Закон за съдебната власт зинзс ̶ Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стражастраница1/6
Дата19.03.2023
Размер173.81 Kb.
#116950
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6
Прокурорски надзор за законност при изпълнение на наказанията. Ведомствен контрол и обществен контрол върху дейността по изпълнение на наказанията

Великотърновски университет
„Св.Св. Кирил и Методий”
Юридически факултет; Катедра „Наказателноправни науки”

КУРСОВА РАБОТА


по
Учебна дисциплина : „Наказателноизпълнително право”
Катедра „Наказателноправни науки”

върху тема №31 от конспект по НИП


Прокурорски надзор за законност при изпълнение на наказанията. Ведомствен контрол и обществен контрол върху дейността по изпълнение на наказанията

гр. Велико Търново


25.01.2023г.

Съдържание:

 1. Въведение в темата

 2. Прокурорски надзор

 3. Ведомствен контрол

 4. Обществен контрол

 5. Заключение

Използвани съкращения:
КРБ – Конституция на Република България
ЗСВ – Закон за съдебната власт
ЗИНЗС ̶ Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ППЗИНЗС ̶ Правилник за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
НПК ̶ Наказателно- процесуален кодекс
МП ̶ Министерство на правосъдието
ГДИН ̶ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
ВВК ̶ Вътрешноведомствен контрол
СВВК ̶ Специализиран външноведомствен контрол
ПН ̶ Прокурорски надзор


Източници:

 1. Нормативни източници- ЗСВ, ЗИНЗС,ППЗИНЗС, Указание за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки;

 2. Използвана литература:

  1. Димитров, Д. – „ Административно право -обща част“, изд. Сиби , АИ „Проф. М. Дринов“, 1999г.

  2. Йорданов, Йо. – „ Контрол върху изпълнение на наказанието“ ,

е- journal VFU - Юридически науки, бр. 19/2023г. – https://ejournal.vfu.bg/bg/law.html

 1. Въведение в темата

Изпълнение на наказанията, като държавна дейност, се изгражда върху обществено значими принципи закрепени в Конституцията на Република България и законите, а именно - законност, хуманизъм, демократизъм, равенство пред закона и много други, като именно законността и контрола върху спазването и́ налагат многоаспектен (държавен и обществен) контрол върху изпълнението на наказанията като дейност.
Контролът върху изпълнение на наказанията в широк аспект, в това число и върху местата за лишаване от свобода е особен вид дейност, която се корени в специфичното правно положение на субектите, които го извършват. Въпреки, че контролът в държавната сфера се основава на единни цели и принципи, всяка от властите (законодателна, изпълнителна и съдебна) подхожда към неговото осъществяване изхождайки от своите задачи и специфична дейност. За да осъществяват контролните си функции тези органи са натоварени с държавновластнически правомощия по силата на съответни нормативни актове и в обхвата на своята компетентност дават задължителни за пенитенциарната администрация предписания, чието неизпълнение влече след себе си мерки за държавна принуда.
 1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница