Замисъл на творбата: Желае да създаде произведение, в което да опише едно семейство, „което от благоденствие и благосъстояние се разпада по социални причини, поради материални причини и така се разглобява…”Дата01.06.2018
Размер44.5 Kb.
#69999
Гераците” – Елин Пелин


  1. Замисъл на творбата:


Желае да създаде произведение, в което да опише едно семейство, „което от благоденствие и благосъстояние се разпада по социални причини, поради материални причини и така се разглобява…”

Елин Пелин започва да пише повестта през 1903г.


  1. Сюжет на произведението:


Има три етапа на сюжетното действие.
а/ в подреденото пространство на Гераците се усеща разпадане на хармоничността след смъртта на баба Марга

б/ идването на Павел от града /взривява семейната общност/

в/ смъртта на Герака и пълното разрушаване на патриархалния свят


  1. Основен проблем в творбата:


Основен проблем в повестта е разпадането на българския родов космос.

Борът в двора на Гераците е донесен от светите рилски гори и е родово знаме, символизиращо съдбата на семейството. В началото е знаме на любовта и разбирателството, а в края на повестта е повален в калта.


  1. Проблемът за кризата


а/ външни причини за кризата

- това е новото устройство на обществото, породено от отмирането на патриархалното общество;

- новите икономически отношения, които възникват след Освобождението;

- навлизане на новия тип градска култура;
б/ вътрешни причини за кризата
Елин Пелин се стреми да наблегне повече на тях.

- ценностите на родовия свят – да съхраняват семейството и живота;

- това са: кръвната връзка /между братята/, брачната връзка /Елка и Павел/ и родовото имущество;

- наследяването на това имущество осигурява връзката между поколенията;

- човекът има стойност само като част от тази верига от поколения; той е ценен, ако е допринесъл за просперитета на рода, за неговото оцеляване;

- дядо Йордан – „Всеки се е затворил в собствената си черупка и нехае за другите”;мъката на стареца е в това, че братята са забравили дълга към рода и към другите хора в него /индивидуалистично съществуване/;


  1. Проблемът за делбата


Основният момент в патриархалното общество е да се запазва и умножава родовото имущество. Неговото разпиляване води до разпадането на рода. От поколения наред за първи път синовете на Герака заговарят за делба.

  • деленето на имуществото е справедливо за отделния човек, но е пагубно за рода;

  • Божан, Петър и Павел раздробяват и разпиляват това, което баща им е трупал цял живот;6. Ролята на баба Марга:
- след смъртта й се прекъсват кръвно-емоционалните връзки и остава само бащинията /дядо Йордан управлява имуществено-социалните връзки – бащинията/наследството//;

- държи целия живот на семейството със здрава ръка; царството на баба Марга е домът, на синовете – полето, на дядо Йордан – кръчмата;

- след нейната смърт започва кризата, но разривът настъпва на границата между патриархалното и новото индивидуалистично поколение;
7. Образът на Дядо Йордан Герака:
- Герак /ястреб/ -внушава идеята за нещо хищническо;

- описан като човек, който зачита родовите закони и се придържа към патриархалния морал;

- Герака умножава своето богатство чрез кръчмата /а не чрез земята-основно богатство в патриархалния свят/ ;дядо Йордан стои на границата между старото и новото разбиране за света; кръчмата е белег на новото време, на новите отношения;

- двойственост на героя – по душа принадлежи към патриархалния морал, но по изграждане на икономическото си и обществено битие се приближава до нормите на новото;
8. Божан
- наследява от баща си трудолюбието, страстта към имота и успеха; за него работата е страст; в него се сблъскват две стихии – любов към земята и любов към парите;

- за него парите са самоцел, а не средство; знае само да трупа; става подозрителен и стиснат /гони врабците и просяците, които традиционно се приемат за божии същества/, а носи името на Бог;

- превръща се в скъперник, открадва парите на баща си, не се интересува от семейството/ не намира време да отиде на погребението на Елка/;

- при Божан родовият космос се разпада, защото той обръща внимание само на един от елементите му – имуществото, а пренебрегва другите –родовите и брачни връзки /бракът му не е щастлив – бие жена си/;
9. Петър
- наследява от баща си милозливото и добро сърце, но е слаб и всичко му пречи; земята не го привлича, защото трябва да се бори с нея, а той не иска и затова се застоява повече в кръчмите;

- мечтае за парите на стареца, но не е способен да ги открадне;

- готов е да съчувства и да помогне, но помощта му се изразява в това да заведе Захаринчо в града, да го направи слугинче;

- той отсича големия бор, символ на рода, защото пречи на хармана му;

- при него родовият космос се разпада, защото няма достатъчно силна отговорност към нито една от неговите ценности. /живот по линията на най-малкото съпротивление/;
10. Павел
- наследява от баща си жаждата за живот; старият герак се надява най-много на него, в него вижда себе си; с него се опитва да сподели своите размисли за лошотията на хората, увлечени от своещината, за търговията на дявола с доброто и злото;

- жаждата за живот при Павел се изражда в мерак за евтини наслади- държавна служба, държанка, лесни пари; за тази промяна на Павел е обвинен градът, но героят не е истински гражданин;
11. Проблемът за парите
- най-важните части на родовото имущество са домът и земята /средства за оцеляване и изхранване на рода/; домът – изграден като кале; земята – „мека като душа”; но основният проблем тук са парите;

- парите са универсална ценност, с която може да се купи всичко необходимо за човешкия живот; земята трябва да се обработва, да се вложат усилия, докато стигнеш до благата; парите са анонимни, лесно се придобиват;

- парите са съкровището на рода, но и причина за раздора;
12. Разпадане на кръвно-емоционалните връзки
- егоизмът и своещината разрушават кръвните и брачните връзки;

- Павел се отчуждава от жена си; намира си държанка /с нея го свързва вулгарно платено съвкупление/; разпадането на брачната връзка е дадено чрез „срамната болест” на Елка; нарушаването на брачната връзка нарушава принципите на живота; смъртта на Елка е пророческа

- кражбата на парите е символично отцеубийство;

- домът се превръща в бунище/на прасетата им липсва разум/ - нарушаването на родовия закон води до нарушаване на основните човешки закони и превръщането на хората в свинеСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница