Закон за мерките срещу изпирането на пари в данс по-долу съм изброил задължените лица и сроковете за регистрацияДата22.12.2018
Размер39.5 Kb.
ТипЗакон
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ В ДАНС

По-долу съм изброил задължените лица и сроковете за регистрация
Критерии за съмнителни сделки, операции и клиенти
1. Финансови институции – по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗМИП
2. Обменни бюра – по чл. 3, ал. 2 , т. 1 от ЗМИП
3. Банки – по чл. 3, ал. 2 , т. 1 от ЗМИП
4. Парични преводи – по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗМИП
5. Застрахователи/Застрахователни посредници – по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗМИП
6. Управляващи дружества – по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗМИП
7. Инвестиционни посредници – по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗМИП
8. Здравноосигурителни дружества – по чл.3, ал.2 , т.4 от ЗМИП
9. Пенсионноосигурителни дружества – по чл. 3, ал. 2, т. 4 от ЗМИП
10. Органи по приватизацията – по чл. 3, ал. 2, т. 5 от ЗМИП
11. Лица, организиращи възлагането на обществени поръчки – по чл. 3, ал. 2, т. 6 от ЗМИП
12. Лица, организиращи и провеждащи хазартни игри – по чл. 3, ал. 2, т. 7 от ЗМИП
13. Юридически лица, към които има взаимоспомагателни каси – по чл. 3, ал. 2, т. 8 от ЗМИП
14. Заложни къщи – по чл. 3, ал. 2, т. 9 от ЗМИП
15. Пощенски служби, които приемат или получават пари или други ценности – по чл. 3, ал. 2, т. 10 от ЗМИП
16. Нотариуси – по чл. 3, ал. 2, т. 11 от ЗМИП
17. Лизингови предприятия – по чл. 3, ал. 2, т. 13 от ЗМИП
18. Държавни и общински органи, сключващи договори за концесии – по чл. 3, ал. 2, т. 14 от ЗМИП
19. Политически партии – по чл. 3, ал. 2, т. 15 от ЗМИП
20. Професионални съюзи и съсловни организации – по чл.3, ал. 2, т. 16 от ЗМИП
21. Юридически лица с нестопанска цел – по чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП
22. Регистрирани одитори – по чл. 3, ал. 2, т. 18 от ЗМИП
23. Спортни организации – по чл. 3, ал. 2, т. 22 от ЗМИП

24. Търговци на оръжие, петрол и петролни продукти – по чл. 3, ал. 2, т. 25 от ЗМИП


25. Лица, които по занятие извършват консултации в областта на данъчното облагане – по чл. 3, ал. 2, т. 26 от ЗМИП
26. Търговци на едро – по чл. 3, ал. 2, т. 27 от ЗМИП
27. Лица, които по занятие извършват правни консултации – по чл. 3, ал. 2, т. 28 от ЗМИП
28. Лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти – по чл. 3, ал. 2, т. 29 от ЗМИП
29. Лица, които по занятие предоставят адрес на управление, регистриране на юридическо лице, офшорна компания, компания на доверително управление или друга подобна структура и услуги на доверително управление на имущество – по чл. 3, ал. 2, т. 30 от ЗМИП
30. Лица, които по занятие извършват счетоводни услуги - по чл. 3, ал. 2, т. 31 от ЗМИП
Вътрешни правила по ЗМИП
Задължените лица и техните професионални организации и сдружения разработват политики, правила, процедури и практики с цел проследяване, разкриване и предотвратяване на изпирането на пари.
Вътрешните правила се утвърждават от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". Председателят има право да върне за допълнения и изменения предоставените му за утвърждаване правила, като даде указания за отстраняване на установените несъответствия.
Вътрешните правила се приемат от задължените лица, организации и сдружения в срок до 4 месеца от датата на регистрирането им като юридически лица, изпращат се на председателя на ДАНС за утвърждаване в 14-дневен срок от тяхното приемане и се коригират в 1-месечен срок след получаване на указания за това.
Професионалните организации и сдружения на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП, съгласувано с ДАНС, могат да приемат единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, към които членовете на тези организации и сдружения могат да се присъединяват с декларация. Подаването на декларациите се извършва по реда и в сроковете, важащи за единните вътрешни правила.

Законът за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) изисква задължените по ЗМИП лица да включват във вътрешните си правила и критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм (чл. 9, ал. 5 ЗМФТ).


След приемането на вътрешни правила е необходимо екземпляр от тях да се изпрати до дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС по пощата или да се представи на място на адрес:
1407 София бул. "Черни връх" № 45
Освен вътрешните правила други необходими документи са:
1. Придружително писмо, в което лицето се е самоопределя като задължено лице по ЗМИП.
2. Удостоверение за актуално състояние на задълженото лице/удостоверение от Търговския регистър.
3. Документ, удостоверяващ приемането на вътрешните правила от компетентен орган.
4. Всички неоригинални документи трябва да бъдат заверени с текст "Вярно с оригинала", съответен подпис на представителя и печат на задълженото лице.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА http://www.dans.bg/ - Мерки срещу изпирането на пари - Критерии за съмнителни сделки, операции и клиенти


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница