Занятие пред родители на участници в проект „Приятно и полезно", финансиран по програма „М-тел Грант"Дата14.01.2018
Размер63.38 Kb.
#46368
ТипЗанятие
МИТ И ФОЛКЛОР

открито занятие пред родители на участници в проект „Приятно и полезно”, финансиран по програма „М-тел Грант”, от V- VІІІ клас при

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Яхиново, общ.Дупница
1.Предварителни бележки- Учениците от І група V-VІ клас проведоха цикъл занятия, свързани с митовете- 14 часа, които в контекста на надстроечните за обучението по БЕЛ в тези класове, имаха за задача да разширят познанията им за митологията, нейното тълкуване и свързване с българския фолклор. В този ред на мисли, моята идея беше да се съсредоточим върху тракийските вярвания и личността на Орфей, прабългарските схващания за устройството на света- българския слънчев календар и славянската митология и митични същества като самодиви, жар-птица, баба Яга и т.н, за да ги „потърсим” във фолклора.

В обучението по литература се преподават митове за Сътворението на различни народи и по тази причина реших да обогатим познанията си конкретно за нашата митология, включвайки тракийските мистерии, славянските и прабългарски представи за света. По мое мнение е добре децата да познават по- задълбочено културното наследство, за да разбират по- добре празничната система и обредност, както народните умотворения.

От друга страна, учениците от ІІ група VІІ- VІІІ клас работят под наслов „Начинаещ режисьор”, в рамките на 14 часа. Тяхната задача беше да превърнат повествователните текстове на приказките „Бели лебеди” и „Тримата братя и златната ябълка” в драматургични, за да се разиграят в рамките на занятието. Те подбраха учениците за ролите. Самите се включиха като артисти, художници, режисьори в изпълнението. Направиха поканите. Няколко ученици помогнаха при оформяне на презентации за митовете и станаха съавтори на самия урок.

2. Цели на занятието-


 • да покаже доколко учениците познават митичните вярвания на предците ни- траки, славяни, българи, както и българския фолклор- приказки, песни, обреди и празници. Каква връзка правят между митовете и фолклора като наследници на българската културна традиция и носители на славянска душевност, с помощта на интерактивни методи

 • да се покаже действителната обвързаност на дейностите по проект „Приятно и полезно” с обучението по БЕЛ чрез иновативни подходи

 • чрез влизането в определени роли от страна на учениците да се демонстрира взаимодействието в работата между двете групи и техните възможности в конкретна комуникативна ситуация

 • да се представи един готов продукт, резултат от няколко занятия, проучвания, търсения в Интернет и книги на подходящ снимков и теоретичен материал

 • да бъде подадена идея на колегите от методическа гледна точка

3. Задачи по изпълнение на занятието-

 • с помощта на презентация да се разкаже за траките, славяните и прабългарите и техните представи за света

 • да се изясни как митовете са се преплели с фолклора в празнично- обредната ни система чрез презентация

 • чрез драматизация на приказката „Тримата братя и златната ябълка” участниците да разкажат за дървото на живота и славянската представа за устройството на света, образа на бог Перун, превъплътен в най- малкия брат- юнак, змея, халата, ламята като митични същества.

 • учениците да прочетат фолклорни текстове, да разпознаят митичните герои и сюжети в тях и да разкажат какво знаят за тези създания

 • чрез драматизация на руската приказка „Бели лебеди” да представят баба Яга- героиня от славянската митология

 • да се направят съответните изводи за значението на митовете, необходимостта да ги познаваме, за да ги свързваме с фолклора, който е неделима част от нашия живот

4. Методи в занятието-

 • беседа,

 • работа по групи,

 • презентиране,

 • четене на собствени текстове

 • драматизация

5. Ход на урока-

5.1.Какво означава думата „мит”?

Древногръцка дума, която означава слово, дума, разказ5.2.Защо са възникнали митовете?

За да може хората да изразят своето преклонение пред природните сили, от които били зависими, и някак да си обяснят света, какъвто го виждат.5.3. Защо митовете станали свещени разкази?

Съдържали познание, което било достъпно само за определени хора- шаманите, които били връзка между боговете и обикновените хора, като извършвали разни ритуали. Например за плодородие, гонене на злото, женитба, раждане на деца, определяне на доброто и злото5.4. Що е фолклор?

Английска дума, която означава народна мъдрост, народно знание5.5.Защо казваме, че фолклорът е колективно творчество?

Създаден е от народа и се е разпространявал устно векове наред. Фолклорът е общодостъпен5.6.Кои са древните народи, дали начало на българската държава?

Траки, славяни и прабългари5.7. Разбиранията на тези народи за живота, природата и произхода на света сме обобщили в презентация „Траки, славяни и прабългари- митични представи за света”, която ще представи Светлана Андонова от VІІІ клас /показва се презентацията/

5.8. Как са достигнали до нас митологичните представи на нашите предшественици?

В празнично- обредната ни система и в народните умотворения, т.е. чрез фолклора5.9. Нека да видим как митологията се е „преляла” в нашите празнични традиции чрез презентацията „ Митологичната основа на празнично- обредната система”, която ще ни представи Памела Красимирова от VІІ клас

5.10.В славянския и в частност българския приказен свят откриваме множество митични герои. Кой ще каже какви?

Юнакът- цар, Жар птица, самодиви, баба Яга, русалки, змеьове, орисници, Слънцето и други5.11.Нека покажем „Тримата братя и златната ябълка” под формата на драматизация, която подготвихме за урока по сценарий на учениците от ІІ група /12 ученици изиграват драматизацията/

5.12.Учениците представят под формата на драматизация „Бели лебеди” / 9 ученици/

5.13.Предстои задача: Всеки има пред себе си работен лист с три колони за тракийски, български и славянски вярвания, в които ще запишете митологичните мотивите от приказките, които сега ще раздам да прочетете по групи, да ни разкажете и да продиктувате на останалите какво да си запишат. / Групата е от 16 деца. Предварително са подбрани 7 народни приказки, с които те се запознават в рамките на 10 минути по двойки работят. Приказките са:

1.”Братче и сестриче”, където трябва да назоват мечката, вълка и елена като тотемистични символи за прабългарите, мотивът за превръщането на човека в елен, което го пренася от царството на живите в царството на духовете, вярването, че убийството на елена се е смятало за грях, който не остава ненаказан

2. „Рада и Змей”, където откриват мотива за любовта на змея към земна красавица, която иска да вземе за жена, змеят е герой от славянската митология с сила и мощ да похити красавица, уязвим е от определени билки и треви- магическата сила на тревите / комунига, тинтява, вратига/, с помощта на които девойката се спасява

3. „Тримата братя и златната ябълка”, в която се открива дървото на живота и трите му пласта- подземен, където живеят злите сили, света на хората и небесния от прабългарските и славянските вярвания, ябълката като плод на живота и плодородието, юнак е най- малкият

4.”Караконджул на воденицата”- караконджулът е славянско митично същество- зъл дух в тялото на животно, което напада закъснелите хора вън от дома им през нощта. Много често пътникът не знае накъде да тръгне, може да обърка посоките. Съществото злосторничи само до първи петли, след това изчезва внезапно

5.”Слънчева невеста”- на Слънцето са приписани човешки качества. То се влюбва в най- красивата девойка и я пожелава за невеста, обреда „люлеене на люлка за здраве” на Гергьовден, говеенето

6. „Вида самодива”- разказ за любовта между овчар и самодива, самодивите-красиви женски горски духове с чисто човешки облик. Всяка вечер те се събират на една и съща поляна в най-отдалечените гъсти гори, наречена хорище. самодивите често яздят едри елени със златни рога, които са техни любимци, кога самодивата става обикновена жена, може ли да бъде съпруга, старците, които се явяват може да се оприличат на мусаил в славянската митология е най-висшият горски дух-главатар на лесниците и на всички горски твари и духове.

7. „Иван- царският син и сивият вълк”- плетеница от митични герои и символи: тотемистичният герой над героите сивият вълк, жар птица, злотогрив кон, мъртва и жива вода

8. „Горооден и ористниците”- ористниците са митични създания- наречници, които са три на брой, подслушаното не можело да бъде казано другимо под страх от онемяване.

9.”Бели лебеди” с митичен герой баба Яга от славянската митология описано като стара зла жена с магически способности. В повечето случаи е просто славянско име за вещица

5.14. След всичко, което си казахме през часовете, посветени на митовете и фолклора и това, което сме учили в часовете по литература, смятате ли, че митовете са важни и трябва ли да ги учим и да ги познаваме?

Да, защото: • Митовете съхраняват културната история на света, защото показват как хората са възприемали природата и вселената, как са си обяснявали нещата в древността

 • Митовете ни помагат да разберем фолклора, защото много елементи са преминали от митовете в приказките, песните, обичаите

 • Митовете показват модели на поведение, които хората са използвали, използват и сега

 • Митовете сами по себе си са интересни четива, изпълнени с фантастични образи

 • Митовете са нужни на хората, както казва Благолаж : „Чудновати, но хубави!....да те измъкнат от истината, за да разбереш, че си човек”

6.Заключителни думи- Приказното в българския фолклор не е литературна фантазия, а творческа интерпретация на митологичното знание, което трайно обвързва мита и фолклора, надявам се да сме го доказали с показаното по време на нашето занятие

7. Обучителят прави оценка на работата на ученицитеСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница