Закона за обществените поръчки изисквания за изпълнение на поръчкатаДата18.12.2018
Размер74.4 Kb.
ТипЗакон
ПОКАНА

за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от

Закона за обществените поръчки
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

  1. Предметът на обществената поръчка: “Услуга по ремонт и поддържане на помпи за течности”.

  2. Място на изпълнение: с. Горна Малина, обл. София,
   военно формирование 18270 – Горна Малина.

  3. Срок за изпълнение на услугата: 12 /дванадесет/ месеца след сключване на договор.

  4. Критерий за възлагане на обществената поръчка по т. 1.1. е
   „най-ниска предложена цена”.

  5. Срок на валидност на офертите – не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на представянето й на адрес с. Горна Малина, п.к. 2131, обл. София, военно формирование 18270 – Горна Малина.

  6. Начин на плащане – плащането ще се извършва по банков път от военно формирование 18270 – с. Горна Малина, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на следните редовно оформени документи за плащане:

 • Фактура (оригинал);

 • Протокол удостоверяващ качествено извършена услуга.

  1. Срок за получаване на офертите – до 12.00 ч. на 29.03.2016 г.

 1. ОПИСАНИЕ И СЪСТАВ НА УСЛУГАТА:

  1. Основни дейности:

-Диагностика на помпа GRUNDFOS тип CR 32;

-Диагностика на помпа GRUNDFOS тип CR 45;

-Смяна на валово уплътнение на помпа GRUNDFOS тип CR 32;

-Смяна на валово уплътнение на помпа GRUNDFOS тип CR 45.  1. Дейности, при необходимост, осъществявани по заявка:

-Смяна на лагери на ел.мотор на помпа GRUNDFOS тип CR 32;

-Смяна на лагери на ел.мотор на помпа GRUNDFOS тип CR 45;

-Смяна на помпен пакет за помпа GRUNDFOS тип CR32;

-Смяна на помпен пакет за помпа GRUNDFOS тип CR45;

-Ремонт на помпен пакет за помпа GRUNDFOS тип CR32 - включващ подмяна на: помпен вал, к-т износващи части, радиални лагери, долен лагер, гайки законтрящи, уплътнителни пръстени;

-Ремонт на помпен пакет за помпа GRUNDFOS тип CR45 - включващ подмяна на: помпен вал, к-т износващи части, радиални лагери, долен лагер, гайки законтрящи, уплътнителни пръстени;

-Демонтаж на старо табло, монтаж на ново ( за управление и защита на два броя потопяеми помпи с електронна защита, автоматично включване на резервна помпа), пуск и настройка;

-Монтаж на GSM модем комплект със акумулатори зарядно устройство;

-Смяна на кран шибърен ДУ100 РУ10;

-Смяна на кран шибърен ДУ80 РУ10;-Подмяна на циркулационна помпа WILO, тип TOP-RL 30/6,5.

 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА:

  1. Информация за лицето, което прави предложението – административни данни (адрес, телефон, факс), лични данни (име, презиме и фамилия) и заемана длъжност, адрес /седалище/ управление на участника, обслужваща банка и банкова сметка, удостоверение за актуално състояние, единен идентификационен код на участника.

  2. Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка да бъде поставено в отделен плик и да съдържа данни, както следва:

   № по ред

   Наименование на дейността

   Колич.

   Ед.цена без ДДС (лева)

   Ед.цена с ДДС (лева)

   Място на изпълнение

   1

   ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

   1.1

   Диагностика на помпа GRUNDFOS тип CR 32

   1


   1.2

   Диагностика на помпа GRUNDFOS тип CR 45

   1


   1.3

   Смяна на валово уплътнение на помпа GRUNDFOS тип CR 32 – валово уплътнение за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   1


   1.4

   Смяна на валово уплътнение на помпа GRUNDFOS тип CR 45 – валово уплътнение за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   1


   2

   ДЕЙНОСТИ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПО ЗАЯВКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

   2.1

   Смяна на лагери на ел.мотор на помпа GRUNDFOS тип CR 32 – лагери за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   1


   2.2

   Смяна на лагери на ел.мотор на помпа GRUNDFOS тип CR 45 – лагери за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   1


   2.3

   Смяна на помпен пакет за помпа GRUNDFOS тип CR32 - помпен пакет за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   1


   2.4

   Смяна на помпен пакет за помпа GRUNDFOS тип CR45 - помпен пакет за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   1


   2.5

   Ремонт на помпен пакет за помпа GRUNDFOS тип CR32 - включващ подмяна на: помпен вал, к-т износващи св части, радиални лагери, долен лагер, гайки законтрящи, уплътнителни пръстени

   1


   2.6

   Ремонт на помпен пакет за помпа GRUNDFOS тип CR45 - включващ подмяна на: помпен вал, к-т износващи св части, радиални лагери, долен лагер, гайки законтрящи, уплътнителни пръстени

   1


   2.7

   Демонтаж на старо табло, монтаж на ново ( за управление и защита на два броя потопяеми помпи с електронна защита МР204, автоматично включване на резервна помпа), пуск и настройка - табло за Сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   1


   2.8

   Монтаж на GSM модем - GSM модем комплект със акумулатори зарядно устройство за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   1


   2.9

   Смяна на кран шибърен ДУ100 РУ10 - КШ ДУ100 РУ10, спомагателни материали-болтове и гарнитури за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   1


   2.10

   Смяна на кран шибърен ДУ80 РУ10 - КШ ДУ80 РУ10, спомагателни материали-болтове и гарнитури за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   1


   2.11

   Подмяна на циркулационна помпа WILO, тип TOP-RL 30/6,5 - помпа за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   1


  3. Офертата трябва да съдържа и следните данни/документи:

3.3.1.Срока на валидност на офертата не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни.

3.3.3.Декларация по чл. 47, ал.5 ЗОП.

Офертите/предложенията за участие се събират в писмена форма, изготвени в отговор на поканата, публикувана на интернет-страницата на Съвместно командване на силите jfc.mod.bg / jfc.armf.bg.

Всеки лист на представената оферта да се подписва от кандидат участника или от упълномощено от него лице. Офертата да съдържа точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Кандидат-участникът следва да подаде своята оферта в запечатан непрозрачен плик до датата и часа, посочени в т. 1.7. от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПОКАНА – 12.00 ч. на 29.03.2016 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

В срок до 12.00 ч. на 29.03.2016 г., кандидат-участниците да представят офертите си на адрес: с. Горна Малина 2131, обл. София,


военно формирование 18270 – Горна Малина.

Изборът на изпълнител ще се извърши от комисия, по критерий


„най-ниска предложена цена”. Предложената цена се формулира, като сумарна на „Основни дейности” с коефициент 1 /едно/ и „Дейности, при необходимост, осъществявани по заявка от възложителя” с коефициент 0,5 /нула цяло и пет/.

Възможни са предварителни огледи от фирми потенциални изпълнители на обществената поръчка след заявяване на телефоните за контакти – за предварителни огледи.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:

-за предварителни огледи:

 1. Мирослав МАРИНОВ, телефон: 029229200

 2. Венцислав КИРОВ, телефон: 029229208

-за допълнителна информация:

 1. Георги ЦВЯТКОВ, телефон: 029229203

 2. Валентин ФИЛАТИНОВ, телефон: 029229101


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница