Запитване за офертаДата01.03.2017
Размер19.79 Kb.
#16019

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА


Относно: доставка на материали за снаждане за ГТЛ 1600 St2250 12+5X, Goodyear (Китай)
І. Техническите изисквания

Да се оферира доставка на материали за снаждане за1600 St2250 12+5X, Goodyear (Китай), както следва:

Наименование, тип

Забележка

Кол.

1

Комплект материали за вулканизация за ГТЛ St 2250- 1600-12+5 X

-ширина на ГТЛ -1600мм

-дебелина на ГТЛ -23мм,

-брой на стоманените въжета-126 бр.


4

II. Задължителни изисквания към доставчиците:

1. Гаранции и срок на годност.

2.Доставката придружена със сертификат за качество.

3. Франкировка – DDP, склад „Асарел -Медет”.

4. Цена без ДДС - едновременно в USD и лева, като избора на валута е в опция на Купувача;

5. Плащане – максимално разсрочено след доставката.

6. Срок на доставка.

7. Валидност на офертата – минимум 90 дни от датата на представянето им.

8. Описание на материалите съдържащи се в комплекта.

ІІІ. Критерии за избор на изпълнтел

1. Цена;


2. Срок на доставка;

3. Гаранция.ІV. Общи изисквания към доставчиците

1. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до началник отдел “Мониторинг” по един от следните начини:

на e-mail: rshumanov@asarel.com, факс 0357/60250 или по пощата на адрес:

4500 гр. Панагюрище, «Асарел-Медет» ,

с надпис «Оферта за материали за вулканизация за ГТЛ 1600 St2250 12+5X, Goodyear» /“Да се отвори само от определената за целта комисия”

2. Офертите се класират само на един кръг.

3. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

4. Краен срок за предоставяне на офертите: 12.09.2013г.

5.Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти.

инж. П. Кацарева,тел. 0357/60425, е-mail: pkacareva@asarel.comЗабележка:

- неразделна част от договорите за доставка са : Общите условия към договори сключвани от „Асарел-Медет” с външни партньори, Приложение №1.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница