Закон за туризма да създаде лостовете и осигури процедурите за ефективен контрол по изпълнение на законовите изискванияДата08.05.2018
Размер24.79 Kb.
#68729
ТипЗаконПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ и ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
І. Закон за туризма
За да отговори на съвременните пазарни реалности, на глобалните промени, настъпили на туристическия пазар с навлизането на Интернет технологиите, както и на задълженията, произтичащи от пълноправното членство на България в ЕС, българската туристическа индустрия се нуждае от нов Закон за туризма, който

1. Да регулира в максимална степен правилата за извършване на туристическа дейност и принципите на взаимодействие между всички икономически обекти, предоставящи туристически услуги

В условията на т.н. динамично пакетиране (интернет покупки на пътувания) АБТТА изразява мнение, че за осигуряване на качествен и безопасен туристически продукт, новият ЗТ следва да задължава на всички доставчици на услуги и стоки в сектора с пълния комплект отговорности в съответствие със стандартите за качество и безопасност за конкретната сфера.

В момента туроператорската дейност се осъществява в среда на неравностойна конкуренция по отношение на други доставчици на туристически услуги, напр. транспортни услуги, сватбени агенции, др., които често предоставят услуги подобни на туроператорските ( набор от различни туристически продукти), а нямат финансови задължения по отношение гаранция в случай на фалит, каквато отговорност имат туроператорите.

Новият ЗТ следва да поставя аналогични изисквания и по отношение на задължението за предоставяне на информация за продаваната стока или услуга .

2. Новият Закон за туризма да създаде лостовете и осигури процедурите за ефективен контрол по изпълнение на законовите изисквания

АБТТА предлага създаване на специализирана дирекция в МИЕТ за контрол на всички лицензиране икономически субекти, независимо от съществуващата КЗП (и идеята за създаване на специализирано звено към нея).
3. Новият ЗТ да гарантира повишаване нивото на защита на потребителя чрез инкорпориране на изискванията на основните директиви на Европейското законодателство в областта - относно неравноправните клаузи в потребителските договори, относно сключване на договори от разстояние и извън офиса на фирмата, относно нелоялните търговски практики.

Според АБТТА, законодателят трябва да гарантира нормативно различни инструменти за защита потребителя на туристически пътувания от фалит на АК – финансов мониторинг, информационни. изисквания към сайтове на АК, закон за застраховане/ застраховка на АК срещу фалит.

Необходимо е да бъде осигурена публичност на регистъра на лицензираните туроператори и туристически агенти, както и условия за провеждане на информационно-разяснителна дейност между потребителите на туристически услуги за техните праваІІ. Реален статус на българския туризъм на приоритетен отрасъл на българската икономика

За осигуряване на конкурентост на българския туристически продукт в условията на икономическа криза

- намаление на данъчна ставка в туризма съразмерно с други европейски държави ( между 5% и 10%)

- увеличение на националния рекламен бюджет (между 70 и 100 млн. ЕВРО в съседни държави)- целенасочена политика за приоритет на инвестиционни програми за развитие на туристическата инфраструктура


ІІІ. Осигуряване на българския туризъм реален статус на експортен и отрасъл и гарантирани преференциални кредитни линии на ББР


Каталог: files -> pages
pages -> Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
pages -> Програма Смолян област Чепеларе Доспат Девин
pages -> Програма Смолян град Вход 3/6 лв Културен център "Николай Хайтов" Голяма сцена
pages -> Термин Определение
pages -> Отчет за разхода на горива и енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Топли напитки Бира 330 мл. Кафе „Espressto 40 лв. Tuborg 00 лв
pages -> Кодекс за поведение при компютъризирани резервационни системи, Регламент 1008/2008 относно Общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността, Чл. 101 и 102 от
pages -> Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница