Зам декан на Филологическия факултет на вту „Св свДата18.12.2018
Размер64.65 Kb.
#107849

Европейски формат на автобиография


Лична информация
Име
Владимир Николаев Владов

Адрес
ул. „Никола Габровски” № 42, вх. Г, ет. 1, ап. 2

гр. Велико Търново 5000, България

Телефон
служ. тел.: +359 62 618 283; 618 351;

GSM: +359 888 25 45 45

E-mail
gvladov@yahoo.com

Националност
Българска

Дата на раждане
21.11.1967 г.
Трудов стаж
• Дати (от-до)
2013–2017 – Зам.-декан на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

2015 – Декан на Филологическия факултет на ВТУ

2012 – Доцент (05.04.06. Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия)

2002–2012 – Главен асистент.

2000–2004 – Зам.-ръководител катедра „Класически и източни езици и култури“.

1997–2002 – Старши асистент.

1997 – Гост-преподавател по новогръцки език в НБУ – София.

1993–1997 – Асистент по новогръцки език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.1990–1992 г. – Офицер в БА.

Име и адрес на работодателя
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, ул. „Т. Търновски“ № 2

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател по новогръцки език и литература във ВТУ.

• Заемана длъжност
Зам.-декан на Филологическия факултет на ВТУ. Доцент по История на гръцката литература в катедра „Класически и източни езици и култури“.

• Основни дейности и отговорности
Преподавателска и научно-изследователска дейност в областта на: приложната лингвистика; новогръцкия език; историята на гръцката литература; методиката на преподаване на новогръцки език; специализирания превод; практическата граматика; палеографията; историята на гр. В. Търново, училищното дело и училищата през Възраждането. Подчертан интерес към гръцката литература и гръкоезичните ръкописи по българските земи. Титуляр на дисциплината История на гръцката литература в бакалавърската степен на специалност „Приложна лингвистика с новогръцки език“, „Български и източен език“ и „Балканистика“, както и в магистърската програма „Транслатология – неспециалисти“. Курсове в магистърската програма „Транслатология – специалисти“ по дисциплините Превод на официално-делови текстове, Проблеми на превода на гръцка драматургия, Специфика на превода на новогръцка публицистика и есеистика, Принципи на превода на специализирани текстове, Специфика на превода на стари и диалектни текстове, Проблеми на превода на фолклорни текстове. През годините водени курсове и по Практически новогръцки език, Морфосинтаксис, История и култура на Гърция, Странознание, Специализиран превод и др. Активно участие при изготвянето на учебните планове за всички специалности и степени, в които се изучава новогръцки език, както и на програмите по съответните дисциплини. Дейно участие в създаването и откриването на Гръцкия културно-информационен център и натрупването на библиотечния му фонд.
Образование и обучение
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
28.01.2010 г. – Защитен докторат пред СНС по Нова и най-нова история на ВАК на тема „Гръкоезични извори за елинското образование в Търново (края на ХVІІІ – средата на ХІХ в.), диплома № 34079/17.05.2010 г.

2004–2007 – Докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Класически и източни езици и култури“ на ВТУ.

2001 – Научна командировка в Янинския университет – Гърция.

1993 – Семинар на Атинския университет.

1992 – 5-месечен интензивен курс по английски език във ВНВУ „В. Левски“.

1985–1990 – ВНВУ „В. Левски“, специалност Преводач с новогръцки език (магистър).

1981–1985 – ПМГ „В. Друмев“ – В. Търново, специалност Оператор-програмист на ЕИМ.


• Наименование на придобитата квалификация2010 г. – Образователна и научна степен доктор

1990 г. – Преводач с новогръцки език (магистър).

1985 г. – Оператор-програмист на ЕИМ.

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Научна квалификация в областта на: историята на гръцкия език и литература; на палеографията и по-специално на старите гръцки ръкописи по българските земи; на историята на елинското образование; на Търновската митрополия и община през Възраждането; на компютърната текстообработката и издателската дейност; на специализирания превод и методиката на преподаване на съвременния гръцки език. Заклет преводач от 1992 г. Компютърен дизайн, тексто­обра­ботка, издателска дейност.Майчин език
БългарскиДруги езици
Четене, Писане, Разговор
Английски – добро, добро, добро.

Гръцки – отлично, отлично, отлично.

Руски – отлично, отлично, отлично.
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и администрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
2006–2017 – Председател на Университетска синдикална организация ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ НБС „ВОН“–КНСБ.

2002–2006 – Зам.-председател на Университетска синдикална организация ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ НБС „ВОН“–КНСБ.

2000–2003 – Член на „Експертен съвет по международно сътрудничество“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Член и учредител на Дружеството на неоелинистите в България „К. Паламас“.

Член и учредител на Европейската асоциация на неоелинистите.

Участие в международни конгреси и конференции:

Атина 1995 г. – Учредителен конгрес на Европейската асоциация на неоелинистите.

Берлин 1998 г. – І конгрес на Европейската асоциация на неоелинистите.

Патра 1999 г. – І международен конгрес „Гръцкият като втори или жужд език“.

Атина 2000 г. – І международен конгрес посветен на преподаването на новогръцки като чужд език.

София 2001 г. – І конгрес на неоелинистите от балканските страни.

Букурещ 2006 г. – ІІІ конгрес на Европейската асоциация на неоелинистите.

Патра 2009 г. – ХІІ международен конгрес.

Воронеж 2013 г. – Православный ученый в современном мире, II международная научная конференция.

Солун 2015 г. – Православный ученый в современном мире, IV международная научная конференция.

В. Търново 2005 г. – Международна научна конференция „Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство“.

В. Търново 2007 г. – Международна научна конференция „Балканите – език история, култура“.

В. Търново 1993–2016 г. – Ежегодна международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземно­мо­рието и Изтока“.Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Компютри – софтуер, хардуер. Електроника.

Свидетелство за управление на МПС
Категория „В“ от 1985 г.

Категория „С“ от 1987 г.


21.03.2017 г.Доц. д-р Владимир Владов
Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница