, предлагам на председателя да се гласуват две неща – да се внесе предложение за промяна на наредбата: изборът на ИС да е в компетенциите на ИК. Да се даде предложение за новия ИС от настоящия ИК, което предложение ще внеса в УС. Честно казва, че си запазва правото на промени

КЪНЧО ШИПКОВ – гласувайте предложението да изберем и предложим на този ИК нов ИС

ОРЛИН СТОЙЧЕВ – коригира да се избира ИС от ИК

СПАС МАЛИНОВ – как беше преди години – правехме номинация на хората които да влязат в ИС и се гласува от хората за това

ПЕНЧО БАБУКЧИЕВ – тази система имаше проблеми – не може да се съберат екипи.

СПАС МАЛИНОВ – тези хора имат ли право на глас

КИРИЛ РУСЕВ – ИК да предложи на УС да измени наредбите и съответните членове така, че ИС да се избира от ИК и ИК да предложи на на УС състав на ИС и преседател и той да го внесе в УС

РАДКО МАРКОВ – и добавя да се обсъди преподавателската дейност и обединяването на УЦ и ИС - да се направи промяна в структурата на учебната дейност. Поддържам КИРИЛ РУСЕВ за неговите предложения

Гласуване за предложенията на КИРИЛ РУСЕВ – изписва се на екрана:

Предложение 1 – ИК предлага УС да промени наредбите, щото ИС и неговия председател да бъдат избирани от ИК

Гласуване – ЗА – 29 - прието

Предложение 2 – Да се внесе предложение от ИК за състава на ИС и неговия преседател към УС

КЪНЧО ШИПКОВ – предлага всеки да напише във формуляр какви дейност и отговорности може да поеме в ИС, за да се направи предложение за състава

Протести от залата – срещу самопредлаганетоМЕТОДИ ТОДОРОВ – против – връщане към старат форма – предлага да се избере председател на ИС, а той да предложи състав с който може да рабти – по този начин може да се създаде екип.

АНДРЕЙ ЯНКОВ – ако се спрем на процедурата с предлагане на имена нека всеки да мотивира предложението си

ЯВОР КАРОЛЕВ – предлага за преседател на ИС Орлин Стойчев, тъй като е професионален преподавател има време за дейност в този форум

РАДКО МАРКОВ – влизаме в процедура, която е неправилна

КИРИЛ ВАСИЛЕВ – Аз съм инструктор от 5 години – спомням си как се избра преди 5 години ИС и явно са направени промени, който целят нещо

КЪНЧО ШИПКОВ – направиха се промени с които...

МЕТОДИ ТОДОРОВ – Предложение – да се продължи мандатана ИС до промяна в наредбата и тогава да се прави избор за нов ИС

КЪНЧО ШИПКОВ – съгласни ли сте с предложението направено от МЕТОДИ ТОДОРОВ

Гласуване на предложението на Методи Тодоров да се гласува доверие на ИС и да се продължи мандата му до разглеждане на предложението за промяна на начина на избор на ИС от УС и тогава да се прави избор за нов ИС.

Приема се с един глас против – предложението е прието

ТОНЧО ТОНЧЕВ – разказва за акцията в Стара планина

КИРИЛ РУСЕВ – за акцията за търсенето на жената около хижа Левски и за участието в ИКАР 2009. В рамките на разяснението на действията по акцията за търсене, Кирил Русев показа предимството за наличие и работа с GPS-и във всеки участник от екипите или във всяка спасителна единица – това ще бъде тенденцията за работа в ПСС да се наблегне на обучението с GPS-и.

КЪНЧО ШИПКОВ – поздравления за новите инструктори за желанието им да помогнат с идеи и работа

АНДРЕЙ ЯНКОВ – План за учебната работа

МЕТОДИ ТОДОРОВ – критика, че на ИК не е представен план с дати за курсовете

Разговори в залата на тема защо не е готова програмата за да се обсади от ИК


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница