Запечатването и последователността му Дуейн ЛемънДата10.04.2018
Размер315.08 Kb.
#65726


Запечатването и последователността му
Дуейн Лемън
Небесни Татко, благодарни сме Ти за начинa, по който Си ни предпазил до този момент. Мили Господи, благодарим Ти за невероятната любов, която Си ни показал. Много от нас сме дошли тук с очаквания, с въпроси, на които сме търсили отговори. Татко, Ти ни отговори с вярност. Благодарим за невероятната Ти любов и вярност към нас. Татко, подготвяйки сърцата си да чуем последната вест за тази вечер. Господи, нека бъдем много внимателни. Изпълни умовете ни с живот, за да можем да разберем нещата, които изучаваме. Нека Словото Ти към нас бъде достатъчно просто, за да го разберем. Мили Господи, молим Те, сътвори в нас чисти сърца и обнови правилен дух в нас. Помогни ни да ходим с Теб, както ходеше и Енох. Господи, вземи живота ми и нека бъде посветен на Теб. Моля Те, дай ми силата на Святия Си Дух, за да мога да изясня истината Ти на народа Ти, за да могат да бъдат добре нахранени. Благодарим Ти Господи, че чуваш и отговаряш на молитвите ни. В името на Исус, амин!”
Отворете Библиите си на Откровение 13 глава. Библията ни показва, че в началото е имало два вида поклонници. В началото – Каин и Авел. Каин се покланял на Бог. Авел също се покланял на Бог. Но знаем, че Каин се покланял на Бог така, както му се струвало правилно. Докато Авел се покланял на Бог така, както Бог му казал. Когато Авел представил дара си, Бог го приел. Но Бог отхвърлил дара на Каин. Два вида поклонници. Те били братя. Тук ни се представят двама братя, които твърдят, че се покланят на един и същи Бог, но докато единият се покланял на Бог отчасти според това, което Бог казва, но също и според както на него му се струвало правилно, другият се покланял на Бог точно според начина, по който Бог е заповядал. Тъй като Бог приел дара на Авел и отхвърлил този на Каин, се стигнало до там, че брат започнал да преследва брата. Братя... семейство. Преследване. Днес виждаме как членове на семейства се убиват. Това е започнало много отдавна. Можем да видим това в Битие. Интересно е – в началото е имало само два вида поклонници. Знаете ли, че така ще свърши светът ни? В края ще има само два вида поклонници. Това, което ще споделя с вас е, че всеки един от нас тук ще попадне в една от тези две групи. Ще попаднем или в едната група, или в другата. Нека видим как Библията ни представя това.

Вижте какво се казва в Откровение 13:11. Прочетохме този стих по-рано, но ще го прочетем отново. Повторението засилва впечатлението. Откровение 13:11-17 „И видях друг звяр, който излизаше от земята; и имаше два рога, като агнешки, а говореше като змей. Той упражняваше цялата власт на първия звяр в неговото присъсвие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла. И вършеше големи знамения, дори предизвика и огън да слиза от небето на земята пред човеците. Той мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя. И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава освен онзи, които носи за белег името на звяра или числото на неговото име.” Ето защо това е толкова важно. По рано прочетохме цитат от „Великата борба”. Там се показва това, което ще предизвика белегът на звяра. Когато водещите църкви се обединят около общото между тях, те ще се опитат да повлияят на държавата да узакони догмите им. Тогава Америка ще е създала образ на звяра. Отново ще се обединят църква и държава. Когато образът на звяра бъде създаден... Показах ви цитати... „Нюзуик”, списание „Таймс”... Постоянно се агитира. Хората казват: „Искаме неделята да бъде узаконена.” Това не е просто свободна неделя. Тези хора изпълняват Откровение 13 гл. Те искат да узаконят неделята и така да накарат и другите да я пазят. За да стане това, религиозните ни права ще бъдат потъпкани. В крайна сметка църквата и държавата отново ще се обединят. Казва се, че тези, които не се поклонят на образа на звяра, ще бъдат убити. Затова в Откровение 13:3 се казва: „И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя удивена отиде след звяра...”.Повечето от хората в този свят ще се поклонят на образа на звяра. Ще приемат неделното поклонение. Ще го приемат, защото ще бъде наложено. Ще им кажат: „Ако не приемете това, ще загубите работата си. Ще загубите дохода си, лекарствата си...”. Говорихме за младите хора и медицинската мисионска работа. Виждате ли Божията любов към вас? Казах ви, че в „Свидетелства към църквата”, том 7, стр.62 се казва, че ще достигнем до таков време, в което всеки църковен член ще трябва да се занимава със здравно-мисионска работа. Знаете ли защо Бог казва това? Братя и сестри, ако в момента сте болни и сте на някакво лекарство, когато бъде наложен неделния закон, какво ще правите, ако единствения начин да вземете лекарствата си, е да получите белега на звяра? Какво ще правите? Бог е много практичен. Бог казва: „Не искам да бъдете уловени в този капан.” Ако не можем да упражняваме вярата си и да повярваме, че Божията вест за здравната реформа може да ни помогне да се справим с болестите си, какво ще правите, когато дойде време, в което единствения начин да използвате лекарствата си, е като се предадете на звяра и получите белега му. Сега трябва да се научим, какво означава да живеем чрез вяра и да се доверим на Бог за това, което е казал. Трябва да се научим на това сега. Ако единственият начин, по който получавате храната си, е като си я купувате от магазина, какво ще правите, когато дойде време, в което единственият начин да ядете, е като се предадете на звяра? Нали в тези стихове се казва, че няма да можем да купуваме и продаваме? Знаете ли какво правят много хора? Много хора цитират Исая 33:16 „.. хлябът му ще му бъде даден, водата му няма да липсва.” Не правете това. Не използвайте Божиите думи за неща, за които не се отнасят. Когато Божият народ преживява това време на скръб... Когато бъде подписан неделния закон и започнат да ни налагат догмите си, братя и сестри, вдъхновените писания наричат това ранното време на скръб. В определено време ще има световен смъртен указ, който ще гласи: „Всички, които се наричат адвентисти от седмия ден, всички, които се опълчват против Божия закон, ако ги видите – убийте ги.” Военно положение. Смъртен указ. Когато бъде наложен този смъртен указ, тогава ще се изпълни написаното в Йеремия 30:5-7, а именно, времето на Якововата скръб. Това е времето на голямата скръб. Когато дойде времето на Якововата скръб, тогава ще свърши благодатното време. Исус ще каже: „... който е нечист, нека бъде и занапред нечист... и святият нека бъде и занапред свят...”. Тогава ще свърши благодатното време, братя и сестри. Тогава Божият народ ще бяга. Тогава Исая 33:16 ще се изпълни. Когато бягаме, хлябът и водата ни няма да липсват. Ангелите ще ни хранят. Това ще бъде във времето на Якововата скръб. А времето на ранната скръб? Какъв е планът на Бог да запази народа си? Божият план е: „Излезте от градовете.” Това казва Бог. Повтаря се в цялата Библия и в Духа на пророчеството. Бог казва: „Излезте от градовете. Отидете в селските райони. Вземете си земя и започнете да отглеждате храна, защото времето, в което няма да можете да купувате и продавате, ще е сериозно.” Това е Божият план да ни запази. Знаете ли, че всеки, който желае да сътрудничи на Бог в плана Му, ще бъде там, където Бог го е призовал. Знаете ли защо? Защото когато Бог заповяда нещо, Той ви и помага да го изпълните. Бог не казва на народа си да направят нещо, без да отвори всички възможни врати, за да изпълнят заповедите Му. Брат ми нямаше никакви пари. Абсолютно никакви пари. Това е най-голямото извинение, което си намират хората. Казах извинение, нали? Можете да отидете при човек и да кажете: „Не мога да направя това.” Но как ще отидете при Бог и ще Му кажете: „Боже, не мога да направя това. Доходът ми, работата ми, парите ми...”. Знаете ли с кого говорите? Братя и сестри, брат ми нямаше никакви пари. Но искаше да се махне от града. Вярва в Божията вест, вярва, че идва криза. Каза: „Господи, искам да се приготвя.” Помнете, евангелие, което не е живяно на практика, нищо не струва. Трябва да живеете евангелието на практика. Брат ми нямаше никакви пари. Нямаше пари. Но, знаете ли, той имаше вяра. Знаете ли, какво направи Бог за него? Той и жена му търсили имоти по интернет. Търсели и намерили имот, който бил на адвентисти. 28 акра земя, 3 оранжерии, красив дом. И това семейство им дало този имот. Без ипотека. Сега живеят на това място. Те са там, където Бог ги е призовал да бъдат.

Когато Бог заповяда нещо, Той ви помага и да го изпълните. Затова и целия свят тръгва след звяра. Има хора, които не искат да се съгласят с това, което Бог казва. Благодарен съм, че името ви не е написано в това пророчество нито пък моето. АМИН! Не е задължително да бъдете като това множество. Това ще бъде едно голямо множество. По- рано видяхме в „Свидетелства”, том 9, стр. 36, че голямото множество ще ни изостави. Във „Великата борба”, стр.608 (оригинал) се казва, че голяма група адвентисти ще напуснат движението. Ще бъдем свидетели на едно масово напускане, от което ще ни се завъртят главите. Казва ни се, че в тази църква сега има хора, които са готови да воюват. Те ще са първите, които ще ни напуснат, когато настъпи кризата. В „Свидетелства”, том 5, стр. 81 (оригинал) ни се казва: „ Не е далеч времето, когато изпитът ще дойде над всяка душа. Белегът на звяра ще бъде налаган над нас. Онези, които стъпка по стъпка са се отдавали на светските изисквания и са се съобразявали със светските обичаи, лесно ще се покорят по-скоро на властите, отколкото да се изложат на присмехи, оскърбения, заплахи със затвор и със смърт..... В това време златото ще бъде отделено от шлаката в църквата. Много хора, на които сме се възхищавали, ще потънат в тъмнина.” Може да има адвентисти, които да цените много високо. Може да казвате: „Това е проповедник на правдата!” Вдъхновените писания ни казват, че много от тези хора, на които се възхищаваме, ще кажат: „Това преследване е твърде тежко. Ще пазя съботата в сърцето си. Но ще бъда на страната на звяра.” Мислите, че се шегувам? Ще има много такива хора. Много хора мислят така днес. Някои казват: „Трябва да работя петък вечер.” Чували ли сте хората да казват това? „Трябва да работя в петък вечер. Но работя само половин час.” Чували ли сте хората да казват такива неща? Тези хора се подготвят, да приемат белега на звяра. Ако нарушите Божията събота сега, за дребни пари, братя и сестри, какво ще правите, когато дойде изпитанието и хората ви кажат: „Ще те убием, ще убием децата ти.” Има толкова много родители, които правят децата си свои богове. Ваш Бог е това, на което се покланяте. Ваш Бог е това, на което постоянно се посвещавате. За много родители децата са техните богове. Те биха направили всичко за тях, преди да са се предали на Исус Христос. Ако дойдат и ви кажат: „Няма да те нараним, но ще нараним детето ти...” Много хора не биха могли да понесат такова напрежение. Затова Исус казва в Лука 14:26 „Ако дойде някой при Мен и не намрази баща си и майка си, жена си, децата си, братятат си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик.” Исус не ни казва да мразим семействата си. В Матей 10:37 се казва: „Койти обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мен; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мен.” Исус иска да обичаме децата си, съпругите и съпрузите си, майките и бащите си, но Исус трябва да е Този, Който обичаме най-много. За да не може нищо на тази земя да ни отдели от Исус. Затова Йоан казва, че целия свят ще отиде след звяра. Толкова много хора не са приготвени за такъв натиск. Казвам ви самата истина... Самата истина. Честен съм с вас, защото не искам никой тук да бъде изгубен. Не искам да бъда изгубен. Аз се нуждая от любовта на Исус Христос. Нуждая се от Него. Братя и сестри, преди не осъзнавах, колко много се нуждая от Него. Лесно е да стоите на амвона и да проповядвате Божието слово. За мен е лесно. Трудното е, когато слезеш от амвона да живееш истината, която проповядваш. Всеки ден викам към Исус: „Господи, дай ми повече от Духа Си. Все още не съм като Теб. Все още виждам ясно греховете си. Татко, нуждая се от Теб.”

Целият свят ще тръгне след звяра. Йоан казва „целия свят”, но няма да е целия свят. Вижте какво се казва в Откровение 14 гл. Благодаря на Бог за Откровение 14 гл. Ако пророчеството беше свършило в Откровение 13 гл., Йоан би се депресирал. Чух, че скоро ще имате часове за справяне с депресията. Братя и сестри, Йоан би имал нужда от такива часове. Той би бил депресиран. Но пророчеството не свършва в Откровение 13 гл. слава на Бог! Той ни дава Откровение 14 гл. Библията казва в Откровение 14:9-12 „И друг трети ангел, вървеше след тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнеца. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и онези, които се поклонят на звяра и образа му, няма да имат отдих нито денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.”

Не всички ще се поклонят на звяра. Няма да е целия свят. Ще изглежда така, но Бог ще има една малка група хора, които са се научили да го обичат толкова много, че ще предпочетат да умрат, отколкото да съгрешат срещу своя Бог. Бог подготвя тази група сега. Щом тази група ще провъзгласява Тройната ангелска вест и ще предупреждава хората да не приемат белега, то тогава тази група няма да има белега, нали? Щом тази група ще предупреждава хората, да не приемат белега, тогава е ясно, че тази група няма да е приела белега! Въпросът е: Какво имат те? Откровение 7 гл. В началото е имало два вида поклонници и в края ще има два вида поклонили Ще има само две групи, братя и сестри. Вие и аз ще имаме или белега на звяра или Божия печат. Библията казва в Откровение 7:1-3 „След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, в когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.”

Братя и сестри, интересно е, че докато белегът на звяра ще бъде поставен или на челото, или на ръката, Божието слово казва, че Божия печат ще бъде поставен само на челото. Дяволът казва: „Виж, не е нужно да вярваш в това. Просто си мълчи и ми сътрудничи.” Много хора правят точно това. Замислете се. Как можете да накарате мюсюлманите да пазят неделята? Не можете. Но знаете ли, че сега на много места в близкия изток има много мюсюлмани, които затварят магазините си в неделя. Те не са католици, но знаете ли защо правят това? Гледах едно интервю. Ето какво казаха: „Правим това поради икономически причини.” Някои ще кажат: „Не вярваме, че неделята е свята, но ще я подкрепим, за да имаме силна икономика.” Чело или ръка. Сатана казва: „Не ме интересува, кое от двете.” Бог казва: „Чело”. Защо? Защото единственият начин да угодим на Бог е като вярваме. Трябва да вярваме в Него, Амин! Ще има две групи: Тези които имат Божия печат и тези, които имат белега на звяра. Това са двете групи. Всеки един, който е тук сега. Това, което правим всеки ден ни подготвя за едно от тези две неща. Или за Божия печат или за белега на звяра. Забелязахте ли, че казах „всичко което правите сега”? Знаете ли, че всичко, което правите точно сега, решенията, които вие и аз вземаме днес ни показват в коя посока вървим. Отново ще цитирам „Свидетелства към църквата”, том 5, стр.81 (оригинал). Чуйте какво се казва: „Не е далеч времето, когато изпитът ще дойде над всяка душа.” Какъв е този изпит? „Белегът на звяра ще бъде налаган над нас.” Това означава, че ще бъде наложен със сила. Обърнете внимание: „Онези, които стъпка по стъпка са се отдавали на светските изисквания...” Какви са тези светски изисквания? Някой от вас чувал ли е за свинския грип? Този грип достигна ли и до Австралия? Имаше ли тук заразени хора? Искам да ви разкажа какво се случи в Ню Йорк. В Ню Йорк всички медицински работници бяха предупредени. Казаха им: „Трябва да се ваксинирате срещу свински грип.” А много хора не искаха да се ваксинират. Казаха: „Ваксината не беше достатъчно тествана. Не сте ни дали достатъчно информация какво точно представлява тази ваксина.” И така, много хора не искаха да се ваксинират. Знаете ли какво се случи? Казаха им: „Ако не се ваксинирате до 30 ноември, ще загубите работата си.” Това беше светско изискване. Знаете ли, че много хора позволиха в телата им да бъде инжектирано нещо, за което и идея си нямаха какво е. Не искам да започваме дискусия за ваксините. Това, което искам да ви кажа е, че много хора бяха убедени: „Не знам какво представлява това.” Бяха видели какво се случи с някои от хората, които се бяха ваксинирали. Казаха: „Не искам тази ваксина.” Но те бяха притиснати: „Ако не се ваксинираш, ще загубиш работата си.” И много от тези хора отстъпиха, за да могат да задържат работата си.

Някои хора се отдават на светските изисквания стъпка по стъпка. Когато светът каже: „Трябва да направиш това.” Те казват: „Да, сър!” Ако когато сте били притиснати от светските изисквания тук в Австралия, вие сте се уплашили и сте отстъпили пред светските изисквания, знаете ли, че може да се подготвяте да приемете белега на звяра и дори да не го осъзнавате? „Онези, които стъпка по стъпка са се отдавали на светските изисквания и са се съобразявали със светски обичаи...” Когато излезе нова мода, толкова много от божиите хора се съобразяват с нея. Когато излязат определен вид дрехи, или телевизионно предаване: „Да танцуваш със звездите”, „Американски идол” и т.н., когато всички тези светски обичаи излязат, неща, които оформят ежедневието. Когато тези неща излязат от света, много от Божия народ ги гледат и се забавляват, и се наслаждават и ги избират. Във вдъхновените писания се казва: „Онези, които стъпка по стъпка са се съобразявали със светските обичаи ще получат белега на звяра.” Крайно време е да започнем да изследваме сърцата си и да разберем към коя група ще принадлежим, защото ще се изисква много повече от това, просто да кажете: „Ще съм верен на Бог”. Всекидневните ви избори определят дали ще бъдете верни на Бог. Всекидневните избори, които правите. Исус го казва простичко в Матей 4:4 „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.”

Това означава, че когато отидете да пазарувате, трябва да позволите на Божието слово да ви води в избора ви на дрехи. Не избирате определена дреха просто защото ви харесва. Звучи странно, нали? Имаме Господар. Исус не е само наш Спасител, но и наш Господ. А Господ означава Управител. Дали един роб би си купил това, което пожелае? Дали ще прави това, което си иска? Така ли правят робите? Не, те имат господар. Преди да купят каквото и да било, те се допитват до господаря си, нали? Вие и аз сме роби на Христос. Исус казва: „Аз не мога да върша нищо от Себе Си” (Йоан 5:30). Щом Исус не може да направи нищо Сам, защо си мислим, че ние можем да направим нещо сами? Трябва да се допитате до Бог, преди да купите дрехите си, братя и сестри. Божието слово трябва да ви води в избора ви на дрехи. Сестри, когато обуете нещо, което ви повдига по този начин (върви на пръсти), това кара гърба ви да се свие S – образно. Вместо да изглеждате хубаво, вие ще се накажете сами с болки в гърба. Бог казва: „Има и по-добър начин.” Бог не иска да носите неща, които ще ви деформират. Това ли мислите, че иска Бог за вас? Братя, занимаваме се с какви ли не спортни дейности. Знаете ли защо баскетболистите се пенсионират на около 40 годишна възраст? Защото телата им не са създадени да тичат с часове, износвайки ставите си. Бог не е създал телата ви за това. Проблемът е, че ние се съветваме със себе си, вместо със Собственика си. „Господи, какво ще кажеш за това, което искам да направя? Какво ще кажеш за тази дреха, която искам да купя? Какво ще кажеш?”

Повечето християни не живеят така. Повечето християни казват: „Правя това, което искам, когато го искам, и както го искам, защото го искам. Точка.” Това е адвентизма на 2010 год. Точно това се случва в църквата ни днес. Постоянно се съобразяваме със светски обичаи. Постоянно. Затова и ще има много адвентисти от седмия ден, които ще оставят тази истина, защото много хора си мислят, че едно такова предаване е остаряло и старомодно. Но не е така, братя и сестри. Това е истината за това време. Тези които обичат Исус.... Знаете ли... Обичам да отивам при Исус и да му казвам: „Татко, това е, което искам. Но какво искаш Ти?” Никога не съм съжалявал правейки избори всекидневно според това, което Бог иска. Откриваме, че много хора ще получат Божия печат, но още повече ще получат белега на звяра. Искам да ви попитам един въпрос. Кое, според Библията, предшества получаването на Божия печат? Съгласни ли сте, че по-добрият избор е да получим Божия печат? Амин! Надявам се да кажете: „Да”. Всички сме съгласни, че е изключително важно да приемем Божия печат. Когато Ной влязъл в ковчега, вратата била затворена. С други думи това е един вид запечатване. Дошло унищожение, но Ной бил запазен. В Изход 12 гл. израелтяните сложили кръв на праговете на вратите си. Тогава дошъл ангела на унищожението, но подминал къщите, на чиито прагове имало кръв. В Йезекил 9 гл. Бог първо изпраща ангел, който запечатва хората по челата с писарска мастилница. Веднага след това дошъл ангелът на унищожението с оръжие на унищожение в ръката си. Но запечатаните били запазени от този ангел на унищожението. Помислете за Откровение 7 гл. „Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.”

Какво тогава се случва след като хората биват запечатани? Земята, морето и дърветата ще бъдат повредени. В цялата Библия виждаме отново и отново, че запечатването е Божият начин да запази народа Си, когато дойде времето на гнева Му. Така че, трябва да се съгласим, че печатът е много важен. Амин! Въпросът е как да го получим? Сега виждаме ясно, че се нуждаем от Божия печат. Как да получим този печат? Трябва да знаете това. Наистина трябва да знаете това. Кажете ми.... Знаете, че изучаваме заедно. Как получаваме печата? Чрез Святия Дух – добре. Чрез истината. Нека ви попитам нещо. Как получаваме печата според Библията? Светия Дух – Ефесяни 4:30, нали? „... и не наскърбявайте Святия Божий Дух, в Когото сте запечатани за деня на изкуплението.” Как доказва Святия Дух, че сме запечатани? Нека улесним нещата. Отворете Откровение 7 гл. Какво каза? Като не приемем другия печат. Това е така. Но ще видите, че не е просто това да изберем да не приемем другия печат. Нека отворим Откровение 7:3. Прочетете трети стих и ми кажете, как биваме запечатани. Ето какво се казва в Откровение 7:3. Обърнете внимание. Откровение 7:3: „Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.” Братя и сестри, как получаваме Божия печат? Чух, че Божието слово трябва да бъде в главите ни. Да, ангелът ни запечатва. Какво каза? Чухте ли това? Сестра ми каза: „Бидейки слуги на Бог”. „Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху ....” Кой? Мързеливите? Казва се: „Докато запечатаме мързеливите.” Така ли? Дали се казва: „Докато запечатаме ленивите.” Не, казва се: „...преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.” Това означава, че е време да работим, нали? Това означава, че не можем да стоим и да очакваме някой друг да върши делото. Защото, ако си стоите и чакате някой друг да върши делото, вие потвърждавате, че се подготвяте да приемете белега, защото единствените хора, които ще бъдат запечатани, са слугите. Не дарителите, но Божиите слуги.

Четох „Свидетелства към църквата”, том 5, стр. 216. Чуйте това. Необходимото условие, да получите Божия печат. „Свидетелства към църквата”, том 5, стр.216 (оригинал) „Тези,които не разчитат на собственото си аз, които се смиряват пред Бога и очистват душите си чрез послушание на истината, ще бъдат моделирани по небесен образец и готови да получат Божия печат на челата си. Когато указът излезе и печатът се постави, техният характер ще остане чист и неопетнен през вечността... Божият печат никога няма да се сложи на челото на нечист мъж или жена...” Чухте ли това? „..Божият печат никога няма да се сложи на челото на нечист мъж или жена...” Много неща могат да ни направят нечисти. Със сигурност това са нещата които гледаме, нали? Гледайки, ние се променяме. Ако гледаме неблагочестиви неща, ние ставаме неспособни да получим Божия печат. Има няколко неща, които Библията нарича „неблагочестиви”. Като се започне от предбрачен секс, псуване, лъжа и измама, кражба, убийство... Всичко това. Ако се забавляваме, гледайки тези неща, определено не се подготвяме, за да получим печата. Подготвяме се да получим белега на звяра. В живота ни трябва да има промяна. Цитата продължава: „ Божият печат никога няма да се сложи на челото на нечист мъж или жена, на челото на амбициозен, обичащ света мъж или жена, на челото на мъже и жени с лъжливи езици и сърца. Всички получили печата, ще бъдат без петно пред Бога, кандидати за небето.” Всички, получили печата, трябва да бъдат без петно. Вярвате ли, че човек може да спре да съгрешава? Затова Йоан казва, че е видял група хора, които пазят Божиите заповеди. Не казва: „Опитваха се да ги пазят.” Казва, че те са ги пазили. Какво е грехът? Нарушаването на Божиите заповеди. Йоан вижда тези светии, които пазят Божиите заповеди. Той вижда хора, които са получили победа над греха чрез Христовата правда. Той вижда група хора, които са получили победа над греха. Това може да си ти, това мога да съм аз. Разбирайки това, нека помислим. Ако вие и аз можем да получим победа над греха, знаете ли, че основата на греха е АЗ-ът? Аз-ът стои в основата. Няма грях, в чиято основа да не стои АЗ-ът, нали така? Тогава кой е най-добрият начин да се отървем от аз-а? Как да преодолеем аз-а? Смирение – да. Най-добрия начин да преодолеете аз-а, братя и сестри, е да служите. Най- добрия начин да преодолеете аз-а, е да се захванете със служене. Затова и Откровение 7 гл. изяснява, че условието да приемем Божия печат.... Да, трябва да има победа над греха. Но хората, които ще получат победа над греха, ще са най-големите Божии слуги. Не най-слабите Божии слуги, но най-големите Божии слуги. Те ще служат, както служеше Исус. Библията е ясна. За да получим Божия печат, ние трябва да бъдем слуги. Амин.

Но има един проблем. Отворете Матей 24 гл. Тук е даден проблемът. Матей 24 гл., братя и сестри, това е голямо предизвикателство, но чрез Божията милост можем да се справим. Нека погледнем това. Нещата се задълбочават. Обърнете внимание. Това е много интересно. Вижте какво се казва в Матей 24:44-51 „Затова бъдете и вие готови; защото в час, в който не мислите, Човешкия Син иде. И така, кой тогава е верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домашните си слуги, за да им дава храна навреме? Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот. Но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си: Господарят ми се забави, и той почне да бие съслужителите си и да яде и пие с пияниците, господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който той не знае, и като го подложи на сурово бичуване, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.”Ако си кажем: „Добре, Господи, щом само трябва да бъда служител, ще служа и така съм готов да получа печата.” Но Библията не прави нещата толкова прости. Знаете ли защо? Исус ни показва, че в последни дни ще има два вида слуги. „Верни и разумни” и „зли”. И двамата са слуги, нали? Да. И двамата са слуги. Затова и ви попитах: Какви слуги сте? Исус казва: „Верен и разумен слуга”. След това казва: Зъл слуга. Как ще знаем дали сме верен и разумен слуга или зъл слуга? Зависи от няколко неща, но ще улесня това. Във Филипяни 2 гл. се намира един от най-лесните начини да разберете, дали сте верен или зъл слуга. Има хора, които служат, но, братя и сестри, в Божиите очи те са зли. Нека ви дам пример. Проповядването на евангелието добро нещо ли е? Проповядването на евангелието е нещо добро, нали? Днес има много хора, които проповядват евангелието. Но знаете ли, че някои проповядват евангелието и кръщават хора, за да докладват на конференцията колко души са кръстили. Добра работа, но лош мотив. Вярвате ли, че Библейската работа е добра? Да. Но има Библейски работници, които изучават Библията с хората, за да бъдат признати като най-добрите Библейски работници в църквата. Добро дело – лош мотив. Мъже, казвали ли сте на жените си, че са красиви? Това не е ли прекрасно? Представете си, че мъжът каже на жена си: „Мила, толкова си красива.” Защото очаква от нея да направи нещо за него по-късно вечерта. Казва добро нещо, но с лош мотив. Мъже, идвала ли е при вас жена ви, казвайки ви: „Скъпи, днес си изключително красив.” Жената прави комплименти на мъжа си. Но прави това, защото по-късно ще го попита за пари, за да може да направи нещо, което й се иска. И първо искате да го подготвите. Добро дело – лош мотив. Исус е знаел, че ще има слуги, които въпреки че ще работят добре, мотивите им няма да са добри. Затова и Бог ги нарича зли. Зли.

Как да бъдем сигурни, че не сме паднали в капана? Че не сме лош слуга, но верен слуга. Лесно е. Вижте какво казва Библията във Филипяни 2:5-7 „Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, Който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците.” Исус взел на Себе Си образ на слуга. Ние осъзнаваме, че трябва да имаме Божия печат. Осъзнаваме, че в последните дни ще има само две групи хора. Тези, които ще получат белега на звяра, и тези, които ще получат Божия печат. „Господи, не искам белега на звяра. Искам печата. Но според Библията единствения начин да получа печата е като бъда слуга. Добре, Господи, искам да Ти служа. Но казваш, че има верни и разумни слуги, но има и зли слуги. Как да знам, дали съм част от вярната и разумна група, или част от злите?” Бог казва: „Гледайте към Исус, защото той взе на Себе Си образ на слуга.” Всеки, който служи така, както служеше Исус, братя и сестри, това са верните и разумни слуги. Те не са зли слуги. Кажете ми, как служеше Исус? Как служеше Исус? Лекуваше хората. Чудесно. Какво друго е правил? Хранел е гладните – прекрасно. Някой друг? Прощавал е греховете. Някои от тази страна? Говорил е за любовта на Отца Си. Добре, чудесно. А сега някой от тази страна? Защо сте толкова тихи? Взеха ви всички отговори? Поучавал – правилно. Братя и сестри, мога ли да ви покажа нещо, което ще ви изуми? Трябва да побързам малко. Видяхме, че в последните дни ще има две групи: Тези, които имат белега на звяра и тези които имат Божия печат. Видяхме също, че тези, които ще имат белега на звяра, ще бъдат голямо множество. Видяхме, че тези, които ще имат печата, ще бъдат малка група. Тези, които имат Божия печат, ще бъдат запазени от всички катаклизми и от Божия гняв, който ще бъде излят върху земята. Тази, които нямат Божия печат, ще страдат от Божия гняв. Така че ние стигнахме до заключението: „Трябва да имаме Божия печат.” Тогава се запитахме: „Как да го получим?” Прочетохме Откровение 7:3, където се казва, че за да получим печата, трябва да бъдем слуги. Слава на Бог! Но когато прочетохме Матей 24:44-51 видяхме, че има зли и верни и разумни слуги. Как да знам какъв слуга съм аз? Във Филипяни 2 гл. прочетохме, че всичко което трябва да направим, е да гледаме към Исус. Исус е бил слуга. Ако сме като Исус, ние ще служим като Него. Тогава ви попитах: „Как служеше Исус?” И вие ми отговорихте. Ще ви прочета нещо от „Живота на Исус”, стр.33: Исус е нашия пример. Чуйте това. „Много хора се интересуват от периода на Неговото публично служене...” Когато ви попитах как служеше Исус, казахте, че Той е лекувал, че е хранел гладните, че е прощавал греховете, че е правил много велики дела. Всичко това е Неговото публично служене. Но чуйте какво се казва във вдъхновените писания: „Много хора се интересуват от периода на Неговото публично служене, но отминават незабелязано поуките от живота на ранните Му години.” Разбрахте ли това? Не се чувствайте виновни. И аз се чувствах така. Мислех като вас, докато не прочетох тази цитат. Всеки път когато мислех за Христовото служене, се съсредоточавах само на публичното Му служене. Не бях мислил за служенето Му в дома. Не се бях замислял. Вижте какво се казва: „Много хора се интересуват от периода на Неговото публично служене но отминават незабелязано поуките от живота на ранните Му години. Но тъкмо с домашния Си живот....” С кое? „... с домашния Си живот обаче Той е пример за всички деца и юноши.” С домашния Си живот. Колко години продължи публичното служене на Исус? Колко години продължи служенето на Исус в дома? 30 години. Мислили ли сте си за това? Исус се научил как да служи в дома си. Той се научил как да служи в дома си толкова добре, че когато се научил как да служи съвършено в дома си, Той успял да завърши делото само за три и половина години. Не е ли това важно? Не му е отнело много време. Знаете ли защо са минали 166 години, а Исус още не е дошъл? Възможно ли е много от нас да се фокусират на публичното служене, но да пренебрегваме служенето в дома? Чуйте този цитат от „Свидетелства към църквата”, том 5, стр. 213 (оригинал). Това, братя и сестри, е един от най-важните цитати, които съм чел. „Не всички, които изповядват, че пазят съботата, ще бъдат запечатани.” Чухте ли това? Много хора си мислят, че запечатването е свързано само с истината за съботата. Тя е част от запечатването, но тук се казва: „Че не всички, които изповядват, че пазят съботата, ще бъдат запечатани. Мнозина, даже и такива, които учат другите на истината, няма да получат Божия печат на челата си.” Това означава, че сега има хора, които проповядват истината. Проповядват истината. Не лъжа – истината. Има хора, които сега проповядват истината, но няма да получат Божия печат на челата си. Чуйте описанието на тези хора. Чуйте това! „Те имали светлината на истината.” Нямат светлината на истината ли? Не. Имали са я. „... знаели са Господната воля...” Не са знаели Божията воля ли? Следващото нещо ме изуми: „... разбирали са всяка точка от нашата вяра...” Това означава, че е нямало на какво да ги научите. Те знаели всичко. Можете да им говорите за трите ангела – те знаят това. Говорите им за светилището – ясно им е. Можете да им занесете вестите за реформата – това им е напълно ясно. Знаят всичко. Няма на какво да ги научите. Те разбирали всяка точка от нашата вяра. Тогава какъв е бил проблема? Чуйте какво се казва: „Те имали светлината на истината, знаели са Господната воля, разбирали са всяка точка от нашата вяра, но са нямали подходящите дела.”

Те не живеели според светлината, която имат. Както ви казах по-рано, истината, която трябва да ни освободи, може и да ни осъди. Когато Бог ни открива истината Си, това е като едно съкровище. Когато Той ни дава съкровище, Той очаква от нас да ценим това съкровище. Когато аз и вие започнем да разбираме истината интелектуално, но не я живеем, това е един от най-ужасните грехове, който може да бъде сторен. Чуйте това. На кое не отговаряли делата им? Казва се:” Християните, които са били така добре запознати с пророчествата и съкровищата на Божествената мъдрост, е трябвало да приложат вярата си на дело. Трябвало е да заповядат на домовете си...” Чухте ли това? „Трябвало да заповядат на домовете си да живеят според нея, така че чрез своето добре уредено семейство да изявят пред света какво влияние има истината върху човешкото сърце.” Много хора, които са пренебрегнали дома си, Бог им казва: „Няма да получите Божия печат.” Бог казва: „Никога няма да сложа Божия печат на челото на мъж или жена, които пренебрегват собствения си дом.” Помните ли какво се казва в Библията? Ако някой не се грижи за домашните си, той е по-лош и от безверник? Бог взима дома на сериозно. Има много служители, които пътуват по целия свят и проповядват на другите, но са забравили малкото стадо, което Бог им е дал. Отдавна си дадох сметка: „Защо да поучавам другите жени, как да разбират истината, ако жена ми не разбира истината? Защо да служа сред малките деца и да ги поучавам на истината, ако се чудя, дали моите четири деца разбират истината?” Има мъже и жени, които искат да достигнат хората отвън, но, братя и сестри, пренебрегваме домовете си. А тези, които пренебрегват домовете си, без значение дали това са мъже , жени или деца, братя и сестри, няма да получат Божия печат. Често родителите ми казват: „Децата ми оставиха вярата.” Братя и сестри, нека ви кажа нещо. Трябва да се запитате „Защо?” Наистина трябва да направите това! Искам да разсъждаваме заедно. Правя това от сърце, братя и сестри. Говоря сериозно. Понякога почти не директно. Не всички хора. Слава на Бог! Не всички хора. Ако това не се отнася за вас – Амин! Това не сте вие!Но, братя и сестри, някои родители са дали на децата си много лош пример. Гледайки ги, децата им са се променили. И децата им казват: „Не искам да следвам Исус.” И сега са в света. Братя и сестри, трябва да се изпитаме, вместо да казваме: „Молете се за детето ми, молете се за детето ми...” Веднъж една жена ми се обади и каза: „Синът ми е завладян от демон.” Каза: „Синът ми е завладян от демон. Брат Лемън, ще ми помогнеш ли?” Аз, жена ми и други хора се помолихме. Защото не искам да преживявам това, което са преживели синовете на Скева. Казах: „Няма да отивам в къща с демон, без да съм сигурен, че Бог ме праща там.” Помолихме се и Бог потвърди: „Иди!.” Отидох в тази къща. Видях такива неща. Казах си: „Господи, защо ме изпращаш тук?” Не бях готов да видя това, което видях. Видях този млад човек, който тичаше из къщата и ругаеше. Аз държах ръката на майката. С мен беше един старейшина. Молихме се с майката. Държахме се за ръце и се молихме с майката, а момчето шушнеше в ушите ни, ругаеше и псуваше. Правеше какви ли не звуци в ушите ни, докато се молихме. Никога не съм преживявал такова нещо в живота си. След малко той изтича на втория етаж, избяга в стаята си. Можахме да говорим с майката. Знаете ли какво се случи? Оказа се, че животът на майката не е предаден на Исус. Казахме и: „Сестро, ако искаш да видиш как детето ти идва на себе си, първо трябва да се предадеш на Христос. Трябва да се предадеш на Исус. Когато се предадеш на Исус, тогава, с Божията милост, Христос ще може да работи чрез теб и да спаси сина ти.” Тя предаде сърцето си на Господ. Днес е медико-мисионерка и прави невероятни неща. Синът й е много добре.

Братя и сестри, трябва да разберем: Никой не обича да се чувства виновен и да поема вината. Често правим като Адам и Ева – „Жената, която Ти направи! Змията, която Ти направи!” Всички сме заразени с тази болест. Всички. Но съм благодарен, че Исус е нашия лек. Има много хора, които пренебрегват дома. Съгласни ли сте, че трябва да уредим домовете си? Много домове трябва да бъдат уредени. Аз и жена ми се молим много и говорим много. Това пътуване до Австралия ми е много интересно. Обичам ви, наистина... Обичам ви. Слава на Бог за всеки един от вас. Но ужасно много ми липсва съпругата ми. Женени сме от 13 години. Много ми липсва. Когато пътувам, без нея, говорим с часове по телефона. Говорим, говорим.... обичаме да си говорим. С жена ми се молим много, защото виждаме много адвентни семейства, които се разделят. Наистина. Виждаме адвентни домове, които се разпадат. Има хора, които идват на църква с розови очила и се преструват. Библията ги нарича лицемери. Гръцката дума за лицемер е „актьор”. Има хора, които идват на църква и се преструват. Преструват се, че всичко е наред. Но много от тях са пред развод. Някои може да не се развеждат, но просто си живеят заедно, все едно са разведени. Те са се подписали, но живеят като кораби, които се разминават в тъмното. Това, че с някого сте в една и съща стая, не означава, че прекарвате време с него. Аз и жена ми се молим. Молим се. Когато пътувам, жена ми се моли за мен. Оценявам това. Тя се моли, Бог да ме пази от демони в човешка форма. Понякога на църква идват жени, които се опитват да опозорят Божието царство. Изучавам Библията си. В Числа 25 гл. се казва, че когато Божият народ бил при Йордан, каква е последната атака, която дяволът използва, за да попречи на Божия народ? Жени. Направил точно това. Можете да го прочетете в Числа 25 гл. Моавки. Много от израелтяните започнали да блудстват с тези жени. Това има две значения. Знаете, че жената в Библейските пророчества символизира църквата. Някои прекарват време гледайки блудницата от Откровение 17 гл. и се опитват да се научат от тези църкви какво да бъде хвалението в църквите ни. Не трябва да правим това. Това е духовно блудство. От друга страна са сексуалните грехове. Защо според вас в Галатяни 5:19 се казва: „А делата на плътта са...” първите три, които се изброяват, са свързани със чувствени грехове. Бог разбира, че в последните дни чувствените, сексуалните грехове ще бъдат най-голямата клопка за много от Божиите служители. Виждал съм евангелизатори, които са напуснали домовете си, защото са били съблазнени от мъж или жена. Аз и жена ми се молим заедно. Молим се един за друг. Виждаме колко много адвентни домове се разпадат и сърцата ни се късат. Наистина. Боли ни. Боли ни, защото не трябва да е така. Много хора запаметяват Библейски стихове и цитати от Духа на пророчеството, но не практикуват тези истини в живота си. Това е смъртоносно, братя и сестри, разбирате ли това? Това е смъртоносно. Когато знаете една истина, но не я живеете.

Мисля, че се нуждаем от решение. Какво ще кажете? Мислите ли, че се нуждаем от решение на проблемите в домовете ни? Не искам да се меся в живота на никой. Но това, което искам да ви кажа е, че не съм глупак. Знам, че Божия народ се изправя пред много предизвикателства. Има адвентни домове, които преживяват сериозни изпитания. И това е, което сатана иска. Той знае: „Ако ги накарам да пренебрегнат дома си, те няма да могат да получат Божия печат. Ще получат моя белег” – казва сатана. Библията ни показва, как да се справим с проблемите си. Вижте какво се казва в Притчи 26:2. Ще прочетем още няколко стиха и приключваме. Притчи 26:2. Нуждаем се от решение. Домовете ни се нуждаят от решение. За да получим печата, трябва да разберем този ред. За да получим печата, първо трябва да бъдем слуги в дома, за да можем да бъдем верни слуги и извън дома си. Това е свързано със запечатването и редът, в който ще се случи. Редът е следния: Първо служи в дома и след това ще знаеш, как да служиш и извън дома. А ако сте верни и разумни слуги, слава на Бог, вие ще получите Божия печат. Нещата са толкова прости. В Притчи 26 гл. разбираме как да се справим с проблемите в дома. Братя и сестри, тук се говори за отношенията между съпруг и съпруга, между родител и дете. Бог може да се справи с проблемите ни. Ние просто трябва да действаме по Неговия начин. Библията казва в Притчи 26:2 „Както врабче хвърка и както лястовица отлита, така и проклятие не постига без причина. Естествено ли е за птицата да се скита? Естествено ли е за птицата да се скита в небесата? Да, да. Естествено ли е за врабчето да лети? Бог казва: „.... така и проклятие не постига без причина.” Проклятие не идва без причина. Има много неща, които Библията нарича проклятие. Когато се изправим пред предизвикателства в домовете си, когато видим, че домовете ни се разпадат, за това проклятие има причина. Затова и Бог ни казва какво да правим. Разбираме, че проклятието не идва без причина. Това означава, че дойде ли проклятие, за това е имало причина. Нека ви кажа нещо като на верни медико-месионери. Не се залавяйте да лекувате симптомите. Трябва да разберем това, както за здравето си, така и за дома си. Когато един съпруг не говори на съпругата си, или когато една съпруга не говори на съпруга си, това е симптом. Когато едно дете се бунтува, и не се подчинява на мама и татко, братя и сестри, това е симптом. Казва ни се, че проклятието не идва без причина. Искам да видите какво казва Йов. В Йов 29:16 Бог ни казва, как да се справим с тези проблеми. „Бях отец на сиромасите: Съдба (причина) която не знаех, издирвах я. (Цариградски превод). Не трябва да се занимавате със симптомите на това, което се случва в дома ви. Ако имате бунтовни син или дъщеря, ако мъжът и жената не си говорят и т.н., братя и сестри, Бог казва, че за това си има причина. А ако причината не ви е ясна, вие трябва да я издирите. Потърсете причината. Спрете да лекувате симптомите. Искам да ви прочета, каква е причината. Знаете ли, защо толкова много семейства са в такова положение? Аз съм само на 38 години. Няма как да съм наясно с тези проблеми в живота. Трябва да отида при Този, Който знае всичко от началото до края. Вижте какво казва Той. Благодарен съм, че няма да ви чета нещо, което аз съм написал. Не съм достатъчно мъдър, за да напиша подобно нещо. Искам да ви кажа това, което Исус е написал. Знаете ли каква е причината да имаме толкова много проблеми в домовете си? Искате ли да знаете причината? Нещата може да са много прости. Готови ли сте? „Адвентен дом”, стр.179. Една от най-прекрасните книги. „Адвентен дом”, стр.179 (оригинал) „Причината...” Говорихме за това, как да открием причината. „Причината за разделение и раздор в семействата и в църквата е отделянето от Христос.” Вярвате ли в свидетелството на Исус? „Причината за разделение и раздор в семействата и в църквата е отделянето от Христос.” Някой се е отделил. Може да е майката, може да е бащата, може да е синът, може да е дъщерята. Някой се е отделил. В „Детско водителство” се казва, че много родители дължат извинение на децата си. По-рано ви споменах за „Веджитейлс”. Помните ли, че ви казах за това? Аз и жена ми седнахме заедно с децата ни. Извинихме им се. Не мога просто да отида при децата си и да им кажа: „Деца, ще изхвърлим всички тези видео касети. Тези неща са зли и грешни.” Не, братя и сестри. Преди да направим това им казахме: „Чуйте научихме нещо. Бог ни изясни нещо. Сега осъзнаваме, че разбираме това по-добре. Дължим извинение, защото ние ви изложихме на тези неща.” Защото децата.... Децата харесват нещата, които им даваме. Не можете да им ги вземете, без дори да им обясните! Мислим си: „Няма нужда да се обяснявам на децата си!” Бог обяснява ли ни се? Да! А трябва ли? Не. Но Той разбира, че основното е мъдрост. „ и при всичко, което си придобил, прибавяй разум.” Щом Бог разбира това, ние също трябва да го разберем. Трябва да обясня на децата си, за да разберат и да не гледат на мен като на диктатор, който им взема нещата. Извиних се. Казах: „Съжалявам. Татко съжалява. Обещавам, че вече ще внимавам, преди да ви дам нещо, което да гледате.” Децата ми днес дори не помнят „Веджитейлс”. Това беше преди години. Но братя и сестри, осъзнах, че така трябва да започна. Има много родители, който викат на децата си. В „Свидетелства към църквата”, том 1 се казва, че всеки път, когато повдигнем тон на децата си, дори да сме се справили с един проблем, сме си създали два. Щом мекия отговор отклонява ярост, какво тогава ще направи твърдият отговор? Изсушава костите.

Бог казва: „Адвентен дом”, стр.179 (оригинал) „Причината за разделение и раздор в семействата и в църквата е отделянето от Христос. Приближим ли се до Христос, ние ще се приближим и един до друг. Тайната на истинско единство в църквата не е такта, ръководството или свъхчовешки усилия да се справим с трудностите, въпреки че те са наистина нужни, но единството с Христос.” Единството с Христос. Тя казва: „Представете си...” Няма нужда да си затваряте очите, но си представете. „Представете си голям кръг. От ръба започват много линии, които са насочени към центъра.” Можете ли да си представите това? Линийки, насочени към центъра. „Колкото по-близко са тези линийки до центъра, толкова по-близо са една до друга. Така е в християнския живот. Колкото повече се приближаваме до Христос, толкова по-близо ще сме едни други. Бог е прославен, когато народът му е обединен в хармонично действие.” Братя и сестри, има много стихове, които мога да ви дам по въпроса, но мисля, че разбирате идеята. Бог се опитва да ни каже: „Искам да ви спася. Не искам да бъдете изгубени.” Бог знае, че само едно нещо, може да спаси човека и това е истината. Исус казва: „Ще познаете истината и истината ще ви освободи.”Някои от нас таят горчивина , гняв и негодувание към съпруг или дори деца. Чувал съм родители, които казват: „Мразя детето си. Мразя го. Стигнал съм до там, че мразя детето си.” Чувал съм родители, които казват това. Боли ме, когато го чувам, но това е реалността. Има жени, които казват: „Писна ми от този мъж! Вече не искам да имам нищо общо с него.” Братя и сестри, Исус казва: „Ами ако бях казал това за вас?” В Римляни 5 гл. ни се казва: „Когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.” Павел задълбочава нещата. Не просто когато бяхме грешници, но когато бяхме врагове на Бог. Той ни обикна и умря за нас. Винаги, когато дяволът ми нашепва: „Това, което жена ти направи, не беше правилно. Не трябва да й прощаваш”, братя и сестри, мога да мисля само за това, което съм сторил на Исус и за това, че Той ми прости. Заради това, че Той ми е простил, Бог ще ми даде сили да простя и на съпругата си. Бог дава на съпругата ми сили, за да ми прости. Бог дава на децата ми сила, за да простят на мама и татко. Бог дава сила на мама и татко да простят на децата си. Бог може да даде сила и на вас. Разбирам. Не съм брачен консултант. Но съм научил този принцип. Няма твърде големи проблеми за Бог, с които да не може да се справи. Тогава, когато две души са готови да се предадат, ако съпругът или съпругата са готови да се предадат, Бог може да оправи нещата. Ако детето е готово да се предаде, Бог може да се справи с проблема. Нищо не е твърде трудно за Господ. Той никога не се е провалял. Братя и сестри, не можем да се заблуждаваме. Не можем да си мислим: „Ще завърша делото. Ще получа Божия печат. Ще устоя, дори и небето да се разклати.” Бог казва: „Не. Забравил си реда. Трябва да служиш, а служенето започва в дома.” В дома. Така, братя и сестри, можем да си мислим, че е невъзможно да простим на другите. Можем да си мислим, че е невъзможно да се движим напред. Ако Исус може да ни погледне, нас – грешниците, щом Той може да ни погледне с любов и съчувствие и да ни прости за греховете, които сме сторили отново и отново, и отново. Щом Исус може все още да каже с любов: „Наистина ли се покайваш?” И ние да кажем: „Да, Господи!” Той казва: „Тогава ти прощавам.” И все едно нищо не сте направили. Исус не казва: „Ще ти простя, но няма да забравя.” Исус казва: „Простено ти е.” Напълно чист. Това е все едно да не си направил нищо. Бог може да ни даде сила да прощаваме. Бог може да ни даде сила да оправим нещата. С Божията милост не е твърде късно. Ако осъзнаваме, че имате проблем с брат или сестра, ако имате проблем със съпруг или със съпруга, ако имате проблем с мама или татко, Бог казва: „Моля те, не изпускай тази възможност.” Знаете ли, че Исус няма да дойде за народ. Той ще дойде за теб. Когато Бог те е създал, ти си бил толкова уникален в очите Му. Чуйте ме, братя и сестри, когато Бог ви е създал, вие сте били толкова уникални в очите Му. Няма нито едно човешко същество на земята, което да е като вас. Ако вие бъдете изгубени, в Божието сърце ще има празнина завинаги, защото няма никой, който може да ви замени, никой. Когато Исус се завърне, Той ще търси теб. Не позволявай на горчивината, гнева и негодуването да ти попречат, да преживееш това, което Исус е подготвил за всички ни. Да ни подготви да напуснем тази земя и най-накрая да се приберем у дома. Така, апелът ми е много простичък. Моля ви да размислите в сърцето си за тези неразбирателства. И ако знаете, че има неща, които трябва да уредите между вас и Бог и между вас и съпруга или съпругата ви, децата ви, брат или сестра или родители, моля ви, направете това приоритет. Уредете нещата помежду си. Защото, ако се научите да служите в дома, Бог обещава, че ще бъде лесно, естествено и делото ще бъде завършено много бързо тогава, когато започнете да служите и извън дома. Защото вече ще сте разбрали запечатването и редът, в който се прави. Ще ви помоля, доколкото можете, да коленичим. И в сърцето си говорете с Исус. Ще отделим време, в което просто ще говорите с Исус и ще уредите това, което трябва да се уреди. Трябва да уредите тези проблеми. Когато се приберете в домовете си, трябва да се съберете със семействата си. Коленичете заедно, говорете заедно, молете се заедно. Нека се помолим тихо в сърцата си. Нека говорим с нашия Господ и Спасител. Накрая ще завърша с молитва.

„Обични Татко, благодарим Ти, че ни изясняваш истината. Боже, Ти ни показа, че имаш да завършиш в нас като Твой народ, едно велико дело. Татко, ти искаш да дадеш на всеки един от нас чудесния Божий печат. Татко, осъзнаваме, че Божият печат не може да бъде поставен на челото на нечист мъж или жена. Господи, ние трябва да се научим, какво означава да ходим в Христовата правда и да получим победа над греха. Татко, най-добрия начин да стане това, е като се отървем от Аз-а и като служим на другите. Скъпи Боже, тази вечер научихме, че служенето започва в дома. Много от нас сме се проваляли, но се моля, да простиш греховете ни. Помогни ни, Господи, да осъзнаем, че ние още веднъж разпъваме Сина Ти, но поради покаянието ни, Ти ни прощаваш. Господи, моля Те, дай това прощение и към тези, които са ни наранили. Дай ни тази прощаваща любов, за да може наистина да бъдем търпеливи и да издържим на различните предизвикателства в домовете ни. Татко, покажи ни греха ни. Нека повече не предизвикваме децата ни да се гневят. Нека повече не провокираме съпрузите или съпругите ни да се гневят. Нека осъзнаем, че причината за разделение в дома е отделяне от Христос. Нека да научим какво означава, да се свържем с Теб, за да можем да бъдем християни в сърцата и домовете си. Благодарим ти, Господи, че чуваш и отговаряш на молитвите ни. Бъди с нас до края на вечерта. Благодарим ти за съботата. Въпреки че слънцето залезе, молим се Слънцето на правдата – Исус Христос да продължи да свети ярко в сърцата ни. Молим се за това, Татко, в името на Исус, амин!”
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница