Закон за равнопоставеност на половете и отговори на въпроси, свързани с прилагането на заложените в него регламентиДата26.09.2018
Размер6.02 Mb.
#83095
ТипЗакон

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 5. “ОБМЯНА НА ОПИТ В ДЕПАРТАМЕНТ ШАРАНТ-МАРИТИМ, ФРАНЦИЯ” ПО ПРОЕКТ “ЕВРОПЕЙСКИ УРОЦИ”
На 12.04.2013 г. приключи изпълнението на Дейност 5. “Обмяна на опит в Департамент Шарант-Маритим, Франция” по проект “Европейски уроци” с бенефициент Областна администрация Разград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Договор № 10-25-19/19.03.2012 г., сключен с Управляващия орган на ОПАК.

В периода от 08 до 12 април 2013 г. работна група от четиринадесет служители на Областна администрация Разград посети Департамент Шарант-Маритим, Франция, с административен център гр. Ла Рошел.

Целта на посещението беше обмяна на опит и проучване на добрите практики на администрациите в Департамента по равнопоставеността на половете в публичния сектор, прилаганите политики по управление на човешките ресурси, мотивацията, интегритета и етиката в отношенията на служителите, включването на хора с увреждания и в неравностойно положение. Работната група бе запозната и с отражението на финансовата и икономическата криза върху жените и мерките, които се прилагат в тяхната защита.

По предварително съгласувана работна програма на посещението, ръководни служители от Департамент Шарант-Маритим запознаха българската група със структурата и функциите на администрацията и прилаганите секторни политики в Департамента. Споделени бяха добри практики на Франция по прилагане на равнопоставеността на половете в публичния сектор и включването на хора с увреждания и в неравностойно положение. Осъществена бе видео-конферентна връзка с Европейския парламент, от където г-жа Елизабет Морин-Шартие – евродепутат от Франция, запозна групата от Областна администрация Разград с основните приоритети на Европейския парламент за преодоляване на кризата и с възможностите, които предоставя Европейския социален фонд през програмния период 2014 г. - 2020 г. за осъществяване на активна социална политика. Вицепрезидентът на Генералния съвет на Департамент Шарант-Маритим и Кмет на Община Фура – г-жа Силви Марсили, запозна работната група с действащия във Франция Закон за равнопоставеност на половете и отговори на въпроси, свързани с прилагането на заложените в него регламенти.

Българската група посети Община Ла Рошел и Община Фура на територията на Департамента. Кметовете на двете общини запознаха гостите със структурата и функциите на общинските администрации и разясниха прилаганите политики за финансиране на общинските дейности.

В Департамент Шарант-Маритим беше извършено правно-социологическо изследване, чрез анкетиране на петнадесет държавни служители от администрацията, за проучване на правното им съзнание. Същото изследване беше извършено в Областна администрация Разград и в партньора от Италия – администрацията на Регион Марке, и ще послужи за изготвяне на сравнителен анализ за състоянието на човешките ресурси на партньорите по проекта. Въз основа на изследванията и сравнителния анализ на правното съзнание на партньорите ще бъде изготвен и тестван пилотен модел с възможност за мултиплицирането му в други държавни администрации.

При посещението бе осъществен широк обмен на информация и установени добри практики в администрациите на Департамента и съставните му общини. Със съдействието на експерти от партньорските администрации на Регион Марке, Италия и Департамент Шарант-Маритим, Франция, предстои да бъде разработена Стратегия за развитие на човешките ресурси на Областна администрация Разград, в която ще бъдат включени адаптираните добри практики на партньорите, при изпълнение на Дейност 6 на проект “Европейски уроци”.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект „Европейски уроци” с бенефициент Областна администрация Разград и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница