Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница14/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
закон за храните
Раздел
Пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане във или върху храни
Чл. 92. (1) Бизнес оператор, който иска първичен продукт за пушилни ароматизанти да бъде включен в списъка по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламенти на Съвета от ноември 2003 г. относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане вили върху храни, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 2065/2003", подава до Министерството на земеделието,
храните и горите или до компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, заявление за разрешение) Заявлението съдържа данните по чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2065/2003.
(3) Министерството на земеделието, храните и горите в дневен срок от получаване на заявлението уведомява бизнес оператора, като посочва датата на получаване.
(4) Министерството на земеделието, храните и горите информира и изпраща за становище заявлението,
включително допълнителната информация, предоставена от бизнес оператора, на Европейския орган по безопасност на храните.
Чл. 93. (1) Подновяване, изменение, временно прекратяване и отнемане на разрешение по чл. 92, ал. се извършват по реда на Регламент (ЕО) № 2065/2003.


(2) Бизнес операторът подава заявление до Европейската комисия за подновяване на разрешение не по-късно от 18 месеца преди изтичането на срока му на валидност. Съдържанието на заявлението и документите, които се прилагат към него, са определени в чл. 12, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 2065/2003.
Раздел VIІ
Нови храни
Чл. 94. (1) Пускането на нови храни на пазара се извършва след разрешение и включване в списъка на
Съюза на новите храни по реда на Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламенти на Съвета от ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламенти на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламенти на Съвета и на
Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (OB, L 327/1 от 11 декември 2015 г, наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2015/2283".
(2) Министърът на здравеопазването е национален компетентен орган за целите на чл. 4 от Регламент
(ЕС) 2015/2283.


Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница