Законни постройки в парк „Борова гора в Стара Загора бяха премахнати (обзор) 23 Юли 2014Дата16.10.2018
Размер301.4 Kb.
ТипЗакон
Новини за общините

23. 07. 2014 г.

Фокус

Всички 55 незаконни постройки в парк „Борова гора” в Стара Загора бяха премахнати (ОБЗОР)

23 Юли 2014 | 00:02 | Агенция "Фокус"Стара Загора. Всички 55 незаконни постройки в парк „Борова гора” в Стара Загора бяха премахнати. Общината е готова с проекти за 1,5 милиона лева по Оперативна програма „Регионално развитие” и ще кандидатства за финансиране през следващия програмен период за изграждането на канализация и инфраструктура на квартала. Стара Загора няма да допусне инцидент като във варненския квартал „Аспарухово”.
Петима са пострадалите служители на МВР по време на акцията, двама от извършителите са задържани, издирва се трети. Проявен е голям професионализъм при премахването на първите постройки, отчете по време на проведената в края на деня оперативка ръководителят на щаба и заместник-кмет Йордан Николов. Общината е готова да предложи 80 парцела общинска земя в кв. „Три чучура север”, но в парка застрояване няма да се допусне.
Общинският съвет на Стара Загора е осигурил възможност за социално слабите от квартал „Лозенец” да получат право на строеж. Втори ден продължава акцията по събарянето на незаконните постройки в старозагорския квартал. Живко Тодоров подчерта, че жителите, чиито къщи вече са съборени, са готови да тръгнат по законовия път и да си построят къща, но вече по съответния ред. На ромите още вчера им е било казано, че няма как да останат на това място, защото това е парк, след което са пожелали да тръгнат по законовата процедура и общината да ги упъти как да си построят законно къщи. Общинският съвет на Стара Загора е осигурил възможност за социално слабите да получат право на строеж на добри цени, така че да могат да си го позволят. Отредени са съответните терени и има около 80 свободни такива. Могат да се построят 80 къщи и ако днес се подаде заявление от тези, които отговарят на условията, до две седмици може да се състои това.
Всички 55 незаконни постройки в парк „Борова гора” в Стара Загора бяха премахнати. Вторият ден от операцията започна отново в 7.00 часа тази сутрин. На мястото сутринта беше общинското ръководство с кмета Живко Тодоров, който беше посрещнат от останалите без покрив хора. Живеещите в старозагорския квартал нямат по-специални права и трябва да кандидатстват по надлежния ред за откупуване на земя и право на строеж, както обяви и вчера пред медиите, като показа съответната бланка за попълване. Община Стара Загора е в процес на подготовка на втория и третия етап на премахването на останалите 300 незаконни къщи в парк „Борова гора”, което може да стане до края на годината. Напрежение в квартала днес не е имало, но засиленото полицейско присъствие продължава. Снощи през цялата нощ патрулни коли и усилен полицейски наряд са пазели имуществото и покъщнината в района. 

Фокус

Заключителна пресконференция по проект „Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа” ще се проведе в Бургас

23 Юли 2014 | 07:15 | Агенция "Фокус"Бургас. Заключителна пресконференция по проект „Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа” ще се проведе в Бургас, съобщиха от пресцентъра на общината. Пресконференцията ще се проведе от 13.30 часа в Заседателната зала на община Бургас. Проектът е по ОПРР, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011, „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011. Получените резултати от проекта „Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа” ще представи зам.-кметът по образование Йорданка Ананиева. 

Фокус

Общински съвет – Благоевград заседава извънредно по повод 60-ата годишнина от най-голямото наводнение в историята на града

23 Юли 2014 | 12:31 | Агенция "Фокус"Благоевград. Общински съвет – Благоевград заседава извънредно по повод 60-ата годишнина от най-голямото наводнение в историята на града, предаде репортер на Радио „Фокус” - Пирин. Тържественото заседание се проведе в зала ''22 септември''. Радослав Тасков, председател на Общински съвет Благоевград откри заседанието като припомни историята на наводнението в Благоевград от 1954г., което е взело 13 жертви и е причинило непоправими за времето си разрушения. „На 2 юли 1954 г. река Джумайска Бистрица, която пресича града, полудява. Воден талаз висок 5-6 метра, влачещ със себе си камъни, дървета и тиня, за минута залива къщи, магазини, складове, дюкяни, площади и улици. Тогавашната статистика за нанесените щети сочи - 13 жертви, 58 наводнени къщи, от които 31 напълно негодни за обитаване.”, разказа Тасков. По покана на община Благоевград на почетното заседание на Общински съвет - Благоевград присъстваха роднини и наследници на най-тежко пострадалите семейства от наводнението. По време на сесията бяха наградени и участвали във възстановяването на града строители и доброволци. Сред наградените граждани бе Антон Москов, който в момента е на 93 години, преживял наводнението и работил по възстановяването на града след природното бедствие. Развълнуван той припомни за преживяванията си по това време. „По страшно нещо не бях виждал. Тогава бях 30 годишен, работех като електротехник. Щетите от наводнението бяха големи, липсваха трафопостове, централната част на града нямаше ток за два дни. С общи усилия на много благоевградчани, градът беше възстановен за няколко седмици”, разказа Москов. 

Фокус

Предоставя се имот на Медицинския университет в Плевен за провеждане на учебна и научно-изследователска дейност

23 Юли 2014 | 12:15 | Агенция "Фокус"София. Министерският съвет взе решение, с което обяви имот - частна държавна собственост за имот - публична държавна собственост, съобщиха от правителствената информационна служба. Имотът е със застроена площ от 300,74 кв. м. и се намира на бул. „Хр. Ботев" № 74 в гр. Плевен. Той е предоставен за управление на Медицински университет - Плевен за провеждане на учебна и научно-изследователска дейност. Предвид факта, че Медицинският университет - Плевен е автономно държавно висше училище със статут на юридическо лице, визираният имот служи за изпълнение на функциите на университета, има характеристиките на имот - публична държавна собственост.
С друго свое решение правителството предостави безвъзмездно за управление на община Ловеч имот - публична държавна собственост. Имотът, който се намира в с. Къкрина, и е с площ 2 573 кв. м, представлява паметник на културата с категория „Национално значение" - Музей „Къкринско ханче". Прехвърлянето на имота на община Ловеч ще създаде възможност за разработване на цялостна програма за реновиране и възстановяване на „Къкринското ханче".
С друго свое решение правителството прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху три имота - частна държавна собственост на община Ловеч. Първият имот е с площ от 22 727 кв. м., заедно с построените в него 25 сгради и 12 съоръжения. Вторият е с площ от 24 786 кв. м., заедно с построените в него 15 сгради и 12 съоръжения. Третият имот, предмет на решението, заема площ от 15 459 кв. м., като в него са построени 6 сгради и 11 съоръжения. С придобиването на имотите община Ловеч ще има възможността да реализира инвестиционни проекти за задоволяване на културно- информационни, образователни, социални и рекреационни нужди на жителите и гостите на гр. Ловеч.
Правителството отне поради отпаднала нужда от Дом за медико - социални грижи за деца - Габрово правото на управление върху имот - публична държавна собственост, обяви го за имот - частна държавна собственост и го прехвърли безвъзмездно на община Габрово. Имотът се намира в област Габрово, община Габрово, кв. Велчевци и представлява поземлен имот с площ 8 612 кв. м с построени в него 6 сгради. Прехвърля се и едноетажна сграда със ЗП 49 кв. м.
Министерският съвет измени свое решение от 2008 г. за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и на Конфедерацията на независимите синдикати в България, изменено с Решение № 397 на Министерския съвет от 2014 г. Промяната е свързана с прецизиране на описанието на имота.

Фокус

В Монтана беше открито специализирано помещение за изслушване и разпит на деца

23 Юли 2014 | 13:07 | Агенция "Фокус"Монтана. "Синя стая" - специализирано помещение за изслушване и разпит на деца, бе официално открита в град Монтана, съобщиха от УНИЦЕФ. Церемонията бе последвана от кръгла маса, където професионалисти обсъдиха практики по щадящо изслушване на деца. Бяха представени международни стандарти и националното законодателство в областта на правосъдието за детето. Използването на специализирани помещения за изслушване и разпит, особено за децата свидетели и жертви на насилие, се утвърждава в България през последното десетилетие в съответствие със съществуващите добри практики в страни като Норвегия, Швеция, Исландия, както и на опита на Франция и Полша, съобразени с международните стандарти. Целите са да се избегне допълнителното травмиране на детето в процеса на разследване и правораздаване и да се защитят неговите права и най-добър интерес, като в същото време се гарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай, за да може да се приложи ефективно правосъдие. Децата, участващи в правни процедури, независимо дали като свидетели или жертви на престъпление, деца в конфликт със закона или участници в административни и граждански производства са уязвими и затова е необходимо да ползват от щадящи процедури, прилагани от специално обучени професионалисти. „Защитата на правата на всички деца и особено на децата свидетели и жертви на престъпления е приоритет на държавната политика, чието успешно изпълнение зависи от съвместните усилия на всички професионалисти“, изтъкна Николай Пенчев, областен управител на Монтана, по време на откриването на стаята. „2014 година е силна за община Монтана, защото има над 30 проекта, които се изпълняват, но тази инициатива е особено важна заради фокуса върху децата. Радвам се, че ще можем да дадем възможност на професионалистите да вършат добре работата си“, каза Златко Живков, кмет на община Монтана. „Синята стая е помещение, което е важно, но би останало само едно помещение, ако не се използва от обучени съдии, прокурори, полицаи, социални работници, психолози и други професионалисти, които да разбират и да осъзнават, че това, което правят, трябва да е в най-добър интерес на детето, като по този начин изпълняват и целите на правосъдието“, заяви Милена Харизанова, програмен директор „Закрила на детето“ УНИЦЕФ България. Въвеждането на практиката за разпит и изслушване на деца в Синя стая е част от общите усилия на УНИЦЕФ, Областна администрация Монтана и всички общини в областта, които започнаха през 2013 година с подписване на Меморандум за сътрудничество на областно ниво за повишаване на благосъстоянието на децата. Основната цел на партньорството е създаване на модел за работа и система от ефективни услуги за подкрепа на малките деца и техните родители, децата в риск и уязвими семейства и общности.

Фокус

Извършва се постоянно наблюдение на реките и язовирите в община Кюстендил

23 Юли 2014 | 12:10 | Агенция "Фокус"Кюстендил. Извършва се постоянно наблюдение на реките и язовирите в община Кюстендил. Ивайло Чалъков, експерт „Управление на кризи” каза за Радио „Фокус” – Кюстендил, че във връзка с информация за интензивни валежи и градушки, кметовете и кметските наместници на селата извършват постоянно наблюдение на реките и микроязовирите, разположени на територията на населените места. При установяване на предпоставки за възникване на усложнения, опасно повишение в нивата или нарушения на дигите, те своевременно информират оперативния дежурен. През последните часове не са постъпвали сигнали във връзка с метеорологичните условия. Ивайло Чалъков посочи, че има готовност за незабавна реакция и за сформиране на аварийни екипи. На територията на общината действа и система за оповестяване на населението.

Фокус

Руските инвестиции бележат спад в Бяла, Варненско

23 Юли 2014 | 11:51 | Агенция "Фокус"Варна. Руските инвестиции бележат спад в община Бяла. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Анастас Трендафилов, кмет на населеното място. По негови думи, всяка година в общината има нови инвестиции, които са свързани предимно с изграждане на туристически обекти и жилища. Кметът на Бяла изрази притеснения, че през тази година има известен спад на интереса именно от руски граждани, които са основни клиенти. Анастас Трендафилов коментира, че негативната промяна е по обясними причини. Спадът е свързан пряко с конфликта в Украйна. „Надявам се това да бъде преодоляно в обозримо бъдеще – в края на тази и началото на следващата година”, коментира кметът на Бяла. Той разясни, че основно на територията на Бяла се инвестира в жилищно строителство и туристически обекти. Преобладават строителните сгради за лично ползване. 
Анастас Трендафилов допълни, че все още не са напълно изчислени щетите, нанесени от поройните дъждове на 16 юли в община Бяла. Тогава в общината бе обявено бедствено положение. Нанесени бяха значителни поражения по инфраструктурата и в сгради, които са частна собственост. Щетите по обществени сгради са незначителни. Очаква се до 2-3 дни да бъдат изчислени необходимите суми за възстановяване. 

Фокус

Кметът на Варна Иван Портних: Опитваме се по всякакъв начин да подпомагаме засегнатите домакинства в преодоляването на щетите от бедствието

23 Юли 2014 | 11:04 | Агенция "Фокус"Варна. Бедственото положение във варненския квартал „Аспарухово” е отменено във връзка с изтичането на 30-дневния срок, който е предвиден по закон, и с напредването на дейностите по разчистване на последиците от наводнението. Това каза за Радио „Фокус” – Варна кметът на Варна Иван Портних. Районът е почистен от калните маси, проведена е дезинфекция по уличната и общинската инфраструктура, както и по домовете на хората. В момента се възстановяват зелените площи, работи се усилено и по временните укрепвания на новообразувалите се свлачища във всички части на „Аспарухово”. „Тези дейности ще продължат до постигането на краен резултат. Това, което предстои, е вече работата на Междуведомствената комисия. Надявам се тя максимално бързо да отреагира. Включително и Областна управа да изпрати всички необходими документи от тяхна страна, за да може да се вземе решение за осигуряване на средства за преодоляване на щетите от бедствието и необходимите укрепителни и възстановителни дейности както по отношение на уличната инфраструктура, така и по отношение на двата охранителни канала по улиците „Горна студена” и „Моряшка”, както и по отношение на засегнатите домове на хората”, каза още кметът Иван Портних. Той допълни, че общината все още получава подкрепа, помощ и дарения. Взето е решение и как да бъдат разпределени средствата, събрани от инициативата на Български червен кръст. „Опитваме се по всякакъв начин да подпомагаме засегнатите домакинства в преодоляването на щетите от бедствието”, посочи Иван Портних.

Фокус

С около 20-25% се увеличава генерирания отпадък през летните месеци в община Бургас

23 Юли 2014 | 10:29 | Агенция "Фокус"Бургас. През летния сезон, когато се увеличава населението на Бургас се увеличава с около 20-25% и генерирания отпадък, каза в интервю за Радио "Фокус" Павлин Михов, директор дирекция "Околна среда" в община Бургас. Той обясни, че от страна на фирмата ангажирана със сметосъбирането и сметоизвозването са предприети мерки за подобряване сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци и поддържане чистотата в града. "В тази връзка фирмата осигури 2 броя сметосъбиращи машини с обем на коша 10 кубика, предвидени за ЦГЧ. Наред с това фирмата осигурява и още 4 броя бордови коли, които са за използване на едрогабаритни и строителни отпадъци по сигнали на граждани. От март в Бургас се прилага нова система за извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци. По сигнал на гражданите фирмата осигурява автомобил и хора, които извозват отпадъка буквално от сградата, където е ремонта до определеното за целта място. Това касае само отпадъци от ремонти в жилища, до 3 кубика. Фирмата осигурява и 600 нови контейнера 1.1 кубични метра с капак, снабдени с педал за отварянето им. Опитваме се да налагаме събирането на отпадъци в такъв тип съдове с идеята те да са затворени, но има още какво да се желае, защото някои недобросъвестни граждани оставят контейнерите отворени. Идеята е те да са затворени и при вятър отпадъците да не се разпиляват", каза Михов. За съставните селища и кварталите извън града има 1000 броя нови кофи, които се очакват до средата на август. Ще бъдат подменени и около 250 броя улични кошчета за отпадъци най-вече в пешеходните зони. От 1 юли фирмата е създала екип от 10 човека за почистване на контейнерните площадки, а допълнително има и два дежурни екипа сметосъбирачи за събота и неделя, които са извън графика на сметозивозване на съдовете в Бургас. По думите на Михов, тези 2 автомобила през почивните дни събират отпадъците и обслужват точки, на които се налага контейнерите да бъдат изпразнени втори път за деня. От 1 юни фирмата е с лятно работно време до 15 септември т.е. от 4.00 ч. започва сметосъбирането и сметозивозването в града. То се извършва ежедневно в града, а в кварталите и съставните селища извън градската територия, е веднъж седмично.

Фокус

Ясни са критериите за разпределяне на помощите и даренията сред пострадалите от наводнението в Добрич

23 Юли 2014 | 12:02 | Агенция "Фокус"Добрич. Ясни са критериите за разпределяне на помощите и даренията сред пострадалите от наводнението в Добрич. Критериите са определени от назначения със заповед на кмета на града Обществен съвет, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Формулирани са шест групи и те са: пострадали от наводнението с напълно разрушени домове; пострадали от наводнението с домове, подлежащи на събаряне; пострадали от наводнението, с унищожени над 50% от застроената площ и покъщнина; пострадали от наводнението семейства с деца до 18 г.; пострадали от наводнението семейства и самотно живеещи възрастни хора над 65 г.; пострадали от наводнението семейства с лица или деца с увреждания над 50%. Поставени са също две условия. Едното е жилищният имот, пострадал от наводнението, да бъде единствен за домакинството. Другото условие е лицата да са подали заявление за подпомагане и възстановителна помощ в общината или в Дирекция „Социално подпомагане”. В Обществения съвет са включени представители на Община град Добрич, Областния съвет на БЧК, Областна администрация, на Гражданска доброволческа инициатива „Да помогнем на Добрич“ и представител на пострадалите от наводнението. Председател на обществения съвет е началникът на отдел „Здравеопазване и социална политика“ към Община Добрич Иванка Титова. Общественият съвет вече е провел заседание за подготвяне на списъците с пострадалите домакинства и тази седмица те трябва да бъдат представени в Националния обществен съвет на БЧК. 

Фокус

В началото на месец август ще бъдат дезинфекцирани отново всички 7160 шахти от ВиК-системата в Добрич

23 Юли 2014 | 10:20 | Агенция "Фокус"Добрич. Не е потвърдена лептоспироза при жена, която е била в най-тежко състояние, в реанимацията в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич. Жената е била настанена за изследвания и лечение след наводнението в града, съобщи кметът Детелина Николова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Николова допълни, че след повторни изследвания жената е в много по-добро състояние. Други осем души също са били настанени в болницата, те вече са изписани. При някои от тях в първите проби е имало наблюдение за лептоспироза. „Инфекцията, която така да се каже, като част от картината, която можеше да се случи при други обстоятелства не дай си Боже, не е тази, за която се опасявахме. Отминаха опасностите в тази посока”, посочи Детелина Николова. Тя допълни, че са били извършени обработки за дезинфекция на шахтите, речното корито и съседни на него територии, на домове по искане на гражданите. Тази дейност в града продължава. В началото на следващия месец общината предвижда втора обработка на всички 7160 шахти на ВиК на територията на града. Целта е при високите летни температури да бъдат пресечени опасностите от пренос на заразни болести. Лептоспироза е остра инфекциозна болест. Човекът боледува от двете форми на лептоспироза. Едната протича тежко с жълтеница, наричана болестта на Вейл, а другата без жълтеница и е известна като водна треска.

Фокус

Партньори по проекта MOBISEC оцениха направеното във варненския квартал „Аспарухово”

23 Юли 2014 | 09:31 | Агенция "Фокус"Варна. Експерти в различни области от Брюксел, Олдъм и Мурсия посетиха „Аспарухово”, за да се запознаят и оценят изпълнените до момента мерки в рамките на проекта MOBISEC - Мобилни инициативи за устойчиви европейски общности", съфинансиран от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт” на Европейската комисия и от Община Варна. Това съобщиха от пресцентъра на общината.
Кметът на „Аспарухово” Йордан Николов запозна представителите на партньорските организации със ситуацията в района и прилежащите селищни образувания и благодари за получената досега финансова подкрепа. Благодарение на средствата, получени по проекта, чиято основна цел е повишаване безопасността по улиците и популяризиране на велосипедния транспорт, в район „Аспарухово” бяха изградени част от велоалея от Аспарухов мост до парка и повдигнати пешеходни пътеки с LED осветление на ул. „Народни будители”, бяха положени 500 кв. м асфалт, 656 м бордюри и монтирани 220 броя ограничителни колчета за възпрепятстване паркирането на автомобили около основната сграда и филиала на ЦДГ „Пинокио” в жк „Дружба”. Международната визита в „Аспарухово” бе само ден след отмяната на бедственото положение в района и това даде повод на кмета Йордан Николов да изрази надежда пред българските и чуждестранни експерти за реализацията и на нови, по-големи проекти, свързани с подобряване на инфраструктурата в квартала.

БНР

Започна рехабилитацията на улиците в община Нови пазар

публикувано на 23.07.14 в 09:56

Започна рехабилитацията на улиците в община Нови пазар. За втора година кърпежите се правят с общинска техника и хора. В началото на ремонтите се използват 2 тона студена трамбовъчна смес, останала от миналата година. Предстои закупуването на още 100 тона, за които са предвидени 51 хиляди лева. Средствата са от продажба на имоти общинска собственост и са разпределени по селата в зависимост от реализираните приходи. Заложени са още 20 хиляди от общинския бюджет за частични ремонти на улици. Дейностите трябва да приключат до 31 август.

БНР

Разград е домакин на Панаира на киселото мляко

публикувано на 23.07.14 в 08:31

От днес до 25 юли Разград ще е домакин на Панаира на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествените занаяти. „В 14-тото издание на международната проява участват повече от 12 състава от цял свят”, каза за Радио Шумен Цветана Бенонова, директор на дирекция „Култура” в община Разград. Ето какво включва програмата
Програмата включва традиционни дефилета всяка вечер и вечерни концерти със състави от Америка, Африка, Азия и Европа, ще има гости от побратимените градове. Ще има няколко открити сцени, на които ще звучат ритмите и песните на Лудогорието, на всички етноси и етнографски групи. Ще се проведе традиционният конкурс за домашно приготвено кисело мляко, ще има и демонстрации на стари капански ритуали.
Откриването на фестивала е днес от 11:30 ч. на площад „Независимост”. Половин час по-късно на бул. „България”  ще бъде подредена улична фотоизложба под наслов „Лица и емоции от панаира на киселото мляко”. Представянето на фолклорните групи започва от 16:30 ч. на откритата сцена на площада. Участниците ще организират и благотворителна акция за набиране на средства за лечението на хореографа Красимир Петров. 

БНР

Бизнесмен осъди община Казанлък за 3 млн. и 315 хил. лв

публикувано на 23.07.14 в 12:21

Бизнесмен осъди община Казанлък да му заплати 3 млн. и 315 хил. лв., съобщи за Радио Стара Загора кметът Галина Стоянова. Средствата трябва да бъдат изплатени на собственика на фирма „Тракия трейд” Тодор Колев, заради обявен като нищожен договорът между дружеството и Общината, сключен преди 7 г. по време на управлението на бившия кмет Стефан Дамянов. Решението е взето от Старозагорския окръжен съд и  потвърдено от Арбитражния съд при Българската търговско промишлена палата. То е окончателно и не подлежи на обжалване. Съгласно обявения за нищожен договор Общината е продала на „Тракия трейд” земята под бившето инфекциозно отделение на казанлъшката болница срещу 2 млн. лв. Купувачът е имал задължението да  изгради комплекс с жилищни и търговски помещения и да го въведе в експлоатация в срок от една година от издаването на разрешение за строеж. Такова разрешение обаче от фирмата не получили, защото според подробния устройствен план за имота там може да се построи само двуетажна масивна сграда, а според договора си с общината  „Тракия трейд” трябвало да вдигне 7 етажа - 2 от които търговски и 5 жилищни.  По тази причина от фирмата настояли пред съда договорът да бъде обявен за нищожен. 
Сега общината търси варианти да изплати разсрочено сумата, за която е продаден имота, лихвите по нея и пропуснатите ползи – общо над 3 млн. и 300 хил. лв., обясни пред Радио Стара Загора Галина Стоянова.

За случая кметът на Казанлък Галина Стоянова е сигнализирала Окръжна прокуратура – Стара Загора още през април 2012 година. Образувано е досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Срокът, до който се очаква държавното обвинение да се произнесе, е удължен до 4 август т. г. БНР

Свободен достъп до плажа Силистар

публикувано на 23.07.14 в 11:15

Плажът в местността Силистар, разположен между Синеморец и Резово, е едно от малкото съхранени кътчета по южното ни Черноморие, ценен от любителите на спокойствието, зеленината и прозрачната морска вода. За да стигнат до плажа обаче, те досега трябваше да плащат „такса достъп” на изникналия преди десет години платен паркинг, който преграждаше пътя до плажа. Нито многобройните жалби на гражданите, нито несъгласието на местните хора, нито „внезапните проверки” на общински комисии не успяха да прекратят беззаконието допреди дни.

Преди 10 години група предприемчиви роднини, собственици на земя в защитената територия, решават да припечелят като направят паркинг, ограничавайки достъпа до брега. Така желаещите да ползват плажа бяха принудени да плащат първо по 2, после по 4, а тази година и по 5 лв., за да спрат на поляната с дървета по края, обявена за паркинг. Изнудването на летовниците ставаше въпреки регламентирания в Закона за защитените територии свободен достъп, тъй като Силистар попада в защитена местност и в природен парк „Странджа”.

Едва преди дни с активната намеса на Община Царево бариерите бяха махнати и хората, които не желаят да ползват платения паркинг, могат да стигнат до плажа свободно. Много от редовните посетители на Силистар обаче все още не знаят това, а и опитите да се възпрепятства достъпът не спират. От общината уверяват, че няма да позволят повече правата на гражданите и законите да бъдат нарушавани.

БНР

Асансьор ще има в кметството на Гара Орешец

публикувано на 23.07.14 в 12:17 

Нов асансьор ще заработи скоро в кметството на димовското село Гара Орешец. Макар че сградата е едва триетажна, Община Димово е разработила и спечелила проект за реконструкция на последния етаж. Кметският екип ще се помещава там. Проектът включва изграждане на асансьор- информира кметът на Гара Орешец Костадин Филипов.

"Сега в момента сме на 90 процента пред завършване на проекта. Проектът включва изграждане на асансьорната шахта. Реконструкцията включва и саниране на сградата, смяна на дограми и врати, смяна на ел. инсталация, ВиК-то."

Проект за подмяна на близо 3,5 км водопровод в селото също предстои да бъде завършен, каза още кметът на Гара Орешец. Настилката и плочите в парка на селото и пред символа на Орешец- самолета, ще бъдат обновени.  Кмета.бг

Кметове от Кърджалийско обсъдиха газовата връзка България-Гърция

На спешна среща с вицепремиера Даниела Бобева те заявиха значимостта на проекта за развитието на общините

сряда, 23 юли 2014 г. 11:49 ч. 

Кмeтовете на Кърджали, Кирково и Момчилград разговаряха с вицепремиера Даниела Бобева за трасето на газовата връзка България-Гърция, което минава на територията на трите родопски общини.

Преди месец Общинските съвети на Момчилград и Кирково отказаха издаването на Подробни устройствени планове (ПУП) за газопровода. Причината е, че тръбата ще засегне имоти - ниви и пасища в землищата на доста села.

От фирмата, изграждаща българо-гръцката връзка, се били ангажирали, че ще изменят трасето, съобразявайки се със собствениците на обработваеми земи, но това така и не станало. Това е и причината двата общински съвета да гласуват против.

На юлското си заседание местният парламент в Кърджали също отложи съгласуването на окончателния Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура по проект за изграждане на "Междусистемна газова връзка Гърция - България", заради подадени 36 възражения от собствениците на имоти на територията на община Кърджали. 18 от тях са против трасето да засяга имотите им, 15 настояват обезщетението да бъде по пазарни цени, един иска намалена сервитутна зона и двама- замяна на засегнатите им имоти с общински.

Засегнати са 648 имота с обща площ от 905 дка, като близо 30 на сто са собственост на държавата, общината и обществени организации. В тази връзка общинските съветници в Кърджали определиха контактна група, която да проведе среща с ресорния министър на МРР и обсъди подадените възражения.

"С вицепремиера Даниела Бобева обсъдихме всички възможности за удовлетворяване исканията на засегнатите лица. По наше предложение в края на тази седмица ще се състои нова среща, на която ще присъстват общински съветници и собственици на имоти, направили възражения", обясни кметът на Кърджали Хасан Азис.

Хасан Азис и неговите колеги кметовете на Момчилград Акиф Якиф и на Кирково Сали Рамадан са изразили позиция пред вицепремиера Даниела Бобева, че изграждането на газопровода е от стратегическо значение за населението в пограничните райони и че проектът трябва да се реализира.

Още през 2009 г. строителството на междусистемната газова връзка България - Гърция в района на ГКПП "Маказа-Нимфея" е залегнало като национален приоритет. Дължината на трасето на българска територия е 170 км, а предварителният бюджет е за около 230 млн. евро.

Кмета.бг

Опасно свлачище може да отнесе пътя към село Илинденци

сряда, 23 юли 2014 г. 12:48 ч. 

Хората се молят дъждовете да спрат, за да не рухне цялото шосе.

о е единствената връзка между двете населени места. Пътната отсечка се използва активно за превозване на мраморни блокове от кариерите, както и от дърводобивните фирми. Състоянието на пътя стряска жителите на Илинденци, тъй като има опасност от прекъсване на шосето и невъзможност за преминаване по него.

Местните хора се молят дъждовете да спрат, за да не рухне пътят. Комисия под ръководството на кмета на община Струмяни Емил Илиев направи оглед на място и състави констативен протокол. Цялата документация бе изпратена в Областната управа в Благоевград. "Едва миналата седмица дойдоха експерти от областната администрация и направиха оглед.

Те ще представят документацията на членовете на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Трябват около 100 000 лева за укрепването на този участък и изграждане на подпорна стена.

Пари ще ни отпуснат най-рано през септември. А дотогава ще се молим природата да е с нас", заяви вчера кметът Емил Илиев. Едната част на пътя е отнесена. Там не е разрешено преминаването на автомобили, за да не се разруши и здравата част. На практика се ползва само половината шосе. Поставени са нужните пътни знаци, маркировка и сигнализация, тъй като има риск от пътни инциденти.

Кмета.бг

Читалища във Видин получават пари за ремонти и книги

Изпълнението на проектите им ще следи кметът на общината

сряда, 23 юли 2014 г. 10:00 ч. 

11 читалища от община Видин получиха пари от държавата за ремонти и обогатяване на книжния фонд на библиотеките си, съобщиха от общината. Изпълнението на проектите им ще следи кметът Герго Гергов.

Най-много средства - по 15 000 лв., получават читалище "Съзнание" в село Кошава и "Светлина" - в Сланотрън. Те ще бъдат вложени за ремонт на сградите отвън и отвътре. За неотложни ремонти 6500 лв. получава и градското читалище "Цвят".

Отпуснатите средства за нови книги са от 700 до 2000 лв. Най-много получава читалище "Цвят", а най-малко - читалището в село Иново. Читалището в село Покрайна ще използва средствата си за снабдяване със специализиран софтуер.Кмета.бг

Столична община решава дали да вземе заем от 40 млн. евро

Мярката се налага заради спрените пари по ОП "Околна среда"

сряда, 23 юли 2014 г. 11:25 ч. 

Заем от 40 млн. евро от Европейската инвестиционна банка ще изтегли Столичната община., съобщава "Дневник". С него ще се презастрахова общинския бюджет в случай че плащанията по европейската оперативна програма "Околна среда" не се възстановят.

Предложението ще бъде обсъдено на заседанието на общинския съвет на 24 юли. Има два варианта за използването на парите. Единият е със заема да се купят нови 110 автобуса и 5 трамвая в размер до 30 млн. евро и да се изгради интелигентна система за управление на трафика на стойност до 10 млн. евро.

Другият вариант е с парите да се доплатят други 126 автобуса, за които вече има подписан договор с финансиране по "Околна среда", по която от няколко месеца са спрени плащанията. Вече веднъж общинският съвет гласува отпускането на 13.3 млн. лева точно за плащания по този договор от собствения си бюджет, след като държавата отказа да даде пари.

Зам.-кметът по бюджет и финанси Дончо Барбалов е внесъл доклад за даване на мандат кметът Йорданка Фандъкова да започне преговори с банката. По думите на Барбалов общината ще настоява за срок за изплащане на заема от над 15 години и лихва около 3%.

Ако плащанията по "Околна среда" се възстановят и общината купи със заема допълнителни автобуси, целият парк на градския транспорт ще бъде обновен наполовина.Кмета.бг

Кресна очаква пари за паметника на Самуил

Монументът от мрамор все още е пред входа на бившето военно поделение край населеното място

сряда, 23 юли 2014 г. 10:18 ч. 

Община Кресна се готви за честването на 1000-годишнината от смъртта на българския цар Самуил. Тържествата ще са не само в общинския център, но и в няколко от съседните селища. Най-важното за кметството е да премести и монтира паметника на цар Самуил в централната част на града, в градинката край главен път Е-79, за да се вижда от всички, които пътуват към и от Гърция.

Монументът от мрамор все още е пред входа на бившето военно поделение край населеното място. "Чакаме месеци наред да ни преведат 9800 лева, за да свършим тази работа. Но министерствата на културата и на отбраната само си прехвърлят топката. Ще ни трябва и технологично време за монтирането на паметника. Необходимо е да се направи постамент. Надявам се, че скоро ще получим тези средства", заяви кметът на общината Илиян Кръстев.

На 6 октомври се навършват 1000 години от кончината на българския цар, а правителството подготвя мащабно отбелязване на събитието.


Мраморният монумент в Кресна е измайсторен от петричанин, който служил като войник в поделението в града.

Работил по заръка на своите началници в армията. Каменоделецът измайсторил българския цар в цял ръст, с меч, колан, ризница и наметало.

"Най-важното е, че сме запазили този паметник за бъдните поколения. Но мястото му не е там, където е в момента. Поделението вече не работи, може да му посегнат и вандали. Затова трябва да е в града, това е една от емблемите на Кресна", твърдят местни жители.

Darik news

Нови предложения на Обществения съвет за закрила на културното наследство

23 юли 2014 13:30 | Дарик Сливен 

С няколко предложения към Община Сливен излезе след заседанието сиОбщественият съвет за закрила на културното наследство. Те са свързани с две сгради-паметници на културата с местно значение, които според членовете на съвета се нуждаят от конкретни мерки за опазването и социализирането им. Това са т.н. Средна баняна ул. Ген. Драгомиров № 1 и Взаимното училище в двора на църквата „Света София“. За  обекта „Средна баня“ и досега са вземани мерки. Последните от тях са три предписания на специализирана комисия до собственика на обекта. На две от тях, в които са указани вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи, срокът за изпълнение е изтекъл съответно на 31 март и 31 май т.г. Срокът на третото предписание изтича на 31 август и изискванията към собственика на сградата в него са за заснемане, фотодокументация и изготвяне на проект за реставрация и консервация.

Собственикът на сградата на Взаимното училище – църквата „Света София“, в лицето на нейния предстоятел отец Силвестър Янакиев – полага грижи за поддържането й. Необходимите обаче средства, както за ремонтни дейности, така и за привеждане на помещенията във вид за последващо ползване, са над възможностите на църковното настоятелство. На заседанието си Общественият съвет разгледа и други въпроси, един от които бе възможността да се вземат мерки собствениците на гробни места в Новоселското гробище.

Общественият съвет за закрила на културното наследство предлага на кмета на Община Сливен да продължи започната процедура по прилагане изискванията на Закона за културното наследство за обект „Средна баня“,
общинската администрация да проучи възможността общината да придобие собствеността върху паметник на културата с местно значение „Средна баня“ на ул. Ген. Драгомиров № 1. Екип специалисти с представители на обществения съвет, общината и собственика да направи приблизителен разчет на необходимите за конструктивното  укрепване на сградата финансови средства, както и да излезе с предложение за начина на ползване на сградата „Взаимно училище“ след извършването на необходимите ремонтни дейности.

Сред останалите предложения са Общественият съвет да отправи предложение към Общинския съвет  за гласуването на сума, с която да се подпомогнат ремонтните и консервационно-реставрационните работи по Взаимното училище. Да се популяризира набирателната сметка на настоятелството на църквата „Света София“, собственик на обекта „Взаимно училище“, даренията в която да са предназначени за ремонтните дейности по училището.

Общинската администрация да проучи има ли наследници на семейния парцел на фамилията Миркович в Новоселското гробище, за да се потърсят възможности те да предприемат необходимите грижи за привеждането му в угледен вид.

Darik news

Първа копка на социалните жилища в Дупница

23 юли 2014 12:12

Първа копка на социалните жилища в Дупница ще бъде направена утре - 24.07. (четвъртък). В 10.30 часа на терена на бившите казарми ще бъде отслужен водосвет и даден старт на изграждането им.

Припомням, че Община Дупница е една от четирите пилотни общини в страната, които спечелиха правото да реализират интегриран проект за изграждане на жилища за социално слаби граждани заедно с Бургас, Видин и Девня. Проектът "Дом за всеки" предвижда изграждането на 150 жилища със средна площ 66 кв. метра, разпределени в общо 15 едно- и многофамилни сгради.

Поканени са всички имащи отношение по реализацията на проекта - вицепремиера Зинаида Златанова, директорът на ПУДООС Галина Симеонова, Снежина Славчева - главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие" в Министерство на регионалното развитие, Томислав Дончев и Лиляна Павлова, депутатите от Кюстендилска област и други.

Darik news

Отпуснаха 25 хиляди лева за читалища в община Генерал Тошево

23 юли 2014 08:39 | Дарик Добрич

5 читалища от община Генерал Тошево ще получат общо 25 хил.лeва субсидия от националния бюджет за ремонти. Това е потвърдено пред общината с писмо от Министерство на културата.  Читалищата в селата Спасово, Люляково, Красен и Кардам ще получат по 4000 лева, а НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1897”, с . Пчеларово – 9 000 лева.

Финансовата помощ е целева и се отпуска за частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечните пространства. До края на месец януари 2015 година получените средства трябва да бъдат усвоени и отчетени.Darik news

Правителството гласува новата методика за определяне на такса смет

23 юли 2014 06:16 

Правителството ще гласува новата методика за определяне на такса смет, която трябва да влезе в сила от 1 януари догодина. Тя беше одобрена единодушно от бизнеса и синдикатите миналата седмица. Кабинетът Орешарски ще разгледа общо 40 точки. 

Една от тях засяга сградите, в които се помещават централите на КНСБ и КТ „Подкрепа”. Въпреки че не е в предварителния дневен ред, на последното заседание преди очакваната оставка на кабинета, министрите може би ще разгледат и българската кандидатура за еврокомисар. 

Новата методика предвижда четири начина за изчисляване на такса смет - според количеството отпадъци, измерени чрез торби с определена вместимост, според количеството отпадъци съобразно броя на кошчетата в домакинството, според броя на живеещите или количеството изразходвана вода на домакинството, както и комбиниран подход. Всяка община ще решава кой от начините да прилага. 

От Националното сдружение на общините излязоха със становище, в което се настоява за пилотно тестване на методиката, преди окончателното й гласуване. Според изпълнителния директор на сдружението Гинка Чавдарова едва след изпробването й по общини ще стане ясно, дали такса смет ще се увеличи за домакинствата.

От сдружението настояват всяка община да решава за начина на изчисляване след допитване до местното население. От друга страна бизнесът приветства новата методика, тъй като с нея се внася справедливост в събирането на парите от такса смет. Работодателите смятат, че това ще намали сивия сектор.

Строител

Милко Младенов, кмет на район Люлин, Столична община пред БНТ: Законодателят трябва да вземе спешни мерки за промяна на текстовете касаещи отчуждаването на имоти

Важни инфраструктурни и общински обекти са стопирани или се бавят заради несъвършеното законодателство

Г-н Младенов в края на миналата година граждани сигнализираха за трагичното състояние на част от улиците в 8-ми микрорайон в Люлин. Тогава вие поехте ангажимент, че те ще бъдат ремонтирани. Сега разбираме, че реконструкцията е стартирала. Разкажете ни нещо повече. Колко ще продължи и на каква стойност е инвестицията?

Искам да направя уточнението, че не става въпрос за ремонт, а за цялостно изграждане. Говоря за улица „Гоце Делчев”, ул. 3004 и ул. 3005. Работните проекти на подобен вид строителни обекти включват всички компоненти на подземна и надземна инфраструктура, канализация, отводнителни шахти, тротоари, осветление и пътна настилка. Планираме да направим облика на тези улици стандартен за една европейска столица. Използвам случая да отбележа, че това не е единствената проблемна зона, има много локалните проблеми. Те естествено не са само в Люлин, но и в други части на София. В България строителството на сгради изпреварва изграждането на прилежаща инфраструктура, което според мен би трябвало да се предвижда от архитектите. Пусковият срок за изпълнение е 40 дни от започването на строителните работи, така че в края на август ще бъдем свидетели на готовите обекти. Сигурен съм, че живущите в района ще бъдат приятно изненадани, предвид дългият период, в който те очакваха това да се случи. Има една малка част от улица 308, за която също съм поел ангажимент. Тя за момента не е включена в този работен проект. Събрани са данни и предстои проектиране. Аз ще се боря през следващата година тя да бъде включена за финансиране и да започне нейното изграждане.

Вие казахте финансиране, а от къде ще дойдат тези средства. Столична община ли ще ги отдели или те ще бъдат по европейски проект?

Това е продукт изцяло финансиран от общината. Заложен е в плановете на Столична община за изграждане. Проведе се обществена поръчка и бяха спазени всички срокове. Избран бе изпълнител и към днешна дата той е на място и работи.

Какво друго правите в Люлин в момента и има ли други такива райони с толкова лоша инфраструктура?

В Люлин има много места, които са без изградена инфраструктура. Ситуацията е изключително сложна е ситуацията и трябва да се отчетат претенциите на собствениците на имотите. За да бъде изграден даден участък общината трябва да е собственик на територията. Отчуждаването става много бавно и сложно. На практика дори стигаме до договаряне на цените и скачане на базисните, за да стигнем цена, която удовлетворява собствениците на имотите. Това вреди на по-бързото изграждане, а от друга страна липсата на средства за изграждането също пречи.

Какво е вашето предложение. Какво трябва да се промени в тази насока, за да няма законодателни пречки както вие казвате?

Считам, че текстовете за отчуждаването на имоти, които работеха добре в Закона за общинската собственост, трябва да бъдат редактирани и поне под някаква форма отново заложени в ЗОС. Това е работа на законодателя и на Народното събрание. Редно е да се мисли по този въпрос, за да се избегнат пречките при такива малки инфраструктурни проекти. В момента това води и до сериозен проблем при изграждането и на големите инфраструктурни обекти. Знаете, че има проблем със Северната скоростна тангента и с други участъци. В този ред на мисли считам, че законодателят трябва да вземе спешни мерки, за да може да е в помощ на осъществяването на тези обекти, които в крайна сметка са от полза на обществото.

Имате ли случаи, в които ви извиват ръцете с цените?

По този начин едва ли бихме могли да дефинираме процеса. В крайна сметка има Камара на независимите оценители и те ползват модели на остойностяване. Много са случаите, в които сядаме на масата със собствениците и търсим общото решение на база извършени сделки в зоните, които са отчуждавани.

Какви са другите неща, които ви пречат в законодателството?

Свидетели сме на много казуси със събаряне на незаконни постройки. Веднага давам пример със Стара Загора. Както знаете ние имахме два подобни случая. Справихме се успешно, но в тази част законодателството е много непълно и неточно, а също така и противоречиво. Хубаво е да действаме в посока да ратифицираме законодателството си, така че то да работи в полза на държавата и общината като защитава и правата на малцинствата.

Медиа пул

София се готви да се прости с 1 млн. лв. чрез скандална сделка с имоти в Несебър

Заради случая шефката на "Софийски имоти" подаде оставка преди месец

10:44 | 23.07.2014

Столична община ще направи втори опит за продажба на атрактивни имоти в центъра на Несебър, като доброволно се отказва с близо един милион лева, заради понижените оценки на терените при качващи се цени на пазара. Имотите са в активите на общинската фирма "Софийски имоти". Заради случая в края на юни изпълнителната директорка на дружеството Ирена Петрунова подаде оставка в знак на несъгласие, която беше одобрена от Столичния общински съвет (СОС).

В сряда на заседание на стопанската комисия в СОС докладът за скандалната сделка, който е внесен от общинския съветник от ГЕРБ Борислав Борисов, предстои да бъде гледан още веднъж, а в четвъртък СОС трябва да вземе окончателно решение.

Официалният мотив за продажбата на двата имота, които са на метри от плажната ивица е получените средства да отидат за съфинансирането за изграждането на парк "Възраждане" в София. Целият проект за новия парк се финансира по европейската инициатива "Джесика".

Неофициално се коментира, че имотите са в непосредствена близост до дюните, които в края на 2012 г. се опита да застрои фирма "СЛЕ груп", чиито управители се оказаха съдружници с кумеца на Цветан Цвтанов - Тодор Бояджиев. Зам.-председателят на ГЕРБ Цветанов тогава отрече да има нещо общо със сделката. 
Каталог: uploads -> tinymceup -> files -> News
News -> Новини за общините 11. 06. 2014 г. Бнр 1040 лева отгоре за Йорданка Фандъкова
News -> Нсорб кметът на Троян към министър Михайлова: „Не ни взимайте довеждащите водопроводи!“
News -> Г. Фокус Има сключен договор с фирма-изпълнител, която ще изгради новата улица до рибарското пристанище в Бургас
News -> Нсорб кметове се съмняват в лобизъм
News -> Нсорб оценяват категоризирането на общините и населените места в България
News -> Нсорб община получи почетна грамота
News -> Осми клас остава в основните училища amalipe com/14. 03. 2014
News -> Нсорб до края на 2015 г. Опак има амбициите да усвои
News -> Нсорб цветлин Йовчев: Сътрудничеството на мвр с местната власт трябва да е в полза на обществото
News -> Нсорб стартира третата поред процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница