Закон за уреждане на колективните трудови спорове Закон за инспектиране на трудаДата12.10.2018
Размер40.97 Kb.
ТипЗакон
Трудово право – лекционен курс
По ст.ас.Миролюб Топалов

0898/ 36 11 07

Mail: apitonin@mail.bg
В „курсив” са вметнати текстове от кодекса на труда – не са за учене.

Кодексът се ползва на изпита.Нека послужат само за улеснение при четенето.


Нормативна база:

 • Кодекс на труда

 • Закон за уреждане на колективните трудови спорове

 • Закон за инспектиране на труда

 • Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя


Литература:

 • проф.Васил Мръчков – Трудово право

 • проф.Атанас василев – Трудово право

 • Коментар на КТ – проф.Мръчков, проф.Василев, проф.Средкова

Изпит – Устен по 15-20 мин.на човек


Тема 1Предмет и система на Трудовото право като правен отрасъл и като наука.Функции на трудовото право

Труд – съзнателна човешка дейност, благодарение на която се произвеждат материални и духовни продукти, годни да задоволяват човешки потребности.

Може да съществува труд за себе си и труд за другиго.


 • Труд за себе си – Липсва трудово правоотношение, поради липса на субектния състав.Пр.- измиване на чиниите в домакинството

 • Труд за другиго – По старата система бяха правоотношения, в които лицето влиза, за да получи трудово възнаграждение/до 1990/.По новата система – трудът за дгугиго се проявява по две правоотношения:

а/ Държавни служители – служат на държавата.Правоотношението им не е трудово, а административно.Уредено е вертикално. Правоотношения са чиновнически /служебни. Те са материя на административното право

б/ Трудови правоотношениявъзникват от договор, конкурс или избор. Те са хоризонтални.Предмет на регулиране имат в частното право.Страни са работодател и работник или служител.Служителят работи за своя работодател, а държавният служител – за Държавата, представлявана от назначаващия орган.
Система на трудовото право – има различни виждания:


 • проф.Мръчков – по чл.1.ал.1

Чл. 1. (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях”.

Вижда 2 групи:

а/ трудови правоотношения в тесен смисъл /обща част/ - уреждат начините за предоставяне на живия труд от работника /Пример чл.136 – работно време/

б/ трудови правоотношения в широк смисъл/специална част/ - подразделя ги на още 3 подвида

+ индивидуално трудови правоотношения

+ колективно трудови правоотношения

+ административно – наказателна отговорност за нарушаване на трудови правоотношения


 • проф. Атанас Василев - /споделя се и от доц.В.Ангушева/ - 3 подвида

а/ трудови правоотношения в тесен смисъл

б/ трудови правоотношения в широк смисъл

в/ не трудови отношения, регулирани от трудовото право
Пример:


 • трудовите спорове – уреждат се от ГПК

 • административно – наказателната отговорност за нарушение на трудови правоотношения.Тя е административна


Отлики между ТП и други правни отрасли:
1.ТП и Гражданско Право – в древността трудови правоотношения не са съществували, а всичко се урежда от ГП – договор за наем и труд/locatio conductio operarum/.

Тогава mercenarius се задължава да извърши труд към работодателя, който му е плащал възнаграждение.

Румен Чолов – Произход на договор за наем на труд

Това е валидно до средата на XIX век – до индустриалната революция.Тогава се обособяват 2 големи групи хора – работници и работодатели.

През 1850 в Англия е началото на промените.Работниците са били принуждавани да работят по 12 – 15 часа.Следва възникването на закони, защитаващи 3 – те категории лица:


 • непълнолетни работници

 • лица с намалена работоспособност

 • за жените

Покрай тези закони се появява общ закон, различен от гражданския познат до тогава. През 1917 закон за хигиена на детския труд в България.Също у нас през 1936 – Закон за трудовия договор.

Гражданското право урежда статута на ФЛ и ЮЛ и техния обмен на стоки и услуги.Трудовото право – процесите на предоставяне на жив човешки труд на работодателя.В ГП при договорът за поръчка се предоставя овеществения труд, а в ТП – живия човешки труд.
2.ТП и Административно право – АП урежда отношения при упражняване на държавна власт.Характеризира се с метода на власт и подчинение.

При капитализмът се изисква правна регламентация


3.ТП и Осигурително Право – ОП е сравнително нов правен отрасъл.Първата система е на Бисмарк.Осигуряването е дейност по набиране, управление и разходване на материални ценности за запазване равновесието на системата.

4.ТП и Данъчно Право – Даниците служат за осъществяване на функциите на Държавата.Те са едностранни задължения на ФЛ и ЮЛ.спадат към пъблично – правните отрасли.

5.ТП и Граждански Процес – ТП е материално право с материални правоотношения.ГПК е процесуално отражение на материалните правоотношения.
Трудовото право като правен отрасъл
Обхваща общите и абстрактни правила за поведение, офермящи ТП като отрасъл.Включва – конституционни норми, международни норми, вътрешни законови и подзаконови норми, недържавни източници на ТП.
Трудовото право като наука
Включват се изследвания върху тези норми.
Функции на Трудовото право
1.Закрилна функция – пронизва цялото ТП.включва 2 вида

а/ отнасяша се до всички работници и служители

б/ отнася се само за някои работници и служители – непълнолетни, жени и лица с намалена работоспособност

Специалната закрилан норма неотменя общата, а само я наслагва за по – висока степен на зашита.

Пример: чл. 136 КТ – „Чл. 136. Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа.

Общата ГП норма е „работи колкото може – 12 – 15 часа, защото така се е съгласил/това е договорено/.В ТП за непълнолетни лица е по – малко.
2.Организираща фунция – при феодализма и робовладелието не са оформени противостоящи групи.Задълбочават се при капитализма.Тези групи следва да бъдат организирани.Именно за тях отговаря КТ.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница