Закон за търсенето и предлагането основи на теорията на потребителското търсене полезност и пределна полезност на благаДата14.03.2018
Размер24.75 Kb.
#62851
ТипЗакон
КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО МИКРОИКОНОМИКА
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” КЪМ
ПГ АСГ – ПЛОВДИВ “ АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ “

 1. ПРЕДМЕТ НА ИКОНОМИКАТА. РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ

 2. ПОЗНАВАТЕЛНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА. ПРАКТИЧЕСКА ФУНКЦИЯ

 3. МЕТОДОЛОГИЯ

 4. АНАЛИТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

 5. ЩО Е ИКОНОМИКА

 6. КЛЮЧОВИ ПРОБЛЕМИ: КАКВО, КАК И ЗА КОГО ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА

 7. ГРАНИЦА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И АЛТЕРНАТИВЕН ИЗБОР

 8. ПРОМЕНИ В ИКОНОМИКАТА. ТИПОВЕ СИСТЕМИ

 9. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА

 10. ИНДИВИДУАЛНО И ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ

 11. ПРЕДЛАГАНЕ НА БЛАГА

 12. ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО

 13. ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ. ЗАКОН ЗА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО

 14. ОСНОВИ НА ТЕОРИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ТЪРСЕНЕ

 15. ПОЛЕЗНОСТ И ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА БЛАГА

 16. СТОЙНОСТ . ЦЕНА НА СТОКИТЕ

 17. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗБОР И РАВНОВЕСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 18. Б\ЮДЖЕТНА ЛИНИЯ. ВЛИЯНИЕ НА ДОХОДА И НА ЦЕНИТЕ ВЪРХУ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИ

 19. КРИВИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ

 20. ПОТРЕБИТЕЛСКО РАВНОВЕСИЕ / МАКСИМАЛНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ/

 21. ПРОИЗВОДСТВОТО КАТО ПРОЦЕС. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАКТОРИ

 22. ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД И ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ

 23. ВРЕМЕТО КАТО ФАКТОР ПРИ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 24. КРАТКОСРОЧНИ Р ЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО: ОБЩ, СРЕДЕН И ПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ

 25. ПРЕДЕЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНСОТ И КРАТКОСРОЧНО ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ РЕЗУЛТАТА

 26. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЪЛГОСРОЧНО ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 27. КРИВА НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ / ИЗОКВАНТА/ 1. МЕХАНИЗЪМ НА РАВНОВЕСИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 2. ЕФЕКТИ НА ПРОМЕНИТЕ В ДОХОДА И ЦЕНИТЕ.

 3. ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ОТ МАЩАБА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 4. КРАТКОСРОЧНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ

 5. МИНИМАЛНИ РАЗХОДИ И ОБЕМА НА ПРОИЗВОДСТВОТО В КРАТЪК ПЕРИОД

 6. ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ .

 7. ПРИХОДИ НА ФИРМАТА

 8. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ НА ФИРМАТА

 9. СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ.

 10. КРАТКОСРОЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И МАКСИМАЛНА ПЕЧАЛБА ПРИ СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ

 11. ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕДЛАГАНЕ ПРИ СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ. ФИРМЕНО И ОТРАСЛОВО РАВНОВЕСИЕ

 12. НЕСЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ. ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ

 13. МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ

 14. ОЛИГОПОЛ

 15. ЧИСТ МОНОПОЛ

 16. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕСУРСИТЕ / ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАКТОРИ /

 17. ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА РЕСУРСИ

 18. РАВНОВЕСИЕ НА ФАКТОРЕН ПАЗАР

 19. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ФАКТОРНИТЕ ПАЗАРИ

 20. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР

 21. ТЪРСЕНЕ НА ТРУД ПРИ СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ

 22. ПРЕДЛАГАНЕ НА ТРУД

 23. ПАЗАР НА ТРУДА ПРИ НЕСЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ

 24. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР

 25. РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВИДОВЕ РАБОТНА ЗАПЛАТА

 26. СЪЩНОСТ НА КАПИТАЛА

 27. ПАЗАР НА ФИЗИЧЕСКИ КАПИТАЛ

 28. ПАЗАР НА ЗАЕМЕН КАПИТАЛ

 29. ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

 30. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. ПЕЧАЛБА.

 31. ЗЕМЯТА - ОСОБЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ФАКТОР

 32. ПАЗАР НА ЗЕМЯ

 33. РЕАЛЕН ПАЗАР НА ЗЕМЯТА

 34. ЧАСТИЧНО И ОБЩО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ(

 35. ДВУСЕКТОРЕН МОДЕЛ НА ОБЩО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ ПРИ СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ

 36. ПРОВАЛИ НА ПАЗАРА ПРИ НЕСЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ. ИКОНОМИЧЕСКА РОЛЯ НА ДЪРЖАВАТА

 37. ДЪРЖАВАТА И ПРИНЦИПИТЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ. СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

ЛИТЕРАТУРА: МЕТОДИ КЪНЕВ, МИКРОИКОНОМИКА, изд . “МАРТИЛЕН” 2004ИЗГОТВИЛ: ДИРЕКТОР:
/ АНЯ ЦОЦОМАНСКА / / МАРИАНА СПАСОВА /


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница