Занятие по първи епизод Топката 29 Занятие по втори епизод Нови места 31


Подход на учене чрез сътрудничествостраница5/12
Дата15.01.2018
Размер0.87 Mb.
#47810
ТипЗанятие
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Подход на учене чрез сътрудничество

Ученето чрез сътрудничество представлява съвместна работа за постигане на споделени цели – хората учат заедно, за да постигнат резултати, печеливши както за тях, така и за всички членове на групата. То насърчава по-високите постижения и продуктивност заедно с по-грижовни, подкрепящи и ангажирани взаимоотношения, самоуважение и социална компетентност.

Кооперативното учене е в контраст с ученето, структурирано по състезателен начин, което може да поощрява личния интерес, неуважението към другите, арогантността на победителите, демотивирането и загуба на самоуважение в победените. Най-ефективният начин за насърчаване на ученето чрез сътрудничество е структурираната групова работа.

Какво е групова работа?(не е механично действие)

Тя се случва, когато хората работят заедно, съчетавайки своите различни умения и таланти и изпълнявайки обща задача като използват силните страни на всеки.

Как се отразява груповата работа на участниците?


  • Окуражава отговорността (Например, когато учениците участват в изработването на правила на живот в класа, те ги спазват в по-голяма степен след това)

  • Развива комуникативни умения (Например след редовни обсъждания в група проблемите с изслушването в класа намаляват)

  • Развива сътрудничество (Учениците разбират предимството на обединените усилия пред конкурирането)

  • Умения за вземане на решения в група с консенсус – младите хора бързо научават, че по-добрият начин за вземане на решение е да се разгледа цялата налична информация и да се опитат да намерят решение, което удовлетворява всички (За разлика от вземането на решение с мнозинство, когато винаги има несъгласни и недоволни)

  • Умението да работиш с другите за постигане на обща цел, в духа на взаимно уважение и сътрудничество, се постига с практика и е процес на развитие и промяна за всеки участник.

Подход на участие на младите хора

Този подход се характеризира с това, че в процеса на обучение работим заедно с учениците , а не за тях. Те (учениците) решават какво и как ще учат по дадения въпрос. Учителят е в ролята на фасилитатор, който подпомага участието на учениците в процеса на учене.

Фасилитирането е да създадеш обкръжение, където хората да могат да учат, да изследват и да израстват. Това е процес на споделяне –на даване и взимане. Тук учителят не е експерта, който дава знания и умения на другите. Чрез активното си участие младите хора развиват умения като вземане на решения, изслушване, емпатия и уважение към другите, поемане на отговорност за собствените си решения и поведение.

Дейностите, с които се започва всяко занятие изискват участие и включване от всички ученици. Тези дейности, наричани ”игри”(забавни са) имат образователни цели и не се правят просто за забавление. Много важно е след първата фаза да се мине през обсъждане, за да се даде възможност на хората да осъзнаят какво се е случило току-що, да осмислят този опит и да видят връзката му с реалния живот.


Възрастови особености на учениците от прогимназиалния курс на образованието

Детето съществува чрез своята зависимост от родителите си или от други възрастни. Някои от ценностите, които се противопоставят на дискриминацията могат да влязат в противоречие със семейните стандарти в живота на децата. Фасилитаторите е добре да бъдат чувствителни към потенциални конфликти с някои деца, техните родители или общности, за да не се превръщат децата в мишени на етнически или други конфликти между възрастните. Предварителното запознаване на родители или лидери на общности с целите и методите на обучението по анти-дискриминация е част от превенцията на възможни напрежения.

Всяко дете е уникално в своето развитие, но има и общи възрастови характеристики, които е важно да се отчитат при интерактивното обучение на децата от прогимназиалния курс на образованието.

Възрастови особености на учениците- 11 – 14г.

Най-важната промяна в живота на петокласниците е навлизането в юношеската възраст. Юношеството не е само възраст. То е преди всичко период на дълбока промяна, която може да се сравни с “второ раждане”. Както бебето излиза на бял свят, напускайки майчината утроба, така и юношата се готви да напусне семейството си като прави първите си опити да бъде приет като равен в света на възрастните.

Зависимостта от родителите постепенно намалява и приятелската група започва да играе доминираща роля в живота на тийнейджърите. Тя може да се разглежда като психо-социално пространство, в което младите хора преживяват тревожността от “междинната възраст”, когато вече не са деца, но все още не са възрастни.

Ранното юношество(11-14г.) започва с проявата на емоционални реакции – резултат от телесните промени през пубертета. Главните грижи и размисли по това време са около това как изглеждат момчетата и момичетата, дали ги харесват другите, дали ги намират за привлекателни и т.н. Емоционалните смущения са израз на липсата на синхрон между психическа и физическа зрелост (“детето” се чувства неудобно в тялото на възрастен).

В този период тийнейджърите са много чувствителни към оценките, които получават от приятелите си и от възрастните. Те преживяват отново крехкото състояние на новороденото, което, за да развие чувство на благополучие и доверие към света, има нужда да бъде прието от родителите си с радост за това, че съществува. По същия начин превръщането на момчето в мъж и на момичето в жена се нуждае от приемане, одобрение и благословията на възрастните.

В тази възраст от особено значение е влиянието на групата връстници. Съвременните юноши прекарват по-голяма част от времето си със своите съученици. Те все повече предпочитат да бъдат заедно без надзора на възрастните. След ранното юношество групите започват да стават смесени по пол. Нараства и размера на групите, които се превръщат в компании. Те развиват собствена мини-култура, която включва характерен начин на обличане, говорене и поведение.Компаниите изпълняват ролята на референтни групи за даден ученик. Те осигуряват идентичност на своите членове в очите на останалите юноши. Тийнейджърите се преценяват едни други въз основа на компанията, в която се движат. През ранното юношество, когато младият човек още не е “намерил” себе си, се присъединява към компания, която му осигурява основа за себе-дефиниране. Като попадне в съответна социална структура в училището – чрез своя стил на обличане, език и избор на места за събиране – той/тя сякаш си поставя табелка, на която пише ”Това е този, който съм аз”.

Членуването в определена компания може да влияе и върху самочувствието на момчетата и момичетата. То е по-високо сред тези млади хора, които се идентифицират с връстникова група с относително висок статус в училището. Според Brown,B и Lohr,M(1987г) “компаниите са не просто плодотворна почва за повдигане на самочувствието чрез идентифициране или изграждане на подкрепящи социални отношения. Етикетът на съответна група дава информация за социалния статус (реноме) на юношата сред връстниците, което на свой ред може да повиши или да понижи самочувствието”.Ролята на групата за психическото развитие на юношите е изключително важна. В областта на идентичността връстниците осигуряват видове поведенчески модели и обратна връзка, които юношите не могат да получат от възрастните. В контекста на групата младите хора могат да изпробват различни роли и лични стилове, могат да експериментират с различни идентичности с по-голяма лекота отколкото в семейството. Младежката група играе ролята на междинна станция в развитието на идентичността – когато юношите започнат да развиват обособено от семейството чувство за Аз ( Brown,B). Преживяванията в групата са от жизнено значение за развитието и изразяването на автономията на юношите. Процесът на развитие на по-зрели и по-независими отношения с родителите се придружава от установяване на по-зрели взаимоотношения с връстниците. Групата осигурява контекст за изпробване на уменията за вземане на решения в среда с по-малко възрастни, които да наблюдават и контролират изборите на младите хора. Интимността и сексуалността са много по разпространени сред връстници отколкото между млади и възрастни хора. И двете взаимоотношения изискват взаимодействие между двама индивиди, които са относително равни. Затова връстниковите групи играят централна роля в социализирането на момчетата и момичетата към подходящо сексуално поведение и за развитие на способности за интимно приятелство (Sullivan).Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница