Закон за туризма в съответствие с европейското законодателство, като все още се работи върху усъвършенстването на някои негови наредбиДата24.01.2017
Размер30.25 Kb.
ТипЗакон
Концептуални изисквания за интеграция на Българската туристическа индустрия към глобалния електронен пазар – взаимодействие между партньорите от публичния и частния сектор.

България е страна, притежаваща богато разнообразие от туристически ресурсислънчево морско крайбрежие, красиви планини, уникална природа, 6-хилядолетно културно наследство и гостоприемен народ. Като цяло България разполага със сравнително добре развити морски и планински курорти, но все още има много да се работи за внедряването на европейските стандарти в българските туристически продукти и за разширяване на спектъра на предлагането със специализирани форми на туризъм като културен, еко, селски и др. В предвид важността на туристическата индустрия за развитието на икономиката, Българското правителство даде приоритетен статут на туристическия сектор. Публичните институции въведоха нов закон за туризма в съответствие с европейското законодателство, като все още се работи върху усъвършенстването на някои негови наредби.

Силната конкуренция на международния пазар и високите стандарти, които трябва да бъдат постигнати в процеса на интеграция на България към европейската общност, изискват адекватно моделиране на новите тенденции в комплицираната верига на динамичния жизнен цикъл на туристическите продукти. Освен на традиционните звена като традиционни пазари, осигуряване качество на услугите и удовлетвореност на клиента, туристическия сектор трябва да обърне специално внимание на развитието и употребата на информационно-комуникационните технологии. Еволюционните процеси към информационно общество, инвазията на Интернет и виртуалните мрежи налагат нови алгоритми на поведение в туристическия маркетинг. Новото медийно пространство предоставя алтернативни пътища за промоция, дистрибуция и маркетинг като цяло, които реално конкурират традиционните стереотипи и на практика генерират нов туристически пазар – ‘електронен пазар’ с размити дефиниции.

Развитието и внедряването на информационни технологии в туристическия сектор е ключов фактор за оцеляване в съвременната туристическа индустрия. Динамиката на глобалния туристически пазар стимулира употребата на постоянно еволюиращи програмни приложения с мощни функционалностти в сферата на управлението, комуникациите, рекламата, промоцията, дистрибуцията и услугите в туризма.

Трендовете в развитието на световния туризъм определят необходимостта от внедряването на модерни информационно-резервационни системи, които да интегрират България към глобалния електронен туристически пазар.

С новия закон за туризма валиден от 01.10.2002, регулиращ развитието и внедряването на интегрирана система за туристическа информация и национален туристически регистър, българското правителство индицира позитивна промяна във визията си за ролята на информационните технологии в маркетинга, дистрибуцията, конкуретноспособността и качеството на Българския туристически продукт.


Кратък анализ на бизнес процесите в туризма и на използването на Информационни Технологии (ИТ) в туризма
Информационно-резервационните системи и бизнес процесите в туризма са в тясна релация. От една страна развитието на ИТ системи провокират динамичен реинженеринг на бизнес процесите, а от друга стриктно функционално моделират техните алгоритми. Употребата на ИТ варират основно при двете категории пътувания – ваканционни и бизнес.

При бизнес пътуванията туристическите информационни системи имат поддържаща роля. Процесите и бизнес моделите се базират на частни взаимоотношения на корпоративно ниво с тур оператори, самолетни компании, земни транспорти системи, хотелски вериги и техните резервационни системи. За решения за резервация при бизнес пътуванията туристическите информационно-резервационни системи имат второстепенно значение.При ваканционните пътувания

The content of the present research is focused on 4 points:

First one is Analysis and evaluation of major tourism destination portals in 26 countries including Bulgaria, using 9 evaluation criteria.

Second point is Status analysis of used of IT in Bulgarian tourism.

Third point is defining conceptual requirements for integrating Bulgarian tourism to the global electronic tourism market, which correspond to the general process of integration of Bulgaria to the European Community.

And point four is networking between public and private partners, their role and responsibilities in process of establishing and developing the tourism information and reservations systems in Bulgaria.
The status analysis of used IT in Bulgarian tourism are based on perform surveys on the basis of 3 major categories of players on Bulgarian tourism market – tourism intermediates, accommodation facilities and public institutions and associations.

The study are made over all licensed Bulgarian tourist intermediates up to May this year, separately for 958 tour operators and for 503 tourist agencies and over all categorized 570 means of accommodation up to March this year;
The makings out conclusion for Bulgaria in particular are that the low degree of use of IT in Bulgarian tourism industry endangers market position. There are urgently need of hotel property management systems and solutions allowing to manage and distribute allocations.

Need for new public systems with rich information content, new IT for tourism register and public stimulation for private initiatives.

The research find out that graphical design, brand image elements and sales promotion tools are really inadequate and there are need to be established some interaction on regional level.
The conceptual requirements to improve the present situation and these big gaps in order to integrate Bulgarian tourism to the global electronic market and respectively to the world structures are:

  1. Development of new tourism destination portal for Bulgaria

  2. Establishing of new tourism destination image concept

  3. Establishing and guaranteed of electronic standards

  4. Close networking between private and public parties


For the development of tourism destination portal of Bulgaria is a reasonable to use a “best practice approach” and to follow accordingly made analysis the strong features of experience of Austria, USA, Croatia and Malta.

The portal should assure target group-oriented tourist information and sales promotion system with flexible content handling and editorial system support, integrated deep link concept to private business partners (points of sales) and good mapping content and search functionalities.
Key success factor is close networking between private and public partners and proper distribution of roles and responsibilities.

Public sector should develop and provide central, rich and interactive tourism information system with portal functions with secure concepts and action programs to guide private industry initiatives. Public sector should to provide also electronic standards and to established content responsibilities on local and regional levels and proper algorithm for quality control.

Private parties from their side have to take care for new IT business systems on their own and provide to the national tourist system entrance “links to point of sales” to their properties and services.

The partners together has to carry out professional marketing including sales promotion tools and activities. Public parties have to take care about Bulgaria as a destination with full set of tourist related information, while private sector have to integrate the general image concept and standards and to exploit IT over their range of activity.

In conclusion I want to say.

The efficient model of integrated information & reservation systems for the accommodation allotments in Bulgaria has to correspond both to the processes and the level of development of the Bulgarian economy, as well as to the worldwide models, standards, and the tendencies in the market mechanism dynamics. It has to conform also to the number of factors, guaranteeing for its applicability.

The only way for archiving the needed up to date results corresponding with world standards is to combine the recourses and efforts of public and private parties.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница