Запитване за офертаДата22.08.2016
Размер28.81 Kb.
#7096
Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1


Рег. № 93-00-8547/10.08.2011г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно: Доставка на тревни смески за затревяване и укрепване на откоси.


І. ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

Тревни смески със състав от почвоукрепващи, сухоустойчиви, киселиноустойчиви и бързорастящи растителни видове.


1. 650 кг. тревна смеска с предпочитан състав:

- Бяла детелина /Trifolium repens/ - 25%

- Инкарнатна детелина /Trifolium inkarnatum/ - 10%

- Обикновен фий /Vicia sativa/ - 10%

- Червена власатка /Festuca rubra/ - 30%

- Ливадна метлица /Poa pratensis/ - 15%

- Ежова главица /Dactylis glomerata/ - 10%

2. 650кг. тревна смеска с предпочитан състав:

- Теснолистна лупина /Lupinus angustifolius/ - 50%

- Бял равнец /Achillea millefolium/ - 2%

- Тръстиковидна власатка /Festuca arundinacea/ - 15%

- Бял синап /Sinapis alba/ - 2%

- Червена власатка /Festuca rubra/ - 21%

- Звездан /Lotus corniculatus/ - 10%

или аналогични на предпочитаните от нас видове тревни смески.

II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:


1. Потвърдят възможностите за доставки на исканите количества в необходимитe срокове и с необходимото качество и изисквания.

2. Предложат твърда цена за срока на поръчката в лева.

3. Срок за изпълнение – посочен срок в дни от датата на възлагане на поръчката.

4. Място на изпълнение - склад „Асарел-Медет” АД гр. Панагюрище.

5. Условия на плащане: разсрочено след доставка – (по-големия брой дни след доставка е предимство при оценката на офертите).

6. Гаранции – в месеци.

7. Представят сертификат за произход и качество, съгласно изискванията на ЕС.
ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:

1. Представяне препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри.

2. Представяне на актуално състояние на доставчика.

3. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството:

- адресирана до рък. отдел “Мониторинг на решенията”

- по един от следните начини:

● запечатана в плик в «Деловодството» на адрес «Асарел-Медет» АД 4500 гр. Панагюрище.

● на факс 0357/60250 или 0357/60260

● на е-mail: pbox@asarel.com

На офертата поставена в запечатан плик или изпратена по Е-поща молим да се посочи участник и постави надпис:

«Оферта за доставка на тревни смески»

« Да се отвори (вижда) само от определената за целта комисия».


Срок за валидност на офертата: 90 дни от крайния срок за подаване на офертите.

4. Офертите се класират само на един кръг.

5. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

6. Краен срок за предоставяне на офертите – 26.08.2011г.

7. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти:

- технически въпроси: инж. Стоил Трошанов, тел. 0884981900;

- по търговски въпроси: Радияна Дивекова, телефон: 0357/60439, 0885000599.

и интернет страницата www.asarel.com.

Дата: 10.08.2011г.

С уважение:


Специалист доставки: Радияна Дивекова
Началник цех ВОС, ПС и SX-EW: инж. Стоил Трошанов
Експерт търговия: Анатолий Бабачев
Рък. отдел „ДиЛ”: инж. Петър Паланкалиев
Директор „Развитие”: инж. Ек. Станчева-Ковачева
Прокурист: икн. Иван Дончев


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница