Законите на потомците на ной седемте заповеди на Твореца за народите по светастраница1/11
Дата23.07.2016
Размер2.1 Mb.
#2572
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Равин Йоел Шварц

ЗАКОНИТЕ

НА ПОТОМЦИТЕ НА НОЙ

Седемте заповеди на Твореца за народите по света.

Посвещава се на всички търсещи истината.

Йерусалим, 2006Равин Йоел Шварц

Законите на потомците на Ной

Превод от иврит Пинхас Зидман

Коректор Татяна Марголина

Редактор Цви Васерман

Художник Яаков Мителман

Дизайн и компютърна обработка Нисим Борухов

Ръководител на проекта „Бней Ноах“ рав Давид Ворон

Книгата, която държите в ръцете си е уникална, само поради това, че информацията представена в нея, е била предадена от Твореца на съществуващия тогава Адам – първия човек. Тя не се е загубила през вековете история, а грижливо предавана от поколение на поколение, е стигнала до наши дни. Уникалното е и това, че имената на всички хора, участващи в предаването и са ни известни. В това е залогът за достоверността и.

Равин Йоел Шварц, един от водещите равини на поколението ни, автор на повече от стотици брошури и книги за йудаизма и отношенията му към различни въпроси от съвременността, е поел върху себе си отговорността, да разкрие тази истина на всички, които я търсят.

Книгата е проверена и одобрена от рав Бенцион Зилбер

Всички права запазени:

2006 „Чистият източник“

e-mail: bnoach@gmail.com

сайт в Интернет: www.rav.ru (Раздел за Бней Ноах)

СЪДЪРЖАНИЕ

Встъпление____________________________________________________ 7

ПЪРВАТА СРЕЩА ..................................................................................... 7

СРЕЩАТА В ДАЛАС ................................................................................ 10

ДЪЛЪГ И ТРУДЕН ПЪТ ............................................................................ 11

„БЛАГОДАРНИ СМЕ НА Б-ГА НА ИСРАЕЛ“ ................................................. 12

Част I. Човек във вечното търсене

ГЛАВА 1. Човек във вечното търсене_______________________________ 14

ГЛАВА 2. Какво се явява животът ни в този свят _____________________ 17

ГЛАВА 3. Духовните качества на душата на човек ____________________ 23Част II. Мъдростта на творението

Въведение ____________________________________________________ 26

Глава 1. За тялото на човек ______________________________________ 28

главата на човек .......................................................................... 28

косите на човек ……....................................................................... 29

очите на човек ............................................................................. 29

клепачите .................................................................................... 30

очилата ....................................................................................... 30

ухото ........................................................................................... 31

устата ......................................................................................... 31

зъбите ......................................................................................... 32

ръцете ......................................................................................... 33

ранитe ......................................................................................... 33

сливиците .................................................................................... 33

сънят ........................................................................................... 34

скромността ................................................................................. 34

Глава 2. Какво можем да учим от свойствата на душата на човек? _______ 35

вярата във висшата сила .............................................................. 35

отвращение от лошите постъпки .................................................... 35

молитвата .................................................................................... 36

угризенията на съвестта ............................................................... 36

човек е създаден за труд .............................................................. 37

безкрайните стремежи на човек .................................................... 37

човек се нуждае от възпитание и образование ............................... 38

човек живее не само за себе си ..................................................... 38

обновлението в живота на човек ................................................... 38

чувството на душата ..................................................................... 39

самозалъгването .......................................................................... 39

Глава 3. На какво може да ни научи Вселената? _____________________ 40

уроците на неживата природа ....................................................... 40

човешката дейност в неживата природа ......................................... 40

земята ......................................................................................... 40

водата ......................................................................................... 41

какво може да се научи от растителния свят .................................. 41

плодовете като символ на Исраел .................................................. 43

животните ................................................................................... 43

Глава 4. Чудесата в природата ____________________________________ 46

за мимикрията ............................................................................. 46

размножението на растенията ....................................................... 48

биологичните часовници ............................................................... 50

родителският инстинкт ................................................................. 50

статистиката на раждането на момчетата и момичетата ................... 52

сложността на живите организми ................................................... 53

за зрението и слуха ...................................................................... 55

миграцията .................................................................................. 56

природата в разкош ...................................................................... 57

хармонията в природата ............................................................... 58

случайност или волята на Б-г? ...................................................... 60

Глава 5. Какво може да се учи от земята на Исраел и от народа на

Исраел? _______________________________________________________ 61

„Пустиня ще стане цялата земя“ .................................................... 62

пророчествата за възвръщането на евреите в страната си ............... 67Част III. Какво са това Седемте Заповеди на потомците на Ной?

Въведение ____________________________________________________ 69

Глава 1. Значение на наставленията _______________________________ 70

Глава 2. Седемте Заповеди на Тора за синовете на Ной _______________ 73

Глава 3. За важността от изпълнението на заповедите ________________ 78

Глава 4. Приемането на заповедите ________________________________ 80Част IV. Законите за съблюдаването на заповедите

Глава 1. Заповедите по отношение на Твореца _______________________ 81

предисловие ................................................................................ 81

заповедта да вярваш .................................................................... 82

почитането на Твореца ................................................................. 85

молитвата .................................................................................... 86

разкаянието ................................................................................. 86

забраната за въвеждане в грях на друг .......................................... 87

съботата и празниците .................................................................. 87

Глава 2. Детайлите на задължителните и незадължителните заповеди __ 110

законите за храната ................................................................... 110

внимание, предупреждение за опасност ....................................... 112

етични задължения ..................................................................... 112

изкуство .................................................................................... 114

наука ......................................................................................... 115

медицина ................................................................................... 115

отдих и развлечения ................................................................... 117

Глава 3. Заповедите по отношение на ближния _____________________ 118

благотворителност и добродетелност ........................................... 118

забраната за убийство ................................................................ 119

Глава 4. Святостта на семейния живот _____________________________ 121

предисловие .............................................................................. 121

обществени мероприятия ............................................................ 121

ред на бракосъчетание и развод .................................................. 121

Глава 5. За живота и завършването му ____________________________ 128

святостта на живота .................................................................... 128

грижата за болните ..................................................................... 128

панихидата ................................................................................ 128

погребeние ............................................................................... 129

траур ........................................................................................ 130

Глава 6. Молитвата ____________________________________________ 131

предисловие .............................................................................. 131

примерни молитви ...................................................................... 132

молитви за различни случаи от живота ........................................ 133Списък на използваната литература ................................................ 139

ВСТЪПЛЕНИЕ

(от статия в списанието “Йерусалим – еврейският център”)

Неотдавна Исраел беше посетен от трима неевреи. Не би могло да ги наречем обикновени туристи. Д-р Джекоб Тавор, г-н Давид Девис и г-н Джон Сандърс пристигнаха в Исраел за среща с водещи равини, включително и с главния равин на Исраел - равин Мордехай Елияу. Целта на пътуването им беше, да попитат най-уважаваните равини, как неевреин трябва да изпълнява Седемте Заповеди на потомците на Ной, в съответствие с написаното в Тора.

Тримата гости бяха официални представители на ново движение. Движението, като че ли беше слязло от страниците на книгите на пророците, описващи установяването на Б-жието Царство на земята. Името му е "Ноахиди". Движението придобива все по-широк размах в САЩ и в други страни. Все повече християни осъзнават проблемите на вярата в Исус и се разочароват от нея. Направлявани от Ръката на Провидението, те стигат до извода, че за да са начинът им на мислене и живот угодни на Вс-вишния, са длъжни да станат… "Потомци на Ной", в точно съответствие с изискванията, които Тора предявявани към неевреите: да се изпълняват Седемте Заповеди дадени на Адам и Ной. Това движение набира скорост и в момента обхваща повече от сто хиляди човека.

Пристигналите в Исраел представители на движението, се срещнаха с двама представители - известните равини в Йерусалим: рав Йоел Шварц и рав Менахем Бурщейн, които отдавна поддържат контакт с голяма група неевреи от САЩ, разочаровани от християнството и търсещи нови пътища за приближаване до Вс-вишния. Имената на тези равини са известни на ноахидите от години. Тогава рав Менахем Бурщейн, със съгласието на големите религиозни авторитети на Исраел, лети за Далас, щата Тексас, за да вземе участие в първия Международен конгрес на тема "Обединението на Синовете на Ной".

ПЪРВАТА СРЕЩА

Рав Менахем Бурщейн ни разказа за срещата между исраелските равини и ноахидите от САЩ: “Ръководителят на групата, американецът Уондел Джонс, е бил дълги години протестантски пастор. Той посветил много време за изследване на история на ранното християнството и се е разочаровал от постулатите и устоите на религията си. "След дълги търсения и тежки душевни преживявания, той решава да скъса с християнството и се осмелява да съобщи това на паството си. Уондел Джонс е много обаятелен човек, надарен с блестящи организационни и ораторски умения. Той успял да поведе паството след себе си и цялата ръководена от него общност оставила християнството, в стремежа си да се върне към източниците на вярата.

Познанство ни започна с това, че Уондел Джонс чул за работата ми, по намирането на мястото, където са скрити храмови съдове. Той много се интересуваше от всичко, което е свързано с Ирусалимския Храм и той посвети много време на археологически разкопки в Страната на Исраел.

Когато се срещнахме, той искаше да премине гиюр и по време на разговорите ни за това, аз споменах за "потомците на Ной" – термин, с който в еврейския закон се обозначават неевреите, които са приели върху себе си съблюдаването на Седемте заповеди. Маймонид казва, че този който ги съблюдава стриктно, ще бъде възнаграден с част в Света на Бъдещето.

Чутото, го вдъхнови много, още повече, че той нееднократно е чувал нещо подобно, от устата на големи исраелски равини. Той реши да остане неевреин и да съблюдава Седемте Заповеди. (Между другото, двете му деца, син и дъщеря, преминаха процедурата гиюр и живеят в Исраел). "Дадох му книгата „Светлината на народите“, на рав Йоел Шварц, която е изцяло посветена на дадената тема, а по-късно организирах среща между него и главния равин на Исраел, рав Мордехай Елияу. Така се създаде връзка, която се поддържа и до днес.

Уондел Джонс се завърна в Америка нов човек и там, в страната на свободното движение на информация, съумява да използва възможностите на пресата, за да популяризира възгледите си. Той прави публични лекции и дори написа книга. Най-удивителното е, че думите на бившия пастор, попадат върху благодатна почва и много хора веднага се обръщат към него. Изведнъж се оказва, че същите проблеми, които са мъчили бившия пастор, не дават покой и на много християни. И много неевреи търсят път, за изход от духовната безизходица, в която ги е довела християнската религия."

На масата, на рав Бурщейн постепенно започнали да се появяват дебели папки, в които се съхранява кореспонденцията с ръководителите на новото движение. Писмо след писмо. Тези писма са пропити с истинска б-гобоязненост, желание да се съблюдават Седемте Заповеди, така както се изисква от еврейския закон. Изучавайки докладите на обществото, можем да се убедим, че в душите на много от членовете на новата конгрегация е станал истински преврат. Когато четете писмата, ще си спомните един цитат от пророк Амос: "Ето, идват дни - казва Г-спод Б-г - и Аз ще изпратя глад на земята. Глад не за хляб, не жажда за вода, а ще бъде жажда, да се чуе словото на Г-спод" (8:11).

Бурщейн продължава историята: "Стотици хора пожелаха да участват в първия конгрес. Стотици хора от всички краища на Америка. Организаторите на конгреса ме помолиха да дойда в Далас, с делегация от равини от Исраел. Честно казано, аз не знаех как да постъпя. Непрекъснато обсъждахме този проблем с рав Йоел Шварц. Не знаехме какво да отговорим. Може би ще е по-добре да се откажем и да не ходим? Или все пак, е необходимо да отидем? Това беше първият подобен конгрес в историята и беше трудно да се реши, как да се отнесем към това събитие. Обаче, най-големите авторитети, към които се обърнахме за съвет, ни подкрепиха. Един от най-големите еврейски мъдреци ни каза: "Те ни молят да им покажем пътя към истината и ние нямаме никакво право, да я скриваме от тях." Неговата основна мисъл се заключава в следното: не сме длъжни да проповядваме сред неевреите или да ги призоваваме, да се отказват от вярата си и да започнат да спазват заповедите на потомците на Ной. Но ако неевреи сами се обръщат към нас, ние сме задължени да ги обучаваме. Така се формира делегация, на която предстоеше да отиде в Далас. В състава на делегацията бяха включени: рав Йошуа Фридман от селището Кохав аШахар (баща му работи като равин в Съединените щати и са му познати проблемите на "потомците на Ной"), рав Моше Табачник, бивш член на кибуца Ицхак Окед, журналист от Ришон леЦион, близък приятел на много от участниците в Конгреса и аз, в качеството си на представител на главния равин на Исраел - Мордехай Елияу.

С изключение на евреите - "потомците на Авраам," всички хора, независимо от тяхната националност, са "потомци на Ной" и трябва да съблюдават "Седемте Заповеди на потомците на Ной." Ето тези заповеди:

- Да се раздава правосъдие - задължение да се създадат съдилища, които да съдят справедливо;

- Забрана за Б-гохулство;

- Забрана на идолопоклонството;

- Забрана на убийството;

- Забрана на прелюбодеянието;

- Забрана на кражбата;

- Забрана да се яде месо, отрязано от още живо животно.

Тези Седем Заповеди са общи принципи. От всяка от тях, съответно следват няколко постановления. Като цяло, можем да говорим за 30 заповеди, които приемат върху себе си, да изпълняват потомците на Ной. Този който ги изпълнява, осъзнавайки, че те са били заповядани на човечеството от Вс-вишния, се счита за праведник от народите на света и той има дял в Бъдещия Свят.

На тези седем заповеди трябва да се основава цялото обществено устройство на народите по света.

Освен тях, човек трябва да изпълнява всички етични задължения, наложени сред човечеството, към които го задължава здравият смисъл. Равин М. Файнщейн, да е благословена паметта за праведника, писа, че основните заповеди са подобни на скелет, без който тялото не може да съществува. Тези заповеди са абсолютни. А диктуваните, от здравия смисъл норми на поведение, са подобни на мускулите на тялото: човек може да бъде физически развит и да притежава голяма мускулна маса, а може да бъде тънък и слаб. Тези норми на поведение варират в съответствие с обстоятелствата – те са относителни, защото са основани не на Б-жествено повеление, а на човешкия разум.

От каква възраст човек е длъжен да изпълнява заповедите? Този, който не притежава разум е освободен от съблюдаването на заповедите. Задължението за изпълнението на заповедите настъпва, когато детето стане разумно. В зависимост от нивото на развитие на детето тази възраст се колебае от 6 до 9 години. Изглежда логично, обаче родителите да са длъжни да възпитават детето си по-рано, така че при достигането на съответната възраст, то да знае, как да изпълнява заповедите.

СРЕЩАТА В ДАЛАС

"И така, пристигнахме в Далас. В интерес на истината, бяхме много нервни преди първата среща. Осъзнаваме отговорността, която лежи върху нас. Това беше историческа среща между евреи, които са верни на Тора и заповедите й и неевреи, търсещи Б-г. Просто се страхувахме. Не знаехме дали събеседниците ни имаха сериозно намерение, да поемат върху себе си бремето на Закона, дали те сериозно възнамеряват да напуснат лоното на християнската църква.

Когато започна срещата, стана ясно, че и колегите ни също са много нервни. Те се страхуваха от срещата с равини и нямаха представа, какво точно ще искат равините от тях. Ами ако изведнъж им бъде предложено да направят нещо, за което те не са готови? Обаче, колкото повече продължаваше беседата, толкова по-спокойни ставаха участниците в нея. Водеше се много сериозно и дълбоко обсъждане на поставените проблеми и постепенно се възцари сърдечна дружеска обстановка. В продължение на четири дни се срещахме само с ръководителите на организациите и извършвахме подготвителната работа за конгреса. Основно се опитахме заедно да изясним формулировката на поставения проблем и да изясним, какви практически стъпки са необходими, за изпълнение на заповедите. През цялото време поддържахме телефонна връзка с Йерусалим, за консултации с рав Йоел Шварц и рав Мордехай Елияу, а те от своя страна, се консултираха с водещи авторитети по еврейския закон в Исраел.

Обсъдихме основната проблематика. Работата е в това, че главното условие, за правилното изпълнение на Седемте Заповеди, е пълният и окончателен отказ от всички церемонии, свързани с вярата в Исус. Евреите възприемат всичко, което е свързано с вярата в него, като сериозен набег от идолопоклонството. И това изискване стана основно при приемането, както на отделни лица, така и при приемане на цели организации в общността - "Потомците на Ной". По време на дискусията беше зададен въпрос: Ако това е основното изискване, тогава защо не преминем гиюр? Ние обяснихме, че всеки човек има своето предназначение. Като илюстрация на това казахме, че в еврейския народ има обикновени евреи, но съществува и коляното на левитите, което е приближено до Храма и произлиза от потомците на Аарон, това е родът на храмовите свещеници. И не съществува възможност да се премине от едната група в друга. Неевреите имат своето предназначение в света. Да, съществува възможност да се мине през процедурата гиюр и да се стане евреин, но е напълно безполезно гиюрът да се превърне в масово явление. На Вс-вишния може да се служи и като неевреин. Тези принципи бяха изцяло приети от събралите се.

След това, на предварителните срещи бяха повдигнати много трудни въпроси. "Ние оставихме църквата си, с установените в нея порядки - оплакваха се хората. – Имахме молитви, празници, почивен ден, ритуали. Сега сме оставени без всичко това и ни остана само едната вяра в душата. Как да се молим? Как и през кой ден от седмицата, ще имаме ден за почивка? Тъй като, според еврейския закон, на неевреите е забранено да празнуват Съботата, а неделята е ден за почивка на християните, петък е ден за почивка на мюсюлманите? (На неевреите действително е забранено да съблюдават Съботата, в строго съответствие с изискванията на еврейския закон, но по никакъв начин не е забранено да се направи Съботата, ден за почивка "в памет на Първоначалното Творение", забележка на преводача). С какви обреди трябва да се освещава бракът? И въобще има ли самата институция брак някакво отношение към нас? Колко скромно трябва да се обличаме? И въобще, за да изпълняваме точно възложените ни заповеди, ни е необходима книга, подобна на вашия Шулхан Арух.

ДЪЛЪГ И ТРУДЕН ПЪТ

"Трудни, но справедливи въпроси. Приехме върху себе си отговорността да заявим, че всеки въпрос има отговор. Нямаме намерение да принуждаваме никого, за каквото и да било. Но всички наши отговори ще бъдат дадени в строго съответствие със Закона. Аз казах: "Вие трябва да знаете, че мъдреците на Талмуда са обмислили всички въпроси, свързани с вярата. Аз искам в известна степен, да можете да оцените величието на работата им. Мъдреците са живели по времето на римското владичество, в ерата на зараждането на християнството. Те са били подложени на жестоко преследване от властите и все пак са успели да обърнат внимание и на неевреите. В края на краищата, ако някой неевреин е искал да изпълнява заповедите, възложени му от Вс-вишния, то е трябвало да му се обясни, как да го прави". Тук искам да спомена за още един участник в срещата от наша страна. Това е рав Михаел Кац от САЩ, който вече в продължение на няколко години е равин и духовен лидер на една от общините на, "Потомците на Ной". Той се е учил тук, в Исраел и със съгласието на авторитетни равини на Америка, е приел длъжността на наставник и съветник на една от тези общини. Той ни оказа огромна помощ, благодарение, на която съумяхме да намерим общ език със събеседниците си.

След няколко дни на предварителни обсъждания, в тържествена обстановка се откри конгресът. Амфитеатърът, направен специално за провеждане на конгреса, беше препълнен. С удивление установихме, че образователното ниво, на по-голямата част от присъстващите, е над средното. Възрастта на присъстващите беше различна, почти всички хора бяха от свободните професии. В залата нямаше нито един полулуд, както се случва почти винаги, при провеждане на подобен род мероприятия. Всички присъстващи изглеждаха абсолютно нормални.

На тези срещи се запознахме отблизо, с тези ръководители на движението, които идваха в Исраел. Давид Дейвис е бил свещеник. В един прекрасен ден обявил пред паството си, че решил драстично да промени курса. Че от този ден той ще служи на един Вс-вишен. Със съгласието на общността си, той извадил от църквата, всички предмети напомнящи за християнството. Днес той е в близък контакт с рав Михаел Кац. Джек Сандърс, също в миналото си бил свещеник, той също приел еврейската гледна точка за света. Д-р Джейкъб Тавор е най-многостранно развитата личност в групата. Той никога не е бил свещеник, но много години се е занимавал с история на ранното християнство и еврейските корени на християнството. Всички тези хора са необикновени и високо духовни. Между другото, тази седмица, Дейвис е участвал в спор, който се проведе по телевизията СНН. Той поголовно разбил своя противник - християнски теолог. Този диспут предизвика голям отзвук в цяла Америка. Конгресът беше доста внушителен. Един след друг ораторите обсъждаха конструктивна програма за всички, който желаят да се присъединят към "Потомците на Ной". В края на конгреса всички участници подписаха "Декларация и отговор на асоциацията на Потомците на Ной” с адрес до главния равин на Исраел, рав Мордехай Елияу.

БЛАГОДАРИМ НА Б-ГА НА ИСРАЕЛ”

Когато четеш тази декларация, става очевидно значението на случилото се. За първи път неевреите, приемат върху себе си вяра, в пълно съответствие с изискванията на Тора. Ако си спомним многовековната ни история и в частност, отношението на християните към нас, през последните хилядолетия, не може да не се разчувстваме. Ето приблизителният превод на декларацията:

Ние, потомците на Ной, се събрахме, за да изразим благодарността си към Исраелския равинат, за предоставената ни подкрепа и помощ за възраждането към живот на древните ни традиции, за предадените ни от вас знания за задълженията, правата и отговорностите възложени на неевреите така, както е записано в Свещеното Писание.

Ние с благодарност се покланяме пред Б-га на небето и земята, Създателят на световете, на Небесния Отец на цялото човечество.

Ние вярваме с пълна вяра, в Единния Б-г, Който е сключил съюз с прародителя на цялото човечество Ной и е дал седемте заповеди за всички народи. Тези заповеди са дадени на цялото човечество, за да може то да постъпва така, както е угодно на Б-г.

Ние желаем подробно да изследваме, изучаваме, разбираме и изпълняваме тези седем Заповеди.

Ние вярваме, че Тора, т.е. Петокнижието на Моисей са били дадени от Б-г на Моисей на планината Синай.

Ние приемаме върху себе си всичко, което е казано и заповядано от Моисей и другите пророци.

Ние разбираме, че Светият, да е благословен Той, е отделил народа на Исраел, между всички народи на света и тъй като Б-г ви е дал Своето свято слово, признаваме авторитета Ви и Ви молим да ни обучавате, как да усвоим знанието за волята на Вс-вишния, по отношение на постъпките ни и начина на живот.

Част I

Човек във вечното търсене


Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница