Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница14/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
закон за храните
Раздел VІ
Пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане във или върху храни
Чл. 92. (1) Бизнес оператор, който иска първичен продукт за пушилни ароматизанти да бъде включен в списъка по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламенти на Съвета от ноември 2003 г. относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане вили върху храни, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 2065/2003", подава до Министерството на земеделието,
храните и горите или до компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, заявление за разрешение) Заявлението съдържа данните по чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2065/2003.
(3) Министерството на земеделието, храните и горите в дневен срок от получаване на заявлението уведомява бизнес оператора, като посочва датата на получаване.
(4) Министерството на земеделието, храните и горите информира и изпраща за становище заявлението,
включително допълнителната информация, предоставена от бизнес оператора, на Европейския орган по безопасност на храните.
Чл. 93. (1) Подновяване, изменение, временно прекратяване и отнемане на разрешение по чл. 92, ал. се извършват по реда на Регламент (ЕО) № 2065/2003.


(2) Бизнес операторът подава заявление до Европейската комисия за подновяване на разрешение не по-късно от 18 месеца преди изтичането на срока му на валидност. Съдържанието на заявлението и документите, които се прилагат към него, са определени в чл. 12, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 2065/2003.
Раздел VIІ
Нови храни
Чл. 94. (1) Пускането на нови храни на пазара се извършва след разрешение и включване в списъка на
Съюза на новите храни по реда на Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламенти на Съвета от ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламенти на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламенти на Съвета и на
Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (OB, L 327/1 от 11 декември 2015 г, наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2015/2283".
(2) Министърът на здравеопазването е национален компетентен орган за целите на чл. 4 от Регламент
(ЕС) 2015/2283.


Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница