Закон за кредитните институции(зки), Закон за платежните услуги и платежните системи( зпупс), збнб, Закон за гарантиране на влоговете в банките, Закон за банковата несъстоятелност, Валутен законстраница1/20
Дата20.05.2022
Размер342.5 Kb.
#114384
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
1650961179281348

Записки по банково право
Предмет, източници, място на Банковото Право
1. „Банково Право”- система от правни норми, които регулират отношенията, възникващи в процеса на осъществяване на банковата дейност
2. „Банкова дейност- предоставяне на услуги и сключване на определени сделки:
а. извършване на платежни услуги, издаване на платежни карти, пътнически чекове;
б. услуги свързани с приемане на депозит на ценности, с финансов лизинг, гаранционни сделки, търговия на инструменти на парични пазари
инструменти на парични пазари”- менителници, чекове, депозитни сертификати( ЦК, които се издават срещу открит срочен банков влог)
в. сделки с чуждестранна валута, с финансови инструменти ( ЦК, акции, облигации, държавни ЦК, опции, фючърси, форуърдни договори и др.)
г. парично брокерство - при посредничество при предоставяне на междубанкови кредити
д. придобиване и управление на дялови участия
е. договори за факторинг, отдаване на сейфове под наем
ж. сделки по глава 29 ТЗ - банков влог, банков кредит, акредитив, банково инкасо, банково документарно инкасо, банкова гаранция


3. Две групи правоотношения
1) властнически - свързани с възникване на субектите на БП и осъществявания контрол от Централната Банка - административноправни отношения
2) правоотношения свързани с предоставяне на банкови услуги и сключване на банкови сделки- частноправни отношения, частноправни норми
4. Систематика
1) Дял 1- Публично БП - правни норми, които са свързани с лицензионните и регистрационни режими, осъществяване на банков надзор.
2) Дял 2- Частно БП- правни норми, които регулират предоставяне на услуги на клиенти( субекти на БП)
5. Източници на БП
1) Конституцията- регламентация на съществуването на БНБ, свобода на извършването на стопанска дейност
2) Закон
* Закон за кредитните институции(ЗКИ), Закон за платежните услуги и платежните системи( ЗПУПС), ЗБНБ, Закон за гарантиране на влоговете в банките, Закон за банковата несъстоятелност, Валутен закон
3) Наредби
* Наредба 2 за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ; Наредба 3 за условията и реда за откриване на платежни сметки, изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти; Наредба 35 за реда за продажба чрез търг на движими вещи, заложени в полза на банка
6. Място на БП в правната система
1) 1 становище- част от Търговското право- част от търговските сделки- аргументи:
а. субектите са търговци
б. чл. 1 ТЗ- търговската дейност включва и банкова дейност
2) 2 становище - БП е комплексен клон на правото- аргументи: включва норми на публичното право( банков надзор) и норми на частното право


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница