Запишете на мястото на точките правилната местоименна формаДата23.01.2023
Размер17.51 Kb.
#116365
Тест-за-6.-клас-.

Име: ...............................................................................................................................................


1. Запишете на мястото на точките правилната местоименна форма: кой, кого, никой, никого, някой, някого, който, когото.
А) Писмата тя просто унищожаваше, без да ги показва на ………………….. . Б) Този младеж е тъкмо човекът, за ……………… отдавна мечтаете. В) ………………… не я беше забелязал да поддържа крайни мнения. Г) Шофьорът, ……………………. тя мислеше, че познава, бързо запали колата и изчезна.


2. Направете синтактичен анализ на следното изречение:
Успехът ти зависи от положения труд и силното желание.


3. Открийте местоименията в следното изречение. Определете характеристиките им.
Интересното е, че те не изпитват никакъв страх от местните при срещите си с тях, а това не е типично за вида.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


4 . Посочете буквата, посочваща следната последователност: отрицателно, неопределително и въпросително местоимение.
А) някой, нещо, кой; Б) никой, нищо, чий; В) николко, всеки, кого; Г) нищо, нещо, колко


5. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
А) Пожарникарите са сред хората, които често рискуват живота си.
Б) На срещата присъстваха писатели, чиито творби са обичани от децата.
В) Туристите се интересуваха какво е разстоянието до водопада.
Г) Режисьорът съобщи, кой е изпълнителят на главната роля в спектакъла.


6. Членувайте правилно думите в текста. Препишете текста!
Мъдрец... посочил път... на момък... към дворец... През това време великан... спял под орех... и не усетил кога момък... е влязъл в двор... му. Тогава млади... мъж грабнал ключ... от врат... му и хукнал да бяга към тунел..., който водел до заключената стая с братята му.
6. На празното място поставете -Н-/ -НН- или –Т-/-ТТ-
Беше ра__а пролет. Отново наближи рожде__ият ми ден. Радос__а и вълнението, които изпитвах, бяха толкова големи, че нищо не можеше да развали празника. За моя изненада обаче, на вратата се позвъни. Аз отворих и видях един стра__ик, с десет балона в ръка. Беше облечен във вое__а униформа и носеше шапка. Изненадах се. Той ме поздрави за празника, връчи ми десе__е балона и едно писмо, а след това се о__егли. В писмото пишеше, че Филип нямаше да дойде на рожде__ия ми ден, но не бил искал да се натъжавам, затова бил изпратил баща си. Пишеше още, че болес__а не е сериозна и да не се тревожа. Аз все пак се натъжих, но се успокоих, защото Филип мисле__о беше с мен.


7. В текста са допуснати множество грешки. Открийте ги и ги поправете!
Прочетох в весника, че край село Бенковски е уткрито едно от най-големите златни сакровища. Стойноста му се равнява на хиляди левове. Одкрити са десет окрашения от сребро, девет от злато и осем от бронс. Има няколко фигурки от камак и един старинен свитък. На тази нахотка в Источните Родопи се е натъкнъл екипат от археолози под раковотството на професор Овчаров. В статията пишеше, че професорът е донесал голяма слава на България. Ех, тази Родопа! Какви ли други мистични таини крият високите планински вархове!


8. Свържете автор и произведение:
1. Любен Каравелов „Художник“
2. Иван Вазов „Косачи“
3. Елин Пелин „Хубава си, моя горо”
4. Веселин Ханчев „Отечество любезно, как хубаво си ти!”


9. Какво е основото чувство в творбата „Хубава си, моя горо”?
А) тъга по родината, но и възхищение от красотата й
Б) нескрито задоволство от живота в чужбина
В) само на жизнерадост и оптимизъм
Г) гората закрилница, но и гората отмъстителка


10. Кое твърдение за „Отечество любезно, как хубаво си ти!” е вярно?
А) Лирическият говорител е щастлив, защото сънародниците му се гордеят със своето отечество.
Б) Лирическият говорител сравнява отечеството с Рая.
В) В текста на творбата са използвани само съобщителни изречения.
Г) В творбата лирическият говорител насочва вниманието си само към природните красоти на отечеството.


11. Кои са основните чувства в творбата „Отечество любезно, как хубаво си ти!” ?
А) възхищение и обич
Б) гняв и обида
В) гордост и преклонение
Г) възхищение и гняв


12. Как започва разказът Косачи?
А) с диалог Б) с описание В) с разсъждение Г) с повествование

13. На кого принадлежи следното портретно описание:


Русите му чорлави мустаци земата половината от лицето му. Под големите му гъсти вежди играеха хитри и умни очи.
А) Лазо Б) Благолаж В) Стамо Г) Андрей

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница