Закон за Сметната палата, което беше разтълкувано като възможен конфликт на интереси. Доколко това политическо противопоставяне ще повлияе на начина, по който ще стартирате на поста?Дата28.10.2018
Размер87.2 Kb.
ТипЗакон
Лидия Руменова: Сметната палата трябва да бъде изправена на крака и имиджът й трябва да бъде съвсем сериозно поправенБългарско национално радио, програма "Хоризонт", "Неделя 150",
4 май 2014 г.

Водеща Таня Величкова:


Добър ден в "Неделя 150" на новоизбрания председател на Сметната палата Лидия Руменова. Здравейте.

Лидия Руменова:


Здравейте. Добър ден на вас и вашите слушатели.

Водеща:
Бяхте посрещната на нож от опозицията в Народното събрание, разпозната като бивш съветник на Сергей Станишев, като съавтор на новия Закон за Сметната палата, което беше разтълкувано като възможен конфликт на интереси. Доколко това политическо противопоставяне ще повлияе на начина, по който ще стартирате на поста?


Л. Руменова:


Вижте, безспорно това не е добре, не е обстоятелство, което би допринесло за подобряване работата на Сметната палата. Но тъй като вече е налице, ще се опитам с помощта на колегите от колегията, които ще бъдат избрани, работата на Сметната палата да се подобри и това обстоятелство да не влияе негативно върху нея.

Водеща:
Ще се постараете, но дали ще се опазите от някакви опити политически да бъде повлиявана работата ви, това предстои да се види.


Л. Руменова:


Да, това предстои да се види и е доста показателно, че първата реакция, естествено, е в политически план, което не ме учудва. Имам свое обяснение, но нямам разбиране на този процес, защото предишното ръководство на Сметната палата и самият председател е бил партиен член, виден партиен член на партия НДСВ, участвал е в ръководството на партията, бил е председател на икономическата комисия, доколкото си спомням, и от тази си позиция той е избран първия път за председател на Сметната
палата, и Сметната палата си е работила добре. При втория му избор, когато беше избран от ГЕРБ, те са го избрали с ясното съзнание, че той е партиен член, бил е член на ръководството, че е бил председател и не е имало никакви драми, никакви трагедии, работата на Сметната палата си е вървяла, той е вършил одити на политическите партии. И в мига, в който избраха мен, която никога през живота си не съм била член на каквато и да е партия, стана доста сериозен проблем какво ще се случи. Сега, след като Сметната палата и одитите на политическите партии са били вършени от политически назначено лице и нищо не се е случило във времето и пространството, сега ще се наложи да проверим какво ще се случи, когато един напълно безпартиен човек започне да прави одити на политическите партии. Но това е нещо, което предстои да видим.

Водеща:
Напълно безпартиен, но имате опит в администрацията, доста голям при това. Когато работихте по Закона за Сметната палата, знаехте ли, че ще я оглавите?


Л. Руменова:


Категорично не и в нито един момент аз не съм работила по Закона за Сметната палата от тази гледна точка. Въпросът с работата ми по Закона за Сметната палата, там, от един етап на разработване на закона беше поискано експертното ми мнение, което не е странно, защото моето становище за Сметната палата е известно отпреди 5-6 години. То е едно и също, могат да се извадят тогавашните ми писани неща, казани неща и други неща. Моето мнение е константно през всичките тези години и когато сегашното Народно събрание реши, че Сметната палата трябва да бъде приведена в конституционно съобразен вид, естествено потърсиха моето мнение. Аз съм дала мнение по изключително много закони и всякакви други нормативни документи. Така че с удоволствие се включих от един етап насетне с експертно мнение, по определени неща от закона обаче.

Водеща:
По определени неща.


Л. Руменова:


Да, разбира се, защото аз считам, че работата трябва да бъде експертна, поради което експертите, които са готвили този закон в различните части, са имали право да изразят и са изразили собствено мнение. Но вижте, това е поредният закон за Сметната палата. В него не се случва нищо революционно, той просто се привежда в съответствие с вида на закона, с който България беше приета в Европейския съюз, когато навремето всички европейски институции са гледали този закон и са го одобрили, и така сме били приети. Така че нищо не се случва, което да буди каквото и да е съмнение в каквато и да е посока по отношение работата на Сметната палата.

Водеща:
Какво ще се промени от гледна точка на обществото сега, когато Сметната палата отново е колегиален орган, защото това беше основното противопоставяне, как да се управлява институцията?


Л. Руменова:


Ще положим много усилия, защото в последните месеци бяхме свидетели на една изключително негативна кампания, която срина авторитета на Сметната палата по много неприятен начин. Това беше тиражирано във всички форми, във всички видове медии и се отрази крайно неприятно на имиджа на институцията. Аз лично смятам, че. . . и това ще бъде един от моите приоритети, а смятам и на колегите, които ще бъдат избрани, да поставим на нови основи публичността и прозрачността на дейността на тази одитна институция. Твърде малко се знае за нейната дейност, и то обикновено става по начин, по който,
когато се случи, особено в последните 3 години, някакъв медийно достоен въпрос излезе, тогава изведнъж Сметната палата се появява, нали, и започва, аз ще направя одит на Спешната помощ или на нещо друго. За мен това не е подход, не е експертен подход, не е и не следва да запълва съдържанието на дейност на Сметната палата. Защото когато ще се стремим, ще се стремя някак по определени начини, резултатите от одитите на обществено значими, социални програми и други въпроси, да станат достояние, да може да се провокира обществен дебат, за да може да се предприемат, да се вземат решения за предприемане на съответни мерки или действия за регулиране на съответния процес, който е
бил одитиран. Самата Сметна палата няма, не й е предоставена законодателна инициатива, поради което нейните основни действия ще бъдат насочени към предоставяне на Народното събрание и на другите органи на значима, обективна и сериозна информация, въз основа на която да могат да бъдат предприети съответни действия, когато това се налага.

Водеща:
Очакват от вас репресии. Очевидно се задава една чисто персонална битка за състава на колегиалния орган. Вашата позиция е против квоти, но има очаквания от страна на политиците да са ясни правилата кой какъв е в тази колегия.


Л. Руменова:


Самите политици говорят за политически квоти, което не е странно. Във всички страни, където има сметни палати, членовете им се избират или се назначават от съответния върховен орган на власт - Народно събрание, парламент или органът на съответната страна. Така че след като самото Народно събрание се състои от политици предимно, всеки избор, който бъде направен, може да бъде квалифициран като политически. Въпросът е да дефинираме какво разбираме под политически избор. Моите основни критерии за подбор са на първо място компетентност и професионализъм. Безусловно трябва да са на лице, да е на лице първо това качество. Освен това би следвало стилът и методът на работа на съответния кандидат да бъде в унисон с духа на органа, в който той ще работи. Работата в екип също е изключително важна, защото колегиалният модел има основното предимство, че винаги се слушат различни мнения по един въпрос и чуваемостта на различните мнения помоему повишава много сериозно вероятността от вземане на правилно решение, правилна оценка в съответния доклад, правилни и адекватни препоръки. Освен това, кандидатите следва да могат, да имат определена способност да отстояват лични и професионални позиции, защото те носят отговорност за качеството на одитния процес. И в този смисъл колегията притежава вътрешните механизми за самоконтрол върху своята собствена дейност, и много определено според мен притежава колегията и механизми за противодействие на всякакво външно въздействие, защото мнението на осем души по никакъв начин не може да бъде променено изведнъж от един чрез натиск или каквото и да е друго въздействие.

Водеща:
Доста колегиални органи в държавата са обратен пример в това отношение, но, като изброихте толкова сериозни качества, на които трябва да отговарят колегите ви, имате ли предвид и имена, които могат да са на хора, носещи тези качества?


Л. Руменова:


Засега не бих искала да споменавам имена, защото спекулациите започват, както виждате, още с моето избиране се оказа, че аз започвам с репресиите, и не искам колеги, потенциални кандидати, да бъдат подложени предварително на същата, така, на същия отзвук, който ще бъде. Аз познавам много хора и съм работила с целия одитен състав и с бившите колеги от бившата колегия. Имам отлични впечатления от одиторския състав на Сметната палата и от колегите, с които съм работила. Разбира се, много сериозно ще прегледам кандидатури за тези позиции, защото, както ви казах отново, Сметната палата трябва да бъде изправена на крака и имиджът й трябва да бъде съвсем сериозно поправен.

Водеща:
Това изправяне на крака минава ли през тотална ревизия на направеното в предишния мандат?


Л. Руменова:


Няма как да не се мине през ревизия по много причини, защото приоритетите, които поставя новият закон, дори само въвеждането на, изграждането и укрепването на колективното начало, структурата трябва да бъде приведена в съответствие със закона, трябва да се приеме наръчник за одитната дейност и други подобни, това няма как да не мине през много сериозна проверка, анализ на всякакви ресурси - човешки и информационно осигуряема материална база, условия на труд, да не говорим за финансовото осигуряване. Аз с голям интерес ще възложа, ще помоля компетентни органи да направят много сериозна проверка, за да разбера за какво се е харчил бюджетът на Сметната палата, защото се оказва, че във формата на едноличен одитор с двама заместници Сметната палата е имала бюджет по-голям, отколкото е бил по времето, когато е била колегиален орган с 11 члена. Същевременно се намали, обемът на одитната дейност е много сериозно намален. От компетентността на Сметната палата бяха извадени половината от общините почти с тези, които са с бюджет до 10 милиона лв., и въпреки всички тези, как да се изразя, обективни ограничения и намаления на. . . в обемно отношение на дейността на Сметната палата е харчила бюджет по-висок, отколкото когато е била колегия. Вероятно е. . .

Водеща:
В този смисъл. . .


Л. Руменова:


. . . харчен за нещо полезно. Но на мене ми е доста интересно и това ще бъде един много сериозен анализ.

Водеща:
В този смисъл трябва ли да се притесняват хора, които и в момента работят в палатата?


Л. Руменова:


В този смисъл хората, които работят в палатата, не бива да се притесняват, защото не виждам причина към този момент да кажа, че те трябва да бъдат притеснени, не виждам причина.

Водеща:
Всичко е въпрос на проверка.


Л. Руменова:


Ами, вижте, изразходването на бюджета е въпрос на управленски мениджмънт, който за съжаление, от това, което излезе през последните месеци и особено негативните моменти от доклада на вътрешния одит, не ми дават достатъчно основание да си изградя едно оптимистично предположение за състоянието на нещата.

Водеща:
Дайте малко пояснение за необходимостта от промяна в регистъра за публичните фигури. За какво ще настоявате?


Л. Руменова:


Регистърът в този вид, в който е у нас, не съществува почти в нито една от страните. Има известни форми на подобен род регистрация, но не в този вид и не в този обем. Аз лично смятам, че това е не особено свойствена дейност за Сметната палата, защото проверката на личното имущество, личните доходи и други лични е по-скоро от компетентността на данъчната администрация. Но тъй като законите трябва да се спазват, тази дейност е много добре организирана в Сметната палата. Тя върви, по установен начин със според мен добра организация и добри резултати. Въпросът е, че според мен в нормативната база не са дадени достатъчно, няма арсенал и инструментариум, с който това нещо да бъде малко по-задълбочено, по-обективно, и механизмите за взаимодействие с различните органи, с които в момента Сметната палата работи - данъчните, Агенция по вписванията и други подобни, трябва да бъдат според мен променени в известна степен, за да се повиши резултатността на този процес. И в този смисъл, аз казах още в Народното събрание, че ще подложим на много сериозен анализ това, както и задълженията, които има Сметната палата по закона за политическите партии, по закона. . . нали, по Изборния кодекс сега с проверка на имуществото на дарителите, за да може наистина обществото да получава една навременна, вярна и точна картина и представа какво се случва, след като го има този регистър. Докато сега инструментариумът е ограничен и според мен резултатите не са в оптимална форма.

Водеща:
Именно. Още малко. . .


Л. Руменова:


Аз лично смятам, че трябва, включително и на експертно ниво, с институциите, с които работим в тази област, да бъде направено такова обсъждане, за да могат да бъдат направени наистина конструктивни предложения, а не просто да си говорим, че регистърът не е така, а така следвало да бъде.

Водеща:
В тази посока беше и последният ми въпрос. Смятате ли, че трябва да се промени нещо във взаимодействието с другите институции, така че наистина да има по-голяма резултатност и по-голяма видимост от смисъла на работата на Сметната палата?


Л. Руменова:


Един от приоритетите ми е, че следва да се синхронизира одитната дейност на Сметната палата с дейността на другите органи с одитни или с контролни функции. Защото само по този начин може да се постигне оптимизация на цялостния контролен процес за икономия на публични ресурси, тъй като не е необходимо различни органи с одитни функции, с контролни функции, една след друга, една с друга заедно, поотделно да влизат в един обект, да правят констатации, едни и същи по характер проверки и други подобни. Ако взаимодействието с тези контролни и одитни институции се подобри, това ще даде възможност за един професионален диалог между тях. Ще се създаде една база, за да се обмени методика, по която се извършва, за да могат резултатите да бъдат взаимно признавани и взаимно зачитани по едни и същи въпроси. Така че, това е един изключително важен и много сериозен приоритет за мен и, надявам се, за моите колеги.


Водеща:
Благодаря ви за този първи разговор. Новоизбраният председател на Сметната палата Лидия Руменова.
Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница