Занятие за обобщение в V клас Методическа разработка Предварителни бележкиДата06.02.2018
Размер60.62 Kb.
#55764
ТипЗанятиеСТРОЕЖ НА ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

занятие за обобщение в V клас

Методическа разработка
Предварителни бележки

По предварително одобрената програма за занятия по проект „Приятно и полезно”съм придвидила 10часа под наслов „Забавен синтаксис”. В тях включвам допълнителна работа за състава на простото изречение и множество упражнения с един нов продукт на Microsoft- Mouse Mischief, който е разработен през есента 2010г.Това е програма, която предоставя възможност на един компютър да работят до 5 деца и заедно да решават различни задачи. След като преминах специално обучение, сметнах, че иновацията ще заинтригува моите ученици. По тази причина информационните технологии са в основата на нашето занятие. Като предварителна работа направих презентация, с помощта на която ще обобщим наученото и ще го упражним. Използвам примери за изречения според картинките, с които съм оформила слайдовете. Като водещи на занятието предварително определих три ученички, които се справят по- добре в часовете и на тях възложих ролята на „учител” в определени моменти. Желанието ми беше да не се намесвам в работата по време на занятието и да дам възможност на децата да се изявят според възможностите си. В урока са включени всички 11 ученици от пети клас.Цел на занятието

Да обобщи по различен начин знанията и уменията в областта на синтаксиса, предвидени в програмата по БЕЛ за пети клас.Задачи

  • Разпределяне на ролите в часа

  • Преговор на наученото за строежа на простото изречение

  • Оформяне на два отбора, които да работят по упражненията с „мишифски” презентации и на хартиен носител, разменяйки се, тъй като разполагам с един лаптоп.

  • Създаване на приятна атмосфера и състезателен дух

Методи в занятието

  • Беседа

  • Работа по групи

  • Прилагане на ИТ в обучението по български език

  • Водеща роля на учениците по време на урока

  • Оценка и самооценка от страна на самите ученици

Ход на занятието

Обучителката съобщава как ще протече занятието. Класът се разделя на два отбора, които получават обозначителни знаци. Всеки отбор избира капитан, който ще записва точките. Предвидени са упражнения след всяка част на изречението. Двата отбора ще решат еднакъв брой задачи на компютър и на хартия. Съпоставката е според броя верни отговори.Петя Минева- Кои са частите на речта?

Отговор- съществително име, прилагателно име, числително име, глагол, местоимения, наечие, предлог, съюз, частица, междуметие

Петя Минева- Кои са частите на изречението?

Отговор- сказуемо, подлог, допълнение, обстоятелствено пояснение, определение

Петя Минева- Кое изречение е просто?

Отговор- което съдържа едно сказуемо

Петя Минева- Какво знаем за сказуемото?

Отговор- главна част на изречението, намира се с въпрос „Какво прави?”, който не се записва и се подчертава с две прави / примери в презентацията/

Петя Минева- Как се изразява сказуемото?

Отговор- с обикновен глагол, със специален глагол+ да+ обикновен глагол, спомагателен или полуспомагателен глагол+ име / прилагателно, съществително, числително име/

Петя Минева- Кои са специалните глаголи?

Отговор- за начало, продължаване и край на действието, възможност и необходимост

Петя Минева- Сега ще упражним това, което преговорихме! / раздава на хартиен носител задачите на единия отбор. През това време учителката зарежда „мишифскта” презентазия с 5 задачи върху сказуемо. Капитаните съобщават точките, които се записват на дъската от водещата/

Петя Минева- Какво знаете за подлога?

Отговор- главна част на изречението, показва кой върши действието, намира се с въпрос „Кой, коя, кое, кои?” и се подчертава с една права

Петя Минева- Как се изразява подлогът?

Отговор- със съществително име- нарицателно или собствено, прилагателно име, числително име, местоимение / примери в презентацията/

Петя Минева- Следват няколко упражнения за подлог! /раздава на хартиен носител задачите на единия отбор. През това време учителката зарежда „мишифскта” презентазия с 3 задачи върху подлог. Капитаните съобщават точките, които се записват на дъската от водещата/

Ванеса Георгиева- Кои са второстепенните части на изречението?

Отговор- допълнение, обстоятелствено пояснение, определение

Ванеса Георгиева- Какво знаете за допълнението?

Отговор- второстепенна част на изречението, пояснява сказуемото, открива се с въпроси „Какво?, Кого?, За какво? На кого?” и т.н., подчертава се с две прави и една пресечена

Ванеса Георгиева- Колко вида са допълненията?

Отговор- пряко, което пояснява непосредствено сказуемото и се изразява със съществително име или местоимение и непряко, което пояснява сказуемото посредством предлог / примери в презентацията/

Ванеса Георгиева- Що е предлог?

Отговор- несамостойна част на речта, която свързва думите в изречението

Ванеса Георгиева- Да припомним как членуваме съществителните от м.р., ед.ч. в изречението?

Отговор- ако е подлог с пълен член, ако е допълнение- с кратък

Ванеса Георгиева- Да пристъпим към упражненията, предвидени за допълнението!

/ раздава на хартиен носител задачите на единия отбор. През това време учителката зарежда „мишифскта” презентазия с 6 задачи върху допълнение. Капитаните съобщават точките, които се записват на дъската от водещата/Ванеса Георгиева- Какво знаем за другата второстепенна част- обстоятелственото пояснение?

Отговор- пояснява сказуемото, открива се с въпроси „Къде?,Как?,Колко?,Кога?” , подчертава се с две прави и две пресечени

Ванеса Георгиева- Как се изразява обстаятелственото пояснение?

Отговор- с наречие за място, време, начин и количество и с предлог+ съществително име

Ванеса Георгиева- Що е наречие и какво знаем за правописа?

Отговор- правопис на частица „НЕ”, предлог и наречие, писане при някои наречия със съединителна чертица

Ванеса Георгиева- Следват упражнения, но за целта отборите ще разменят местата си.

/ раздава на хартиен носител задачите на единия отбор. През това време учителката зарежда „мишифскта” презентазия с 5 задачи върху обстоятелство. Капитаните съобщават точките, които се записват на дъската от водещата/Моника Емилова- Дойде време за последната част на изречението- определението. Какво знаем за нея?

Отговор- второстепенна част на изречението,пояснява както подлога, така допълнението и обстоятелственото пояснение, откриваме с въпроси „Какъв, каква, какво, какви?,Чий, чия, чие, чии? И подчертаваме с вълнообразна

Моника Емилова- Колко вида са определенията?

Отговор- съгласувано, изразява се с прилагателно, числително или местоимение

Моника Емилова- Да припомним какво знаем за прилагателните и числителните имена- чрез презентацията

Отговор- несъгласувано определение, изразява се с предлог и съществително и приложение, при което съществително име пояснява съществително

Моника Емилова- Да направим упражненията! / раздава на хартиен носител задачите на единия отбор. През това време учителката зарежда „мишифскта” презентазия с 6 задачи върху определение. Капитаните съобщават точките, които се записват на дъската от водещата/

Моника Емилова- В края на обобщението да повторим реда при синтактичния разбор и да направим последните три задачи / раздава на хартиен носител задачите на единия отбор. През това време учителката зарежда „мишифскта” презентазия с 3 задачи/

Моника Емилова- В края на занятието да видим кой отбор как се е справил! / отчитат се резултатите/

Обобщение

Занятието протече динамично и организирано. Постигна целта си да обобщи и упражни нестандартно знанията и уменията по темата. Учениците сами видяха своите резултати и се забавляваха.
Дата:…………………..

Гр.ДупницаС уважение:……………………………….

(име и подпис)Този проект се осъществява благодарение на Програма „М-Тел Грант”, финансирана от Мобилтел ЕАДСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница