Запишете краткото заглавие на статията, за да се появява на всяка страницаДата11.01.2018
Размер31.93 Kb.
#43655

Запишете краткото заглавие на статията, за да се появява на всяка страница

Кратко заглавие за страница: Запишете тук кратко заглавие на статията (под 50 знака)

Заглавие на статията

Трите имена на първия автор

Афилиация (университет, организация)

Трите имена на втория автор

Афилиация (университет, организация)


Запишете тук броя думи в основния текст на ръкописа (без заглавна информация, абстракт, библиография, приложения, фигури, таблици, бележки за авторите), например

Брой думи: 2903.

Абстракт


Заимстваме този темплейт от ръководството на Американската психологическа асоциация (APA) за изготвяне на ръкописи. Този темплейт дава добра и лесна основа за форматиране на ръкописи. Абстрактът представлява един параграф, който обобщава основните моменти в ръкописа. Целта на абстракта е да предостави на читателите кратко резюме на статията. Дължината на абстракта не надвишава 120 думи, които оформят кратки и ясни изречения.

Заглавие на статията

Основният текст на ръкописа се състои от приблизително 27 реда с текст на страница, без да включваме подзаглавията. Както виждате, текстът се основава на двойна разрядка с фонт Garamond, размер 12. Следващите раздели тук представят два типични елемента на ръкописите като примери в този темплейт: раздел с цитираните библиографски източници и текст с цитати. Поставете всяка фигура и таблица на отделна страница в края на ръкописа.


Метод


Участници.

Материали на изследването

Процедура

Резултати

Дискусия

Библиография


Според това ръководство, всички източници следва да се цитират на отделна страница озаглавена Библиография или Библиографски източници. В основния текст на ръкописа се включва препратка, съдържаща фамилията на автора и годината на публикуване на източника, като не се транслитерират имената от латиница на кирилица, например (Erickson, 2000). Пример за форматиране на библиографията се намира на страница 5 от този темплейт.

Цитиране


Оформянето на цитата зависи от неговата дължина. Цитати с дължина под 40 думи се изписват директно в изречението. Този тип цитат „следва да бъде вграден в текста и да бъде обграден от двете страни с кавички“.

Цитати, надвишаващи 40 думи, се представят като се включат в отделен параграф с индентация, тоест изтегляне надясно.

Започнете дългите цитати на нов ред и с индентация от 1 инч отляво, както тук. Пишете с двойна редова разрядка и не включвайте кавички. Добавете препратка към източника на цитирания текст след края на цитата. (Erickson, 2000, стр. 34)

Библиографски източници

Манова-Томова, В. (1974). Психологическа диагностика на ранното детство. София: Народна просвета.

Gode, S. M., Orman, T. P., & Carey, R. (1967). Writers and writing. New York: Lucerne Publishing.

Wilson, J. C. (2001). Scientific research papers. In Stewart, J. H. (Ed.), Research papers that work (pp. 123-256). New York: Lucerne Publishing.

Приложение

Поставете допълнителна обемиста информация, ако има такава, в приложения.
Бележка за авторите

Посочете към кого да се адресира кореспонденция по отношение на статията, включително имейл адрес и пощенски адрес. Също посочете кои са източниците на финансиране за това изследване, ако има такива (финансиране през грант или проект, по които сте работили в тази област).


Таблица 1

Опростен пример за таблица – заглавие на таблицатаНазвание на колоната

Название на колоната

Название на колоната

текст

текст

текст

текст

текст

текст

текст

текст

текст

ЗабележкаФигури


Фигура
1. Пример за название на фигура


Каталог: download -> departamenti -> cognitivna-nauka-i-psihologia -> konferencii -> kids-conference
departamenti -> Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
departamenti -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име: проф. Владимир Богданов Петров, д ю. н Академична длъжност
kids-conference -> За цитиране и описание на цитираната литература
departamenti -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име гл ас д-р Александър Андреев Андреев Академична длъжност
departamenti -> Департамент „Право
departamenti -> До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
departamenti -> І. Извори: Абӯ Юсуф Як̣ӯб ибн Исх̣āк̣ ал-Киндū


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница