Закона за горите 15 юни 2012 Гстраница1/4
Дата02.06.2018
Размер0.58 Mb.
#71359
ТипЗакон
  1   2   3   4Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Стенографски запис!


СРЕЩА

НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

С ПРОТЕСТИРАЩИТЕ СРЕЩУ ПРЕТИ ПОПРАВКИ В

ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

15 ЮНИ 2012 Г.

БОЙКО БОРИСОВ: … По тази точка с тези 20 декара правете каквото щете, но го махайте. Ясно ли е, Деси? Записваш ли? Кой член е това?

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да отпадне § 2.

БОЙКО БОРИСОВ: И Найденов издава заповед.

АКТА я спасих аз. Направиха, всякакви глупости изговориха.

Шистовият газ, мораториума, го спрях аз. Може да изброя тези генномодифицираните храни ги спрях аз. Стига сега! И ще излиза някой сутринта и ще ми казва… Да се формулира защо, че тонове наркотици сме заловили или какво. Или не било демократично.

Няма нещо, което обществото да е казало и да не сме отреагирали на мига, няма такова нещо. Как така? Когато заменяха горите, заменките, защо не затвориха „Орлов мост”? И ги направиха. Факт са. В момента ние с мораториума на горите сме им дали най-скъпите гори, не може да пипат нищо, нали така?

ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Колеги, какво става с интересите на тези хиляди собственици, които са получили в резултат на реституция собствени земи, частна собственост и трябва да се редят на „Топливо” за два кубика дърва, а имат гора и вие не им разрешавате, тоест ние няма да им разрешим да си отсекат по съответния ред, който е ясно и точно разписан два, три, пет кубика, за да се отопляват? Ние ще ги пратим на „Топливо” да плащат на прекупвачите, на търговците скъпо, прескъпо дърва?

БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, разбрахме се точно и ясно.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Аз ще издам заповед, господин премиер, с която това нещо, докато се промени, ще бъде забранено, тоест няма да влезе в сила.

БОЙКО БОРИСОВ: По тази точка в момента до 16.00 часа Найденов да е издал заповед.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: То си е в сила в момента.

БОЙКО БОРИСОВ: Да я потвърдиш. Като слушам, никой не слуша дали е в сила или не.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Добре.

БОЙКО БОРИСОВ: Ще повториш сто пъти, ще я покажеш, ще ги поканиш в 16.00 при тебе да им покажеш заповедта. И тази точка – Румяна, с Федосиева, с Краси Велчев –записваме тази точка да отпадне.

Следващата точка.

АНДРЕЙ РАЛЕВ: Следващата точка, пак несвързана със ски пистите, е за увеличаване на сечта над прираста. Една гора расте, да речем, 1000 кубика за десет години – толкова, колкото е по план. С този член, който се предлага, могат да се секат 1800 кубика. За първи път се въвежда такова нещо в български Закон за горите да може да сечеш над прираста. Тоест, една гора нараства с еди колко си за десет години. Ти имаш право да изсечеш повече от това. Това означава, че след 20-30 години на това място няма да има гора. Няма никаква логика.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Господин премиер, те знаят много добре статистиката. Ние сме го коментирали.

БОЙКО БОРИСОВ: Като сте го коментирали, защо ми затварят „Орлов мост”? Защо не си дошъл да ми кажете, че проблемът е такъв и вместо да гласуват онзи ден закон, да сме направили срещата във вторник и това нямаше да влиза в тоя му вид. Ние правим законите за тези хора, за тия всичките. Не ги правя за мене!

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: По същата логика идват в момента животновъди, които казват: пасищата ни ги превзе гората. Утре ще излязат и те и ще затворят „Цариградско шосе”.

РЕПЛИКА: Пасищата не се водят гора.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Горите са се увеличили от 2000 г. и вие го знаете. Горите превзеха пасища. Искам да говорим обективно.

БОЙКО БОРИСОВ: Найденов, ще направиш среща с животновъдите и с тези момчета и ще кажете: Хайде сега да отидем, например, в Якоруда или в Ябланица или където искате, покажете ни вие да видим къде има такова пасище, да имаме представа. Те са нормални хора. Ще отидат, ще го видят.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Ще ги заведа още утре.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е диалог. Те ще кажат: Да, но виж, тук сме ви дали или има пасище, примерно, в Костинброд, където вие сте го изсекли и сте го направили на гората. И ще стигнем до правилното сечение да са доволни животновъдите, да са доволни и тези хора. разбираш ли какво чух аз сутринта? Че ние сме приели закон, който да изсече горите! Ние, които спряхме горските пожари, ние, които спряхме незаконната сеч. Районните управления още са пълни с каруци, трактори, които сме конфискували. И не чух нито един животновъд да излезе и да каже, аз не ги подстрекавам да излязат сега да се сбият на улиците, точно обратното. Казвам: При теб ще ги събереш и тях, и животновъдите. Аз не ги карам да се срещат на площада.

ЖИВКО БОГДАНОВ: Нещо повече, ние подкрепяме в някои членове животновъдите. Опасността в този член е следната. Той няма да допринесе за изсичане точно на храстите и на тези неща…

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Вие се опасявате да не се злоупотреби с члена, а не сте против члена.

БОЙКО БОРИСОВ: Как според тебе ако бъде формулиран този член, няма да бъде риск?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Говорихме го и с теб. Горите превземат пасищата. Ние в момента върху пасищата получаваме едно – субсидия, едно – искаме тия хора да имат къде да могат… Вие имате притеснение да не се злоупотреби с текста. Аз ви казвам: ако трябва, да го формулираме така, че да не се допуска, а не да го забраняваме, защото разберете, от другата страна стоят също хора.

РЕПЛИКА: Тук пише „държавни горски и държавни ловни стопанства”. Не става дума за ливади и пасища изобщо.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Пасищата са до горите. Когато гората се разпространява, превзема от пасищата.

РЕПЛИКА: Между пасища и гори има ключова разлика.

ЖИВКО БОГДАНОВ: В Закона за горите има процедура, която този закон въведе благодарение на това правителство, да се уточни точно проблемът със завладяването на пасища, ливади, въобще земеделските земи и т.н. Собственикът решава по Закона за горите, настоящия, дали да се ползва земята като гора и я декларира в Агенцията по горите и му я записват като гора, или ще я прави като пасище и ливада. Има си процедура за това нещо.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Когато е държавно обаче, решава държавата.

ЖИВКО БОГДАНОВ: В държавните гори се управляват с горскостопански цели, не с животновъдни цели. Няма ливади и пасища там.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Имаме дефицит. Нека да мислим разумно. Съгласен съм да седнем и ако текстът не е прецизен…

БОЙКО БОРИСОВ: Да го прецизираме, да разберем. За частника няма проблем дали ще е гора или пасище. Както си го декларира. За ловните и за държавните горски стопанства има проблем, че не би могло да си поддържат. Те защо не си режат още като излизат такива филизчета от земята, тогава да си ги режат? Защо чакат да стане примерно един метър и тогава да го режат? Това е като във всеки двор, нали го почистват. Като излязат такива филизи, отиваш и ги изрязваш, нали така?

ЖИВКО БОГДАНОВ: Текстът не касае изобщо пасища и ливади. Текстът гласи:

До влизане в сила на горскостопански планове и програми допустимият размер на ползването на действащи или с устройствени проекти планове и програми може да бъде надвишен до 80 на сто…”

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Ще махнем „до влизането”, за да не се притеснявате. В Лесоустройствения план го правим и ако в Лесоустройствения план е разписано, го изпълняваме. Съгласни ли сте така?

ЖИВКО БОГДАНОВ: Не, тук става дума за друго. Когато се планират ползванията в горите, по целия свят, откакто е измислена науката горскостопанската, от 400 години, устойчивите ползвания са винаги по-малко, отколкото прираста, за да имаме гора. А тук вие казвате: 80% над прираста.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Само че никой не е допуснал за десет години да имате…

ЖИВКО БОГДАНОВ: И във Виетнам го няма.

СТЕФАН АВРАМОВ: Така записан текстът, не става въпрос въобще за пасищата. Става въпрос за горите. Ако искате да управлявате пасищата, запишете го текста за пасището. Но така записано… пасищата са си юридическа категория. Те се дефинират, много добре знаете как.

БОЙКО БОРИСОВ: Колега, кажи ми как трябва да бъде формулиран текстът, за да е гарантирано?

СТЕФАН АВРАМОВ:: Да се махне „надвишава” и става „до 80%”.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Добре, слагаме „до”.

БОЙКО БОРИСОВ: Това в кой член е?

ЖИВКО БОГДАНОВ: Това е параграф 63, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби.

БОЙКО БОРИСОВ: Прочети го дословно.

ЖИВКО БОГДАНОВ: Предложението, което предлагате от агенцията по горите е следното. „До влизането в сила на горски планове и програми по ал. 1 допустимият размер на ползването по действителните или с устройствени проекти планове и програми може да бъде до 80 на сто от средния годишен прираст в съответното държавно горско или държавно ловно стопанство.” Ако това остане, е супер.

Тук само отпада „надвишен до”.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме ли това? Приемаме го така.

ЖИВКО БОГДАНОВ: Чудесно.

БОЙКО БОРИСОВ: Трето.

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Третото е свързано с планините и със застрояванията.

БОЙКО БОРИСОВ: Със сечта, с управлението на горите изчистихме ли всичко, ако се приемат тези две неща. До тук съм записал: да отпадне този член и да има надвишение. Проверете, за да приключим с тая тема.

ЖИВКО БОГДАНОВ: Има няколко противоконституционни текста, свързан с ползването на горите.

БОЙКО БОРИСОВ: Кои?

ЖИВКО БОГДАНОВ: Примерно, ако държавата води дело срещу царя, с този член се позволява държавата да ползва в имотите, в които текат съдебни дела, но трябва да има някакво обезщетение. Хайде, царя го забравяме, но ако аз съм собственик… Трябва да се прецизира.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Когато гората е блокирана и падат дървета и съхне, кой да влезе?

ЖИВКО БОГДАНОВ: Именно, може да се добави: когато това е подкрепено от …защитна станция, че има нужда от такова ползване. Защото не е редно да се прави нормално ползване, до като има спорове. Или трябва да се гарантира например обезщетяване.

БОЙКО БОРИСОВ: Параграф кой?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: За да се разреши сечта, се иска мотив.

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА: (Главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция по горите) Този текст, който цитирате, към настоящия момент действа в двата реституционни закона – за възстановяване на земеделските земи и за горите и земите в горския фонд, който все още действа. Там има точно такива текстове при спорни имоти, за да може да се управлява устойчиво гората, ползването да се извършва от държавата, като приходите да се включат в набирателна сметка, която после и след решаване на спора… същата процедура…

БОЙКО БОРИСОВ: Кой параграф е?

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Другият проблем със сечта е сечта на гори в корекциите на реките.

БОЙКО БОРИСОВ: Да я намерим.

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Може да сте въвели някои неща, които ние не знаехме довчера, защото това дойде днес при нас. Имате някои подобрения от последната комисия.

БОЙКО БОРИСОВ: Нека да го прочете и тогава да минем нататък. От много приказки затвориха „Орлов мост” два дена.

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Господин премиер, Вие знаете, че промените в закона бяха въведени между двата празника, между Коледа и Нова година и нямаше никакво време в закона в 14-дневен срок да бъдат разгледани, за да се направи добра дискусия. Оттам започнаха всички тези забавяния.

РЕПЛИКА: Господин премиер, всички тези мъже, които са тук, са участвали в правенето и на предишния, и на по-предишния и на още по-предишния закони. Ние сме единствените, които сега се намесваме. Те имат предостатъчно опит.

БОЙКО БОРИСОВ: Записваме, че този параграф е така.

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Касае чл. 66 и 67.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, чл. 66 и 67.

Друго какво казахте?

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Следващият проблем е със сечта на гори в корекциите на реки, където принципно повечето от тях са природни местообитания по натура. Трябва да се действа по-внимателно.

Не знам дали сте го променили. Получихме го преди малко.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Специален закон изисква поддържането на … храстовидна и дървесна растителност. Член 101.

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Не е описано какво точно е корекция на реката. Защото корекция на реката вие може да считате, че е цялото разливно място.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Специалният закон урежда това. Сега ще го намеря. Чл. 101. Практически където определя кое не е гола сеч.

РЕПЛИКА: В дефиницията за корекции влизат и такива територии като защитена местност Рупите, корекция е между двете диги реката може да попадат и огромни площи. Имаш вековни гори в това нещо, не са толкова много. Резерватът Камчия е такъв район.

ДРУГА РЕПЛИКА: Трябва да се прецизира текстът.

БОЙКО БОРИСОВ: Какво пише в закона?

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Усвояване не е гола сеч. Усвояване на дървесина в площите в границите на корекции на реки и на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения, за които съгласно разпоредбите на специален закон не се допуска наличие на дървесина и храстова растителност. Идеята е процедурата за изчистването, когато специален закон казва какво да представляват изкуствените диги примерно и какво не трябва да има, да може да се усвоява тази дървесина. Проблемът излезе с наводненията, когато трябваше да се чистят дигите.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Когато вкарваме в момента да се чистят и да се коригират, за да няма наводнения, защото това е другото голямо бедствие, едно наводнение ги унищожава и вие знаете – излязат ли, те унищожават и дървесните видове.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ако няма специален закон, те са също горска територия.

БОЙКО БОРИСОВ: Това гарантира ли ви? Никой няма да изсече нито Рупите, нито Камчия, поне докато сме ние.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Как някой ще посегне да изсече…?!

БОЙКО БОРИСОВ: При нас е категорично, сигурно е при нас. Затова искам да ви гарантирам в закона, че и след нас няма да го направят. Затова вижте текста.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Чл. 105, т. 9.

БОЙКО БОРИСОВ: Дотук сме разгледали четири точки. По четирите сме се разбрали.

ЖИВКО БОГДАНОВ: В § 28, т. 5, чл. 88, ал. 5 се създава точка 4 и 5 – също го пише това нещо. Обаче члена тук го няма.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ще го прочета.

ЖИВКО БОГДАНОВ: Понеже темата за наводненията е много важна, аз предлагам да се направи една среща, тъй като има много сериозно хидроинженерно лоби, което доведе до много корекции на реките в България и доведе до това, да се засилва течението на реките в някои райони и проблемът да се създава по-надолу. А когато се изсича дървесната растителност в горните течения и в някои места на корекции, това води да не може да забавиш водата по-надолу и е много тънък моментът какво и къде трябва да се прави. Заради това предлагам да се направи една среща преди да дойдат новите валежи примерно есента, защото не може да кажем: навсякъде трябва да има корекции и изсечена горска растителност и това ще ни реши проблема.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не, не можем да кажем. Казано е само: ако специален закон не допуска наличие на такава, като определения, които са дадени в специалните закони за хидромелиорациите.

Чл. 88 урежда как се стопанисват горите, като какви – няма да изчитам всичко. Това са действащи пет алинеи от сега действащия закон.

В ал. 5 има изредени кое не се стопанисва като гора, предвид режима на сечене. Едното е плантациите от бързорастящи. Петото е „площите в границите на корекции на реки и на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения, за които съгласно разпоредбите на специален закон не се допуска наличие на дървесина и храстова растителност”.

Тоест ако за съответните съоръжения няма специален закон, който урежда какво трябва да представляват (специален закон е Законът за хидромелиорациите и Закона за водите…)

БОЙКО БОРИСОВ: В Банкя на реката преди десетина години когато минаха, изсекоха тополите.

РЕПЛИКА: Тук трябва да се прецизира, че в корекциите на реката има участъци, които са променени, които наистина трябва да се почистват, както е коритото в Самоков. Но имаме участъци…

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Това могат да го допишат в наредбата.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Когато хидроинженерите отидат и направят плана за корекциите, да не би този план да е по-голям, отколкото трябва. Нали това се притеснявате?

РЕПЛИКА: Именно.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не сте ли съгласни в наредба това да се напише като вариант?

АНДРЕЙ РАЛЕВ: Напълно сме съгласни, но трябва да се направи бързо, за да няма произвол на закона, докато няма наредба.

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Това леко сте го подобрили. Има просто още малко – и да стане перфектно. Тук имаше един текст, който казваше: тези гори не са гори, корекциите.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не, подобрен е текстът.

РЕПЛИКА: Подобрен е, точно така. Просто още малко трябва да го прецизираме.

ПЕТКО ЦВЕТКОВ: Ние говорим за тези, които са картирани като гори. Не говорим за места, които…

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Ще го прецизираме с господин Найденов. Да вървим напред, да не губим време.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Сервитутът на хидромелиоративно съоръжение няма как да е в гора, защото при изграждането му то вече си е с променено.

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: За мелиоративните – да, но за корекции на реките има малко какво да се направи.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз предлагам този текст като варианти да се допише като условие в наредбата.

АНДРЕЙ РАЛЕВ: Идеално.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Защото то е разписано за наредбата. Знаете, че ще го защитим.

БОЙКО БОРИСОВ: Найденов ли издава наредбата?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Да, издава се.

БОЙКО БОРИСОВ: Днес като дойдат в 16.00 часа при тебе, да го има записано и в наредбата и тоя член.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Те са два члена – 88 и 105.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: В наредбата го вкарваме.

БОЙКО БОРИСОВ: По-нататък.

АНДРЕЙ РАЛЕВ: Основният проблем, заради който хората излизат на улицата, е, че се дава възможност за първи път от 1931 г. държавата да даде възможност на частни лица и компании да строят в защитени територии държавна собственост. В България има 5% защитени територии. Това са: националните паркове, природните паркове, защитените местности. В тях държавната собственост се управлява, досега винаги се е управлявала от държавата. Ако имат интерес, да речем от някой инвеститор в ски курорт или нещо подобно, държавата дава концесии. Има много добре разписана процедура за концесиите в България. Няма нужда да извъртаме и да заобикаляме Закона за концесиите чрез това, да се не променя предназначението на имотите. И това, да се даде възможност на едни частници, които…

БОЙКО БОРИСОВ: Частниците не е мръсна дума, няма да се връщаме в социализма пак.

РЕПЛИКА: Нямаме това предвид. Искаме държавата да е възложител, а частникът да е изпълнител.

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Основното е, пише, че строителството на ски писти и ски лифтове да се извършва не с промяна на предназначението, а директно с право на строеж. Идеята на господин Емил Димитров беше за да може държавата да запазва собствеността си. Чудесно предложение на господин Емил Димитров. Единствено ние бихме искали тук да влезе следното. Държавата запазва собствеността си, добре, обаче да има промяна на предназначението, тъй като застрояването с писти и лифтове колкото и да е си е абсолютно същият строеж, какъвто са всички други хотели и подобни, което запазва смисъла.

АНДРЕЙ РАЛЕВ: И в новите промени не става въпрос само за ски писти и лифтове, а става въпрос за всички спортни, културни и религиозни съоръжения и прилежащи към тях сгради и друга инфраструктура, което означава, че може да се тълкува много широко.

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Имаме запазване на държавната собственост – искаме ние, - искаме промяна на предназначението, за да не се води това гора на хартия.

Запазването на държавната собственост го няма. Искаме промяна на предназначението. Ще ви обясня.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Това го разписахме.

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Точно, ние Ви подкрепяме в част от нещата. Просто да ги усъвършенстваме. И ще стане всичко идеално за обществото и за институциите.

Запазваме държавната собственост, както предлагате вие.

БОЙКО БОРИСОВ: Защо не дойдохте тук да протестирате оня ден и да съм слязъл при вас и да сме се качили тук? Къде сте стояли тук?

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Господин премиер, елементарно е решението.

Променяме предназначението чрез търг, както вие въведохте в последната комисия.

ДЕСИСЛАВА: За първи път се въвежда, признаваме го това нещо.

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Точно така, признаваме го. Въвежда се с търг отдаването право на строеж и инвеститорът започва да строи, ако мине другите екологични процедури.

Има едно уточнение. Искаме една промяна на предназначението, защото там има една такса, която отива в държавата, за да направи компенсаторно заселяване. Без промяна на предназначението, особено в частни земи, в един частен имот ако инвеститорът, например, във Видин и по видинското радио аз го казах, един частен имот отиде при госпожа Караджова и поиска разрешително за писта и тя ще го разреши веднага, защото това не е съществено увреждане на природата. На следващия момент той няма нужда да променя предназначението, няма нужда да плаща такси, изсича на голо терена си за ски писта и де факто той получава добив на дървесина, все едно че прави ски писта, без да е платил наказателна такса за компенсаторно залесяване и заобикаля правния принцип на Закона за горите, тъй като всеки друг ползвател на гора, частник или държава, ползва дървесина и я продава,но няма право на гола сеч, а с този правен недостатък на сегашните предложения и приети, всъщност допускаме строителство на ски писти във Видин, а де факто изсичане на голо, без да се заплаща наказателна такса за това. Допускаме вид гола сеч. Това има как да се прецизира. Казах ви. Просто включваме във вашит екстове промяна на предназначението и нещата заспиват. За защитените територии искаме…

БОЙКО БОРИСОВ: Вие защо сте против това да го има?

АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ: Поради таксата. Ние знаем, господин Димитров каза да смалим таксите. Добре, да ги смалим за всичко.

БОЙКО БОРИСОВ: Колко е таксата за това? Каква е разликата?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Логиката, господин премиер, е следната. Ние имаме разминаваме с тях само в едно. Всичко сме приели. Тоест, разликата е, че в сегашния режим има предложение да не се прави промяна на предназначение и съответно да не се събира такса. Всяка държава има механизми, с които стимулира инвеститорите. Държавата може да въведе промяна на предназначението и да ги освободи от такса. Тоест, нека да не коментираме финансовата страна на въпроса. Решили сме като държава, че това е начинът.

БОЙКО БОРИСОВ: Каква е разликата в таксите?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Разликата в таксите към сега действащата тарифа е огромна. Онзи ден имахме с АГРОПОЛИХИМ, които искаха да се изтеглят от тук инвестицията, защото таксата им се вижда много. Когато дойдохме на власт, ниските такси, които бяха при тройната коалиция ние ги променихме в наредбата. Те станаха много високи. Инвеститорите се оттеглят и протестират. Затова когато коментирахме философията, казахме така: това е начин да бъде стимулиран по някакъв начин инвеститорският интерес. И аз мисля, че ще ви предложа нещо, което е компромисно.

Процедурата за промяна на предназначение едно че струва много пари и отблъсква инвеститора. Второ, тя като цяло като процедура е доста тромава, защото изисква, знаете, скици, оценки и всичките тези неща. Каквото и да си говорим тук, вие не протестирате заради 20-те декара, за които решението ще го намерим веднага, вие протестирате точно покрай този член.

Ако стигнем до консенсус да намерим експресната, тоест зелена, някаква процедура, която да не е сегашната процедура и да не отблъсква инвеститорите, това е само решението. Иначе нашата идея е тая. Ние не защитаваме, примерно, както говорите, Цеко Минев. Не е поправката Цеко Минев това, което говорим. Запазихме собствеността на гората, защото утре ще ни обвините дори и с промяна на предназначение. Да, вие го дадохте. Затова остава винаги държавно.

Единственото – костеливият орех, е промяната на предназначението. Кажи ми как да стане в момента, ако аз съм инвеститор.


Каталог: upload -> documents -> 2012
documents -> Българско дружество за защита на птиците
documents -> Д-р Росен Цонев, н с. Чавдар Гусев Описание на целите на изследването и използваната методика
documents -> Доклад по проект Картиране на находища и оценка на популацията на редки защитени видове птици
documents -> Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
documents -> Preliminary contract for establishment of right of building and provision of building services
documents -> Заповед № рд-751 от 16 август 2010 г
2012 -> 1 Александър Ненков 0884 800076 2 Александър Стойков 0887 935320
2012 -> 1. Александър Владимиров Радославов 0886 022303 Александър Димитров Паунов 0885 200320
2012 -> Г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
2012 -> Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз "Рила" и "Рила-север"


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница