Занятие по кормуване с водачите на автомобилна техника от Медицинско отделение от 7 рота "isaf"съгласно заповед № /. 05. 2012 г на командир под. 52740 гр. Хасковостраница1/2
Дата22.12.2022
Размер63 Kb.
#116016
ТипЗанятие
  1   2
Plan upr.1

УТВЪРЖДАВАМ:

КОМАНДИР НА 7 РОТА “ISAF”


КАПИТАН ХРИСТО ВАСИЛЕВ
.05.2012г.
П Л А Н - К О Н С П Е К Т
За провеждане занятие по кормуване с водачите на автомобилна техника от Медицинско отделение
от 7 рота “ISAF”съгласно заповед № / .05.2012 г. на командир под. 52740 гр. Хасково

Тема:2 Изпълнение на упражнение №1а от КУАТ - 83 - Подготвително упражнение


Учебни Цели: 1. Да се запознаят водачите с особеностите при управлението на зачислената му машина.
2. Да се научат обучаемите да подготвят машините и ги извеждат от парка по тревога.
Време: 2 уч. часа – 90` от 15:15 ч. до 16: 40 ч. на 14.05.2012г.
Място (маршрут): Автодрум „ Добрич”
Материално осигуряване: автомобили 1 бр., сигнални флагчета 2 бр., противогази………бр.
Форма: Лятна полева
I. Организация на занятието:
Приемам строя . Проверявам наличноста, мат. осигуряване, опрятноста и готовноста за занятието на обучаемите. Зачитам заповеда за кормуване Съобщавам темата, занятието и целите. Заповядвам мерките за безопасност. Пристъпвам към отработване на учебните въпроси.Учебно място №1
Тема: Подготвително упражнение
Учебни задачи:
1.Запознаване с органите за управление на машината.
2.Подготовка на двигателя за пускане, пускане и спиране на двигателя.
3.Потегляне на машината от място, спиране на машината на определеното място.
4. Подготовка на машината за излизане от парка по трвеога, излизане на машинате от парка. Движение до определения район.
Материално осигуряване:
1.Mercedes G270 CDI FB6 – 1бр.
2.Сигнални флагчета - 2 бр.
Ръководител:капитан Кантарев

Учебно място №2

Тема:……………...………………………………………...…..


………………………………………………………………….

Учебни задачи:


………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Материално осигуряване:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Ръководител:……………………..Учебно място №3

Тема:……………...………………………………………...…..


………………………………………………………………….

Учебни задачи:


………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Материално осигуряване:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Ръководител:……………………..Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница